הוספת תיבת טקסט עשיר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף טקסט מעוצב, מעברי פיסקה, טבלאות, תמונות או אוסף תמונות בשדה הזנת נתונים, באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט עשיר בתבנית הטופס של Microsoft Office InfoPath.

בנושא זה

מתי להשתמש בתיבת טקסט עשיר

חוויית המשתמש

שיקולי תאימות

הוספת תיבת טקסט עשיר

עצות פריסה

מתי להשתמש בתיבת טקסט עשיר

השתמש בתיבת טקסט עשיר כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים לסמן, להדגיש או לעצב את הטקסט שאותו הם מקלידים בטופס.

 • לאפשר למשתמשים להוסיף טבלאות או תמונות באזור ריק בטופס.

 • להציג מידע טקסט עשיר הכלול במסד נתונים או במקור נתונים אחר.

 • לאחסן נתונים מעוצבים כ- XHTML המשמש כבסיס של תבנית הטופס מקור נתונים.

באיור הבא, תיבת טקסט עשיר משמשת לאיסוף הערות מפורטות ממשתמשים.

טקסט מעוצב בתוך תיבת טקסט עשיר בטופס

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים הדומים לתיבות טקסט עשיר אך משמשים למטרות אחרות. כדי לקבוע איזה פקד מפקדים אלה מתאים לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

תיבת טקסט    בדומה לתיבת טקסט עשיר, תיבת טקסט מאפשרת למשתמשים להקליד, לערוך או להציג טקסט. בניגוד לתיבת טקסט עשיר, תיבת טקסט מציגה רק שורת טקסט בודדת כברירת מחדל ואין באפשרותם של המשתמשים להוסיף רכיבי עיצוב לתיבת טקסט, כגון טקסט מודגש או נטוי, תמונות או טבלאות.

תיבת ביטוי    תיבת ביטוי משמשת בדרך כלל להצגת טקסט לקריאה בלבד, כדי להציג את הערך של פקד אחר בתבנית הטופס, או כדי ליצור נוסחאות המבוססות על ביטויי XPath. בניגוד לתיבת טקסט עשיר, בתיבת ביטוי לא לאחסן או לשמור את הנתונים. לכן, עליך להשתמש בתיבת ביטוי רק אם אין ברצונך לשמור את הערך שלה או אליו הפניה בנוסחה אחרת.

לראש הדף

חווית המשתמש

בדומה לתיבת טקסט, תיבת טקסט עשיר היא למעשה מציין מיקום הנמצא בטופס, כגון תיבת הערות, בה המשתמשים מזינים טקסט. בעת הקלדת טקסט בתיבת טקסט עשיר, למשתמשים יש גישה לרבות מתכונות העיצוב בהן הם מורגלים להשתמש במסמכים אחרים של מערכת Microsoft Office. לדוגמה, המשתמשים יכולים להוסיף תמונה או טבלה בתיבת טקסט עשיר או להחיל סימון צהוב על פיסקת טקסט מסוימת.

כדי שהמשתמשים יוכלו לדעת אם באפשרותם לעצב טקסט בשדה טופס מסוים, עליהם למקם את הסמן בשדה או לבחור את הטקסט בשדה. אם האפשרויות בסרגל הכלים עיצוב פעילות ולא מעומעמות, המשתמשים יכולים לעצב את הטקסט בדיוק באופן בו הם מעצבים כל מסמך אחר של מערכת Microsoft Office.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור מצב תאימות ספציפי העיצוב של תבנית טופס תואמת דפדפן. כאשר תבנית טופס תואמת דפדפן שפורסם בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services ולאחר מכן המותאמות לשימוש בדפדפן, ניתן להציג טפסים המבוססים על תבנית הטופס בדפדפן אינטרנט. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי מסוימים אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

למרות שתיבות טקסט עשיר זמינות בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, עליך להיות מודע למגבלות הבאות:

 • עיצוב חלקי של טקסט עשיר אינו נתמך בגירסת הדפדפן של תיבת טקסט עשיר. אם תופיע שגיאה בנוגע להגדרות לא תואמות של טקסט עשיר בחלונית המשימות בודק העיצוב, בחר בתיבת הסימון הפוך לזמינות רק הגדרות המותאמות לשימוש בדפדפן בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט עשיר. פעולה זו גורמת לבחירה אוטומטית של הגדרות הטקסט העשיר הנכונות עבורך.

