הוספת תוכן עניינים לפריסה של דף פרסום

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מראה לך כיצד להוסיף Web Part של תוכן לתוך פריסת דף. על-ידי הוספת ה-Web Part פריסת דף, אתה לגרום העניינים יופיעו בכל דף פרסום שנוצר מפריסת דף זה. לקבלת מידע נוסף אודות פריסות דף, עיין במאמר יצירת פריסת דף פרסום.

חשוב: ה-Web Part של תוכן העניינים זמין רק עבור אתרים שממוקמים בשרת שפועל בו Microsoft Office SharePoint Server 2007. ראשית, על מנהל השרת להפוך Web Part זה לזמין בגלריית רכיבי ה-Web Part של אתר הרמה העליונה באוסף האתרים. כמו כן, עליך להיות בעל הרשאות עריכה עבור אתר הרמה העליונה כדי לפתוח ולערוך פריסות דף.

בנושא זה

מהו Web Part של תוכן העניינים?

איתור ופתיחה של פריסת הדף

הוספת Web Part של תוכן העניינים

התאמה אישית של תוכן העניינים

מהו ה-Web Part של תוכן העניינים?

אם ניהלת בעבר אתר אינטרנט, ידוע לך כמה קשה לשמור על מפת האתר או תוכן העניינים מעודכנים. בכל פעם שנוסף או מוסר מאתר האינטרנט דף ובכל פעם שדף מועבר או ששמו משתנה, עליך לעדכן את מפת האתר באופן ידני. עם זאת, באמצעות אתר פרסום של Office SharePoint Server 2007, אינך צריך לזכור לעדכן את מפת האתר בכל פעם שנערך שינוי. במקום זאת, מפת האתר מתעדכנת באופן אוטומטי.

על-ידי שימוש בתכונות הפרסום של Office SharePoint Server 2007, באפשרותך ליצור סוג של תבנית דף שנקראת פריסת דף. אתרים לפרסום מאפשרים לאדם המשתתף בתוכן להשתמש בקלות בדפדפן אינטרנט ליצירת דפים ולהוספת תוכן לשדות בדפים אלה, המוגדרים בתבנית. לאחר מכן, עם פרסום התוכן שנוסף, הדף הופך לדף אינטרנט פעיל.

עם הוספת ה-Web Part של תוכן העניינים לפריסת דף, כל הדפים שנוצרים בעזרת אותה פריסת דף כוללים את אותו תוכן עניינים. וה-Web Part של תוכן העניינים תמיד מציג את רשימת הדפים הנוכחיים שבאתר מכיוון שהוא מתעדכן בעצמו באופן אוטומטי. האיור שלהלן מדגים כיצד תוכן עניינים יכול להיראות.

Web Part של תוכן עניינים

לראש הדף

איתור ופתיחה של פריסת דף

ניתן להוסיף את ה-Web Part של תוכן העניינים לכל דף Web Part, אולם על-ידי הוספת ה-Web Part לפריסת דף, אתה גורם למפת האתר להופיע בכל דף פרסום שנוצר בעזרת אותה פריסת דף. ראשית, עליך לזהות את פריסת הדף שבה ברצונך להשתמש:

 1. ב-Microsoft Office SharePoint Designer 2007, פתח את האתר שמכיל את פריסת הדף שבה ברצונך להציג את תוכן העניינים.

 2. לחץ על סימן החיבור (+) ליד התיקיה ‎_catalogs כדי להרחיב אותה ולאחר מכן לחץ על סימן החיבור (+) ליד התיקיה masterpages כדי להרחיב אותה; לאחר מכן, לחץ פעמיים על פריסת הדף שאליה ברצונך להוסיף את ה-Web Part של תוכן העניינים. פריסת הדף נפתחת לצורך עריכה.

  הערה: לפריסות דף יש סיומת שם קובץ ‎.aspx אם אינך מוצא ברשימה של קבצי ה-‎.aspx את פריסת הדף הרצויה, לחץ על כל קובץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט הקיצור. בכרטיסיה כללי מוצגת הכותרת של פריסת הדף, שעשויה להיראות מוכרת יותר מאשר שם הקובץ מכיוון שבממשק המשתמש של הדפדפן נעשה שימוש בכותרת של פריסת הדף. הצגת הכותרות תסייע לך לזהות את פריסת הדף הרצויה.

לראש הדף

הוספת ה-Web Part של תוכן העניינים

כאשר פריסת הדף פתוחה, אתה מוכן להוסיף את ה-Web Part של תוכן העניינים.

ייתכן שאתה רגיל להוספת רכיבי Web Part לאזורי Web Part. עם זאת, בהליך הבא, אין צורך להשתמש באזור Web Part. לאחר הוספת Web Part לפריסת דף ויצירת דף פרסום בעזרת אותה פריסת דף, יכולים להתרחש שני דברים:

 • אם ה-Web Part בפריסת הדף נמצא באזור Web Part, ה-Web Part מועתק לדף פרסום חדש, שנוצר בעזרת פריסת הדף. שינויים עתידיים שיתרחשו ב-Web Part שבפריסת הדף אינם מיוצגים בדפי פרסום.

 • אם ה-Web Part בפריסת הדף לא נמצא באזור Web Part, שינויים עתידיים שיתרחשו ב-Web Part שבפריסת הדף יתבטאו גם בדפי פרסום. ה-Web Part מציג את אותו מידע בכל דף פרסום שנוצר בעזרת אותה פריסת דף.

אתה מוסיף את ה-Web Part של תוכן העניינים לפריסת הדף מכיוון שברצונך שכל דף פרסום שנוצר בעזרת אותה פריסת דף יציג את אותה גירסה של ה-Web Part. לכן, בפריסת הדף, אינך מוסיף את ה-Web Part לאזור Web Part.

