הוספת תיבת רשימה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש בתיבת רשימה בתבנית טופס של Microsoft Office InfoPath כדי להציג למשתמש רשימה של אפשרויות שבחירה בכל אחת מהן מבטלת את האחרות.

במאמר זה

מתי להשתמש בתיבת רשימה

חווית המשתמש

הוספת תיבת רשימה

עצות לפריסה

מתי להשתמש בתיבת רשימה

השתמש בתיבת רשימה כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים לבחור באפשרות יחידה מרשימה של פריטים מוגדרים מראש.

 • להציג ערכים שאוחזרו מרשימה קבועה, ממקור נתונים של תבנית הטופס או ממקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים או רשימה של Microsoft Windows SharePoint Services.

באיור הבא, משתמשים מסווגים הוצאות לקטגוריות בדוח הוצאות על-ידי בחירת ערכים בתיבת רשימה.

פריט נבחר בתיבת רשימה

לאחר הוספת תיבת רשימה בתבנית הטופס שלך, עליך לציין את הערכים שברצונך שיופיעו בה. אחרת, משתמשים יראו רשימה ריקה בעת פתיחת טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת רשימה, באפשרותך להקליד את הערכים בעצמך או לקבוע את תצורת תיבת הרשימה כך שהיא תאחזר ערכים ממסד נתונים או ממקור נתונים אחר.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים הדומים לתיבות רשימה אך המשמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה פקד מפקדים אלה יתאים לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

תיבת רשימה נפתחת    בדומה לתיבת רשימה, תיבת רשימה נפתחת מציעה למשתמשים רשימת אפשרויות. עם זאת, בתיבת רשימה נפתחת, ערכי הרשימה מוסתרים עד שהמשתמש לוחץ על חץ לצד תיבת הרשימה. אם אתה מתכנן להציע אפשרויות רבות ברשימה או אם השטח בתבנית הטופס שלך מוגבל, תיבת רשימה נפתחת עשויה להיות בחירה טובה.

תיבה משולבת    בדומה לתיבת רשימה, תיבה משולבת מציעה רשימת אפשרויות. עם זאת, בתיבה משולבת, ערכי הרשימה מוסתרים עד שהמשתמש לוחץ על חץ לצד התיבה המשולבת. המשתמשים יכולים להקליד ערך משלהם בתוך תיבה משולבת או לבחור מרשימה של ערכים מוגדרים מראש.

תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות    אם ברצונך שמשתמשים יוכלו לבחור יותר מפריט אחד ברשימה, באפשרותך להשתמש בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות במקום בתיבת רשימה. בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, משתמשים יכולים לציין בחירה על-ידי בחירה בתיבת סימון אחת או יותר במקום על-ידי לחיצה על ערך ברשימה. בדומה לתיבות רשימה רגילות, הערכים בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות גלויים כאשר המשתמשים פותחים את הטופס לראשונה.

לחצני אפשרויות    בדומה לתיבת רשימה, קבוצת לחצני אפשרויות מאפשרת למשתמשים לבחור מרשימה של אפשרויות שבחירה בכל אחת מהן מבטלת את האחרות. עם זאת, באמצעות לחצני אפשרויות, המשתמשים לוחצים על עיגול קטן כדי לבצע בחירה במקום ללחוץ על פריט בתיבת רשימה.

לראש הדף

חווית המשתמש

תיבות רשימה הן מפקדי הטופס הנפוצים ביותר, כך שרוב המשתמשים יודעים כיצד להשתמש בהן.

כדי לבחור דבר מה מתיבת רשימה, המשתמשים פשוט לוחצים על הפריט הרצוי. תיבת הרשימה היא "פתוחה", כך שהמשתמשים יכולים לראות את רשימת האפשרויות מבלי שיצטרכו ללחוץ על הפקד. אם האפשרויות ברשימה חורגות מגובה התיבה המכילה אותן, מופיע פס גלילה משמאל לפקד. אם משתמשים משתמשים בלוח המקשים כדי למלא את הטופס, באפשרותם להקיש על מקש 'חץ למעלה' ומקש 'חץ למטה' כדי לעבור בין הפריטים בתיבת הרשימה.

לראש הדף

הוספת תיבת רשימה

ההליך עבור הוספת תיבת רשימה משתנה מעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראית תיבת רשימה כאשר היא נבחרת במצב עיצוב, לפני הוספת תווית וערכים.

תיבת רשימה שנבחרה במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. תיבות רשימה מאוגדות תמיד לשדות. בדוגמה הבאה, תיבת הרשימה קטגוריה בתבנית הטופס מאוגדת לשדה category בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין תיבת רשימה בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML), מסד נתונים או שירות אינטרנט קיימים, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות שבחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה.

הוספת תיבת רשימה

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. בחלונית המשימות פקדים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור באופן אוטומטי שדה במקור הנתונים המאוגד לתיבת הרשימה, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  • כדי לאגד את תיבת הרשימה לשדה קיים, נקה את תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

   הערה: אם תיבת הסימון אינה זמינה, מקור הנתונים נעול. לדוגמה, אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס על סכימת XML, ייתכן שלא תוכל להוסיף קבוצות או שדות חדשים למקור הנתונים ב- InfoPath. הגבלה זו מונעת ממך לבצע בסכימה שינויים שלא במתכוון, שעלולים להפוך אותה לבלתי חוקית.

 4. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת רשימה.

 5. אם ניקית את תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בשלב 3, בחר שדה בתיבת הדו-שיח איגוד תיבת רשימה אליו ברצונך לאגד את תיבת הרשימה.

