הוספת שדה לטופס או לדוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף שדות במהירות לטופס או דוח באמצעות רשימת השדות. בעת לחיצה כפולה על שדה ברשימת השדות (או אם תגרור שדה מתוך הרשימה לטופס או לדוח שלך), Microsoft Access 2010 יוצרת באופן אוטומטי את הפקד המתאים להצגת השדה — לדוגמה, תיבת טקסט או תיבת סימון — ומאגד מכן את הפקד לשדה זה.

אם אין לך טופס או דוח כדי להוסיף שדה קיימת, ראה מבוא לטפסים או מבוא לדוחות שיסייעו לך להתחיל בעבודה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת שדה לטופס או לדוח באמצעות רשימת השדות

קבל מידע נוסף אודות רשימת שדות

הוספת שדה לטופס או לדוח מבלי להשתמש ברשימת השדות

הוספת שדה לטופס או לדוח באמצעות רשימת השדות

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה או תצוגת עיצוב.

  אם רשימת השדות אינה מוצגת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על הוסף שדות קיימים.
   -OR-

  • הקש ALT+F8.

 2. ברשימת השדות, חפש את הטבלה המכילה את השדה שברצונך להוסיף. כדי להציג או להסתיר את רשימת השדות בכל טבלה, לחץ על סימן החיבור (+) או סימן חיסור (-) לצד שם טבלה.

  הערה: אם מסד הנתונים אינו מכיל כל טבלאות, רשימת השדות הוא ריק.

 3. בעת חיפוש השדה שברצונך להוסיף, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להוסיף את השדה לטופס או לדוח:

  • לחץ פעמיים על השדה.

  • גרור את השדה מתוך רשימת השדות לטופס או לדוח.

  • החזק את המקש CTRL לחוץ, לחץ על כמה שדות ולאחר מכן גרור את כולם לטופס או לדוח בבת אחת.

   הערה: ניתן להשתמש בשיטה זו רק על שדות במקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו של רשימת השדות.

  • באפשרותך להוסיף מגוון של שדות מרשימת השדות אל הטופס או הדוח על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • לחץ על השדה הראשון בטווח.

  • הקש ווהחזק את מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על השדה האחרון בטווח.

   Access בוחר השדות לחצת, וכן כל השדות ביניהן.

  • גרור את כל השדות הנבחרים לטופס או לדוח.

   הערה: ניתן להשתמש בשיטה זו רק על שדות במקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו של רשימת השדות.

 4. Access יוצר את הפקד המתאים להצגת כל אחד מהשדות, ומאגד גם את הפקד לשדה. בנוסף, Access יוצר תווית מצורפת עבור הפקד. באפשרותך לערוך את התווית על-ידי לחיצה עליו פעם אחת כדי לבחור אותו ולאחר מכן לחיצה עליו שוב כדי למקם את נקודת הכניסה בתווית. לאחר מכן, באפשרותך לערוך את התווית באותו אופן בו נערך טקסט במסמך.

 5. אם ברצונך ששדה יוצג בסוג אחר של פקד השונה מהפקד ש- Access יוצר באופן אוטומטי, באפשרותך לשנות את הפקד לסוג אחר. עם זאת, באפשרותך לשנותו רק לסוג פקד המתאים עבור שדה זה. לדוגמה, באפשרותך לשנות תיבה משולבת לתיבת טקסט או לתיבת רשימה, אולם לא ניתן לשנות תיבה משולבת ללחצן פקודה.

שינוי פקד מסוג אחד לפקד מסוג אחר

הערה: הליך זה חל על פקדים אובייקטי אינטרנט (אובייקטים המעוצבים כך שיהיה תואם פרסם ב- Access Services תכונה).

 1. פתח את הטופס או הדוח בתצוגה עיצוב על-ידי לחיצה כפולה עליו בחלונית הניווט ולאחר מכן, על-ידי לחיצה על תצוגת עיצוב תמונת לחצן .

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על החלף ל.

  אם פריט התפריט החלף ל אינו זמין, לא קיימים סוגי פקדים אחרים המתאימים עבור שדה זה. אחרת, Access מציג רשימה של סוגי פקדים.

 3. לחץ על אחד מסוגי הפקדים הזמינים כדי לשנות את הפקד לסוג זה.

  הפקד נשאר מאוגד לשדה, אולם יתכן שתצטרך להגדיר כמה מאפיינים כדי לגרום לסוג הפקד החדש לפעול בדרך הרצויה. כדי להציג את גליון המאפיינים עבור פקד, לחץ על הפקד כדי לבחור בו ולאחר מכן הקש F4.

