הוספת של ענן תגיות ה-Web Part לדף

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אתה משתמש של האתר שלי, ואם תיוג תוכן באתר SharePoint ואתרי אינטרנט אחרים, לאחר מכן אתה בוודאי כבר מכיר עננים תגית. באפשרותך לכלול ענן תגיות דפים באתר סוגים אחרים של אתרי SharePoint על-ידי הוספת ה-web Part של ענן תגיות עיצוב עמוד. לדוגמה, ייתכן שתוסיף ענן תגיות ה-web Part לדף הבית של אתר הצוות של SharePoint כך חברי צוות יכול לראות את התגיות שהם משתמשים יחד כדי תוכן רלוונטי תגית.

כדי לראות את ענן תגיות ' האתר שלי ', עבור אל דף הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על הקישור ' תגיות והערות. לקבלת מידע אודות שימוש תגיות והערות ' האתר שלי ', ראה שימוש בתגיות ובהערות לשיתוף מידע עם עמיתים.

במאמר זה

הוספת של ענן תגיות ה-Web Part לדף

כיצד ענן תגיות ה-web Part באתר צוות שונה מזה ענן תגיות ה-web Part ' האתר שלי '

שינוי שיופיעו תגיות בענן תג

הגבל את מספר הפריטים המופיעים בחלונית ענן תגיות

שינוי המראה של Web Part של ענן תגיות

מחיקת תגיות ב- Web Part של ענן תגיות

הזזה, מזעור או למחוק Web Part של ענן תגיות

הוספת של ענן תגיות ה-Web Part לדף

כדי לערוך דף או טופס דרושה לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint של חברי < שם האתר > ברירת המחדל עבור האתר.

כדי להוסיף Web Part של ענן תגיות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part של ענן תגיות, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.
  הפקודה Web Part

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, שאין לך הרשאה לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת.

 3. תחת קטגוריות, לחץ על שיתוף פעולה חברתי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 4. תחת רכיבי Web Part, לחץ על ענן תגיות.
  ענן תגיות ה-web Part יופיע בעמוד. כברירת מחדל, ענן תגיות מכיל בתחילה כל התגים שהקצית תוכן ' האתר שלי '. באפשרותך לשנות את התגים המופיעות ענן תגיות כפי שמתואר להלן במקטע שינוי תגיות המופיעות בענן תגית.

 5. לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

לראש הדף

כיצד ענן תגיות ה-web Part באתר צוות שונה מזה ענן תגיות ה-web Part ' האתר שלי '

שים לב בהבדלים הבאים באופן הפעולה של ענן תגיות ' האתר שלי ' ובתצוגת ענן תגיות להוספה מסוג אחר באתר כגון אתר צוות:

 • תגיות בענן תגיות שלך האתר שלי מוצגים רק על-ידך. ניתן לראות רק תגיות עבור תוכן תייגת אישי. באתר צוות, בהתאם להגדרות בענן תגית Web Part, ייתכן שתראה תגי חברי צוות אחרים שהוספת.

 • תגיות המופיעים ב- Web Part של ענן תגיות הנגזרים מהתגים האתר שלי, ואם באופן אופציונלי, האוסף התגיות נגזר מ- ' האתרים שלי ' חברי צוות אחרים. במילים אחרות, כאשר תיוג תוכן בכל אתר, התג תחילה ממוקם בענן תגית האתר שלי. אתרים אחרים, כגון אתרי צוות, למשוך תגים אלה מ'האתר שלי אל ענן תגיות רכיבי Web Part שנוספו כדי עיצובי עמודים שלהם.

 • ' האתר שלי ', שבו אתה נמצא תמיד שהמחבר ביטול כל התגיות בענן תגית בדף הפרופיל שלך, באפשרותך ללחוץ על תגיות בענן תגיות שלך כדי לראות את כל התוכן תייגת והפעילויות המשויך תגים אלה. באתר צוות, תגית בענן תגיות עשויות להגיע עם כל מספר של חברי צוות. כתוצאה מכך, לחיצה על תגית פותח מסמך פרופיל תגית שמפרט את כל התוכן המשויך את התג, לרבות הפריטים שבהם אתה ואנשים אחרים מתויג, וכן רשימה של אפשרויות אחרות. לדוגמה, באפשרותך לעקוב אחר התגית בהזנה החדשותית שלך, לעדכן את המקטע "שאל אותי אודות" של הפרופיל שלך, או הצגת רשימה של אנשים עוקבים אחר תגית זו אחרים.

