הזזת הצוות שלך באופן מקוון באמצעות טכנולוגיית Windows SharePoint Services

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חל על

טכנולוגיית Microsoft Windows® SharePoint® Services

האם המצב הבא נשמע מוכר?

 • הצוות שלך צריך לקיים תקשורת ולשתף לשתף מסמכים ורעיונות.

 • הארגון שלך מעוניינת לך להעברת נייר, שיחות טלפון, הודעות דואר אלקטרוני ותיקיות משותפות שיתוף פעולה מקוון באמצעות טכנולוגיית Windows SharePoint Services.

 • שיש ברשותך חדש לגמרי, מחוץ אתר SharePoint תיבת, נמצא בבעלותך ולאחר אינך בטוח מה ניתן לעשות.

אם זה מתאר את המצב שלך, אתה מנסה להעביר הצוות שלך באופן מקוון. העברת לצוות online עלול להיראות כמו תהליך מורכב וייתכן לא ידוע לך היכן להתחיל. כך תוכל להתחיל בשם הצוות שלך עובר באופן מקוון עם אתר SharePoint.

שלב 1: השגת אתר

החברה שלך כבר יש לך אתר בשבילך לשימוש. אם כן, באפשרותך להתחיל עם אתר זה. אם לא, עליך ליצור אתר לפני שתוכל להתחיל העברת תוכן באופן מקוון. בעת יצירת אתר, השתמש בתבנית ' אתר צוות לקבלת גמישות רבה. תבנית זו כוללת את כל סוגי ברירת המחדל רשימות ומסמכים ספריה כך שתוכל לקבל ביותר לבחירה.

אם עדיין אין לך אתר, השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי ליצור אתר.

 • יצירת אתר ברמה העליונה באמצעות יצירת אתרים בשירות עצמי

  כיצד?

  1. מעבר לאתר ברמה העליונה באוסף האתרים.

   הערה: הודעה זו מופיעה רק באתר ברמה העליונה עבור אוסף האתרים בספריית הבסיס של השרת הווירטואלי. אם אתה נמצא אוסף אתרים אחר, לא תראה קישור זה. נסה את ההליך הבא, "יצירת אתר תחת אתר SharePoint אחר".

   אם אתה נמצא באתר משנה, לחץ על הקישור עד parent_site_name בסרגל הקישורים העליון כדי לנווט אל אתר האב. חזור על שלב זה עד שתגיע האתר ברמה העליונה.

  2. בדף הבית של האתר ברמה העליונה, לחץ על הודעות.

  3. לחץ על ההודעה שכותרתה יצירת אתרים בשירות עצמי.

   הערה: אם ההודעה אינה מופיעה ברשימה, פנה למנהל השרת כדי לקבל את הכתובת (URL) של הדף ' יצירת אתרים בשירות עצמי.

  4. בגוף ההודעה, לחץ על הקישור לדף יצירת אתר.

  5. במקטע כותרת ותיאור, הקלד שם ותיאור עבור האתר החדש.

  6. במקטע כתובת אתר אינטרנט, הקלד את כתובת האינטרנט (URL) שמשתמשים יקלידו כדי לעבור אל האתר החדש.

   החלק הראשון של הכתובת מסופקים עבורך.

  7. במקטע כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שברצונך לקבל התראות אודות אתר זה.

  8. במקטע שפה, בחר את השפה לשימוש עבור אתר האינטרנט החדש.

  9. לחץ על אישור.

  10. בדף בחירת תבנית, לחץ על תבנית אתר צוות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: לקבלת שלבים אלה לעבוד, צריכה להיות זמינה יצירת אתרים בשירות עצמי ולאחר דרושות לך זכויות מתאימות לשימוש יצירת אתרים בשירות עצמי.

 • יצירת אתר תחת אתר SharePoint אחר

  כיצד?

  1. בסרגל הקישורים העליון, לחץ על צור.

  2. במקטע דפי אינטרנט, לחץ על אתרים וסביבות עבודה.

