הוספת קו מגמה או ממוצע לתרשים

הוספת קו מגמה או ממוצע לתרשים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כדי להציג מגמות נתונים או ממוצעים נעים בתרשים שיצרת, באפשרותך להוסיף קו מגמה. ניתן גם להרחיב את קו המגמה מעבר לנתונים בפועל כדי לעזור לחזות ערכים עתידיים. לדוגמה, קו המגמה הליניארי הבא חוזה שני רבעונים קדימה ומציג בבירור מגמה כלפי מעלה שנראית מבטיחה מבחינת המכירות בעתיד.

תרשים עם קו מגמה

באפשרותך להוסיף קו מגמה לתרשים דו-ממדי לא מוערם, כולל תרשים שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, פיזור ובועות.

לא ניתן להוסיף קו מגמה לתרשים מוערם, תלת-ממדי, מכ"ם, עוגה, פני שטח או טבעת.

הוספת קו מגמה

 1. בתרשים, לחץ על סדרת נתונים שאליה ברצונך להוסיף קו מגמה או ממוצע נע.

  קו המגמה יתחיל בנקודת הנתונים הראשונה של סדרת הנתונים שבחרת.

 2. לחץ על לחצן רכיבי תרשים לחצן 'רכיבי תרשים' ליד הפינה השמאלית העליונה של התרשים.

 3. סמן את התיבה קו מגמה.

 4. כדי לבחור סוג אחר של קו מגמה, לחץ על החץ ליד קו מגמה, ולאחר מכן לחץ על מעריכית, תחזית ליניארית או ממוצע נע עם שתי תקופות. לקבלת קווי מגמה נוספים, לחץ על אפשרויות נוספות.

 5. אם אתה בוחר באפשרויות נוספות, לחץ על האפשרות הרצויה בחלונית עיצוב קו מגמה תחת אפשרויות קו מגמה.

  החלונית 'עיצוב קו מגמה'

  • אם בחרת בפולינומיאלית, הזן את החזקה הגבוהה ביותר עבור המשתנה הבלתי תלוי בתיבה סדר.

  • אם בחרת ממוצע נע, הזן את מספר התקופות לשימוש לחישוב הממוצע הנע בתיבה תקופה.

  • כדי לציין את הנקודה שבה קו המגמה יחצה את הציר האנכי (ערכים), בחר קבע נקודת חיתוך והזן את ערך הנקודה בציר האנכי.

עצה: קווי מגמה הם מדויקים ביותר כאשר ערך R בריבוע (מספר בין 0 ל- 1 החושף את רמת התאימות של הערכים המשוערים של קו המגמה לנתונים בפועל) שווה ל- 1 או קרוב ל- 1. בעת הוספת קו מגמה לנתונים, Excel מחשב אוטומטית את ערך R בריבוע שלו. באפשרותך להציג ערך זה בתרשים על-ידי סימון התיבה הצג ערך R בריבוע בתרשים (החלונית עיצוב קו מגמה, אפשרויות קו מגמה).

עצות

 • אם תשנה תרשים או סדרת נתונים כך שהם לא יוכלו עוד לתמוך בקו המגמה המשויך – לדוגמה, על-ידי שינוי סוג התרשים לתרשים תלת-ממדי או שינוי התצוגה של דוח PivotChart או דוח PivotTable משויך – קו המגמה לא יופיע עוד בתרשים.

 • עבור נתוני קו ללא תרשים, ניתן להשתמש במילוי אוטומטי או באחת מהפונקציות הסטטיסטיות, כגון GROWTH()‎ או TREND()‎, כדי ליצור נתונים עבור קווים ליניאריים או מעריכיים בהתאמה מיטבית.

הוספת קו מגמה

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על סדרת נתונים שאליה ברצונך להוסיף קו מגמה או ממוצע נע, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את סדרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. הערה: אם תבחר תרשים שכולל יותר מסדרת נתונים אחת מבלי לבחור סדרות נתונים, Excel מציג את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה. בתיבת הרשימה, לחץ על סדרת הנתונים הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. לחץ על אפשרות מוגדרת מראש של קו מגמה שבה ברצונך להשתמש.

   הערה: פעולה זו תחיל קו מגמה מבלי לאפשר לך לבחור אפשרויות ספציפיות.

  2. לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה ולאחר מכן, בקטגוריה אפשרויות קו מגמה, תחת סוג מגמה/רגרסיה, לחץ על סוג קו המגמה שבו ברצונך להשתמש.

השתמש בסוג זה

ליצירת

ליניארי

קו מגמה ליניארי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים עבור קו:

משוואה

כאשר m הוא השיפוע ו- b הוא נקודת החיתוך.

