הוספת תמונת רקע (או סימן מים) לשקופיות

הוספת תמונת רקע (או סימן מים) לשקופיות

שימוש בגרפיקה כסימן מים מאחורי טקסט השקופיות מספק דרך נהדרת להצגת סמל חברה או תמונה אחרת בעלת משמעות. PowerPoint מאפשר לך לכוונן את שקיפות התמונה לאחר שתמקם אותה בשקופית.

דוגמה לשקופית הכוללת תמונת רקע
דוגמה לסימן מים של תמונה

אפשרות נוספת: סימן מים של טקסט

האם ברצונך להוסיף סימן מים של טקסט במקום זאת?    פעולה זו כרוכה בתהליך אחר. לקבלת הוראות, ראה הוספת סימן מים של 'טיוטה'.

דוגמה של סימן מים של טקסט, "טיוטה", המשמש כרקע של שקופית PowerPoint
דוגמה לסימן מים של טקסט

בחר כותרת סעיף להלן כדי לפתוח אותו ולהציג את ההוראות המפורטות:

מלא את כל רקע השקופית בתמונה ולאחר מכן כוונן את שקיפות התמונה כדי שהיא לא תסתיר את שאר התוכן בשקופית.

 1. בחר את התמונה שבה ברצונך להשתמש. התמונה תיראה טוב יותר אם הכיוון שלה (לאורך או לרוחב) תואם לכיוון של השקופית.

  מדוע?   PowerPoint משנה את גודל התמונה כדי למלא את רקע השקופית במלואו. אם לתמונה יש צורה כללית שאינה דומה לשקופית שבה היא ממוקמת, החלקים החיצוניים של התמונה עשויים לחרוג מגבולות השקופית, וייתכן שהם לא יוצגו בה.

 2. עבור לשקופית שבה ברצונך להוסיף את התמונה. בכרטיסיה עיצוב שקופית ברצועת הכלים, בחר עיצוב רקע.

  לחצן 'עיצוב רקע' נמצא בכרטיסיה 'עיצוב שקופית' ברצועת הכלים של PowerPoint
 3. בחלונית עיצוב רקע שמופיעה משמאל, בחר מילוי של תמונה או מרקם.

  כדי להוסיף תמונת רקע, התחל בבחירת האפשרות 'מילוי של תמונה או מרקם'
 4. תחת הוסף תמונה מתוך, בחר קובץ.

 5. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התמונה הרצויה, בחר אותה ובחר הוסף.

  ניתן להוסיף תמונה גם מהלוח של Windows (האפשרות לוח), או מהאינטרנט או מ- OneDrive (האפשרות מקוון).

  תיבת הדו-שיח 'הוספת תמונה'
 6. לאחר הוספת התמונה, חזור אל החלונית עיצוב רקע והסט את המחוון שקיפות כדי לקבוע את אחוז השקיפות.

  גרור את סרגל השקיפות כדי לכוונן את התמונה
 7. (אופציונלי) כדי לכלול תמונת רקע זו בכל השקופיות במצגת, בחר החל על הכל בחלק התחתון של החלונית עיצוב רקע.

 8. לחץ על קובץ > שמור כדי לשמור את השינויים.

  גודל התמונה שנבחרה משתנה באופן שיתאים למילוי רקע השקופית כולה. לא ניתן לשנות מחדש את הגודל בצורה פשוטה בדומה לתמונה שנמצאת בקדמה, אך ניתן להשתמש בהגדרות היסט כדי לכוונן את המיקום. לחלופין, תוכל להשתמש באפשרות אפשרות ‏‏פרוש תמונה כמרקם כדי לחזור על התמונה באופן אופקי ואנכי לאורך הרקע.

צייר צורה, מלא אותה בתמונה ולאחר מכן כוונן את שקיפות התמונה:

 1. בכרטיסיה הוספה של רצועת הכלים, בחר צורות ולאחר מכן בחר צורה, כגון מלבן, מהגלריה שמופיעה.

 2. צייר את הצורה בשקופית.

  חשוב שהפרופורציות של הצורה יהיו זהות לאלה של התמונה שאתה עומד להוסיף לה. אם הפרופורציות של התמונה והצורה אינן זהות, ייתכן שהתמונה תהיה מעוותת.

 3. הסר את המיתאר של הצורה: לחץ על הצורה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על לחצן קו מיתאר שמופיע. בגלריית שנפתחת, בחר ללא מיתאר.