  3. במקטע כותרת ותיאור, הקלד שם ותיאור עבור האתר החדש.

  4. במקטע כתובת אתר אינטרנט, הקלד את כתובת האינטרנט (URL) שמשתמשים יקלידו כדי לעבור אל האתר החדש.

   החלק הראשון של הכתובת מסופק עבורך.

  5. במקטע הרשאות, ציין אם ברצונך שהאתר שישמש את באותם החשבונות ופרטי קבוצות האתר באתר האינטרנט הנוכחי.

  6. לחץ על צור.

  7. בדף בחירת תבנית, לחץ על תבנית אתר צוות ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: אם תפעיל את הרשאות ייחודיות, עותק של חשבונות משתמשים של אתר האב וקבוצות אתר להישאר עם אתר המשנה. באפשרותך למחוק כל חשבונות וקבוצות האתר שאינך הרצויה ולאחר להוסיף פעולות חדשות לפי הצורך. אתר המשנה ישמור גם את אותה הגדרה של קבוצת אתר עבור משתמשים אנונימיים (אורחים) כמו אתר האב, אלא אם תציין קבוצת אתר אחרת.

  הערה: כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות חבר בקבוצת אתר עם ימינה ליצור אתר משנה. יצירת אתרי משנה ימינה נכלל כברירת מחדל בקבוצת האתר מנהל.

שלב 2: ברור לך מה נדרש עבור הצוות שלך

יצירת אתר היא תהליך מהיר — הוא מחליט מה ניתן למקם באתר שמוביל זמן מה. כחבר של הצוות, כנראה ידוע לך איזה מידע שאיתם עובד הצוות שלך וזהו שבו. להימשך זמן מה כדי להעריך מה שיש ברשותך ומה ברצונך למקם מקוונת.

חלק מהמידע לשקול העברת online:

 • מסמכים (פרוייקט מסמכים, תוכניות, הצעות, מצגות, הצעות מחיר — כל דבר שמצריך הצוות שלך כדי לקרוא או לתרום).

 • לוחות זמנים של הצוות (לוחות זמנים של חג, עבודה בודדים ולוחות זמנים של חופשה, לוחות זמנים של פרוייקט, וכן הלאה). באפשרותך לרשום אירועים משותפים באתר שלך ולאחר מכן להציג בתצוגת לוח השנה.

 • פרטי הקשר (חברי צוות, שותפים, לקוחות, ספקים וספקים, וכן הלאה). באפשרותך ליצור רשימות אנשי קשר נפרדים עבור אנשי קשר פנימיים וחיצוניים, או בשתיהן באמצעות שדות שבהם באפשרותך למיין ולסנן.

 • פעילויות או הקצאות (מי עושה מה?).

 • בשימוש תכוף קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (כולל אתרי אודות פרוייקטים קשורים או צוותים).

 • הודעות חשובות או חדשות שמצריך כל הצוות כדי לשמוע אודות.

זוהי רק התחלה של סוגי מידע שייתכן שתזדקק באינטרנט. בדוק עם הצוות שלך כדי לגלות את המידע הדרוש להם. והירשם אם הם עם ספרה שאינה תואמת למעלה באחת הרשימות המוכללות באתר SharePoint שלך — אין בעיה! תמיד באפשרותך ליצור רשימה מותאמת אישית כדי להכיל אותו.

שלב 3: לבנות אותו ויגיע הם

העברת online כרוך בשינוי כיצד הצוות שלך פועל יחד וכדי לבצע שינוי זה בהצלחה, עליך ליצור מזמין, לארגן, ואתר (רוב כל) הרלוונטיים עבור הצוות שלך.

הערה: עליך להיות חבר בקבוצת מעצב אתרים או מנהל האתר עבור האתר שלך כדי שתוכל לבצע את ההליכים בסעיף זה.