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה ב-Office SharePoint Designer 2007, לחץ על מציין המיקום שבו ברצונך להוסיף תוכן, לחץ על החץ שמופיע, ולאחר מכן לחץ על יצירת תוכן מותאם אישית כדי לבטל את הנעילה של מציין המיקום לצורך עריכה.

  מציין מיקום עם תפריט תוכן פעיל

 2. בתפריט חלוניות משימות, לחץ על Web Parts.

 3. בחלונית המשימות Web Parts, עיין בגלריה לאיתור אתר האינטרנט הרצוי, לדוגמה הגלריה של 'פרסום פבריקם' , לאיתור ה-Web Part של תוכן העניינים.

  חלונית המשימות Web Parts עם Web Part של תוכן עניינים שנבחר

  עצה: אם אינך רואה את ה-Web Part של תוכן העניינים, ודא שאתה מציג את רכיבי ה-Web Part מהגלריה הנכונה ושהמסנן מוגדר כהלכה. לחץ על מסנן ולאחר מכן לחץ על אפשרות ברשימה הצג כדי לשנות את התצוגה של רשימת רכיבי ה-Web Part בגלריה הנוכחית.

 4. גרור את ה-Web Part של תוכן העניינים אל מציין המיקום של התוכן.

  ה-Web Part נוסף אל הדף.

 5. כדי להציג תצוגה מקדימה של פריסת הדף עם ה-Web Part של תוכן העניינים, לחץ על תצוגה מקדימה בדפדפן בסרגל הכלים משותף.

  הדף מוצג בדפדפן.

  Web Part של תוכן עניינים המוצג בדפדפן

לראש הדף

התאמה אישית של תוכן העניינים

באפשרותך לשנות את אפשרויות התצוגה של ה-Web Part של תוכן העניינים בהתאם לצרכיך. לדוגמה, כברירת מחדל, ה-Web Part של תוכן העניינים מציג נתונים בשלוש עמודות, אך באפשרותך לשנות הגדרה זו כדי להציג יותר או פחות עמודות. כמו כן, באפשרותך לכוונן את מספר הרמות שמוצגות בתוכן העניינים, או לשנות את סגנונות התצוגה ואת הכיוון מאופקי לאנכי או מאנכי לאופקי. בנוסף, באפשרותך לשנות את הסדר שבו ממוינים הפריטים בתוכן העניינים.

תיבת הדו שיח 'Web Part של תוכן העניינים'

שינוי מספר העמודות שמוצגות

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה בתצוגת עיצוב, לחץ פעמיים על ה-Web Part של תוכן העניינים.

 2. בתיבת הדו-שיח Web Part של תוכן העניינים, לחץ על סימן החיבור (+) שליד המקטע מצגת כדי להרחיב אותו.

 3. ברשימה עמודות שיוצגו, לחץ על מספר העמודות שברצונך שיוצגו בתוכן העניינים.

 4. לחץ על אישור.

  באיור שלהלן מוצג תוכן עניינים בדפדפן, שכולל שתי עמודות במקום שלוש.

  Web Part של תוכן עניינים שמציג 2 עמודות

שינוי מספר הרמות שמוצגות

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה בתצוגת עיצוב, לחץ פעמיים על ה-Web Part של תוכן העניינים.

 2. בתיבת הדו-שיח Web Part של תוכן העניינים, לחץ על סימן החיבור (+) שליד המקטע תוכן כדי להרחיב אותו.

 3. ברשימה רמות להצגה, לחץ על מספר הרמות שברצונך שיוצגו בתוכן העניינים.

 4. לחץ על אישור.

  באיור שלהלן מוצג תוכן עניינים בדפדפן, שכולל שתי רמות.

  Web Part של תוכן עניינים שמציג שתי רמות

שינוי הסגנונות והכיוון האופקי והאנכי

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה בתצוגת עיצוב, לחץ פעמיים על ה-Web Part של תוכן העניינים.

 2. בתיבת הדו-שיח Web Part של תוכן העניינים, לחץ על סימן החיבור (+) שליד המקטע מצגת כדי להרחיב אותה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ברשימה סגנון רמה 1, לחץ על סגנון עבור התוכן שברמה העליונה של תוכן העניינים.

  • ברשימה סגנון רמה 2, לחץ על סגנון עבור התוכן שברמה שמתחת לרמה העליונה של תוכן העניינים.

  • ברשימה סגנון רמה 3, לחץ על סגנון עבור התוכן שנמצא שתי רמות מתחת לרמה העליונה של תוכן העניינים.

 4. לחץ על אישור.

  באיור שלהלן מוצג תוכן עניינים בדפדפן, שכולל רמה אחת בסגנון אופקי.

  Web Part של תוכן עניינים עם כיוון אופקי

שינוי סדר המיון עבור פריטים בתוכן העניינים

 1. כאשר פריסת הדף פתוחה בתצוגת עיצוב, לחץ פעמיים על ה-Web Part של תוכן העניינים.

 2. בתיבת הדו-שיח Web Part של תוכן העניינים, לחץ על סימן החיבור (+) שליד המקטע ארגון כדי להרחיב אותו.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על מיין תוכן כפי שהוא ממוין בניווט כדי למיין את התוכן באתר כפי שהוא מוצג בעת לחיצה על ניווט בתפריט אתר.

  • לחץ על מיין תוכן באמצעות ההגדרות הבאות ולאחר מכן בחר אפשרויות במקטע זה כדי למיין אתרים או דפים לפי כותרת או תאריך, או כדי לשנות את כיוון המיון.

 4. לחץ על אישור.

  באיור שלהלן מוצג תוכן עניינים בדפדפן, שמוין לפי תאריך יצירה.

  Web Part של תוכן עניינים לאחר מיון

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×