לוגריתמי

קו מגמה לוגריתמי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- ln הוא פונקציית הלוגריתם הטבעי.

פולינומיאלי

קו מגמה פולינומיאלי או קו עקומה ליניארי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר b ו- משתנה הם קבועים.

חזקה

קו מגמה של חזקה באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

מעריכי

קו מגמה מעריכי באמצעות המשוואה הבאה כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- e הוא בסיס הלוגריתם הטבעי.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

ממוצע נע

קו מגמה של ממוצע נע באמצעות המשוואה הבאה: משוואה

הערה: מספר הנקודות בקו מגמה של ממוצע נע שווה למספר הנקודות הכולל בסדרה, פחות המספר שאתה מציין עבור התקופה.

ערך R בריבוע

קו מגמה שמציג ערך R בריבוע בתרשים באמצעות המשוואה הבאה:

משוואה

אפשרות זו של קו מגמה זמינה בכרטיסיה אפשרויות של תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה או עיצוב קו מגמה.

הערה: ערך R בריבוע שניתן להציג בקו מגמה אינו ערך מותאם של R בריבוע. עבור קווי מגמה לוגריתמיים, קווי מגמה מעריכיים וקווי מגמה של חזקה, Excel משתמש במודל רגרסיה שעבר טרנספורמציה.

 1. אם בחרת פולינומיאלי, הקלד את החזקה הגבוהה ביותר עבור המשתנה הבלתי תלוי בתיבה סדר.

 2. אם בחרת ממוצע נע, הקלד את מספר התקופות שבו ברצונך להשתמש לחישוב הממוצע הנע בתיבה תקופה.

 3. אם אתה מוסיף ממוצע נע לתרשים xy (פיזור), הממוצע הנע מבוסס על סדר ערכי x שהותוו בתרשים. כדי לקבל את התוצאה הרצויה, ייתכן שתצטרך למיין את ערכי x לפני שתוסיף ממוצע נע.

 4. אם אתה מוסיף קו מגמה לתרשים קו, טורים, שטח או עמודות, קו המגמה מחושב על בסיס ההנחה שערכי x הם 1, 2, 3, 4, 5, 6 וכן הלאה. הנחה זו מתקיימת בין אם ערכי x הם ערכים מספריים או טקסט. כדי לבסס קו מגמה על ערכי x מספריים, יש להשתמש בתרשים xy (פיזור).

 5. Excel מקצה באופן אוטומטי שם לקו המגמה, אך ניתן לשנות אותו. בתיבת הדו-שיח עיצוב קו מגמה, בקטגוריה אפשרויות קו מגמה, תחת שם קו מגמה, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן הקלד שם בתיבה התאמה אישית.

עצות

 • ניתן ליצור גם ממוצע נע, שמחליק את התנודות בנתונים ומציג את הדפוס או המגמה בצורה ברורה יותר.

 • אם תשנה תרשים או סדרת נתונים כך שהם לא יוכלו עוד לתמוך בקו המגמה המשויך – לדוגמה, על-ידי שינוי סוג התרשים לתרשים תלת-ממדי או שינוי התצוגה של דוח PivotChart או דוח PivotTable משויך – קו המגמה לא יופיע עוד בתרשים.

 • עבור נתוני קו ללא תרשים, ניתן להשתמש במילוי אוטומטי או באחת מהפונקציות הסטטיסטיות, כגון GROWTH()‎ או TREND()‎, כדי ליצור נתונים עבור קווים ליניאריים או מעריכיים בהתאמה מיטבית.

איזו פעולה נוספת ברצונך לבצע?

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי לשנות את הצבע, הסגנון או אפשרויות הצל של קו המגמה, לחץ על הקטגוריה צבע קו, סגנון קו או צל ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי לציין את מספר התקופות שברצונך לכלול בתחזית, תחת תחזית, לחץ על מספר בתיבה תקופות קדימה או תקופות אחורה.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. בחר את תיבת הסימון קבע נקודת חיתוך = ולאחר מכן, בתיבה קבע נקודת חיתוך =, הקלד ערך כדי לציין את הנקודה בציר האנכי (ערכים) שבה קו המגמה יחצה את הציר.

  הערה: ניתן לבצע זאת רק בעת שימוש בקו מגמה מעריכי, ליניארי או פולינומיאלי.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך לשנות או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. כדי להציג את המשוואה של קו המגמה בתרשים, בחר את תיבת הסימון הצג משוואה בתרשים.

  הערה: לא ניתן להציג משוואות של קו מגמה עבור ממוצע נע.