כדי לבנות את האתר שלך, התחל עם אתר המהווה ברירת מחדל, ולאחר מכן:

התאמה אישית של אותה!

באפשרותך להתאים אישית את הפריטים ברירת המחדל כך שיתאימו הצוות שלך. אתה מעוניין אירועים שלך מופיעים בלוח שנה? נהדר! שנה לתצוגת לוח השנה.

התאמה אישית של דף הבית כדי להציג סמל הארגון, או להחיל ערכת נושא כדי להוסיף מגע מותאם אישית על האתר כולו. עבור רשימות בודדים, הוסף או הסר עמודות כדי להציג את הנתונים שהרצויים. לדוגמה, אם ברצונך לכלול שותפים פנימיים וחיצוניים ברשימת אנשי הקשר שלך, באפשרותך להוסיף עמודה עבור פנימי/חיצוני. וניתן לשנות התצוגות עבור רשימה זו כדי לכלול רק את העמודות שתשתמש, או כדי להציג את הנתונים באופן משמעותי יותר עבור הצוות שלך. לדוגמה, באפשרותך לשנות את רשימת אירועים כך שתציג בתבנית לוח שנה במקום רשימה.

 • שנה את התמונה בדף הבית

  כיצד?

  1. בדף הבית של האתר שלך, לחץ על שינוי דף משותף, הצבע על שינוי Web Parts משותפים ולאחר מכן לחץ על תמונת אתר.

  2. חלונית הכלים של תמונת אתר, בשדה קישור תמונה, הקלד כתובת האינטרנט המלאה של קובץ התמונה שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • החלת ערכת נושא

  קיימות כמה, ערכות נושא שונות מאוד לבחירה. לדוגמה, ערכת הנושא ' מצפן נראה כך:

  תצוגה מקדימה של ערכת הנושא 'מצפן'

  ולחץ ערכת הנושא ' סונורה ' נראה כך:

  תצוגה מקדימה של ערכת הנושא 'סונורה'

  כיצד?

  1. בסרגל הקישורים העליון, לחץ על הגדרות האתר. בדף הגדרות האתר, במקטע התאמה אישית, לחץ על החל ערכת נושא על האתר.

  2. בדף החלת ערכת נושא על אתר אינטרנט, בחר ערכת נושא ולאחר מכן לחץ על החל.

 • הוספה או שינוי של עמודה

  כיצד?

  1. בדף המציג את הרשימה, ספריית המסמכים או לוח הדיונים, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  2. במקטע עמודות, כדי לערוך עמודה, לחץ על שם העמודה. כדי להוסיף עמודה, לחץ על ' הוסף עמודה חדשה '.

  3. מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: אין אפשרות להמיר סוגים מסוימים של נתונים בעת שינוי סוג עמודה. לדוגמה, אם תשנה את עמודת עם שורות טקסט מרובות לתוך עמודה מספר, נתוני הטקסט הקיימים יאבד.

 • מחיקת עמודה

  כיצד?

  1. בדף המציג את הרשימה, ספריית המסמכים או לוח הדיונים, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  2. במקטע עמודות, ברשימה עמודה (לחץ כדי לערוך), לחץ על שם העמודה שברצונך למחוק.

  3. בחלק התחתון של הדף, לחץ על מחק.

  קיימות עמודות מוכללות מסוימות, כגון כותרת, אין באפשרותך למחוק אותן.

 • שינוי תצוגת ברירת המחדל כדי לכלול עמודה חדשה

  כיצד?

  1. בדף המציג את הרשימה, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  2. במקטע תצוגות, לחץ על שם התצוגה (לדוגמה, ברשימה אנשי קשר, תצוגת ברירת המחדל היא כל אנשי הקשר) בעמודה תצוגה (לחץ כדי לערוך) .

  3. במקטע עמודות, בחר את תיבת הסימון הצג לצד שם עמודה חדשה.

  4. בחלקו התחתון של העמוד, לחץ על אישור.