לראש הדף

קבל מידע נוסף אודות רשימת שדות

הרשימה הבאה מכילה עצות אודות עבודה עם רשימת השדות העשויות לסייע לך בעת הוספת שדות לטופס או לדוח שלך. כדי להציג את רשימת השדות, פתח טופס או דוח בתצוגת פריסה או תצוגת עיצוב ולאחר מכן הקש ALT + F8.

 • אם המאפיין מקור רשומה של הדוח או הטופס הוא ריק, גרירת שדה מרשימת השדות לטופס או לדוח, Access ממלא באופן אוטומטי את הטופס או המאפיין מקור רשומה של הדוח עבורך.

 • אם המאפיין מקור רשומה של הדוח או הטופס הוא משפט SELECT או שם טבלה, באפשרותך להחליף את תצוגת רשימת שדות בין שני המצבים הבאים:

  • כל שדות מסד הנתונים    הצגת המקטע Fields available for this view, המקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות: (אם טבלאות כאלה קיימות) והמקטע שדות זמינים בטבלאות נוספות: (אם טבלאות כאלה קיימות).

  • שדות מקור רשומות בלבד    הצגת המקטע שדות זמינים לתצוגה זו בלבד.

   כדי לעבור בין שני מצבים, לחץ על הצג רק השדות במקור הרשומות הנוכחי או הצג את כל הטבלאות בחלק העליון של רשימת השדות.

   הערה: אם הגדרת את המאפיין מקור רשומה של הדוח הטופס או לשאילתה שנשמרה, רשימת השדות מציגה רק את המקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו (אין אפשרות להציג את כל הטבלאות בחלק העליון של רשימת השדות). כדי לערוך את מקור רשומה, כל אחד משדות לחיצה ימנית ולאחר מכן לחץ על ערוך מקור רשומה.

 • אם הגדרת את המאפיין מקור רשומה של הדוח הטופס או לטבלה, ולאחר מכן גרור שדה ממקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות של רשימת השדות לטופס או לדוח, Access ישנה מקור הרשומה של הטופס או לדווח משפט SELECT הכולל את השדה שאתה מוסיף. אם Access אינו יכול לקבוע כיצד לקשר את הטבלאות, הוא מציג את תיבת הדו-שיח בחר קשר גומלין כך שתוכל לבחור את קשרי הגומלין המתאימים.

 • אם תגרור שדה מהמקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות של רשימת השדות לטופס או לדוח, Access מציג את תיבת הדו-שיח ציון קשרי גומלין. עליך להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין קשר גומלין בין הטבלה השניה של הטופס או מקור הרשומה של הדוח. אם אינך בטוח אילו שדות להזין בתיבת דו-שיח זו, מומלץ ללחוץ על ביטול ולאחר מכן לבדוק את קשרי הגומלין של הטבלה.

  לקבלת מידע נוסף אודות קשרי גומלין, ראה מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות או יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין.

  קיימת אפשרות שדה במקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות של רשימת השדות קשור בעקיפין למקור הרשומות של הטופס או הדוח דרך אחת מהטבלאות במקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות. אם זהו המצב, גרירת שדה מאחת מהטבלאות הקשורות לטופס או לדוח עשויה לגרום טבלה אחת או יותר להעביר המקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות מהמקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות.

 • אם מקור הרשומות של הטופס או הדוח הוא משפט SELECT או שאילתה שנשמרה, באפשרותך להציג ולערוך מקור הרשומות בבונה השאילתות על-ידי לחיצה ימנית על שדה כלשהו ברשימת השדות ולאחר מכן לחיצה על ערוך מקור רשומה. אם מקור הרשומות הוא טבלה, פקודה זו מפעילה את בונה השאילתות בטבלה. Access מבקש ממך אם ברצונך ליצור שאילתה המבוססת על הטבלה; לחץ על כן כדי לשנות את מקור רשומה לשאילתה או לא כדי להשאיר את מקור הרשומות ללא שינוי.

 • באפשרותך לפתוח טבלה בתצוגת גליון נתונים על-ידי לחיצה על ערוך טבלה לצד שם טבלה, או על-ידי לחיצה על שם הטבלה ברשימת השדות ולחיצה על פתיחת טבלה בתצוגת גליון נתונים.

