הוספת קו מגמה או ממוצע לתרשים

הוספת קו מגמה או ממוצע לתרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי להציג מגמות נתונים או ממוצעים נעים בתרשים שיצרת, באפשרותך להוסיף קו מגמה. ניתן גם להרחיב את קו המגמה מעבר לנתונים בפועל כדי לעזור לחזות ערכים עתידיים. לדוגמה, קו המגמה הליניארי הבא חוזה שני רבעונים קדימה ומציג בבירור מגמה כלפי מעלה שנראית מבטיחה מבחינת המכירות בעתיד.

תרשים עם קו מגמה

באפשרותך להוסיף קו מגמה לתרשים דו-ממדי לא מוערם, כולל תרשים שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, פיזור ובועות.

לא ניתן להוסיף קו מגמה לתרשים מוערם, תלת-ממדי, מכ"ם, עוגה, פני שטח או טבעת.

הוספת קו מגמה

 1. בכרטיסיה תרשים, לחץ על סדרת נתונים שאליה ברצונך להוסיף קו מגמה או ממוצע נע.

  קו המגמה יתחיל בנקודת הנתונים הראשונה של סדרת הנתונים שבחרת.

 2. לחץ על לחצן רכיבי תרשים לחצן 'רכיבי תרשים' ליד הפינה השמאלית העליונה של התרשים.

 3. סמן את התיבה קו מגמה.

 4. כדי לבחור סוג אחר של קו מגמה, לחץ על החץ ליד קו מגמה, ולאחר מכן לחץ על מעריכית, תחזית ליניארית או ממוצע נע עם שתי תקופות. לקבלת קווי מגמה נוספים, לחץ על אפשרויות נוספות.

 5. אם אתה בוחר באפשרויות נוספות, לחץ על האפשרות הרצויה בחלונית עיצוב קו מגמה תחת אפשרויות קו מגמה.

  החלונית 'עיצוב קו מגמה'

  • אם בחרת בפולינומיאלית, הזן את החזקה הגבוהה ביותר עבור המשתנה הבלתי תלוי בתיבה סדר.

  • אם בחרת בממוצע נע, הזן את מספר התקופות לשימוש לחישוב הממוצע הנע בתיבה תקופה.

  • כדי לציין את הנקודה שבה קו המגמה חוצה הציר האנכי (ערכים), בחר הגדר Intercept והזן את הערך של הנקודה בציר האנכי.

עצה: קווי מגמה הם מדויקים ביותר כאשר ערך R בריבוע (מספר בין 0 ל- 1 החושף את רמת התאימות של הערכים המשוערים של קו המגמה לנתונים בפועל) שווה ל- 1 או קרוב ל- 1. בעת הוספת קו מגמה לנתונים, Excel מחשב אוטומטית את ערך R בריבוע שלו. באפשרותך להציג ערך זה בתרשים על-ידי סימון התיבה הצג ערך R בריבוע בתרשים (החלונית עיצוב קו מגמה, אפשרויות קו מגמה).

עצות

 • אם אתה משנה של התרשים או סידרת הנתונים כך שלא תהיה אפשרות לתמוך עוד בקו המגמה המשויך — לדוגמה, על-ידי שינוי סוג תרשים תלת-ממדי או על-ידי שינוי התצוגה של דוח PivotChart או דוח PivotTable משויך — קו המגמה לא יופיע עוד בתרשים.

 • עבור נתונים קוויים ללא תרשים, באפשרותך להשתמש במילוי אוטומטי או אחת מהפונקציות הסטטיסטיות, כגון GROWTH() או מעריכיים בעלי התאמה, ליצירת נתונים עבור קווים התאמה מיטבית ליניארית או מעריכית.

הוספת קו מגמה

 1. בדף אזור בתרשימים, 2-D, סרגל, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות, לחץ על סדרת נתונים שאליה ברצונך להוסיף קו מגמה או ממוצע נע, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את סידרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. הערה: אם אתה בוחר תרשים הכולל יותר מרשומה אחת של סידרת נתונים מבלי לבחור סידרת נתונים, Excel מציג את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה. בתיבת הרשימה, לחץ על סידרת הנתונים הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. לחץ על אפשרות מגמה מוגדרת מראש שבה ברצונך להשתמש.

