הוספת תוכן לאירוע והעברת מקורות להחזקה במרכז הגילוי האלקטרוני

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערה: לא תוכל עוד ליצור אירועים חדשים של גילוי אלקטרוני ב- SharePoint Online (ב- Office 365 ובתוכניות עצמאיות של SharePoint Online). כדי ליצור אירועי גילוי אלקטרוני וחסימות גילוי אלקטרוני, התחל להשתמש ב- מרכז האבטחה והתאימות של Office 365. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול אירועי גילוי אלקטרוני במרכז האבטחה והתאימות. שים לב, עדיין תוכל לשנות אירועים קיימים של גילוי קלטרוני ב- SharePoint Online.

תוכן המהווה חלק ממקרה של גילוי אלקטרוני - כגון עדות פוטנציאלית לתביעה משפטית, ביקורת וחקירות -יכול להיות מנוהל בערכת גילוי אלקטרוני. לכל מקרה יכולות להיות ערכות גילוי אלקטרוני מרובות. באפשרותך גם לסנן את תוכן המקור שיש לכלול, כגון לפי מחבר או שולח, לפי טווח תאריכים או לפי מילות מפתח לחיפוש.

כאשר מקור תוכן הוא חלק אירוע, באפשרותך למקם אותו להמתנה כך עותק נשמרת. אפשרות זו כוללת באתרי SharePoint, מסמכים, או העמודים ואת תיבות דואר של Exchange. ב- SharePoint Server, ניתן גם להקיש תוכן במיקומים משותפים של קבצים לחיפוש. כאשר פריטים ממוקמות להמתנה, באפשרותך להמשיך אנשים לעבוד עליהן ללא הפרעות. תוכן המנוהל על-ידי מדיניות לא יפוג כשהוא ממוקם להמתנה.

לאחר שהגדרת מקורות תוכן, באפשרותך להפעיל שאילתות וייצוא התוכן כדי לספק רשימת מקורות. התוכן מיוצא כולל קובץ טעינה בהתבסס על אלקטרונית גילוי הפניה המודל רגיל.

הערה:  לאחר שתוסיף מקורות תוכן או שאילתות לתיק של גילוי אלקטרוני, שינוי ההגדרות האזוריות עבור האתר אינו נתמך.

יצירת ערכת גילוי אלקטרוני לניהול מקורות תוכן

הליך זה יוצר ערכת גילוי אלקטרוני ומוסיף מקורות תוכן אליו. כדי למקם גם תוכן בחסימה, בצע את ההליך הבא, הצבת מקורות תוכן בחסימה.

הוספה וניהול של גילוי אלקטרוני מקורות

הערה: כדי לכלול מקורות אירוע, הם חייב תחילה להיות באינדקס על-ידי שירות החיפוש של SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה לאדם המנהל לאתרים ולתיבות שברצונך לכלול.

 1. אם התיק שלך אינו פתוח כבר, במרכז גילוי אלקטרוני, לחץ על תיקים ולאחר מכן לחץ על התיק שאליו ברצונך להוסיף מקורות תוכן.

 2. תחת ערכות גילוי אלקטרוני, לחץ על פריט חדש.

 3. הקלד שם עבור ערכת הגילוי האלקטרוני, כגון תכתובת מנהל.

 4. לצד מקורות, לחץ על הוסף ונהל מקורות.

 5. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, תחת תיבות דואר, הקלד את שמות החשבונות או כתובות הדואר האלקטרוני עבור תיבות דואר Exchange שברצונך לכלול במקרה.

 6. תחת מיקומים, הקלד את כתובת ה-URL עבור התוכן שבו ברצונך להשתמש כמקור. ב- SharePoint Server, באפשרותך גם להקליד כתובת שיתוף קובץ. ניתן לסדר באינדקס תכלול תוכן כלשהו על-ידי חיפוש.

 7. לחץ על שמור.

 8. בתיבה תחת סינון, הקלד את מילות המפתח שבהן ברצונך להשתמש כדי לצמצם את המקור.

 9. כדי למקד תוכן לפי טווח תאריכים, הזן את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום.

 10. כדי להגביל את התוצאות למחבר של מסמך או פריט רשימה, או לשולח ספציפי של הודעות דואר אלקטרוני, הקלד את השמות או כתובות הדואר האלקטרוני בתיבה מחבר/שולח.

 11. כדי להגביל תוצאות לתחום Exchange ספציפי, הקלד את שמו בתיבה תחום.

 12. לחץ על לחצן החל סינון.

 13. כדי לוודא שבחרת את התוכן הנכון, לחץ על הצג תצוגה מקדימה של תוצאות.

 14. לחץ על שמור.

הערה: ניתן להוסיף ולהסיר מקורות תוכן לאחר יצירת ערכת גילוי אלקטרוני. כדי לראות רשימה של מקורות תוכן בערכת גילוי אלקטרוני, לחץ על מקורות.

