הזזת צורה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערה: מאמר זה מתאר כיצד להזיז צורות בתוך גרפיקת SmartArt. אם אתה מחפש מידע אודות העברת צורה, ראה העברת תמונה, צורה, תיבת טקסט, או WordArt. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש קווי רשת וקווי יישור כדי למקם צורות, ראה שינוי מרווח רשת ו- הצגה או הסתרה של קווי רשת.

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

ב- outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. בגרפיקת smartart, לחץ על הצורה שברצונך להזיז.

  כדי להזיז צורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות נוספות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את הצורה למיקום החדש.

  • השתמש במקשי חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה כדי להזיז את הצורה בכיוון הרצוי.

  • כדי להזיז או "להסיט" את הצורה במרווחים קטנים מאוד, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה.

   בעת הסטה של צורה, אותו תעביר רווח אחד בסרגל רשת. באפשרותך להדפיס קווי רשת. אם הצמד אובייקטים לאפשרות רשת מבוטל, מעבירה הסטה אחד פיקסל של הצורה. האפשרות הצמד אובייקטים לרשת מיישרת אובייקטים להצטלבות הקרובה ביותר ברשת כפי שאתה מצייר או להעביר אובייקטים.

   תמונת הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' של 'כלי SmartArt'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt.

   רשימת בלוק בסיסית עם רשת
   Fig. 1 רשימת בלוק בסיסית פריסה של גרפיקת SmartArt עם רשת גלויה

   הערות: 

   • בהתאם לפריסה עבור גרפיקת SmartArt שבה אתה משתמש, בעת העברת צורה של צורה הכוללת תואמת, כגון חץ או קו, הצורה התואמת יעביר גם.

   • אם אתה מבצע ה-smartart תלת-ממדי על-ידי החלת סגנון מהיר תלת-ממדי עם תצוגת פרספקטיבה, עליך תחילה לעבור סצינה דו-ממדית כדי להזיז צורות. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה צורות, לחץ על ערוך בדו - ממד. הזז את הצורה ולאחר מכן לחץ על ערוך בדו-ממד שוב. כדי לעבור בין דו-ממדיות ותלת -ממד, לחץ על ערוך בדו-ממד בקבוצה צורות בכרטיסיה עיצוב חשוב על ערוך בדו-ממד כמפתח שמבטל באופן זמני את פריט הגרפיקה של SmartArt לעריכה כדי שתוכל להזיז ולשנות גודל של צורות — אך הסגנון תלת-ממדי עדיין מוחל על פריט הגרפיקה של SmartArt ויופיע בעת לחיצה על ערוך בדו-ממד שוב.

   • באפשרותך גם לסובב צורה גרפיקת SmartArt או להעביר על גרפיקת SmartArt כולה.

לראש הדף

Outlook

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את הצורה למיקום החדש.

  • השתמש במקשי חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה כדי להזיז את הצורה בכיוון הרצוי.

  • כדי להזיז או "להסיט" את הצורה במרווחים קטנים מאוד, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה.

   בעת הסטה של צורה, אותו תעביר רווח אחד בסרגל רשת.

   תמונת הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' של 'כלי SmartArt'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt.

   רשימת בלוק בסיסית עם רשת
   Fig. 1 רשימת בלוק בסיסית פריסה של גרפיקת SmartArt עם רשת גלויה

לראש הדף

PowerPoint

 1. בגרפיקת smartart, לחץ על הצורה שברצונך להזיז.

  כדי להזיז צורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות נוספות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את הצורה למיקום החדש.

  • השתמש במקשי חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה כדי להזיז את הצורה בכיוון הרצוי.

  • כדי להעביר או "הזזת" הצורה במרווחים קטנים מאוד, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על מקשי חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה.

   בעת הסטה של צורה, אותו תעביר רווח אחד בסרגל רשת. קווי רשת אינם גלויים במהלך הצגת שקופיות והם אינם מודפסים במצגת. אם הצמד אובייקטים לאפשרות רשת מבוטל, מעבירה הסטה אחד פיקסל של הצורה. האפשרות הצמד אובייקטים לרשת מיישרת אובייקטים להצטלבות הקרובה ביותר ברשת כפי שאתה מצייר או להעביר אובייקטים. כדי לבטל את האפשרות הצמד אובייקטים לרשת או כדי לשנות את המרווח ברשת, תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, לחץ על סדר ולאחר מכן לחץ על ישר. לחץ על הגדרות רשת, ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הצמד אובייקטים לרשת או לשנות את מספר בתיבה מרווח תחת הגדרות רשת.

   תמונת הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' של 'כלי SmartArt'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt.