 4. לחץ שוב על הצורה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה.

  החלונית עיצוב צורה נפתחת.

 5. בחלונית עיצוב צורה, תחת מילוי, לחץ על מילוי של תמונה או מרקם.

  לחצן 'מילוי של תמונה או מרקם' בחלונית 'עיצוב תמונה'

 6. לחץ על לחצן קובץ. בתיבת הדו-שיח הוסף תמונה אתר את קובץ התמונה שברצונך להוסיף. בחר את התמונה ולאחר מכן בחר את לחצן הוסף.

 7. עכשיו, כשהתמונה מוצגת בתוך הצורה, הזז את המחוון שקיפות בחלונית עיצוב צורה כדי לכוונן את התמונה לפי רצונך.

  מחוון שקיפות בחלונית 'עיצוב תמונה'

הליך זה חל על תמונה או מרקם שממלאים לחלוטין את רקע השקופית.

 1. בתצוגה רגילה, בחר שקופית עם תבנית הרקע או התמונה שברצונך להסיר.

 2. בכרטיסיה עיצוב ברצועת הכלים של סרגל הכלים, בקבוצה התאמה אישית בקצה השמאלי, בחר עיצוב רקע.

  לחצן 'עיצוב רקע' נמצא בכרטיסיה 'עיצוב שקופית' ברצועת הכלים של PowerPoint
 3. בחלונית עיצוב רקע, תחת מילוי, בחר מילוי מלא.

  בחלונית 'עיצוב רקע', בחר 'מילוי מלא'
 4. בחר את החץ למטה לצד לחצן צבע. תופיע גלריה של צבעים. בחר את הצבע הלבן.

  הרקע הנוכחי הוסר, וכעת רקע השקופית לבן.

 5. אם ברצונך לבצע את אותו שינוי בשאר השקופיות במצגת, בחר החל על הכל בחלק התחתון של חלונית עיצוב רקע.

לחץ על כותרת סעיף להלן כדי לפתוח אותו ולהציג את ההוראות המפורטות:

מלא את כל רקע השקופית בתמונה ולאחר מכן כוונן את שקיפות התמונה כדי שהיא לא תסתיר את שאר התוכן בשקופית.

 1. בחר את התמונה שבה ברצונך להשתמש. התמונה תיראה טוב יותר אם הכיוון שלה (לאורך או לרוחב) תואם לכיוון של השקופית.

  מדוע?   PowerPoint משנה את גודל התמונה כדי למלא את רקע השקופית במלואו. אם לתמונה יש צורה כללית שאינה דומה לשקופית שבה היא ממוקמת, חלקים מהתמונה יחרגו מגבולות השקופית ולא יוצגו בה.

 2. בחלונית התמונות הממוזערות בצד הימני של חלון PowerPoint, בחר את השקופית שבה ברצונך להוסיף את התמונה. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת ובחר עיצוב רקע.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונה ממוזערת של שקופית כדי להוסיף תמונת רקע לשקופית
 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב רקע, בחר מילוי של תמונה או מרקם.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב רקע'
 4. תחת הוסף תמונה מתוך, בחר קובץ.

 5. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התמונה הרצויה, בחר אותה ובחר פתח.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת תמונה'

  (ניתן להוסיף גם פריט אוסף תמונות או תמונה מהלוח של Windows.)

 6. לאחר הוספת התמונה, הסט את המחוון שקיפות שמאלה כדי לקבוע את אחוז השקיפות בהתאם לרצונך. השינוי בא לידי ביטוי באופן מיידי בתמונה.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב רקע' כוללת מחוון שקיפות לכוונון התמונה
 7. (אופציונלי) כדי לכלול תמונת רקע זו בכל השקופיות במצגת, בחר החל על הכל בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח עיצוב רקע.

 8. לחץ על סגור כדי לשמור את השינויים ולסגור את תיבת הדו-שיח.

  גודל התמונה שנבחרה משתנה באופן שיתאים למילוי רקע השקופית במלואו. לא ניתן לשנות מחדש את הגודל בצורה פשוטה בדומה לתמונה שנמצאת בקדמה, אך ניתן להשתמש בהגדרות היסט בתיבת הדו-שיח עיצוב רקע כדי לכוונן את המיקום. לחלופין, תוכל להשתמש באפשרות ‏‏פרוש תמונה כמרקם כדי לחזור על התמונה באופן אופקי ואנכי לאורך הרקע.