לראש הדף

מיקום של מקורות תוכן בחסימה

הערה: כדי לכלול מקורות אירוע, הם חייב תחילה להיות באינדקס על-ידי שירות החיפוש של SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה לאדם המנהל לאתרים ולתיבות שברצונך לכלול.

 1. אם התיק שלך אינו פתוח כבר, במרכז גילוי אלקטרוני, לחץ על תיקים ולאחר מכן לחץ על התיק שברצונך להציב בחסימה.

 2. תחת ערכות גילוי אלקטרוני, לחץ על פריט חדש.

 3. הקלד שם עבור ערכת הגילוי האלקטרוני, כגון תכתובת מנהל.

 4. לצד מקורות, לחץ על הוסף ונהל מקורות.

 5. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, תחת תיבות דואר, הקלד את שמות החשבונות או כתובות הדואר האלקטרוני עבור תיבות דואר Exchange שברצונך לכלול במקרה.

 6. תחת מיקומים, הקלד את כתובת ה-URL עבור התוכן שבו ברצונך להשתמש כמקור. ב- SharePoint Server, באפשרותך גם להקליד כתובת שיתוף קובץ. ניתן לסדר באינדקס תכלול תוכן כלשהו על-ידי חיפוש.

 7. לחץ על שמור.

 8. בתיבה תחת סינון, הקלד את מילות המפתח שבהן ברצונך להשתמש כדי לצמצם את המקור.

 9. כדי למקד תוכן לפי טווח תאריכים, הזן את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום.

 10. כדי להגביל את התוצאות למחבר של מסמך או פריט רשימה, או לשולח ספציפי של הודעות דואר אלקטרוני, הקלד את השמות או כתובות הדואר האלקטרוני בתיבה מחבר/שולח.

 11. כדי להגביל תוצאות לתחום Exchange ספציפי, הקלד את שמו בתיבה תחום.

 12. לחץ על לחצן החל סינון.

 13. לחץ על הפוך החזקה מקומית לזמינה.

 14. כדי לוודא שבחרת את התוכן הנכון, לחץ על הצג תצוגה מקדימה של תוצאות.

 15. לחץ על שמור.

הערה:  לאחר שתציב תוכן בחסימה, אם ברצונך לראות רשימה של מקורות תוכן עבור תיק, לחץ על מקורות.

הסרת חסימה ממקורות תוכן

 1. אם התיק שלך אינו פתוח כבר, במרכז גילוי אלקטרוני, לחץ על תיקים ולאחר מכן לחץ על התיק שברצונך להסיר מחסימה.

 2. לחץ על ערכות גילוי אלקטרוני.

 3. תחת מקורות, לחץ על שם המקור שאת חסימתו ברצונך להסיר. כתובת המיקום של השם או השמות של תיבות דואר Exchange תופיע.

 4. לחץ על הפוך החזקה מקומית ללא זמינה.

לראש הדף

הסר ערכת גילוי אלקטרוני מתיק

 1. אם התיק שלך אינו פתוח כבר, במרכז גילוי אלקטרוני, לחץ על תיקים ולאחר מכן לחץ על התיק שממנו ברצונך להסיר ערכת גילוי אלקטרוני.

 2. לחץ מימין לערכת הגילוי האלקטרוני כדי לבחור בה, כך שסימן ביקורת יופיע לצד שמה.

 3. לחץ על שלוש הנקודות כדי להציג את תפריט פתיחה.

 4. לחץ על מחק פריט.

 5. כאשר תישאל אם ברצונך לשלוח את הפריט לסל המיחזור, לחץ על אישור.

לראש הדף

למד עוד אודות חסימות

 • סוגים אלה של תוכן ניתן למקם בחסימה כחלק ממקרה:

  • מסמכים

  • רשימות (כולל בלוגים ותוכן wiki)

  • דפים (כולל דפים המארחים בלוגים ותוכן wiki)

  • אובייקטים של Exchange, כגון משימות, רשומות לוח שנה, אנשי קשר, הודעות דואר אלקטרוני וקבצים מצורפים. אם שיחות Microsoft Lync מאוחסנות בארכיון ב- Microsoft Exchange, הן ייכללו.

  • ב- SharePoint Server, תוכן במיקומים משותפים של קבצים נסרקו על-ידי חיפוש. גילוי אלקטרוני ב- SharePoint Online אינו תומך משותפים של קבצים.

 • כאשר אתה ממקם חסימה במקורות תוכן בערכת גילוי אלקטרוני, המצב חסימה עבור כל מקור מוצג בעמודה מצב חסימה במקום ברשימת מקורות תוכן. הרשימה הבאה מתארת כל אחד מהערכים מצב חסימה.

  • בחסימה    מציין מקור התוכן כולו להמתנה. ערך זה יוצג כאשר התיבה תחת מסנן נשאר ריק, במקום והחזק נהפך לזמין עבור מקורות הגדר גילוי אלקטרוני. התוצאה היא כי כל התוכן במקור שצוין ממוקם להמתנה.