 6. כדי להוסיף תווית לתיבת הרשימה, בתבנית הטופס, הקלד את הטקסט מעל או מימין לתיבת הרשימה ואחריו נקודתיים (:).

 7. כדי לציין את הערכים שברצונך שישמשו כערכים ברשימה, לחץ פעמיים על תיבת הרשימה בתבנית הטופס שלך.

 8. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לאכלס את תיבת הרשימה:

  הקלדת ערכי תיבת הרשימה בעצמך

  אפשרות זו שימושית כאשר יש לך ערכת ערכים מוגבלת שנקבעה מראש, ואינך מצפה שערכים אלה ישתנו בעתיד. אם הערכים ישתנו, עליך לפרסם גירסה מעודכנת של תבנית הטופס, כדי שהמשתמשים יוכלו לראות ולהשתמש בערכי הרשימה העדכניים ביותר.

  1. לחץ על הוסף.

  2. בתיבה ערך, הקלד את הטקסט שברצונך לאחסן אם משתמש בוחר בערך זה.

  3. בתיבה שם תצוגה, הקלד את הטקסט שברצונך שיוצג עבור ערך זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. חזור על שלבים 1 עד 3 עבור כל ערך שברצונך להוסיף לתיבת הרשימה.

  5. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

  שימוש בערכים מחלק אחר של הטופס

  אפשרות זו שימושית כאשר ברצונך שהערכים ברשימה ישתנו, בהתאם לערכים אחרים שהמשתמשים מזינים בטופס שלהם.

  1. תחת ערכי תיבת רשימה, לחץ על בדוק ערכים במקור הנתונים של הטופס.

   יש לשייך את הערכים שבתיבת הרשימה לקבוצה חוזרת או לשדה חוזר מסוימים בתבנית הטופס.

  2. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערכים ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה החוזר או הקבוצה החוזרת שמכילים את השדות שיספקו את הערכים עבור תיבת הרשימה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערך, לחץ על השדה שמכיל את הערכים האפשריים עבור הפריטים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור. אחד מערכים אלה יישמר ב- XML המשמש כבסיס כאשר משתמש ילחץ על פריט בתיבת הרשימה.

  4. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שם תצוגה, לחץ על השדה שמכיל את הערכים המוצגים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: כדי למנוע את הופעתם של ערכי שמות תצוגה פעמים מרובות בתיבת הרשימה, בחר בתיבת הסימון הצג רק ערכים עם שמות תצוגה ייחודיים.

  שימוש בערכים ממסד נתונים, משירות אינטרנט, ממסמך XML או מאתר SharePoint

  אפשרות זו שימושית כאשר ברצונך שהערכים בתיבת רשימה יהיו עדכניים או יעברו רענון באופן קבוע. הערכים מאוחסנים בדרך כלל במסד נתונים או במקור נתונים חיצוני אחר, והם מאוחזרים בכל פעם שהטופס נפתח.

  1. לחץ על בדוק ערכים ממקור נתונים חיצוני.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם כבר הוספת חיבור נתונים, לחץ עליו בתיבה חיבור נתונים.

   • כדי להוסיף חיבור נתונים חדש, לחץ על הוספה ולאחר מכן פעל לפי ההוראות באשף חיבורי הנתונים.

    יש לשייך את הערכים שבתיבת הרשימה לשדה חוזר או לקבוצה חוזרת מסוימים.

  3. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערכים ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על הקבוצה או השדה שמכילים את השדות שיספקו את הערכים עבור תיבת הרשימה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערך, לחץ על השדה שמכיל את הערכים האפשריים עבור הפריטים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור. אחד מערכים אלה יישמר ב- XML המשמש כבסיס כאשר משתמש ילחץ על פריט בתיבת הרשימה.

  5. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שם תצוגה, לחץ על השדה שמכיל את הערכים המוצגים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: כדי למנוע את הופעתם של ערכי שמות תצוגה פעמים מרובות בתיבת הרשימה, בחר בתיבת הסימון הצג רק ערכים עם שמות תצוגה ייחודיים.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות שנועדו לסייע לך ללטש את המראה, את הגודל והיבטים נוספים של תיבת רשימה:

 • שקול להרחיב את תיבת הרשימה כך שהיא תהיה גדולה במספר רווחים מהרוחב הממוצע של פריטים ברשימה. כך פריטי הרשימה אינם מוסתרים בחלקם.

 • כדי לשנות את הרוחב של מספר תיבות רשימה בו-זמנית, בחר את תיבות הרשימה שאת גודלן ברצונך לשנות, הקש ALT+ENTER, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן הקלד מספר חדש בתיבה רוחב.

 • כדי לשנות את צבע הרקע עבור מספר תיבות רשימה בו-זמנית, בחר את תיבות הרשימה שברצונך לשנות. בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות בכרטיסיה הצללה.

 • כדי להתאים אישית את הגופן המופיע בתיבת רשימה, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן בסרגל הכלים עיצוב. כדי לשנות את הגופן ואת גודל הגופן עבור כל תיבות הרשימה בתבנית הטופס שלך בו-זמנית, לחץ על תיבת הרשימה המכילה את העיצוב הרצוי ולאחר מכן בתפריט עיצוב, לחץ על החל גופן על כל הפקדים מסוג תיבת רשימה.

 • אם ברצונך להתאים את המרווח בין תיבת רשימה ובין האובייקטים סביבה בתבנית הטופס, באפשרותך להתאים את הגדרות השוליים בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת רשימה (הכרטיסיה גודל). השימוש בשוליים כדי להגדיל את המרווח מציע דרגת שליטה גבוהה יותר מאשר השימוש במעברי פיסקה כדי להגדיל את המרווח.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×