הוספת שפת עריכה או הגדרת העדפות השפה ב- Office

מנוי Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

תוכל להשתמש באפשרויות השפה של Office כדי להוסיף שפה או לבחור את השפה שבה יוצגו העזרה ותיאורי המסך.

אפשרויות השפה נמצאות בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, שאליה ניתן לגשת על-ידי מעבר אל קובץ > אפשרויות > שפה. ניתן להגדיר את שפות התצוגה והעזרה באופן בלתי תלוי. לדוגמה, תוכל לבחור שהכל יתאים לשפת מערכת ההפעלה, או להשתמש בשילוב של שפות עבור מערכת ההפעלה, העריכה, התצוגה והעזרה.

העדפות שפה ב- Word 2013

השפות הזמינות תלויות בגירסת השפה של Office ובכל ערכת שפה, ערכת ממשק שפה או שפות תיאורי מסך נוספות המותקנות במחשב. אם השפה של כלי ההגהה, התצוגה או העזרה שבה אתה מעוניין אינה זמינה, ייתכן שתצטרך להשיג ולהתקין ערכת שפה או ערכת ממשק שפה. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?.

באפשרותך להוסיף שפה לתוכניות Office על-ידי הוספת שפת עריכה. שפת עריכה מכילה את פריסת לוח המקשים ואת כלי ההגהה עבור שפה זו. כלי ההגהה כוללים תכונות ספציפיות לשפה, כגון מילונים עבור בדיקת איות ודקדוק או לחצני כיוון פיסקה. (שפת העריכה המוגדרת כברירת מחדל מוצגת בראש הרשימה בגופן מודגש. במידת הצורך, ניתן לשנות זאת על-ידי בחירת השפה הרצויה ולחיצה על קבע כברירת מחדל.)

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות עריכה, בחר ברשימה הוסף שפות עריכה נוספות את שפת העריכה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  השפה שנוספה מופיעה ברשימה של שפות העריכה.

אם מוצג הכיתוב לא זמין בעמודה פריסת לוח מקשים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הקישור לא זמין.

 2. בתיבת הדו-שיח הוספת שפות, לחץ על הוספת שפה, בחר את השפה ברשימה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח הוספת שפות. השפה שלך אמורה להופיע עם הכיתוב זמין תחת פריסת לוח מקשים במקטע בחר שפות עריכה.

אם מוצג הכיתוב לא מותקן בעמודה הגהה, ייתכן שיהיה עליך להשיג ערכת שפה או ערכת ממשק שפה כדי לקבל את כלי ההגהה עבור השפה שלך.

 • כדי לעבור לאינטרנט ולהשיג את ערכת השפה הנחוצה, לחץ על הקישור לא מותקן.

שפות התצוגה והעזרה הן השפות שבהן נעשה שימוש ב- Office עבור רכיבי תצוגה, כגון פריטי תפריט, פקודות וכרטיסיות, בנוסף לשפת התצוגה של קבצי העזרה.

שפת ברירת המחדל מופיעה בגופן מודגש בראש הרשימה. סדר השפות ברשימות התצוגה והעזרה הוא הסדר שבו Office משתמש בשפות. לדוגמה, אם סדר שפות התצוגה שלך הוא 'ספרדית <ברירת מחדל>', 'גרמנית' ו'יפנית', וכלי השפה עבור ספרדית הוסרו מהמחשב, גרמנית תהפוך לשפת התצוגה המהווה ברירת מחדל.

כדי להגדיר את שפת ברירת המחדל:

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות תצוגה ועזרה, בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על קבע כברירת מחדל.

איזו שפת תצוגה נמצאת בשימוש בכל תוכנית של Office?

אם אתה משתמש בשפות מרובות וביצעת התאמה אישית של Office בהתאם לאופן שבו ברצונך לעבוד, באפשרותך לסקור את כל תוכניות Office ולבדוק איזו שפה היא שפת התצוגה המהווה ברירת מחדל עבור כל תוכנית.

 • בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות תצוגה ועזרה, לחץ על הצג שפות תצוגה המותקנות עבור כל תוכנית של Microsoft Office‏.

הערה: תכונה זו זמינה בתוכניות Office הבאות בלבד: Excel,‏ OneNote,‏ Outlook,‏ PowerPoint,‏ Publisher,‏ Visio ו- Word. היא אינה זמינה בתוכניות Office 2016.