 • יצירת תצוגת לוח שנה עבור רשימה

  כברירת מחדל, ברשימת האירועים מכיל תצוגת לוח שנה, כך שאין צורך ליצור תצוגת לוח שנה של רשימת. אם ברצונך ליצור תצוגת לוח שנה עבור כל רשימה המכיל מידע תאריך ושעה, באפשרותך לעשות זאת בקלות.

  תצוגת לוח שנה נראה כך:

  תצוגת לוח שנה

  כיצד?

  1. בדף המציג את הרשימה, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  2. במקטע תצוגות, לחץ על צור תצוגה חדשה.

  3. על שם הרשימה: צור דף תצוגה, לחץ על תצוגת לוח שנה.

  4. למלא את הטופס, המציין אילו עמודות כדי לבסס את לוח השנה בואם להצגת נתונים ביומי, שבועי או חודשי תצוגה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

   לוח תאריכים בסיסי על בסיס לוח שנה על מרווח הזמן הבא ורשימות נוצרים על-ידי צמצום כל העמודות המכילות מידע תאריך/שעה. לדוגמה, כברירת מחדל, רשימת אנשי הקשר כולל שתי עמודות המכילות מידע אודות תאריכים: שינוי ויצרת. באפשרותך לבסס את לוח השנה אחת של עמודות אלה, או הצג את מרווח הזמן בין הערכים בעמודה.

ליצור אותה!

אם הפריטים ברירת המחדל אינו מספיק, באפשרותך ליצור תמיד דברים נוספים שהדרוש לך. ליצור רשימות מותאמות אישית, ספריות מסמכים נוספים, אתרי משנה עבור פרוייקטים מיוחדים, וכן הלאה. לדוגמה:

 • זקוק יותר מלוח שנה אחד? יצירת אחר! באפשרותך ליצור מופעים חדשים של ברירת המחדל רשימות או ספריות באתר שלך.

  כיצד?

  1. בסרגל הקישורים העליון באתר שלך, לחץ על צור.

  2. לחץ על שם הרשימה שברצונך ליצור.

  3. מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על צור.

 • עליך להציג נתונים שאינו מתאים רשימה רגיל? יצירת רשימה מותאמת אישית.

  כיצד?

  1. בסרגל הקישורים העליון באתר שלך, לחץ על צור.

  2. במקטע רשימות מותאמות אישית, לחץ על רשימה מותאמת אישית.

  3. מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על צור.

  4. בדף שם _ רשימה, במקטע פעולות, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  5. במקטע עמודות, השתמש הוסף עמודה חדשה כדי ליצור את העמודות שעליך ברשימה ולאחר מכן, ברשימה תצוגות, לחץ על כל הפריטים והוספה של עמודות שלך לאותה תצוגה.

 • זקוק דף אינטרנט כולו? צור דף Web Part כך שיכיל HTML קוד ולפרט נתונים מותאמים אישית.

  קיימות כמה פריסות דף Web Part לבחירה. לדוגמה, עמודה ימינה, כותרת עליונה, כותרת תחתונה, שורה עליונה, 3 עמודות פריסת תצא עמוד עם אזורי הנראים כך:

  פריסת דף Web Part

  כיצד?

  1. בסרגל הקישורים העליון באתר שלך, לחץ על צור.

  2. במקטע דפי אינטרנט, לחץ על דף Web Part.

  3. מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על צור.

   הערה: דפי Web part נוצרים בתוך ספריות מסמכים. אך באפשרותך לקשר דף ה-Web Part מכל מקום, כולל מתוך סרגל ההפעלה המהירה אם אתה מתאים אישית את סרגל ההפעלה המהירה שתואמת לטכנולוגיית Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office FrontPage 2003 עורך דפי אינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה "התאמה אישית של סרגל הפעלה מהירה" בהמשך מאמר זה.

 • עליך לארגן את המסמכים שלך? צור תיקיות בספריית המסמכים שלך כדי לשמור מסמכים קשורים יחד.

