הוספת שדה לטופס או לדוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף שדות במהירות לטופס או לדוח על-ידי שימוש בחלונית רשימת שדות. בעת לחיצה כפולה על החלונית רשימת שדות (או אם תגרור שדה מתוך הרשימה לטופס או לדוח), Microsoft Office Access 2007 יוצר באופן אוטומטי את הפקד המתאים להצגת השדה  — לדוגמה, תיבת טקסט או תיבת סימון — ולאחר מכן אוגד את הפקד לשדה זה.

אם אין לך של טופס או דוח קיים כדי להוסיף שדה, ראה יצירת טופס באמצעות הכלי ' טופס ' או יצירת דוח פשוט שיסייעו לך להתחיל בעבודה.

עצה: ב- Access 2010, דוחות יש פריסות פקדים, לסייע בשמירה על דברים המסודרים ונראות טוב!

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת שדה לטופס או לדוח באמצעות החלונית רשימת שדות

הוספת שדה לטופס או דוח בתצוגת עיצוב

למד עוד אודות החלונית רשימת שדות

הוספת שדה לטופס או לדוח באמצעות החלונית רשימת שדות

 1. פתח את הדוח בתצוגה פריסה או בתצוגה עיצוב.

  אם החלונית רשימת שדות אינה מוצגת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על הוסף שדות קיימים תמונת לחצן . תמונת לחצן

  • הקש ALT+F8.

 2. בחלונית רשימת שדותt, חפש את הטבלה המכילה את השדה שברצונך להוסיף. כדי להציג או להסתיר את רשימת השדות בכל אחת מהטבלאות, לחץ על סימן החיבור (+) או על סימן החיסור (-) בסמוך לשם הטבלה.

  הערה: אם מסד הנתונים אינו מכיל כל טבלאות, החלונית רשימת שדות תהיה ריקה.

 3. בעת חיפוש השדה שברצונך להוסיף, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להוסיף את השדה לטופס או לדוח:

  • לחץ פעמיים על השדה.

  • גרור את השדה מהחלונית רשימת שדות לטופס או לדוח.

  • החזק את המקש CTRL לחוץ, לחץ על כמה שדות ולאחר מכן גרור את כולם לטופס או לדוח בבת אחת.

   הערה: ניתן להשתמש בטכניקה זו רק בשדות במקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו של החלונית רשימת שדות.

  • הוסף טווח שדות מהחלונית רשימת שדות לטופס או לדוח על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • לחץ על השדה הראשון בטווח.

  • הקש על מקש SHIFT והחזק אותו לחוץ ולאחר מכן לחץ על השדה האחרון בטווח.

   Access בוחר בשדות שעליהם לחצת וגם בכל השדות שבאמצע.

  • גרור את כל השדות הנבחרים לטופס או לדוח.

   הערה: ניתן להשתמש בטכניקה זו רק על שדות במקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו של החלונית רשימת שדות.

 4. Office Access 2007 יוצר את הפקד המתאים להצגת כל אחד מהשדות וגם אוגד את הפקד לשדה. בנוסף, Access יוצר תווית מצורפת עבור הפקד. באפשרותך לערוך את התווית על-ידי לחיצה אחת עליה כדי לבחור בה ולאחר מכן, על-ידי לחיצה שניה עליה כדי למקם את נקודת הכניסה בתווית. לאחר מכן, באפשרותך לערוך את התווית באותו אופן בו נערך טקסט במסמך.

 5. אם ברצונך ששדה יוצג בסוג אחר של פקד השונה מהפקד ש- Access יוצר באופן אוטומטי, באפשרותך לשנות את הפקד לסוג אחר. עם זאת, באפשרותך לשנותו רק לסוג פקד המתאים עבור שדה זה. לדוגמה, באפשרותך לשנות תיבה משולבת לתיבת טקסט או לתיבת רשימה, אולם לא ניתן לשנות תיבה משולבת ללחצן פקודה.

  שינוי פקד מסוג אחד לפקד מסוג אחר

  1. פתח את הטופס או הדוח בתצוגת עיצוב על-ידי לחיצה עליו בחלונית הניווט ולאחר מכן לחיצה על תצוגת עיצוב תמונת לחצן .

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על החלף ל.

   אם פריט התפריט החלף ל אינו זמין, לא קיימים סוגי פקדים אחרים המתאימים עבור שדה זה. אחרת, Access מציג רשימה של סוגי פקדים.

  3. לחץ על אחד מסוגי הפקדים הזמינים כדי לשנות את הפקד לסוג זה.