  • להמתנה עם מסנן    מציין פריטים העונים על קריטריון החיפוש שצוין בתיבה תחת סינון במקור התוכן נמצא בהמתנה, במקום והחזק נהפך לזמין עבור מקורות הגדר גילוי אלקטרוני. התוצאה היא שהתוכן שכוללות עומד לוחצים על קריטריוני החיפוש במקור שצוין.

  • לא בחסימה    מציין מקור התוכן לא להמתנה.

  • אין אפשרות להכיל    מציין כי אין אפשרות להעביר מקור התוכן להמתנה.

  • נכשל    מציין כי הבקשה כדי למקם את מקור תוכן בחסימה נכשלה.

  • עיבוד    מציין הבקשה חסימה מתבצעת. מצב זה מוצג לאחר לחץ על אפשר חסימה במקום ולאחר מכן לחץ על שמור בערכת גילוי אלקטרוני. לאחר מספר דקות, רענן את הדף ערכת גילוי אלקטרוני וערך זה מוחלף אחד מהערכים הקודם.

 • חסימה ממוקם באתר SharePoint, לא ניתן להסיר יישום מתוך האתר.

 • חסימה ממוקם באתר SharePoint, ספריית חסימה השימור נוצר, אם עדיין לא קיימת. למשתמשים עדיין באפשרותך לעבוד עם התוכן, אך עותק של התוכן כפי שהיה בזמן שאתה יזמת שהחסימה נשמרת כפי למשתמשים לשנות את התוכן. רגיל משתמשים בעלי הרשאות טיפוסי לא יוכל לראות את הספריה חסימה השימור. רק משתמשים בעלי הרשאות ברמת יישום האינטרנט, או למשתמשים העניק לך הרשאות ספציפיות, באפשרותך להציג את הספריה חסימה השימור.

 • אם משתמש מנסה לשנות או למחוק תוכן באתר הנמצא בחסימה, SharePoint תחילה בודק אם התוכן השתנה מאז החלת החסימה. אם זהו השינוי הראשון מאז החלת החסימה, SharePoint מעתיק את התוכן לספריית השימור, ולאחר מכן מאפשר למשתמש לשנות או למחוק את התוכן המקורי.

 • משתמש יקבלו שגיאה אם הם ניסיון למחוק אוסף אתרים המהווה להמתנה, רשימה או ספריה. משתמשים גם יקבלו שגיאה אם הם ניסיון למחוק תיקיה המכילה קובץ שנמצא בהמתנה. אם משתמשים רוצים מחיקת תיקיה המכילה אחת או יותר קבצים שנמצאים ב להשהות, יש להם למחוק קבצים אלה לפני שהם יכולים למחוק את התיקיה.

 • כדי לאחסן כל הגירסאות של תוכן באתר, עליך להפוך ניהול גירסאות מסמך עבור ספריות המסמכים באתר לזמין. אם מסמך נמחקת מאתר שמהווה להמתנה והפעלת ניהול גירסאות מסמכים, כל הגירסאות של המסמך שנמחקו יישמרו. אם ניהול גירסאות מסמכים אינה זמינה, גירסת תוכן הקיימת בזמן שהוחלה החסימה הוא הגירסה היחידה שבה נשמר. אם התוכן משתנה פעמים מרובות לאחר החלת החסימה, גירסאות ביניים של התוכן אינם נשמרים, כך שטח אחסון משמש בצורה יעילה יותר. רוב התוכן באתר, בדרך כלל אינן משתנות, והוא תוכן אינו משתנה לא מועתק אל הספריה חסימה השימור.

 • אם תסיר חסימה מתוך אתר, כל הקבצים בהשימור והחזק ספריה יימחקו (מועבר לסל המיחזור של השלב הראשון) בתוך 7 בשבעת הימים של הסרת החסימה. הסיבה לכך היא משימת שעון עצר עבור הספריה חסימה השימור פועל פעם אחת ב- 7 ימים ומזהה פריטים למחיקה. קבצים יימחקו בפעם הבאה שמשימת שעון עצר יופעל לאחר החסימה יוסר מהאתר.

חיפוש מידע נוסף אודות גילוי אלקטרוני

לקבלת מידע נוסף אודות אירועי גילוי אלקטרוני, עיין במאמרים הבאים:

תרחיש: גילוי אלקטרוני ב- SharePoint Server 2013 לבין Exchange Server 2013

הגדרת מרכז גילוי אלקטרוני ב- SharePoint Online

תכנון וניהול של מקרי גילוי אלקטרוני

יצירה והפעלה של שאילתות גילוי אלקטרוני

חיפוש ושימוש במילות מפתח בגילוי אלקטרוני

ייצוא תוכן של גילוי אלקטרוני ויצירת דוחות

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×