  תיקיות בספריות מסמכים להיראות הרבה תיקיות במערכת הקבצים:

  תיקיות בספריית מסמכים

  כיצד?

  1. בספריית המסמכים שברצונך לשנות, בסרגל הכלים, לחץ על תיקיה חדשה.

  2. בתיבה שם, הקלד שם עבור התיקיה ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

 • יש לך פרוייקטים משניים? יצירת אתרי משנה עבורם.

  כיצד?

  1. בסרגל הקישורים העליון באתר שלך, לחץ על צור.

  2. במקטע דפי אינטרנט, לחץ על אתרים וסביבות עבודה.

  3. מלא את הטופס ולאחר מכן לחץ על צור.

סידור מחדש של אותה!

באפשרותך להתאים אישית את דף הבית כדי להציג רק את המידע שהרצוי. אין צורך לשמור על מה יש כברירת מחדל — לחשוף את המידע החשוב ביותר של הצוות שלך! דף הבית הוא דף Web Part אחר בלבד — באפשרותך להוסיף, להסיר, ולאחר סידור מחדש של רכיבי Web Part כדי לשנות המופיעות בדף בקלות.

 • הוספת Web Part לדף הבית

  כיצד?

  1. באתר שלך, לחץ על הגדרות האתר.

  2. בדף הגדרות האתר, במקטע התאמה אישית, לחץ על התאמה אישית של דף הבית.

  3. בחלונית הוספת רכיבי Web Part, עיין כדי לאתר ה-Web Part עבור הרשימה, ספריית המסמכים או פריט אחר שברצונך להוסיף.

  4. לחץ על שם ה-Web Part שברצונך להוסיף ולאחר מכן גרור אותו למקום שבו אתה רוצה שיופיע בדף הבית.

   באפשרותך גם ללחוץ על שם ה-Web Part ולאחר מכן בחלונית הוספת רכיבי Web Part, בתיבה הוסף ל, בחר את האזור הרצוי ה-Web Part יופיע ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. כאשר תסיים להוסיף רכיבי Web Part, לחץ על לחצן סגור לחצן 'סגור' בחלונית הוספת רכיבי Web Part.

 • תנועה רכיבי Web Part בדף הבית

  כיצד?

  1. בדף הבית, לחץ על שינוי דף משותף ולאחר מכן לחץ על עצב דף זה כדי לעבור למצב עריכת.

   אם אתה רואה שינוי הדף שלי במקום שינוי דף משותף, עליך לעבור לתצוגת משותף. לחץ על שינוי הדף שלי ולאחר מכן לחץ על תצוגה משותפת. לאחר מכן המשך לשלבים הבאים.

  2. לחץ על פס הכותרת של Web Part שברצונך להזיז ולאחר מכן גרור את ה-Web Part למיקום החדש.

  3. כאשר תסיים לסידור, לחץ על שינוי דף משותף ולאחר מכן לחץ על עצב דף זה שוב כדי לחזור אל מצב התצוגה.

 • הסרת Web Part מדף הבית

  כיצד?

  1. בדף הבית, לחץ על שינוי דף משותף ולאחר מכן לחץ על עצב דף זה כדי לעבור למצב עריכת.

   אם אתה רואה שינוי הדף שלי במקום שינוי דף משותף, עליך לעבור לתצוגת משותף. לחץ על שינוי הדף שלי ולאחר מכן לחץ על תצוגה משותפת. לאחר מכן המשך לשלבים הבאים.

  2. בפס הכותרת של ה-Web Part שברצונך להסיר, לחץ על לחצן תפריט Web Part לחצן תפריט Web Part , ולאחר מכן לחץ על סגור.

   הערה: הקפד ללחוץ על סגור, במקום למחוק.

  3. כאשר תסיים לסידור, לחץ על שינוי דף משותף ולאחר מכן לחץ על עצב דף זה שוב כדי לחזור אל מצב התצוגה.