 • מכיוון שתגיות ב- Web Part של ענן תגיות הנגזרים משלך (או של אנשים אחרים) האתר שלי, באפשרותך למחוק תגיות רק מתוך ענן תגיות ' האתר שלי '. חברי צוות אחרים ואתה אין באפשרותך למחוק תגיות ישירות מ- Web Part של ענן תגיות.

לראש הדף

שינוי שיופיעו תגיות בענן תג

באפשרותך להתאים אישית את האוסף של תגי המופיעות ענן תגיות על-ידי עדכון את מאפייני ענן תגיות.

כדי להתאים אישית את אוסף תגית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בדף, הצבע ענן תגיות ה-web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part.
  תפריט עריכה עבור Web Part של ענן תגיות

 2. מאפייני Web Part, תחת תצורת ענן תגיות, לחץ על החץ למטה תחת הצג תגיות כדי לראות אפשרויות:

  • כדי להגדיר את ה-web Part של ענן תגיות כך מציג רק תגיות נגזר משל כל חבר צוות האתר שלי, לחץ על-ידי המשתמש הנוכחי.
   אפשרות זו מאפשרת לך לראות רק תגי נגזר מב'אתר שלי בגירסה של אתר הצוות שלך. חברי צוות אחרים יראו רק תגיות מ'האתר שלי שלהם.

  • כדי להגדיר את ענן תגיות ה-web Part כך שהוא מצרף את כל התגיות מתוך עננים תגית באתרים כל חברי הצוות שלי, לחץ על-ידי כל המשתמשים.

  • כדי להגדיר את ה-web Part של ענן תגיות כך מציג רק תגיות המשויכים לתוכן באתר הנוכחי, לחץ על תחת כתובת ה-URL הנוכחית על-ידי כל המשתמשים.
   אפשרות זו מאפשרת חברי צוות לבנות אוסף של תגי ספציפי לתוכן באתר הצוות.

   הערה: טווח התוכן תלוי בו הוא ממוקם. לדוגמה, תוכן בדף הבית מוצג עבור האתר כולו, ואילו תוכן בדף הספריה תציג רק על-פני ספריה זו.

לראש הדף

הגבל את מספר הפריטים המופיעים בחלונית ענן תגיות

כברירת מחדל, ענן תגיות ה-web Part מציג תגיות עד 50. אתה יכול לשנות מספר זה וכן להציג באופן אופציונלי את מספר הפעמים שתגית מוקצה לתוכן. אם מספר תגיות בענן תגיות חורג מן הגבול, ענן תגיות ה באופן אוטומטי מעניק העדפת כדי התגים כעת הפופולריים ביותר ולא מסתירה את כל התגיות אחרים עד שיגיע המגבלה.

 1. בדף, הצבע ענן תגיות ה-web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part.

 2. מאפייני Web Part, תחת מאפייני ענן תגיות, הזן מספר תחת פריטים המרבי.

לראש הדף

שינוי המראה של Web Part של ענן תגיות

לקבלת מידע אודות שינוי את המראה ואת הפריסה של ענן תגיות ה-web Part, וכן הגדרות מתקדמות, כגון הגדרת כתובת URL לסייע ואפשרויות הייצוא הגדרה, ראה שינוי המראה של Web Part.

לראש הדף

מחיקת תגיות ב- Web Part של ענן תגיות

אין באפשרותך למחוק תגיות ישירות מ- Web Part של ענן תגיות מאחר התגים נגזרות מאתרי חברי הצוות שלי. כדי למחוק תגית בענן תג, עליך לעשות זאת האתר שלי. בנוסף, באפשרותך למחוק רק תגי היו נגזר מב'אתר שלי. אם ענן תגיות ה-web Part מכיל תגים שהוצגה על-ידי חברי צוות אחרים, חברי צוות אלה רק באפשרותך למחוק תגים אלה באתרים שלי שלהם. לקבלת מידע אודות מחיקת תגיות מענן תגיות ' האתר שלי ', ראה שימוש בתגיות ובהערות לשיתוף מידע עם עמיתים.

לראש הדף

הזזה, מזעור או למחוק Web Part של ענן תגיות

לקבלת מידע אודות הזזה, מזעור או מחיקה של ענן תגיות ה-web Part, ראה הוספה, הזזה, מזעור, או מחיקה של Web Part בדף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×