הוספת תמונת רקע (או סימן מים) לשקופיות

הוספת תמונת רקע (או סימן מים) לשקופיות

שימוש בגרפיקה דהויה כסימן מים ברקע של השקופיות הוא דרך נהדרת להצגת סמל החברה שלך או תמונה אחרת בעלת משמעות. כוונן את הבהירות או השקיפות (בהתאם לגירסת PowerPoint שברשותך) כדי לגרום לתמונת רקע להופיע בצורה דהויה מספיק כדי להיות גלויה, ועם זאת לא להפריע לתוכן הראשי המופיע מעליה.

לחץ כדי לראות הוראות עבור...

באפשרותך להוסיף את תמונת הרקע לשקופיות מרובות בו זמנית (באמצעות התצוגה 'תבנית בסיס לשקופיות'), או לשקופיות בודדות. ההליך זהה, למעט נקודת ההתחלה, כפי שמוסבר בשלב 1.

למידע נוסף: צבע

עיצוב צבע הרקע

לחץ כדי לראות הוראות עבור...

למידע נוסף: טקסט

הוספת סימן מים של טקסט

דוגמה של סימן מים של טקסט, "טיוטה", המשמש כרקע של שקופית PowerPoint
 1. האם ברצונך להחיל סימן מים על שקופיות בודדות, או להחיל אותו באופן שיטתי על שקופיות מרובות? בצע את שלב המשנה המתאים:

  • כדי להוסיף תמונת רקע לשקופיות בודדות או לשקופיות    בתצוגה רגילה, בחלונית התמונות הממוזערות בצד ימין, בחר שקופית. (כדי לבחור יותר מאחת, לחץ על שקופית אחת ולאחר מכן הקש על מקש Ctrl והחזק אותו לחוץ בעת לחיצה על השקופיות האחרות.)

  • כדי להוסיף באופן שיטתי תמונת רקע לשקופיות מרובות או לכל השקופיות    ברצועת הכלים, לחץ על תצוגה > תבנית בסיס לשקופיות. בחלונית התמונות הממוזערות שמימין, בחר את פריסות השקופיות שברצונך להוסיף להן סימן מים של תמונה. (כדי לבחור פריסות מרובות, לחץ על אחת ולאחר מכן הקש על מקש Ctrl והחזק אותו לחוץ בעת לחיצה על האחרות.)

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בחלונית התמונות הממוזערות ולאחר מכן בחר עיצוב רקע.

  החלונית 'עיצוב רקע' ב- PowerPoint
 3. בחלונית עיצוב רקע משמאל, בחר מילוי של תמונה או מרקם ולאחר מכן תחת הוסף תמונה מ, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר קובץ, בחר את התמונה הרצויה ולאחר מכן בחר הוסף כדי להוסיף תמונה מהמכשיר שלך.

  • בחר לוח כדי להוסיף תמונה שהעתקת ללוח.

  • בחר במצב מקוון והקלד תיאור בתיבת החיפוש של סוג התמונה הרצוי כדי לבחור תמונה ממשאב מקוון.

  גודל התמונה שנבחרה משתנה באופן שיתאים למילוי רקע השקופית כולה. לא ניתן לשנות מחדש את הגודל בצורה פשוטה בדומה לתמונה שנמצאת בקדמה, אך ניתן להשתמש בהגדרות היסט כדי לכוונן את המיקום. לחלופין, תוכל להשתמש באפשרות אפשרות ‏‏פרוש תמונה כמרקם כדי לחזור על התמונה באופן אופקי ואנכי לאורך הרקע.

 4. לאחר שהוספת תמונה, עבור אל החלונית עיצוב רקע והסט את מחוון השקיפות כדי לקבוע את אחוז השקיפות.

 5. (אופציונלי) אם תחליט שברצונך שסימן המים יופיע בכל השקופיות במצגת ולא רק בשקופיות או בפריסות שנבחרו בתחילה, בחלונית עיצוב רקע, לחץ על החל על הכל.