תיאורי מסך הם חלונות מוקפצים קטנים המספקים עזרה תלוית-הקשר קצרה כאשר אתה מציב את הסמן על רכיב תצוגה, כגון לחצן, כרטיסיה, פקד תיבת דו-שיח או תפריט. הגדרת שפת תיאורי המסך בתוכנית אחת של Office מגדירה את השפה עבור כל תוכניות Office שהתקנת.

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, תחת בחירת שפת תיאורי מסך, בחר את שפת תיאורי המסך.

  הערות: 

  • תכונה זו אינה זמינה ב- Office 2016.

  • אם השפה הרצויה אינה מופיעה ברשימה, ייתכן שיהיה עליך להוסיף שירותי שפה נוספים. לחץ על כיצד אוכל לקבל שפות נוספות של תיאורי מסך מ- Office.com‏ ולאחר מכן בצע את הוראות ההורדה וההתקנה.

  • לאחר שתתקין שפת תיאורי מסך חדשה, היא תהפוך לשפת תיאורי המסך המהווה ברירת מחדל.

לקבלת מידע נוסף אודות תיאורי מסך, ראה הצגה או הסתרה של תיאורי מסך.

הגדרות השפה של Microsoft Office 2007 מפעילות אפשרויות ספציפיות לשפה, כגון האפשרויות הזמינות עבור שפה מסוימת ברצועת הכלים ובתיבות דו-שיח. לדוגמה, כאשר אתה מפעיל את אפשרויות השפה עבור יפנית, אפשרויות השפה מדריך פונטי וצירוף תווים מופעלות.

אם אתה מתקין את Microsoft Office Language Pack 2007, באפשרותך לשנות את השפה של רצועת הכלים, התפריטים, תיבות הדו-שיח והעזרה לשפה של ערכת השפה. בנוסף, באפשרותך להשתמש בכלי הגהה, כגון בודק האיות או הדקדוק בשפה אחרת. לקבלת מידע נוסף על תכונות ערכת השפה, ראה ערכת עזר של שפה עבור Office.

ב- Office 2007, אפשרויות השפה נמצאות בתיבת הדו-שיח הגדרות שפה של Microsoft Office 2007.

הגדרות שפה ב- Office 2007

כדי להוסיף שפה בתוכניות Office 2007, תחילה ודא שהשפה שבה ברצונך להשתמש מותקנת במחשב שלך. לאחר מכן, תצטרך להפוך את השפה שבה ברצונך להשתמש לזמינה. האפשרויות הספציפיות לשפה שמופעלות תלויות בשפות הפעילות ובתוכניות שבהן אתה משתמש.

 1. לחץ על התחל > כל התוכניות > Microsoft Office > כלי Microsoft Office > הגדרות שפה של Microsoft Office 2007.

 2. לחץ על הכרטיסיה שפות עריכה.

 3. בחר את השפה שברצונך להפעיל ברשימה שפות עריכה זמינות ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  השפה תתווסף לרשימה שפות עריכה פעילות, וכל האפשרויות הספציפיות לשפה הזמינות בתוכניות מהדורה 2007 של Office יופעלו.

שפת העריכה המהווה ברירת מחדל מופיעה בחלק התחתון של הכרטיסיה שפות עריכה. במידת הצורך, ניתן לשנות זאת על-ידי בחירת השפה הרצויה ברשימה שפת עריכה ראשית.

בעת שינוי שפת העריכה הראשית, התבנית Normal.dotm ב- Word מוחלפת באופן אוטומטי. מומלץ לשמור עותק של התבנית Normal.dotm ולשנות את שמה כך שיכלול את השפה (לדוגמה, Normal_English.dotm) לפני שתשנה את שפת העריכה הראשית. התבנית Normal.dotm שמורה בדרך כלל בנתיב C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, כאשר username הוא השם של האדם המחובר למחשב.

הערה: לא ניתן להסיר שפה מהרשימה שפות עריכה פעילות אם שפה זו מוגדרת כשפת העריכה הראשית. כדי להסיר את השפה מהרשימה שפות עריכה פעילות, תחילה עליך לבחור שפה אחרת ברשימה שפת עריכה ראשית ולאחר מכן להסיר את השפה מהרשימה שפות עריכה פעילות.

 1. לחץ על התחל > כל התוכניות > Microsoft Office > כלי Microsoft Office > הגדרות שפה של Microsoft Office 2007.

 2. לחץ על הכרטיסיה שפת תצוגה.

  הערה: הכרטיסיה שפת תצוגה גלויה רק לאחר התקנת ערכת שפה.

 3. בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש עבור רצועת הכלים, התפריטים ותיבות הדו-שיח מהרשימה הצג את התפריטים ותיבות הדו-שיח של Microsoft Office ב.