 • באפשרותך להפוך תמונות מקושרות לזמינות עבור תיבת טקסט עשיר בתבנית טופס תואמת דפדפן. עם זאת, אין תמיכה בתמונות מוטבעות.

 • עבור תיבות טקסט עשיר, המגוון המלא של אפשרויות עיצוב זמינים רק בגירסאות נתמכות של Internet Explorer, כולל Microsoft Internet Explorer 6.0 ו- Windows Internet Explorer 7.0. מאפשר למשתמשים לערוך טקסט בתיבת טקסט עשיר בדפדפנים נתמכים אחרים, כגון Firefox 1.5 או Safari 2.0, אך אפשרויות עיצוב אינן זמינות, כולל שינוי צבע הטקסט והחלת עיצוב תווים.

לראש הדף

הוספת תיבת טקסט עשיר

ההליך להוספת תיבת טקסט עשיר משתנה במעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראית תיבת טקסט עשיר שנבחרה במצב עיצוב.

תיבת טקסט עשיר נבחרה במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. תיבות טקסט עשיר תמיד מאוגדות לשדות. בדוגמה הבאה, התיבה הערות בטופס מאוגדת לשדה discussionItemNotes בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין תיבת טקסט עשיר בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

הוספת תיבת טקסט עשיר לתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת טקסט עשיר.

 4. כדי לציין את סוג הטקסט העשיר שהמשתמשים יוכלו להזין, לחץ פעמיים על תיבת הטקסט העשיר שנוספה בתבנית הטופס, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר או נקה את תיבות הסימון תחת עיצוב זמין.

 5. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד טקסט מעל או מימין לפקד, ואחריו נקודתיים (:).

הוספת תיבת טקסט עשיר לתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף תיבת טקסט עשיר על-ידי גרירת שדה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת תיבת טקסט עשיר מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת טקסט עשיר.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד תיבת טקסט עשיר, בחר את השדה בו ברצונך לאחסן נתוני תיבת טקסט עשיר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כדי לציין את סוג הטקסט העשיר שהמשתמשים יוכלו להזין, לחץ פעמיים על תיבת הטקסט העשיר שנוספה בתבנית הטופס, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר או נקה את תיבות הסימון תחת עיצוב זמין.

 6. InfoPath משתמש בשם של שדה או קבוצה כתווית של הפקד. במידת הצורך, שנה את טקסט התווית.

  עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה שאליו ברצונך לאגד את תיבת הטקסט העשיר ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט עשיר בתפריט הקיצור.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות שנועדו לסייע לך ללטש את המראה, את הגודל והיבטים אחרים של תיבת טקסט עשיר:

 • כדי לשנות את גודלן של מספר תיבות טקסט עשיר בו-זמנית, בחר בתיבות הטקסט העשיר שאת גודלן ברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן ערוך את ההתאמות הנחוצות.

 • כדי להקטין את רוחב ברירת המחדל בו InfoPath מוסיף תיבות טקסט עשיר, לחץ על מאפייני תצוגה בתפריט תצוגה. בכרטיסיה כללי, בחר בתיבת הסימון השתמש ברוחב פריסה מותאם אישית עבור תבנית טופס זה ולאחר מכן הקלד מספר קטן יותר בתיבה רוחב פריסה מותאם אישית.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של מספר תיבות טקסט עשיר בו-זמנית, בחר את תיבות הטקסט העשיר שברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה, לחץ על הכרטיסיה גבולות ולאחר מכן ערוך את ההתאמות הנחוצות.

 • כדי להתאים אישית את הטקסט המופיע בתיבת טקסט עשיר, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן בסרגל הכלים עיצוב. כדי לשנות בו-זמנית את הגופן ואת גודל הגופן עבור כל תיבות הטקסט העשיר שבתבנית הטופס שלך, בחר את תיבת הטקסט העשיר המכילה את העיצוב הרצוי ולאחר מכן לחץ על החל גופן על כל הפקדים מסוג תיבת טקסט עשיר בתפריט עיצוב.

 • כדי לראות כיצד ייראו תיבות הטקסט העשיר שלך עם טקסט בתוכן, לחץ על נתונים לדוגמה בתפריט תצוגה. פעולה זו מסייעת לך לקבל מושג מה על מראה הטופס כאשר המשתמשים ימלאו אותו.

 • השתמש בשוליים כדי לכוונן את המרווח שמסביב לחלק החיצוני של תיבת טקסט עשיר. השתמש במרווח כדי לכוונן את הריווח שמסביב לטקסט בתוך תיבת הטקסט העשיר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×