 • התאמה אישית של סרגל ההפעלה המהירה

  באפשרותך להתאים אישית את סרגל ההפעלה המהירה באמצעות Microsoft Office FrontPage 2003 או עורך דפי אינטרנט תואם SharePoint אחר. ב- FrontPage, פתח את דף הבית (default. aspx) עבור האתר שלך ולאחר מכן לחץ על אחת מהקטגוריות (מסמכים, תמונות, רשימות, דיונים, סקרים) הוספת קישור תחת. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שנה Windows SharePoint Services הפעלה מהירה באמצעות FrontPage 2003" במערכת העזרה FrontPage.

מחק אותה!

להמשיך ומחק פריטים ברירת המחדל שאינך זקוק. אין צורך הכרזות? להיפטר אותה! באפשרותך ליצור תמיד רשימת הכרזות אחר מאוחר יותר אם תשנה את דעתך.

רשימות ברירת המחדל כל שניתן ליצור שוב בקלות מתוך ' יצירה '. עם זאת, באפשרותך למחוק מהרשימות ברירת המחדל לא הדרושים, מבלי לדאוג אם תזדקק אותם מאוחר יותר. זכור כי זוהי רק עבור הרשימות ברירת המחדל (קישורים, הודעות, אנשי קשר, אירועים, משימות ונושאים). כל רשימה המכיל מידע אודות כבר, או קבצים הותאם אישית או הוא מותאם אישית לחלוטין אין אפשרות ליצור שוב בקלות, שים לב תרגיל כה — שוב שקובץ הם אף פעם שיידרשו שוב לפני מחיקתן.

הערה: אם אתה מוחק רשימה המהווה ברירת מחדל המכילים פריט אחד או יותר, מומלץ לגבות תחילה את הרשימה. כדי לגבות את הרשימה, באפשרותך לייצא את הרשימה לגיליון אלקטרוני, או לשמור את הרשימה כתבנית רשימה ולאחר לכלול את התוכן. לקבלת מידע נוסף אודות שמירת רשימה כתבנית, עיין בנושא "ניהול תבניות רשימה" במערכת העזרה של Windows SharePoint Services.

 • מחיקה של רשימה המהווה ברירת מחדל

  כיצד?

  1. מתוך דף הבית או הדף מסמכים ורשימות, לחץ על הרשימה ברירת המחדל שברצונך למחוק.

  2. ודא הרשימה מכילה נתונים.

   הערה: ברירת המחדל או את הרשימות לעתים קרובות להכיל פריט אחד, בדיוק כמו דוגמה מקם כדי להתחיל. לדוגמה, ברשימה הכרזות מכיל פריט שכותרתו "תחילת העבודה עם Windows SharePoint Services." זה בסדר למחוק פריט זה יחד עם הרשימה, מאחר שניתן יהיה ליצור אותו שוב אם אתה יוצר את הרשימה שוב. זה לא בסדר למחוק ברשימת ההודעות ואת כל ההודעות אם הם נמצאים הגבולות ליצירה של חברי הצוות שלך.

  3. ברשימה פעולות, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  4. בדף שם התאמה אישית של רשימת, במקטע הגדרות כלליות, לחץ על מחק רשימה זו.

  5. בתיבה הודעה המופיע השואלת אם אתה בטוח שברצונך למחוק את הרשימה, לחץ על אישור כדי למחוק את הרשימה, או על ביטול כדי להשאיר אותו באתר שלך.

  Windows SharePoint Services אינו כולל תכונה בטל מחיקה. אם אתה מוחק רשימה מותאמת אישית, או כל הנתונים, פריטים או מסמכים מספריית מסמכים או רשימה, רשימה או נתונים נעלם באמת, אלא אם יש לך גיבוי שרת שבו באפשרותך לשחזר מתוך.

לאבטח זאת!