 4. בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש עבור עזרה מהרשימה הצג עזרה ב.

 5. אם מותקנות שפות שלוש או יותר, הרשימה סדר עדיפויות של שפות התצוגה מוצגת. כדי לשנות את סדר העדיפויות של השפות, בחר שפה ברשימה ולאחר מכן לחץ על למעלה או למטה.

אם הכיתוב (תמיכה מוגבלת) מופיע אחרי שפה ברשימה שפות עריכה פעילות, פירוש הדבר שאפשרויות השפה עבור שפה זו מופעלות, אך פריסת לוח המקשים עבור שפה זו לא הותקנה במערכת ההפעלה Windows.

עריכת שפה עם תמיכה מוגבלת

אם ברצונך להשתמש באותה פריסת לוח מקשים עבור כל השפות הפעילות, באפשרותך להתעלם בבטחה מההודעה '(תמיכה מוגבלת)' עבור השפות שלך. אם ברצונך להשתמש בפריסת לוח מקשים עבור שפה שעבורה קיימת תמיכה מוגבלת, עליך להוסיף שפת עריכה או להגדיר העדפות שפה ב- Office עבור שפה זו.

אם ברצונך להקליד בשפה שאינה מבוססת על לטינית, כגון ערבית או סינית, או אם ברצונך להשתמש בפריסת לוח המקשים המקורית של השפה בעת הקלדה בשפות שונות המבוססות על לטינית, עליך להפוך את פריסת לוח המקשים לזמינה עבור שפה זו. לאחר מכן, תוכל לעבור בין שפות באמצעות סרגל השפה.

הפיכת פריסות לוח מקשים של Office 2007 לזמינות ב- Windows 10‏, Windows 8.1 ו- Windows 8

 1. הקש על מקש סמל Windows ‏+ X ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל Windows +‏ X

 2. תחת שעון, שפה ואזור, לחץ על שנה שפות קלט.

 3. עבור השפה שברצונך להוסיף, לחץ על הוסף.

  הוספת שיטת קלט בלוח הבקרה ב- Windows 8‏

 4. תחת שיטת קלט, לחץ על הוסף שיטת קלט. באפשרותך גם ללחוץ על תצוגה מקדימה כדי לראות כיצד נראה התקן הקלט.

  הוספת שיטת קלט ב- Windows 8

 5. לחץ על שיטת הקלט הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  הוספת שיטת קלט ב- Windows 8

הפיכת פריסות לוח מקשים של Office 2007 לזמינות ב- Windows 7 ו- Windows Vista

 1. לחץ על התחל >‏ לוח הבקרה.

 2. תחת שעון, שפה ואזור, תחת אזור ושפה, לחץ על שנה לוחות מקשים או שיטות קלט אחרות.

  הערה: בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה לוחות מקשים ושפות.

 3. בתיבת הדו-שיח אזור ושפה, בכרטיסיה לוחות מקשים ושפות, לחץ על שינוי לוחות מקשים לחצן 'שנה לוח מקשים' .

 4. בתיבת הדו-שיח שירותי טקסט ושפות קלט, תחת ברירת מחדל לשפת קלט, לחץ על השפה שבה ברצונך להשתמש כשפת ברירת המחדל.

  אם השפה שבה ברצונך להשתמש כשפת הקלט המהווה ברירת מחדל אינה מופיעה ברשימה, בצע את שלבים 5 עד 8.

 5. תחת שירותים מותקנים, לחץ על הוספה.

 6. הרחב את השפה שבה ברצונך להשתמש כשפת הקלט המהווה ברירת מחדל ולאחר מכן הרחב את לוח מקשים.

 7. בחר את תיבת הסימון של לוח המקשים או עורך שיטות הקלט (‏IME‏) שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור. השפה תצורף לרשימה ברירת מחדל לשפת קלט.

ב- Windows XP ‏(עבור Office 2010 ו- Office 2007)

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.

  הערה: בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה, לחץ על הכרטיסיה שפות ולאחר מכן, תחת שירותי טקסט ושפות קלט, לחץ על פרטים.

 4. בתיבת הדו-שיח ‏‏שירותי טקסט ושפות קלט, תחת שירותים מותקנים, לחץ על הוסף.

 5. בתיבת הדו-שיח הוספת שפת קלט, לחץ על השפה הרצויה מהרשימה שפת קלט ולאחר מכן לחץ על אישור.

למידע נוסף

הפיכת שפת הפריסה של לוח המקשים לזמינה או שינוי שלה

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

הפעלת זיהוי שפה אוטומטי

החלפה אוטומטית של לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×