הוספת קו מגמה או קו אחר לתרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף כל סדרות הנתונים ב- אזור, מייצג הפעילות, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות שנמצא דו-ממדי ותלת -לא מוערם של קו מגמה או קו אחרים. עם זאת, לא ניתן להוסיף קו מגמה סידרת נתונים בכל סוג תרשים מוערם או קווי מגמה תלת -ממדי. אינן זמינות עבור תרשימי מכ"ם, עוגה, פני שטח או טבעת.

הערה: מאמר זה מתאר את ההליכים עבור mac. אם אתה משתמש במחשב שפועל בו Windows, ראה הוספה, שינוי או הסרה של קו מגמה בתרשים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף קו מגמה כדי ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב התרשים.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

 3. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על קו מגמה.

  הוספת קו מגמה

 4. בחר אפשרות קו מגמה או לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  אפשרויות קו מגמה

  באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

  • מעריכי

  • ליניארי

  • לוגריתמי

  • פולינומיאלי

  • הפעלה

  • ממוצע נע

  באפשרותך גם לתת שם קו מגמה שלך ולבחור חיזוי אפשרויות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים עם קו המגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על לא.

  הסרת trandline

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף קו ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב התרשים.

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על קווי רשת.

  הוסף תפריט רכיב התרשים

 4. בחר באפשרות של הקו הרצוי או לחץ על אפשרויות נוספות של קווי רשת.

  הוספת קווי רשת

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים הכולל את השורות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב התרשים.

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים, לחץ על קווי רשת ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קווי רשת.

  הוספת קווי רשת

 4. בחר ללא קו.

  הסרת קווי רשת

  באפשרותך גם ללחוץ על הקו ולהקיש DELETE.

Word

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו מגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על קו המגמה הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה, בחר את הסידרה שברצונך להוסיף אליה קו מגמה.

  כדי להתאים אישית שם של קו מגמה או להוסיף תווית משוואה, תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קו מגמה. בחלונית הניווט, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים הכולל את קו המגמה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא קו מגמה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קווים ולאחר מכן לחץ על הקו הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים הכולל את הקווים, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קווים ולאחר מכן לחץ על ללא קווים.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על הקו ולהקיש DELETE.

PowerPoint

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו מגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על קו המגמה הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה, בחר את הסידרה שברצונך להוסיף אליה קו מגמה.

  כדי להתאים אישית שם של קו מגמה או להוסיף תווית משוואה, תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קו מגמה. בחלונית הניווט, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

 1. לחץ על התרשים הכולל את קו המגמה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא קו מגמה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווים ולאחר מכן לחץ על הקו הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים הכולל את הקווים, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווים ולאחר מכן לחץ על ללא קווים.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על הקו ולהקיש DELETE.

Excel

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו מגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על קו המגמה הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה, בחר את הסידרה שברצונך להוסיף אליה קו מגמה.

  עצה: כדי להתאים אישית שם של קו מגמה או להוסיף תווית משוואה, תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קו מגמה. בחלונית הניווט, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

 1. לחץ על התרשים הכולל את קו המגמה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא קו מגמה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווים ולאחר מכן לחץ על הקו הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים הכולל את הקווים, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווים ולאחר מכן לחץ על ללא קווים.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על הקו ולהקיש DELETE.

למידע נוסף

עריכת נתונים בתרשים

שינוי תרשים

הנפשת טקסט, אובייקטים וקבצים תרשימים ב- PowerPoint for Mac

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×