הוספת תיבת סימון

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף תיבת סימון בתבנית הטופס של Microsoft Office InfoPath שלך כך שמשתמשים יוכלו להזין במהירות ערכי True או False.

במאמר זה

המצבים בהם יש להשתמש בתיבת סימון

הוספת תיבת סימון

עצות לפריסה

המצבים בהם יש להשתמש בתיבת סימון

השתמש בתיבת סימון אחת או יותר כאשר ברצונך לבצע את הפעולות הבאות:

 • מתן אפשרות למשתמשים לבצע בחירות של True/False או Yes/No.

 • הצגת מידע True/False או Yes/No המגיע ממסד הנתונים, משירות אינטרנט או ממקור נתונים אחר.

באיור הבא, משתמשים בוחרים בתיבות סימון כדי לציין אם ברצונם להזמין מלון או מכונית להשכרה בנוסף לכרטיס הטיסה שלהם.

תיבות סימון בטופס

עצה: כברירת מחדל, תיבת סימון אינה נבחרת. אם ברצונך שתיבת סימון תיבחר כברירת מחדל, תוכל ללחוץ עליה פעמיים ולשנות את מצב ברירת המחדל שלה.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים אחרים הדומים לתיבת סימון אך משרתים מטרות שונות. כדי להחליט איזה מפקדים אלה הוא המתאים ביותר לתבנית הטופס שלך, עיין ברשימה הבאה:

לחצן אפשרויות    בדומה לתיבת סימון, קבוצה של לחצני אפשרויות מאפשרת למשתמשים לבחור. עם זאת, באמצעות לחצני אפשרויות, משתמשים בוחרים מתוך קבוצה של מעגלים קטנים במקום מקבוצה של תיבות סימון מרובעות. בנוסף לכך, תיבות סימון בדרך כלל מייצגות בחירות לא בלעדיות, ואילו לחצני אפשרויות משמשים כדי לייצג בחירה יחידה בתוך קבוצה מוגבלת של בחירות שאינן יכולות להתקיים בו-זמנית.

תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות    תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות מכילה מספר תיבות סימון בתוך רשימה הניתנת לגלילה. משתמשים יכולים לבחור יותר מתיבת סימון אחת ברשימה או להוסיף ערך משלהם לרשימה, בהתאם לאופן עיצוב תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

הוספת תיבת סימון

ההליך להוספת קבוצת בחירה בתבנית טופס שונה במקצת עבור עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה וביסוס תבנית טופס על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראית תיבת סימון כאשר היא נבחרת במצב עיצוב.

תיבת סימון שנבחרה במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים.

תיבות סימון מאוגדות תמיד לשדות. בדוגמה הבאה, תיבת הסימון כלול מלון בתבנית הטופס מאוגדת לשדה includeHotel בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשר גומלין בין תיבת סימון בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

אם אתה מאגד תיבת סימון לשדה חוזר, תיבת הסימון צריכה להיות בתוך פקד חוזר, כגון טבלה חוזרת או מקטע חוזר.

הוספת תיבת סימון לתבנית טופס ריקה חדשה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת סימון.

 4. כדי להחליף את תווית ברירת המחדל של הפקד, בחר את הטקסט לצד תיבת הסימון שנוספה בתבנית הטופס שלך ולאחר מכן הזן את התווית שלך.

 5. כדי לשנות את הערך שמאוחסן במקור הנתונים כאשר משתמשים מנקים את תיבת הסימון או בוחרים בה בטופס, לחץ פעמיים על תיבת הסימון, לחץ על הכרטיסיה נתונים ולאחר מכן לחץ על הערכים הרצויים ברשימה ערך כאשר לא מסומן וברשימה ערך כאשר מסומן.

  הערה: עבור תיבות סימון, כברירת מחדל, TRUE פירושו "נבחרת" או "מסומנת", ואילו FALSE פירושו "לא נבחרה" או "לא מסומנת".

הוספת תיבת סימון בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף תיבת סימון על-ידי גרירת תיבת סימון מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת תיבת סימון מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת סימון.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד תיבת סימון, בחר את השדה שבו ברצונך לאחסן את ערך תיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. InfoPath משתמש בשם של שדה או קבוצה כתווית של הפקד. במידת הצורך, שנה את טקסט התווית.

 6. כדי לשנות את הערך המאוחסן במקור הנתונים כאשר תיבת הסימון לא נבחרת או נבחרת, לחץ פעמיים על תיבת הסימון שנוספה בתבנית הטופס, לחץ על הכרטיסיה נתונים ולאחר מכן הזן את הערכים הרצויים בתיבות ערך כאשר לא מסומן וערך כאשר מסומן.

  הערה: עבור תיבות סימון, כברירת מחדל, TRUE פירושו "נבחרת" או "מסומנת", ואילו FALSE פירושו "לא נבחרה" או "לא מסומנת".

  עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה שברצונך לאגד אליו את תיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על תיבת סימון בתפריט הקיצור. כדי שתוכל לראות פקודה זו, יש להשתמש בסוג נתונים מתאים בשדה, כגון סוג נתונים True/False (בוליאני).

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות כדי לסייע לך לשפר את המראה, הגודל והיבטים אחרים של פקד תיבת סימון:

 • כדי לשנות את הגודל של מספר תיבות סימון בו-זמנית, בחר את תיבות הסימון שאת גודלן ברצונך לשנות. הקש על ALT+ENTER ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות בכרטיסיה גודל.

 • אם תגדיל מדי את תיבת הסימון, סימן הביקורת בתוך תיבת הסימון עשוי להיראות מעוות.

 • כדי לשנות את הגבול או הצבע של תיבת סימון, בחר את תיבת הסימון שברצונך לשנות. בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות.

 • באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה כדי להציג פריטים בתבנית הטופס שלך כאשר משתמשים בוחרים בתיבת סימון מסוימת. לדוגמה, בטופס דוח הוצאות, תוכל להשתמש בעיצוב מותנה כדי להציג מקטע אישור מנהל בפני אנשים כאשר הם בוחרים בתיבת הסימון אישור מנהל נדרש. אם אין צורך באישור מנהל, משתמשים לא יבחרו בתיבת הסימון והמקטע ישאר מוסתר בטופס.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×