   הפקד נשאר מאוגד לשדה, אולם יתכן שתצטרך להגדיר כמה מאפיינים כדי לגרום לסוג הפקד החדש לפעול בדרך הרצויה. כדי להציג את גליון המאפיינים עבור פקד, לחץ על הפקד כדי לבחור בו ולאחר מכן הקש F4.

לראש הדף

הוספת שדה לטופס או לדוח בתצוגה עיצוב

באופן כללי, השימוש בחלונית רשימת שדות הוא הדרך הקלה ביותר להוסיף שדה לטופס או לדוח. עם זאת, ניתן גם להוסיף שדה על-ידי יצירת פקד ולאחר מכן על-ידי אגידתו לשדה. הפרוצדורה הבאה מראה כיצד לעשות זאת.

 1. פתח את הטופס או הדוח בתצוגה עיצוב על-ידי לחיצה עליו באמצעות לחצן העכבר הימני בחלונית הניווט ולאחר מכן, על-ידי לחיצה על תצוגת עיצוב.

  אשפי פקדים    באפשרותך להשתמש באשפי הפקדים כדי לסייע לך ליצור לחצני פקודה, תיבות רשימה, טפסי משנה, תיבות משולבות וקבוצות אפשרויות. אשף הפקדים שואל סדרה של שאלות אודות האופן בו ברצונך שהפקד ייראה ויפעל ולאחר מכן, יוצר את הפקד ומגדיר את מאפייני הפקד בהתבסס על תשובותיך. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, אם השתמש באשפי בקרה אינו מסומן, לחץ עליה כדי לסמנה..

  תמונת לחצן

  אם תעדיף ליצור פקדים ללא סיוע מהאשפים, לחץ על השתמש באשפי בקרה כך שלא תהיה מסומנת.

  תמונת לחצן

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על הכלי עבור סוג הפקד שברצונך להוסיף.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

  כדי לקבוע את שם הכלי, מקם את המצביע מעליו. Access מציג את שם הכלי.

 3. ברשת העיצוב של הטופס או של הדוח, לחץ על המקום בו ברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הפקד. לחץ פעם אחת כדי ליצור פקד בגודל שבברירת המחדל, או לחלופין, לחץ על הכלי ולאחר מכן גרור את רשת העיצוב של הטופס כדי ליצור פקד בגודל הרצוי.

 4. אם בחרת באפשרות השתמש באשפי בקרה ולפקד שאותו אתה ממקם משוייך אשף, האשף יופעל וידריך אותך דרך ההגדרות עבור הפקד.

 5. אם לא מיקמת את הפקד בצורה מושלמת בניסיון הראשון, באפשרותך להזיזו על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הפקד כדי לבחור בו.

  2. מקם את המצביע מעל הפקד עד שהוא יהפוך מצביע הזזה מצביע הזזה .

  3. לחץ על הפקד וגרור אותו למיקום הרצוי.

אם נעשה שימוש באשף הפקדים, יתכן שהאשף מכיל שלבים המסייעים לאגוד את הפקד לשדה. אם האשף אינו מאגד את הפקד לשדה, והפקד הוא מסוג היכול להציג נתונים (לדוגמה, תיבת טקסט או תיבה משולבת), עליך להזין שם שדה או ביטוי במאפיין מקור פקד עבור הפקד לפני שיציג נתונים כלשהם. השתמש בפרוצדורה הבאה כדי לאגוד פקד לשדה

 1. הצג את גליון המאפיינים עבור הפקד על-ידי לחיצה על הפקד ולאחר מכן, על-ידי הקשת F4.

 2. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על החץ הנפתח בסמוך למאפיין מקור פקד ובחר בשדה שברצונך להציג בפקד. ניתן גם להקליד ביטוי בתיבה מקור פקד.

  לקבלת מידע נוסף אודות ביטויים, עיין במאמר יצירת ביטוי.

לראש הדף

למד עוד אודות החלונית רשימת שדות

הרשימה הבאה מכילה עצות על העבודה עם חלונית רשימת שדות העשויות לסייע לך בעת הוספת שדות לטופס או לדוח שלך. כדי להציג את החלונית רשימת שדות, פתח טופס או דוח בתצוגה 'פריסה' או בתצוגה 'עיצוב' ולאחר מכן הקש ALT+F8.

 • אם המאפיין מקור רשומה של הטופס או של הדוח ריק, וגררת שדה מהחלונית רשימת שדות לטופס או לדוח, Access ממלא באופן אוטומטי את המאפיין מקור רשומה של הטופס או של הדוח.

 • אם המאפיין מקור רשומה של הטופס או הדוח הוא משפט SELECT או שם טבלה, באפשרותך להחליף בחלונית רשימת שדות בין שני המצבים הבאים:

  • כל שדות מסד הנתונים    הצגת המקטע Fields available for this view, המקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות: (אם טבלאות כאלה קיימות) והמקטע שדות זמינים בטבלאות נוספות: (אם טבלאות כאלה קיימות).