   רשימת בלוק בסיסית עם רשת
   Fig. 1 רשימת בלוק בסיסית פריסה של גרפיקת SmartArt עם רשת גלויה

   הערות: 

   • בהתאם לפריסה עבור גרפיקת SmartArt שבה אתה משתמש, בעת העברת צורה של צורה הכוללת תואמת, כגון חץ או קו, הצורה התואמת יעביר גם.

   • אם אתה מבצע ה-smartart תלת-ממדי על-ידי החלת סגנון מהיר תלת-ממדי עם תצוגת פרספקטיבה, עליך תחילה לעבור סצינה דו-ממדית כדי להזיז צורות. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה צורות, לחץ על ערוך בדו - ממד. הזז את הצורה ולאחר מכן לחץ על ערוך בדו-ממד שוב. כדי לעבור בין דו-ממדיות ותלת -ממד, לחץ על ערוך בדו-ממד בקבוצה צורות בכרטיסיה עיצוב חשוב על ערוך בדו-ממד כמפתח שמבטל באופן זמני את פריט הגרפיקה של SmartArt לעריכה כדי שתוכל להזיז ולשנות גודל של צורות — אך הסגנון תלת-ממדי עדיין מוחל על פריט הגרפיקה של SmartArt ויופיע בעת לחיצה על ערוך בדו-ממד שוב.

   • למרות שתוכל בחר או נקה את תיבת הסימון הצמד אובייקטים לאובייקטים אחרים ב-, היא אינה פועלת עבור צורות בגרפיקת SmartArt. האפשרות הצמד אובייקטים לאובייקטים אחרים מאפשרת לך ליישר אוטומטית את הצורות שאתה מזיז לקצוות של צורות קרובות.

   • באפשרותך גם לסובב צורה גרפיקת SmartArt או להעביר על גרפיקת SmartArt כולה.

לראש הדף

Word

 1. בגרפיקת smartart, לחץ על הצורה שברצונך להזיז.

  כדי להזיז צורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות נוספות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את הצורה למיקום החדש.

  • השתמש במקשי חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה כדי להזיז את הצורה בכיוון הרצוי.

  • כדי להזיז או "להסיט" את הצורה במרווחים קטנים מאוד, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה.

   בעת הסטה של צורה, אותו תעביר רווח אחד בסרגל רשת. קווי הרשת אינם מודפסים במסמך. אם הצמד אובייקטים לאפשרות רשת מבוטל, מעבירה הסטה אחד פיקסל של הצורה. האפשרות הצמד אובייקטים לרשת מיישרת אובייקטים להצטלבות הקרובה ביותר ברשת כפי שאתה מצייר או להעביר אובייקטים. כדי לבטל את האפשרות הצמד אובייקטים לרשת או כדי לשנות את המרווח ברשת, תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, לחץ על סדר ולאחר מכן לחץ על ישר. לחץ על הגדרות רשת, ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הצמד אובייקטים לרשת או לשנות את מספר בתיבה מרווח תחת הגדרות רשת.

   תמונת הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' של 'כלי SmartArt'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת בגרפיקת SmartArt.

   רשימת בלוק בסיסית עם רשת
   Fig. 1 רשימת בלוק בסיסית פריסה של גרפיקת SmartArt עם רשת גלויה

   הערות: 

   • בהתאם לפריסה עבור גרפיקת SmartArt שבה אתה משתמש, בעת העברת צורה של צורה הכוללת תואמת, כגון חץ או קו, הצורה התואמת יעביר גם.

   • אם אתה מבצע ה-smartart תלת-ממדי על-ידי החלת סגנון מהיר תלת-ממדי עם תצוגת פרספקטיבה, עליך תחילה לעבור סצינה דו-ממדית כדי להזיז צורות. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה צורות, לחץ על ערוך בדו - ממד. הזז את הצורה ולאחר מכן לחץ על ערוך בדו-ממד שוב. כדי לעבור בין דו-ממדיות ותלת -ממד, לחץ על ערוך בדו-ממד בקבוצה צורות בכרטיסיה עיצוב חשוב על ערוך בדו-ממד כמפתח שמבטל באופן זמני את פריט הגרפיקה של SmartArt לעריכה כדי שתוכל להזיז ולשנות גודל של צורות — אך הסגנון תלת-ממדי עדיין מוחל על פריט הגרפיקה של SmartArt ויופיע בעת לחיצה על ערוך בדו-ממד שוב.

   • למרות שתוכל בחר או נקה את תיבת הסימון הצמד אובייקטים לאובייקטים אחרים ב-, היא אינה פועלת עבור צורות בגרפיקת SmartArt. האפשרות הצמד אובייקטים לאובייקטים אחרים מאפשרת לך ליישר אוטומטית את הצורות שאתה מזיז לקצוות של צורות קרובות.

   • באפשרותך גם לסובב צורה גרפיקת SmartArt או להעביר על גרפיקת SmartArt כולה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×