עצה: המשוואה של קו המגמה מעוגלת, לשיפור הקריאות. עם זאת, ניתן לשנות את מספר הספרות עבור תווית נבחרת של קו מגמה בתיבה מקומות עשרוניים בכרטיסיה מספר של תיבת הדו-שיח עיצוב תווית קו מגמה (הכרטיסיה עיצוב אובייקט, הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחצן עצב פריט נבחר).

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שעבורו ברצונך להציג ערך R בריבוע או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את קו המגמה מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

 3. בכרטיסיה אפשרויות קו מגמה, בחר הצג ערך R בריבוע בתרשים.

הערה: לא ניתן להציג ערך R בריבוע עבור ממוצע נע.

 1. בתרשים לא מוערם, דו-ממדי, שטח, עמודות, טורים, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות, לחץ על קו המגמה שברצונך להסיר או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את קו המגמה מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא.

   הקבוצה 'ניתוח' בכרטיסיה 'פריסה' (כלי תרשימים)

  2. הקש DELETE.

עצה: ניתן גם להסיר קו מגמה באופן מיידי לאחר הוספתו לתרשים על-ידי לחיצה על בטל לחצן 'בטל' בסרגל הכלים לגישה מהירה, או על-ידי הקשת CTRL+Z.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף קו מגמה כדי ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב התרשים.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל סמני הנתונים של סדרת נתונים זו.

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

 3. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על קו מגמה.

  הוספת קו מגמה

 4. בחר אפשרות קו מגמה או לחץ על אפשרויות נוספות של קו מגמה.

  אפשרויות קו מגמה

  באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

  • מעריכי

  • ליניארי

  • לוגריתמי

  • פולינומיאלי

  • הפעלה

  • ממוצע נע

  באפשרותך גם לתת שם קו מגמה שלך ולבחור חיזוי אפשרויות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים עם קו המגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

  הכרטיסיה ' עיצוב תרשים '

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על לא.

  הסרת trandline

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

Word

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו מגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על קו המגמה הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה, בחר את הסידרה שברצונך להוסיף אליה קו מגמה.

  כדי להתאים אישית שם של קו מגמה או להוסיף תווית משוואה, תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קו מגמה. בחלונית הניווט, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים הכולל את קו המגמה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא קו מגמה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

PowerPoint

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו מגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על קו המגמה הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה, בחר את הסידרה שברצונך להוסיף אליה קו מגמה.

  כדי להתאים אישית שם של קו מגמה או להוסיף תווית משוואה, תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קו מגמה. בחלונית הניווט, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

 1. לחץ על התרשים הכולל את קו המגמה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא קו מגמה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

Excel

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף אליה קו מגמה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל ה- סמן נתונים של סדרת נתונים זה.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על קו המגמה הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קו מגמה, בחר את הסידרה שברצונך להוסיף אליה קו מגמה.

  עצה: כדי להתאים אישית שם של קו מגמה או להוסיף תווית משוואה, תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קו מגמה. בחלונית הניווט, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

 1. לחץ על התרשים הכולל את קו המגמה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על ללא קו מגמה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  באפשרותך גם ללחוץ על קו המגמה ולהקיש DELETE.

למידע נוסף

עריכת נתונים בתרשים

הנפשת טקסט, אובייקטים וקבצים תרשימים ב- PowerPoint for Mac

פרטים נוספים על כל אפשרות קו מגמה

השתמש בסוג זה של קו מגמה כדי ליצור קו ישר בהתאמה מיטבית עבור ערכות נתונים ליניאריות פשוטות. הנתונים שלך ליניאריים אם דפוס נקודות הנתונים דומה לקו. קו מגמה ליניארי מראה בדרך כלל שמשהו עולה או יורד בשיעור קבוע.

קו מגמה ליניארי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים עבור קו:

משוואה

כאשר m הוא השיפוע ו- b הוא נקודת החיתוך.

קו המגמה הליניארי הבא מראה שמכירות מקררים עלו באופן עקבי במשך תקופה של 8 שנה. שים לב שערך R בריבוע (מספר בין 0 ל- 1 החושף כמה הערכים המשוערים של קו המגמה תואמים לנתונים בפועל) הוא 0.9792, המהווה התאמה טובה של הקו לנתונים.

תרשים פיזור עם קו מגמה ליניארי

בעת הצגת קו מעוקל בהתאמה מיטבית, קו מגמה זה שימושי כאשר שיעור השינוי בנתונים גדל או קטן במהירות ואז מתאזן. קו מגמה לוגריתמי יכול להשתמש בערכים שליליים וחיוביים.

קו מגמה לוגריתמי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- ln הוא פונקציית הלוגריתם הטבעי.