  • שדות מקור רשומות בלבד    הצגת המקטע שדות זמינים לתצוגה זו בלבד.

   כדי לעבור בין שני המצבים, לחץ על הצג שדות במקור הרשומה הנוכחי בלבד או על הצג את כל הטבלאות בחלק התחתון של החלונית רשימת שדות.

   הערה: אם תגדיר את המאפיין מקור רשומה של הטופס או של הדוח לשאילתה שנשמרה, החלונית רשימת שדות תציג רק את המקטע שדות זמינים לתצוגה זו (האפשרות הצג את כל הטבלאות לא תימצא בחלק התחתון של החלונית רשימת שדות). כדי לערוך את מקור הרשומות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה כלשהו ולאחר מכן לחץ על ערוך מקור רשומה.

 • אם תגדיר את המאפיין מקור רשומה של הטופס או של הדוח ולאחר מכן תגרור שדה מהמקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות של החלונית רשימת שדות לטופס או לדוח, Access ישנה את מקור רשומה של הטופס או הדוח למשפט SELECT הכולל את השדה הנוסף. אם Access אינו יכול לקבוע כיצד לקשר את הטבלאות, הוא מציג את תיבת הדו-שיח בחר קשר גומלין כך שיהיה באפשרותך לבחור את קשרי הגומלין המתאימים.

 • אם תגרור שדה מהמקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות: של החלונית רשימת שדות לטופס או לדוח, Access יציג את תיבת הדו-שיח ציון קשרי גומלין . עליך להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין קשר גומלין בין הטבלה האחרת למקור הרשומות של הטופס או של הדוח. אם אינך בטוח אילו שדות להזין בתיבת דו-שיח זו, יתכן שתרצה ללחוץ על ביטול ולאחר מכן לבדוק את קשרי הגומלין של הטבלה.

  לקבלת מידע נוסף אודות קשרי גומלין, ראה מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות או יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין.

  יתכן ששדה במקטע שדות זמינים בטבלאות נוספות של החלונית רשימת שדות קשור בעקיפין למקור הרשומות של הטופס או של הדוח דרך אחת מהטבלאות במקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות. במקרה זה, גרירת שדה מאחת מהטבלאות הקשורות לטופס או לדוח עשויה לגרום למעבר של טבלה אחת או יותר מהמקטע שדות זמינים בטבלאות נוספות למקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות.

 • אם מקור הרשומות של הטופס או של הדוח הוא משפט SELECT או שאילתה שנשמרה, באפשרותך להציג ולערוך את מקור הרשומות בבונה השאילתות על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה כלשהו בחלונית Field List ולאחר מכן, על-ידי לחיצה על Edit Record Source. אם מקור הרשומות הוא טבלה, פקודה זו מפעילה את בונה השאילתות בטבלה. Access שואל אם ברצונך ליצור שאילתה המבוססת על הטבלה; לחץ על Yes כדי לשנות את מקור הרשומות לשאילתה, או על No כדי להותיר את מקור הרשומות ללא שינוי.

 • באפשרותך לפתוח טבלה בתצוגה גליון נתונים על-ידי לחיצה על עריכת טבלה בסמוך לשם הטבלה, או לחלופין, על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הטבלה בחלונית רשימת שדות ולאחר מכן, על-ידי לחיצה על פתיחת טבלה בתצוגת גליון נתונים.

 • באפשרותך להשתמש בחלונית רשימת שדות כדי להוסיף שדה בדיקת מידע לטבלה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על ערוך טבלה בסמוך לטבלה בה ברצונך להוסיף את שדה בדיקת המידע.

   הטבלה מוצגת בתצוגה גליון נתונים.

  2. גרור שדה מהחלונית רשימת שדות לגליון הנתונים.

  3. אשף בדיקת המידע מופעל. פעל בהתאם להוראות באשף. בעמוד האחרון, לחץ על סיום.

 • באפשרותך לבטל עיגון החלונית רשימת שדות מהצד השמאלי של אזור העבודה של Access על-ידי הצבת המצביע בפס הכותרת של החלונית רשימת שדות עד שהוא יהפוך מצביע הזזה מצביע הזזה ולאחר מכן גרירת החלונית רשימת שדות לשמאל. באפשרותך למקם את הרשימה בכל מקום באזור העבודה, או שתוכל לעגן אותה לצד השמאלי של אזור העבודה על-ידי גרירתה כל הדרך משמאל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×