   הערה: אפשרות זו חלה קו מגמה מבלי לאפשר לך לבחור אפשרויות ספציפיות.

  2. לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה ולאחר מכן, בקטגוריה אפשרויות קו מגמה, תחת סוג מגמה/רגרסיה, לחץ על סוג קו המגמה שבה ברצונך להשתמש.

השתמש בסוג זה

כדי ליצור

ליניארי

קו מגמה ליניארי על-ידי שימוש במשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים עבור קו:

משוואה

כאשר m הוא השיפוע ו- b הוא נקודת החיתוך.

לוגריתמי

קו מגמה לוגריתמי על-ידי שימוש במשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- ln היא פונקציית הלוגריתם הטבעי.

פולינומיאלי

קו מגמה פולינומיאלי או עקומה ליניארי על-ידי שימוש במשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר b ו- משתנה הם קבועים.

צריכת חשמל

קו מגמה על-ידי שימוש במשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

מעריכי

קו מגמה מעריכי על-ידי שימוש במשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- e הוא בסיס הלוגריתם הטבעי.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

ממוצע נע

קו מגמה מסוג ממוצע נע על-ידי שימוש במשוואה הבאה: משוואה

הערה: מספר הנקודות בקו מגמה מסוג ממוצע נע שווה המספר הכולל של נקודות בסידרה פחות מספר שאתה מציין עבור התקופה.

ערך R בריבוע

קו מגמה המציגה של ערך R בריבוע בתרשים באמצעות המשוואה הבאה:

משוואה

אפשרות זו מגמה זמינה בכרטיסיה ' אפשרויות ' של תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה או עיצוב קו מגמה.

הערה: ערך R בריבוע שתוכל להציג עם קו מגמה אינו ערך R בריבוע. עבור קווי מגמה לוגריתמי, מעריכית ושל חזקה, Excel משתמש במודל רגרסיה שעבר טרנספורמציה.

 1. אם תבחר פולינומיאלית, הקלד את החזקה הגבוהה ביותר עבור המשתנה הבלתי-תלוי בתיבה סדר.

 2. אם תבחר ממוצע נע, הקלד את מספר התקופות שבה ברצונך להשתמש כדי לחשב את הממוצע הנע בתיבה תקופה.

 3. אם אתה מוסיף ממוצע נע תרשים xy (פיזור), הממוצע הנע מבוסס הסדר של ערכי ה-x המותווים בתרשים. כדי לקבל את התוצאה הרצויה, ייתכן שיהיה עליך למיין את ערכי ה-x לפני שתוסיף ממוצע נע.

 4. אם אתה מוסיף קו מגמה שורה, עמודה, אזור או תרשים עמודות, קו המגמה מחושבת מבוססות על ההנחה שערכי x הם 1, 2, 3, 4, 5, 6, הלאה.. ההנחה זו הופכת אם הם ערכי x מספרי או טקסט. כדי לבסס קו מגמה ערכי x מספריים, עליך להשתמש תרשים xy (פיזור).

 5. Excel מקצה באופן אוטומטי את שם קו המגמה, אך באפשרותך לשנות אותו. בתיבת הדו-שיח עיצוב קו מגמה, בקטגוריה אפשרויות קו מגמה, תחת שם קו המגמה, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם בתיבה מותאם אישית.

עצות

 • באפשרותך גם ליצור נע ממוצע, אילו מחליקה החוצה תנודות בנתונים ומציג התבנית או המגמה עוד בבירור.

 • אם אתה משנה של התרשים או סידרת הנתונים כך שלא תהיה אפשרות לתמוך עוד בקו המגמה המשויך — לדוגמה, על-ידי שינוי סוג תרשים תלת-ממדי או על-ידי שינוי התצוגה של דוח PivotChart או דוח PivotTable משויך — קו המגמה לא יופיע עוד בתרשים.

 • עבור נתונים קוויים ללא תרשים, באפשרותך להשתמש במילוי אוטומטי או אחת מהפונקציות הסטטיסטיות, כגון GROWTH() או מעריכיים בעלי התאמה, ליצירת נתונים עבור קווים התאמה מיטבית ליניארית או מעריכית.