 6. שמור את המצגת (קובץ > שמור).

 7. אם אתה עובד בתצוגה תבנית בסיס לשקופיות, בחר סגור תצוגת תבנית בסיס לאחר שתסיים לבצע את השינויים.

זקוק לעזרה נוספת?   

(שלבי המפתח להפיכת התמונה לתמונת רקע הם שלושת השלבים האחרונים - 6, 7, 8.)

 1. לחץ על השקופית הרצויה כדי להוסיף לה סימן מים.

  כדי להוסיף סימן מים לכל השקופיות במצגת ריקה, עבור אל תצוגה > תבנית בסיס לשקופיות.

  התצוגה 'תבנית בסיס לשקופיות'

  Tip:   אם המצגת המוכנה מכילה שקופית אחת או יותר מסוג תבנית בסיס, ייתכן שלא תרצה להחיל את הרקע על שקופיות תבנית הבסיס ולהסתכן בשינויים לא רצויים במצגת. החלופה הבטוחה היא הוספת הרקע לשקופית אחת בכל פעם.

 2. בחר את הכרטיסיה הוספה ברצועת הכלים ובצע אחת מהפעולות הבאות.

  • כדי להשתמש בתמונה כסימן מים, בחר תמונה, בחר את התמונה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להדביק תמונה שהעתקת, בחר לוח.

 3. כדי לכוונן את גודל התמונה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה בשקופית ולאחר מכן לחץ על גודל ומיקום בתפריט הקיצור.

 4. בחלונית גודל, תחת קנה מידה, הגדל או הקטן את ההגדרות בתיבות גובה ורוחב.

  • כדי לשמור על גובה ורוחב פרופורציונליים של התמונה או של פריט אוסף התמונות בעת שינוי קנה המידה, בחר את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

  • כדי למרכז את התמונה בשקופית, בחר בתיבת הסימון יחסי לגודל התמונה המקורי.

 5. כדי להזיז את התמונה או את פריט אוסף התמונות בשקופית, לחץ על הכרטיסיה מיקום ולאחר מכן הזן את ההגדרות עבור המיקומים הרצויים בתיבות אופקי ואנכי.

 6. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאם, לחץ על צבע ולאחר מכן תחת צבע מחדש לחץ על עמעום הצבע הרצוי.

  הקבוצה 'התאם'

  עצה:   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב, ודא שבחרת את התמונה.

 7. תחת כלי תמונות, עבור אל עיצוב אובייקט > תיקון > אפשרויות תיקוני תמונה ולאחר מכן תחת בהירות וחדות, בחר באחוז הבהירות הרצוי.

  סימן מים העבר לרקע
 8. כדי לשלוח את סימן המים לרקע של השקופית, עבור אל עיצוב אובייקט > כלי תמונות, לחץ על החץ לצד העבר אחורה ולאחר מכן לחץ על העבר לרקע.

(שלבי המפתח להפיכת התמונה לתמונת רקע הם שלושת השלבים האחרונים - 6, 7, 8.)

הוספת תמונה או אוסף תמונות כרקע לשקופית

 1. לחץ על השקופית הרצויה כדי להוסיף לה סימן מים.

  כדי להוסיף סימן מים לכל השקופיות במצגת ריקה, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

  תמונת רצועת הכלים של PowerPoint

  אם המצגת המוכנה מכילה שקופית אחת או יותר מסוג תבנית בסיס, ייתכן שלא תרצה להחיל את הרקע על שקופיות תבנית הבסיס ולהסתכן בשינויים לא רצויים במצגת. החלופה הבטוחה היא הוספת הרקע לשקופית אחת בכל פעם.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  תמונת סרגל כלים של הקבוצה איורים
  • כדי להשתמש בתמונה כסימן מים, לחץ על תמונה, אתר את התמונה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להשתמש באוסף תמונות כסימן מים, לחץ על אוסף תמונות. בחלונית המשימות אוסף תמונות, בתיבה חפש את, הקלד מילה או צירוף מילים המתארים את קליפ הרצוי, או הקלד את שם הקובץ של פריט אוסף התמונות בכללותו או בחלקו ולאחר מכן לחץ על בצע.