 • במסד נתונים לקוח, באפשרותך להשתמש ברשימת השדות כדי להוסיף של שדה בדיקת מידע טבלה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  הערה: הליך זה אינם חלים על טבלאות במסדי נתונים באינטרנט (מסדי נתונים המעוצבים כך שיהיה תואם פרסם ב- Access Services תכונה).

 • לחץ על ערוך טבלה בסמוך לטבלה בה ברצונך להוסיף את שדה בדיקת המידע.

  הטבלה מוצגת בתצוגה גליון נתונים.

 • גרור שדה מרשימת השדות אל גליון הנתונים.

 • אשף בדיקת המידע מופעל. פעל בהתאם להוראות באשף. בעמוד האחרון, לחץ על סיום.

 • באפשרותך לבטל עיגון חלונית המשימות ' רשימת שדות ' מהצד השמאלי של אזור העבודה של Access על-ידי הצבת המצביע בפס הכותרת של רשימת השדות עד שהוא יהפוך מצביע הזזה מצביע הזזה ולאחר מכן גרירת רשימת השדות משמאל. באפשרותך למקם את הרשימה בכל מקום באזור העבודה, או שתוכל לעגן אותה לצד השמאלי של אזור העבודה על-ידי גרירתה כל הדרך משמאל.

לראש הדף

הוספת שדה לטופס או לדוח מבלי להשתמש ברשימת השדות

באופן כללי, באמצעות רשימת השדות הוא הדרך הקלה ביותר להוסיף שדה לטופס או לדוח. עם זאת, באפשרותך גם להוסיף שדה על-ידי יצירת פקד ולאחר מכן איגוד אותו לשדה. הפרוצדורה הבאה מראה לך כיצד.

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה או תצוגת עיצוב.

  באשפי בקרה    באפשרותך להשתמש באשפי בקרה על שיעזור לך ליצור לחצני פקודה, תיבות רשימה, טפסי משנה, תיבות משולבות וקבוצות אפשרות. אשף פקדים שואל סדרה של שאלות אודות האופן שבו ברצונך שפקד כדי לחפש ואם לפעול ולאחר מכן שהוא יוצר את הפקד ומגדיר את מאפייני הפקד בהתבסס על התשובות שלך. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על החץ למטה לצד גלריית הפקד. אם השתמש באשפי בקרה אינו מסומן, לחץ עליו כדי לסמן אותו.

  תמונת לחצן

  אם תעדיף ליצור פקדים ללא סיוע מהאשפים, לחץ על השתמש באשפי בקרה כך שלא תהיה מסומנת.

  תמונת לחצן

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על הכלי עבור סוג הפקד שברצונך להוסיף.

  כדי לקבוע את שם הכלי, מקם את המצביע מעליו. Access מציג את שם הכלי.

 3. לחץ על הטופס או הדוח במקום שבו ברצונך למקם את הפקד.

 4. אם בחרת באפשרות השתמש באשפי בקרה ולפקד שאותו אתה ממקם משוייך אשף, האשף יופעל וידריך אותך דרך ההגדרות עבור הפקד.

 5. אם לא מיקמת את הפקד בצורה מושלמת בניסיון הראשון, באפשרותך להזיזו על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הפקד כדי לבחור אותו. אם יש תווית המשויכת לפקד, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על תווית כדי לבחור אותו גם.

  2. מקם את המצביע מעל הפקד עד שהוא יהפוך למצביע העברה מצביע הזזה .

  3. לחץ על הפקד וגרור אותו למיקום הרצוי.

אם נעשה שימוש באשף הפקדים, יתכן שהאשף מכיל שלבים המסייעים לאגוד את הפקד לשדה. אם האשף אינו מאגד את הפקד לשדה, והפקד הוא מסוג היכול להציג נתונים (לדוגמה, תיבת טקסט או תיבה משולבת), עליך להזין שם שדה או ביטוי במאפיין מקור פקד עבור הפקד לפני שיציג נתונים כלשהם. השתמש בפרוצדורה הבאה כדי לאגוד פקד לשדה

 1. הצג את גליון המאפיינים עבור הפקד על-ידי לחיצה על הפקד ולאחר מכן, על-ידי הקשת F4.

 2. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על החץ הנפתח בסמוך למאפיין מקור פקד ובחר בשדה שברצונך להציג בפקד. ניתן גם להקליד ביטוי בתיבה מקור פקד.

  לקבלת מידע נוסף אודות ביטויים, עיין במאמר יצירת ביטוי.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×