מה ברצונך לעשות?

 1. בדף אזור בתרשימים, 2-D, סרגל, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי לשנות את הצבע, הסגנון או אפשרויות צל של קו המגמה, לחץ על צבע קו, סגנון הקו או קטגוריה צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. בדף אזור בתרשימים, 2-D, סרגל, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי לציין את מספר התקופות שברצונך לכלול בתחזית, תחת תחזית, לחץ על מספר בתיבה תקופות קדימה או אחורה תקופות.

 1. בדף אזור בתרשימים, 2-D, סרגל, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. בחר להגדיר Intercept = תיבת סימון, ולאחר מכן, בתיבה להגדיר Intercept =, הקלד את הערך כדי לציין את הנקודה בציר האנכי (ערכים) היכן קו המגמה חוצה הציר.

  הערה: באפשרותך לעשות זאת רק בעת שימוש קו מגמה מעריכי, ליניארי או פולינומיאלי.

 1. בדף אזור בתרשימים, 2-D, סרגל, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי להציג את המשוואה קו מגמה בתרשים, בחר את תיבת הסימון הצג משוואה בתרשים.

  הערה: לא ניתן להציג משוואות קו מגמה של ממוצע נע.

עצה: המשוואה מגמה מעוגל כדי להפוך אותו לקריא יותר. עם זאת, באפשרותך לשנות את מספר הספרות עבור תווית קו מגמה שנבחר בתיבה מקומות עשרוניים בכרטיסיה מספר של תיבת הדו-שיח ' עיצוב תווית קו מגמה. (הכרטיסיהעיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחצן עצב פריט נבחר ).

 1. בדף אזור בתרשימים, 2-D, סרגל, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות, לחץ על קו המגמה שעבורו ברצונך להציג את ערך R בריבוע, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור קו המגמה מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. בכרטיסיה אפשרויות קו המגמה, בחר ערך תצוגה R בריבוע בתרשים.

הערה: לא ניתן להציג ערך R בריבוע עבור ממוצע נע.

 1. בדף אזור בתרשימים, 2-D, סרגל, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או תרשים בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך להסיר, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור קו המגמה מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על לא.

   הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

  2. הקש Delete.

עצה: באפשרותך גם להסיר קו מגמה מיד לאחר שאתה מוסיף אותו לתרשים על-ידי לחיצה על בטל תמונת לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה, או על-ידי הקשה על CTRL + Z.

למד עוד אודות כל אפשרות קו מגמה

השתמש בסוג זה של קו מגמה כדי ליצור קו ישר בהתאמה מיטבית עבור ערכות נתונים ליניאריות פשוטות. הנתונים שלך ליניאריים אם דפוס נקודות הנתונים דומה לקו. קו מגמה ליניארי מראה בדרך כלל שמשהו עולה או יורד בשיעור קבוע.

קו מגמה ליניארי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים עבור קו:

משוואה

כאשר m הוא השיפוע ו- b הוא נקודת החיתוך.

קו המגמה הליניארי הבא מראה שמכירות מקררים עלו באופן עקבי במשך תקופה של 8 שנה. שים לב שערך R בריבוע (מספר בין 0 ל- 1 החושף כמה הערכים המשוערים של קו המגמה תואמים לנתונים בפועל) הוא 0.9792, המהווה התאמה טובה של הקו לנתונים.

תרשים פיזור עם קו מגמה ליניארי

בעת הצגת קו מעוקל בהתאמה מיטבית, קו מגמה זה שימושי כאשר שיעור השינוי בנתונים גדל או קטן במהירות ואז מתאזן. קו מגמה לוגריתמי יכול להשתמש בערכים שליליים וחיוביים.

קו מגמה לוגריתמי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- ln הוא פונקציית הלוגריתם הטבעי.

קו המגמה הלוגריתמי הבא מראה גידול אוכלוסין חזוי של בעלי חיים באזור בעל שטח קבוע, שבו האוכלוסיה מתאזנת כאשר השטח עבור בעלי החיים קטן. שים לב שערך R בריבוע הוא 0.933, המהווה התאמה טובה יחסית של הקו לנתונים.