קו המגמה הלוגריתמי הבא מראה גידול אוכלוסין חזוי של בעלי חיים באזור בעל שטח קבוע, שבו האוכלוסיה מתאזנת כאשר השטח עבור בעלי החיים קטן. שים לב שערך R בריבוע הוא 0.933, המהווה התאמה טובה יחסית של הקו לנתונים.

תרשים פיזור עם קו מגמה לוגריתמי

קו מגמה זה שימושי כאשר הנתונים אינם יציבים. לדוגמה, כאשר אתה מנתח רווחים והפסדים בערכת נתונים גדולה. את הסדר של קו המגמה הפולינומיאלי ניתן לקבוע על-ידי מספר התנודות בנתונים או על-ידי מספר העיקולים (גבעות ועמקים) המופיעים בעקומה. בדרך כלל, קו מגמה פולינומיאלי מסדר 2 מכיל גבעה אחת או עמק אחד בלבד, קו מסדר 3 מכיל גבעה אחת או שתיים או עמק אחד או שניים, וקו מסדר 4 מכיל עד שלוש גבעות או שלושה עמקים.

קו מגמה פולינומיאלי או קו עקומה ליניארי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר b ו- משתנה הם קבועים.

קו המגמה הפולינומיאלי הבא מסדר 2 (גבעה אחת) מציג את הקשר בין מהירות נהיגה לצריכת דלק. שים לב שערך R בריבוע הוא 0.979, ערך קרוב ל- 1, כך שהתאמת הקו לנתונים טובה.

תרשים פיזור עם קו מגמה פולינומיאלי

בעת הצגת קו מעוקל, קו מגמה זה שימושי עבור ערכות נתונים המשוות מדידות העולות בשיעור מסוים. לדוגמה, ההאצה של מכונית מרוץ במרווחי זמן של שניה אחת. לא ניתן ליצור קו מגמה מסוג חזקה אם הנתונים מכילים אפס או ערכים שליליים.

קו מגמה מסוג חזקה משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה כאשר הנתונים כוללים ערכי אפס או ערכים שליליים.

תרשים מדידת מרחק הבא מציג מרחק במטרים לשניה. קו המגמה מסוג חזקה מדגים בבירור את ההאצה המתגברת. שים לב שערך R בריבוע הוא 0.986, המהווה התאמה כמעט מושלמת של הקו לנתונים.

תרשים פיזור עם קו מגמה של חזקה

בעת הצגת קו מעוקל, קו מגמה זה שימושי כאשר ערכי הנתונים עולים או יורדים בשיעורים הולכים וגדלים. לא ניתן ליצור קו מגמה מעריכי אם הנתונים מכילים אפס או ערכים שליליים.

קו מגמה מעריכי משתמש במשוואה זו כדי לחשב את התאמת הריבועים הפחותים דרך נקודות:

משוואה

כאשר c ו- b הם קבועים ו- e הוא בסיס הלוגריתם הטבעי.

קו המגמה המעריכי הבא מציג את הכמות המצטמצמת של פחמן 14 באובייקט ככל שגילו עולה. שים לב שהערך של R בריבוע הוא 0.990, שפירושו הוא שהקו מתאים לנתונים באופן מושלם כמעט.

תרשים עם קו מגמה מעריכי

קו מגמה זה מאזן תנודות בנתונים כדי להציג דפוס או מגמה באופן ברור יותר. ממוצע נע משתמש במספר ספציפי של נקודות נתונים (מוגדר על-ידי האפשרות תקופה), מחשב את הממוצע שלהן ומשתמש בערך הממוצע כנקודה בקו המגמה. לדוגמה, אם תקופה מוגדר כ- 2, הממוצע של שתי נקודות הנתונים הראשונות משמש כנקודה הראשונה בקו המגמה של הממוצע הנע. הממוצע של נקודות הנתונים השניה והשלישית משמש כנקודה השניה בקו המגמה, וכן הלאה.

קו מגמה מסוג ממוצע נע משתמש במשוואה זו:

משוואה

מספר הנקודות בקו מגמה מסוג ממוצע נע שווה למספר הנקודות הכולל בסידרה, פחות מספר שאתה מציין עבור התקופה.

בתרשים פיזור, קו המגמה מבוסס על הסדר של ערכי x בתרשים. לקבלת תוצאה טובה יותר, מיין את ערכי x לפני שתוסיף ממוצע נע.

קו המגמה הבא מסוג ממוצע נע מציג דפוס במספר הבתים שנמכרו במהלך תקופה של 26 שבועות.

תרשים פיזור עם קו מגמה מסוג ממוצע נע

למידע נוסף

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

עיצוב רכיבי תרשים

הוספת תוויות נתונים לתרשים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×