אם אתה מנהל מערכת עבור האתר שלך, אתה אחראי לבדוק למי יש גישה לאתר. באפשרותך לקבוע מי יכול לקרוא, להוסיף או לשנות נתונים בהאתר. אתה שולט בגישה של אנשים לאתר על-ידי הוספתן כחברים של האתר ולחץ על-ידי הקצאת זכויות, באמצעות קבוצות אתר (המשמשים כדי להעניק גישה ברחבי האתר) או על-ידי מתן אותן זכויות בודדים רשימה ספציפית.

מספר נקודות שיש לזכור בעת שאתה מחשיב אתר אבטחה:

 • מהן הזכויות אנשים צריכים באתר שלך?

  מומלץ הקצאת אנשים הירושה של access (לדוגמה, קבוצת האתר קורא) כדי להתחיל ולאחר מכן הענק הרשאות מתקדמות יותר (כגון בקבוצות האתר משתתף או מעצב אתרים) למי באמת זקוק להן. הוספת משתמשים שלך ולהעניק להם זכויות באמצעות קבוצות אתר.

  כיצד?

  1. באתר שלך, לחץ על הגדרות האתר.

  2. במקטע ניהול, לחץ על נהל משתמשים.

  3. בדף ' ניהול משתמשים ', לחץ על הוסף משתמשים.

  4. בצע את השלבים באשף כדי להוסיף את המשתמשים שלך ולהקצות אותם לקבוצת אתר.

 • כל המשתמשים יצטרכו להתקין אותה רמת גישה בכל הרשימות? הקפד לאבטח מידע רגיש או מוגבלים.

  אם יש לך רשימה רק חלק מהאנשים יש גישה, השתמש הרשאות רשימה להגבלת משתמשים אחרים שיכולים לקרוא או לכתוב לרשימה.

  כיצד?

  1. בדף ' רשימה ', ברשימה פעולות, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  2. בדף ' התאמה אישית של שם _ רשימה, לחץ על שינוי הרשאות עבור רשימה זו.

  3. בדף שינוי הרשאות: דף שם _ רשימה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף משתמשים בעלי הרשאות ספציפיות עבור הרשימה, לחץ על הוסף משתמשים ובצע את השלבים באשף כדי להוסיף את המשתמשים והקצאת הרשאות עבורם.

   • כדי להסיר משתמש, בחר בתיבת הסימון לצד שמו ולאחר מכן לחץ על הסר משתמשים נבחרים.

   • כדי לשנות הרשאות עבור משתמש, בחר בתיבת הסימון לצד שמו ולאחר מכן לחץ על ערוך הרשאות של משתמשים שנבחרו.

 • האם ישנם ספריות מסמכים הדורשות אמור כי תוכן חדש לאישור לפני הוספתה?

  אם כן, באפשרותך להשתמש התכונה אישור תוכן כדי לקבוע מה נוסף לספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. בדף ' ספריית מסמכים, ברשימה פעולות, לחץ על שנה הגדרות ועמודות.

  2. בדף ' התאמה אישית של שם _ רשימה, לחץ על שינוי הגדרות כלליות.

  3. בדף ההגדרות של ספריית מסמכים: ספריית שם הדף, במקטע אישור תוכן, תחת לדרוש אישור תוכן עבור פריטים שיישלחו?, לחץ על כן.

  4. לחץ על אישור.

המטרה שלך היא מכיר ולקבוע מי הוא גישה לאתר שלך, לכן לפני גלגל אותו, ודא כי מעולם שהאנשים הנכונים שהוספת והתאמת בהינתן אותן הרשאות מתאימות באתר.

שלב 4: נסה זאת

לאחר ההרשמה תבנה אותו, ודא שהוא פועל באופן שהרצוי לך. הוספת חלק מהמידע האמיתי או זמניים לרשימות. העלה מסמך או שתיים. ראה שאם מציגה המידע שהדרוש לך טיפול באופן שבו ברצונך שהם. היפטר במידע שאינך מעוניין בו הוספת מידע חסר. תנועה דברים בדף הבית. לשחק עם התצוגות. לקבלת עזרה עם כל המשימות הללו, עיין שלב 3: בניית אותו והם יגיע ומערכת העזרה של Windows SharePoint Services.