צייר צורה, מלא אותה בתמונה ולאחר מכן כוונן את שקיפות התמונה:

 1. בכרטיסיה הוספה של רצועת הכלים, בחר צורות ולאחר מכן בחר צורה, כגון מלבן, מהגלריה שמופיעה.

 2. צייר את הצורה בשקופית.

  הקפד להתאים את הפרופורציות של התמונה שאתה עומד להוסיף לצורה. אם הפרופורציות של התמונה והצורה אינן זהות, ייתכן שהתמונה תהיה מעוותת.

 3. הסר את המיתאר של הצורה שנבחרה: כאשר הצורה עדיין נבחרת, בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט ברצועת הכלים, בחר מיתאר צורה ולאחר מכן בחר ללא מיתאר.

  בחר 'מיתאר צורה' ולאחר מכן בחר 'ללא מיתאר' מהתפריט שמופיע
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ובחר עיצוב צורה.

  תיבת הדו-שיח עיצוב צורה נפתחת.

 5. תחת מילוי, בחר מילוי של תמונה או מרקם, ולאחר מכן בחר את לחצן קובץ.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב תמונה'

  תיבת הדו-שיח הוספת תמונה נפתחת.

 6. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התמונה הרצויה, בחר אותה ובחר הוסף.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת תמונה'

  התמונה נוספת לשקופית, בתוך הצורה. ייתכן שיהיה עליך להזיז את תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה כדי לראות אותה. השאר את תיבת הדו-שיח פתוחה כדי לכוונן את השקיפות.

 7. עכשיו, כשהתמונה מוצגת בתוך הצורה, בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, הזז את המחוון שקיפות שמאלה כדי לכוונן את התמונה כרצונך.

  הסט את סרגל השקיפות שמאלה כדי לכוונן את תמונת הרקע

 8. בחר סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

הליך זה חל על תמונה או מרקם שממלאים לחלוטין את רקע השקופית.

 1. בתצוגה רגילה, בחר שקופית עם תבנית הרקע או התמונה שברצונך להסיר.

 2. בכרטיסיה עיצוב ברצועת הכלים של סרגל הכלים, בקבוצה רקע בקצה השמאלי, בחר סגנונות רקע ולאחר מכן בחר עיצוב רקע.

  בקצה השמאלי של הכרטיסיה 'עיצוב', בחר 'סגנונות רקע' ולאחר מכן בחר 'עיצוב רקע'

  תיבת הדו-שיח עיצוב רקע נפתחת.

 3. בתיבת הדו-שיח, בכרטיסיה מילוי, בחר מילוי מלא.

  עיצוב רקע
 4. בחר את החץ למטה לצד לחצן צבע, ובגלריית האפשרויות בחר בצבע הלבן.

  הרקע הנוכחי הוסר, וכעת רקע השקופית לבן.

 5. אם ברצונך לבצע את אותו שינוי בשאר השקופיות במצגת, בחר החל על הכל.

 6. בחר סגור.

לחץ על כותרת סעיף להלן כדי לפתוח אותו ולהציג את ההוראות המפורטות:

מלא את כל רקע השקופית בתמונה ולאחר מכן כוונן את שקיפות התמונה כדי שהיא לא תסתיר את שאר התוכן בשקופית.

 1. בחר את התמונה שבה ברצונך להשתמש. התמונה תיראה טוב יותר אם הכיוון שלה (לאורך או לרוחב) תואם לכיוון של השקופית.

  מדוע?   PowerPoint משנה את גודל התמונה כדי למלא את רקע השקופית במלואו. אם לתמונה יש צורה כללית שאינה דומה לשקופית שבה היא ממוקמת, חלקים מהתמונה יחרגו מגבולות השקופית ולא יוצגו בה.

 2. בחלונית התמונות הממוזערות בצד הימני של חלון PowerPoint, בחר את השקופית שבה ברצונך להוסיף את התמונה. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת ובחר עיצוב רקע.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונה ממוזערת של שקופית כדי להוסיף תמונת רקע לשקופית
 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב רקע, בחר מילוי של תמונה או מרקם.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב רקע'
 4. תחת הוסף מתוך, בחר קובץ.