   בעת חיפוש פריטי אוסף תמונות ותמונות באופן מקוון, תנותב אל Bing. עליך לכבד את זכויות היוצרים, ומסנן הרשיון ב-Bing יכול לסייע לך לבחור באילו תמונות להשתמש.

   בתיבה טקסט לחיפוש, הקלד מילה או ביטוי המתארים את הפריט הרצוי או הקלד את כל שם קובץ הפריט או חלק ממנו.

 3. כדי להתאים את גודל התמונה או אוסף התמונות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה או על אוסף התמונות בשקופית ולאחר מכן לחץ על גודל ומיקום בתפריט הקיצור.

 4. בכרטיסיה גודל, תחת קנה מידה, הגדל או הקטן את ההגדרות בתיבות גובה ורוחב.

  כדי לשמור על גובה ורוחב פרופורציונליים של התמונה או של פריט אוסף התמונות בעת שינוי קנה המידה, בחר את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

  כדי למרכז את התמונה או את פריט אוסף התמונות בשקופית, בחר בתיבת הסימון יחסי לגודל התמונה המקורי.

 5. כדי להזיז את התמונה או את פריט אוסף התמונות בשקופית, לחץ על הכרטיסיה מיקום ולאחר מכן הזן את ההגדרות עבור המיקומים הרצויים בתיבות אופקי ואנכי.

 6. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאם, לחץ על צבע מחדש ולאחר מכן תחת וריאציות בהירות, לחץ על עמעום הצבע הרצוי.

  'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'
 7. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאם, לחץ על בהירות ולאחר מכן לחץ על אחוז הבהירות הרצוי.

  סימן מים

  בשלב זה, ניתן לגרור את סימן המים בכל מקום ברקע של השקופיות שכבר מכילות טקסט, או להוסיף טקסט לשקופית אחת או יותר ולאחר מכן לגרור את סימן המים לרקעים של השקופיות.

  העבר לרקע
 8. לאחר סיום העריכה והמיקום של סימן המים לשביעות רצונך, כדי להעביר את סימן המים לרקע של השקופית, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על העבר לרקע.

הוספת גרפיקה של SmartArt כרקע לשקופית

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט הגרפיקה של SmartArt ולאחר מכן לחץ על העתק. (לפני ביצוע הליך זה, עליך ליצור את פריט הגרפיקה של SmartArt שבו ברצונך להשתמש עבור רקע שקופית.)

 2. לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה פריט גרפיקה של SmartArt כרקע.

  כדי לבחור שקופיות מרובות, לחץ על שקופית ולאחר מכן לחץ והחזק את מקש CTRL תוך כדי לחיצה על השקופיות האחרות.

 3. בכרטיסיה עיצוב שקופית, בקבוצה רקע, לחץ על סגנונות רקע ולאחר מכן לחץ על עיצוב רקע.

  תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב'
 4. לחץ על מילוי של תמונה או מרקם ולאחר מכן לחץ על לוח.

 5. כדי למרכז, למתוח או לכווץ את פריט הגרפיקה של SmartArt ברקע, התאם את אפשרויות המתיחה.

 6. כדי לציין את מידת השקיפות דרך פריט הגרפיקה של SmartArt, העבר את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בפריט גרפיקה של SmartArt כרקע עבור השקופיות שבחרת, לחץ על סגור.

  • כדי להשתמש בפריט הגרפיקה של SmartArt כרקע עבור כל השקופיות במצגת, לחץ על החל על הכל.

למידע נוסף

הוספת וידאו לרקע של השקופיות

משתתפים: חגי קופלמן

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×