כאשר אתה מרוצה כי האופן שבו ברצונך שהם הפעולה של האתר, הגיע הזמן להתעסק אנשים אחרים.

שלב 5: להעביר אותו לאנשים

הגיע הזמן עבור הפריסה הגדולה. בשלב זה, באפשרותך שתסיים להוסיף את כל האנשים שלך לאתר והענקת הרשאות מתאימות אותם. כאשר אתה מוכן, לשלוח הודעת דואר אלקטרוני למשתמשים שלך (אם עדיין לא הוספת המשתמשים שלך, באפשרותך להשתמש אשף הוספת משתמשים כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני שלך) כדי publicize האתר. בהודעה, ליידע אותם כאשר הוא אתר חדש שלהם ולאחר מה הם צפוי לראות. דף הבית המותאם אישית שלך אמור להיות מקום טוב עבורם להתחיל, והיא תיכלל כברירת מחדל בהודעת הדואר האלקטרוני הוספת משתמשים.

באפשרותך גם להתחיל איסוף משוב: האם זהו הצפוי הם? הצורך? מומלץ לתת לאנשים דרך לספק לך משוב אודות האתר ומאפשרים לך לדעת מה הנחוץ. כמה דרכים ליצירת לולאה משוב כוללים:

 • צור תיבת הצעה בצורת רשימה.

  עצה: יצירת רשימה מותאמת אישית ולכלול שדות עבור מוצעים בהצעה, ובצע למעלה (או מצב). התקשר הרשימה "תיבת הצעה" וודא כי הוא מופיע בסרגל ההפעלה המהירה.

 • השתמש ה-Web Part של טופס כדי ליצור טופס משוב בדף הבית.

  אם אתה מתמצא HTML וב -JavaScript, באפשרותך בתוכניות הטופס יודיע לך באופן אוטומטי, או כדי להיכנס ההצעות רשימה.

 • הוסף כתובת דואר אלקטרוני משוב לדף הבית.

  השתמש ה-Web Part של עורך תוכן כדי להוסיף טקסט שלפיה "פנה אלינו:" ולאחר מכן לכלול היפר-קישור לכתובת הדואר האלקטרוני.

 • לשלוח החוצה סקר

  השתמש ' יצירה ' כדי ליצור סקר המבקשת דעות של אנשים. שם הם לסקר "אתר משוב" ולכלול אותו בהפעלה המהירה פס אנשים כך שניתן יהיה לראות אותו כשהם מציגים את דף הבית.

ייתכן שלא תקבל רבים משוב, אך ייתכן מופתע. וברצונך לדעת אם להעביר חלק מהתוכן וקישור אליה אינה פועלת עוד, או אם מישהו אינה מאתרת מסמך שהצבת רק אתמול.

שלב 6: להשאירה חדשה

לאחר הפריסה, אתה יכול מקלה מעט. אך זכור, לכל אתר צריך תחזוקה מעט. להלן כמה הצעות לשמירת חדשה של האתר שלך:

 • הכנסת באתר שלך באופן קבוע — ודא שיש ברשותך עדיין את החומר חשובים בדף הבית. אם הצוות שלך השתנה (והחברות או מטרה), ודא אשר משתקף באתר.

 • השתמש לולאה המשוב שלך כדי לקבוע מה יש תעודכן או revamped. אם אנשים להשאיר פונה מיהו אחראי חטיפים לפגישה הבאה יום שלישי, אולי הגיע הזמן כדי להוסיף "התייחס לוח זמנים".

 • נבחן את נתוני ניתוח השימוש כדי לראות מה הולך שימוש ביותר ומה הולך הקטן ביותר. אם לא היה בשימוש ב- 6 חודשים, עליך לשמור אותה, או באפשרותך אחסון בארכיון אותו?

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×