תרשים פיזור עם קו מגמה לוגריתמי

קו מגמה זה שימושי כאשר הנתונים אינם יציבים. לדוגמה, כאשר אתה מנתח רווחים והפסדים בערכת נתונים גדולה. את הסדר של קו המגמה הפולינומיאלי ניתן לקבוע על-ידי מספר התנודות בנתונים או על-ידי מספר העיקולים (גבעות ועמקים) המופיעים בעקומה. בדרך כלל, קו מגמה פולינומיאלי מסדר 2 מכיל גבעה אחת או עמק אחד בלבד, קו מסדר 3 מכיל גבעה אחת או שתיים או עמק אחד או שניים, וקו מסדר 4 מכיל עד שלוש גבעות או שלושה עמקים.

קו מגמה פולינומיאלי או קו עקומה ליניארי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר b ו- משתנה הם קבועים.

קו המגמה הפולינומיאלי הבא מסדר 2 (גבעה אחת) מציג את הקשר בין מהירות נהיגה לצריכת דלק. שים לב שערך R בריבוע הוא 0.979, ערך קרוב ל- 1, כך שהתאמת הקו לנתונים טובה.

תרשים פיזור עם קו מגמה פולינומיאלי

בעת הצגת קו מעוקל, קו מגמה זה שימושי עבור ערכות נתונים המשוות מדידות העולות בשיעור מסוים. לדוגמה, ההאצה של מכונית מרוץ במרווחי זמן של שניה אחת. לא ניתן ליצור קו מגמה מסוג חזקה אם הנתונים מכילים אפס או ערכים שליליים.

קו מגמה מסוג חזקה משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

תרשים מדידת מרחק הבא מציג מרחק במטרים לשניה. קו המגמה מסוג חזקה מדגים בבירור את ההאצה המתגברת. שים לב שערך R בריבוע הוא 0.986, המהווה התאמה כמעט מושלמת של הקו לנתונים.

תרשים פיזור עם קו מגמה של עוצמה

בעת הצגת קו מעוקל, קו מגמה זה שימושי כאשר ערכי הנתונים עולים או יורדים בשיעורים הולכים וגדלים. לא ניתן ליצור קו מגמה מעריכי אם הנתונים מכילים אפס או ערכים שליליים.

קו מגמה מעריכי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- e הוא בסיס הלוגריתם הטבעי.

קו המגמה המעריכי הבא מציג את הכמות המצטמצמת של פחמן 14 באובייקט ככל שגילו עולה. שים לב שהערך של R בריבוע הוא 0.990, שפירושו הוא שהקו מתאים לנתונים באופן מושלם כמעט.

תרשים עם קו מגמה מעריכי

קו מגמה זה מאזן תנודות בנתונים כדי להציג דפוס או מגמה באופן ברור יותר. ממוצע נע משתמש במספר ספציפי של נקודות נתונים (מוגדר על-ידי האפשרות תקופה), מחשב את הממוצע שלהן ומשתמש בערך הממוצע כנקודה בקו המגמה. לדוגמה, אם תקופה מוגדר כ- 2, הממוצע של שתי נקודות הנתונים הראשונות משמש כנקודה הראשונה בקו המגמה של הממוצע הנע. הממוצע של נקודות הנתונים השניה והשלישית משמש כנקודה השניה בקו המגמה, וכן הלאה.

קו מגמה מסוג ממוצע נע משתמש במשוואה זו:

משוואה

מספר הנקודות בקו מגמה מסוג ממוצע נע שווה למספר הנקודות הכולל בסידרה, פחות מספר שאתה מציין עבור התקופה.

בתרשים פיזור, קו המגמה מבוסס על הסדר של ערכי x בתרשים. לקבלת תוצאה טובה יותר, מיין את ערכי x לפני שתוסיף ממוצע נע.

קו המגמה הבא מסוג ממוצע נע מציג דפוס במספר הבתים שנמכרו במהלך תקופה של 26 שבועות.

תרשים פיזור עם קו מגמה מסוג ממוצע נע

למידע נוסף

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

רכיבי תבנית של תרשים

הוספת תוויות נתונים לתרשים

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×