 5. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התמונה הרצויה, בחר אותה ובחר הוסף.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת תמונה'

  (ניתן להוסיף גם פריט אוסף תמונות או תמונה מהלוח של Windows.)

 6. לאחר הוספת התמונה, הסט את המחוון שקיפות שמאלה כדי לקבוע את אחוז השקיפות בהתאם לרצונך. השינוי בא לידי ביטוי באופן מיידי בתמונה.

  הסט את סרגל השקיפות שמאלה כדי לכוונן את תמונת הרקע
 7. (אופציונלי) כדי לכלול תמונת רקע זו בכל השקופיות במצגת, בחר החל על הכל בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח עיצוב רקע.

 8. לחץ על סגור כדי לשמור את השינויים ולסגור את תיבת הדו-שיח.

  גודל התמונה שנבחרה משתנה באופן שיתאים למילוי רקע השקופית במלואו. לא ניתן לשנות מחדש את הגודל בצורה פשוטה בדומה לתמונה שנמצאת בקדמה, אך ניתן להשתמש בהגדרות היסט בתיבת הדו-שיח עיצוב רקע כדי לכוונן את המיקום. לחלופין, תוכל להשתמש באפשרות ‏‏פרוש תמונה כמרקם כדי לחזור על התמונה באופן אופקי ואנכי לאורך הרקע.

הוסף תמונה בתוך צורה, בגודל הרצוי המדויק, ולאחר מכן כוונן את השקיפות:

 1. בכרטיסיה הוספה ברצועת הכלים, בחר צורות ולאחר מכן בחר צורה, כגון מלבן, מהגלריה שמופיעה. צייר את הצורה מעל התמונה שהוספת בשלב 1.

 2. צייר את הצורה בשקופית.

  הקפד להתאים את הפרופורציות של התמונה שאתה עומד להוסיף לצורה. אם הפרופורציות של התמונה והצורה אינן זהות, ייתכן שהתמונה תהיה מעוותת.

 3. הסר את המיתאר של הצורה שנבחרה: בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט ברצועת הכלים, בחר מיתאר צורה ולאחר מכן בחר ללא מיתאר.

  בחר 'מיתאר צורה' ולאחר מכן בחר 'ללא מיתאר' מהתפריט שמופיע
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ובחר עיצוב צורה.

  תיבת הדו-שיח עיצוב צורה נפתחת.

 5. תחת מילוי, בחר מילוי של תמונה או מרקם, ולאחר מכן בחר את לחצן קובץ.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב תמונה'

  תיבת הדו-שיח הוספת תמונה נפתחת.

 6. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התמונה הרצויה, בחר אותה ובחר הוסף.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת תמונה'

  התמונה נוספת לשקופית, בתוך הצורה. ייתכן שיהיה עליך להזיז את תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה כדי לראות אותה. השאר את תיבת הדו-שיח פתוחה כדי לכוונן את השקיפות.

 7. עכשיו, כשהתמונה מוצגת בתוך הצורה, בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, הזז את המחוון שקיפות שמאלה כדי לכוונן את התמונה כרצונך.

  הסט את סרגל השקיפות שמאלה כדי לכוונן את תמונת הרקע

 8. בחר סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

הליך זה חל על תמונה או מרקם שממלאים לחלוטין את רקע השקופית.

 1. בתצוגה רגילה, בחר שקופית עם תבנית הרקע או התמונה שברצונך להסיר.

 2. בכרטיסיה עיצוב ברצועת הכלים של סרגל הכלים, בקבוצה רקע בקצה השמאלי, בחר סגנונות רקע ולאחר מכן בחר עיצוב רקע.

  תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב'

  תיבת הדו-שיח עיצוב רקע נפתחת.

 3. בתיבת הדו-שיח, בכרטיסיה מילוי, בחר מילוי מלא.

  בתיבת הדו-שיח 'עיצוב רקע', בחר 'מילוי מלא'
 4. בחר את החץ למטה לצד לחצן צבע. תופיע גלריה של צבעים. בחר את הצבע הלבן.

  הרקע הנוכחי הוסר, וכעת רקע השקופית לבן.

 5. אם ברצונך לבצע את אותו שינוי בשאר השקופיות במצגת, בחר החל על הכל.

 6. בחר סגור.

למידע נוסף

הוספת וידאו לרקע של השקופיות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×