הוספת תיבת סימון

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להוסיף תיבת סימון על תבנית הטופס שלך ב- Microsoft Office InfoPath כך שמשתמשים יכולים להזין במהירות את ערכי true או false.

במאמר זה

מתי להשתמש תיבת סימון

הוספת תיבת סימון

עצות פריסה

מתי להשתמש תיבת סימון

השתמש בתיבת סימון אחת או יותר כאשר ברצונך:

 • מתן אפשרות למשתמשים לבצע true/false או אפשרות כן/לא.

 • הצגת true/false או כן/לא מידע שמגיע מתוך מסד נתונים, שירות אינטרנט או מקור נתונים אחר.

באיור הבא, המשתמשים, בחר את תיבות הסימון כדי לציין אם הם מעוניינים בכך לשריין מכונית מלון או שכירת יחד עם שיריון חברת שלהם.

תיבות סימון בטופס

עצה: כברירת מחדל, תיבת סימון לא נבחרה. אם ברצונך שתיבת הסימון תהיה מסומנת כברירת מחדל, באפשרותך ללחוץ עליו פעמיים ולשנות את מצב ברירת המחדל שלו.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים אחרים אשר דומים תיבת סימון אך המשמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה מהפקדים פועלת בצורה הטובה ביותר על תבנית הטופס שלך, עיין ברשימה הבאה:

לחצן אפשרויות    בדומה לתיבת הסימון, קבוצה של לחצני אפשרויות מאפשרת למשתמשים לבחור. עם זאת, באמצעות לחצני אפשרויות, למשתמשים לבחור מתוך קבוצה של מעגלים קטנים במקום מקבוצה של תיבות סימון מרובעות. כמו כן, תיבות סימון בדרך כלל מייצגות בחירות לא בלעדיות, ואילו לחצני אפשרויות משמשים כדי לייצג בחירה יחידה בתוך קבוצה מוגבלת של המבטלות זו.

תיבת רשימה של בחירה מרובה    תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות מכילה מספר תיבות סימון בתוך רשימה הניתנת לגלילה. משתמשים באפשרותך לבחור בתיבת הסימון יותר מרשומה אחת ברשימה או להוסיף ערך משלהם לרשימה, בהתאם לאופן מעוצבת תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

הוספת תיבת סימון

ההליך להוספת תיבת סימון משתנה במקצת בהתאם אתה: עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, או ביסוס העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מציג כיצד נראית תיבת סימון כאשר היא נבחרת ב מצב עיצוב.

תיבת סימון שנבחרה במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים.

תיבות סימון מאוגדות תמיד לשדות. בדוגמה הבאה, תיבת הסימון כלול מלון בתבנית הטופס מאוגדת לשדה includeHotel בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשר גומלין בין תיבת סימון בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

אם אתה איגוד תיבת הסימון לשדה חוזר, תיבת הסימון להיות בתוך פקד חוזר, כגון טבלה חוזרת או מקטע חוזר.

הוספת תיבת סימון בתבנית טופס חדש וריק

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת הסימון.

 4. כדי להחליף את תווית ברירת המחדל של הפקד, בחר את הטקסט לצד תיבת הסימון שנוספה בתבנית הטופס ולאחר מכן הזן את התווית שלך.

 5. כדי לשנות את הערך המאוחסן במקור הנתונים כאשר משתמשים נקה או בחר את תיבת הסימון בטופס, לחץ פעמיים על תיבת הסימון, לחץ על הכרטיסיה נתונים ולאחר מכן לחץ על הערכים הרצויים ברשימה ערך כאשר לא מסומן ואת את הערך כאשר מסומן רשימה.

  הערה: עבור תיבות סימון, כברירת מחדל, TRUE פירושו "הנבחרת" או "מסומנת", ואילו FALSE פירושו "לא נבחרה" או "לא מסומן".

הוספת תיבת סימון בתבנית טופס המבוסס על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף תיבת סימון על-ידי גרירת תיבת סימון מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת תיבת סימון מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת הסימון.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד תיבת סימון, בחר את השדה שבו ברצונך לאחסן את ערך תיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. InfoPath משתמש בשם של שדה או קבוצה כתווית של הפקד. במידת הצורך, שנה את טקסט התווית.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  הערה: עבור תיבות סימון, כברירת מחדל, TRUE פירושו "הנבחרת" או "מסומנת", ואילו FALSE פירושו "לא נבחרה" או "לא מסומן".

  עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות מקור נתונים, בחר את השדה שברצונך לאגד את תיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על תיבת הסימון בתפריט הקיצור. כדי שתוכל לראות פקודה זו, השדה עליך להשתמש סוג נתונים מתאים, כגון סוג הנתונים (בוליאניים) True/False.

לראש הדף

עצות פריסה

השתמש בעצות הבאות שיסייעו לך לעדן את המראה, הגודל והיבטים אחרים של פקד תיבת סימון:

 • כדי לשנות את הגודל של מספר תיבות סימון בו-זמנית, בחר את תיבות הסימון שאת גודלן ברצונך לשנות. הקש ALT + ENTER ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות בכרטיסיה גודל.

 • אם אתה מבצע את תיבת הסימון גדול מדי, סימן הביקורת בתוך תיבת הסימון עשוי להופיע מעוותת.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של תיבת סימון, בחר את תיבת הסימון שברצונך לשנות. בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

 • באפשרותך להשתמש עיצוב מותנה כדי להציג פריטים בתבנית הטופס שלך כאשר משתמשים בוחרים בתיבת סימון מסוימת. לדוגמה, בטופס דוח הוצאות, שבו באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה כדי להציג מנהל מקטע אישור לאנשים כאשר הם בוחרים בתיבת הסימון אישור מנהל נדרש. אם אין צורך באישור מנהל, משתמשים אל תבחר את תיבת הסימון ולא המקטע נשאר מוסתר בטופס.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×