הוספת קווי שגיאה או קווי למעלה/למטה לתרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קווי שגיאה מבטאים תחומי שגיאה פוטנציאליים שהנם יחסיים באופן גרפי לכל נקודת נתונים או סמן נתונים בסדרת נתונים. לדוגמה, באפשרותך להציג תחומי שגיאות פוטנציאליים חיוביים ושליליים של 5 אחוזים בתוצאות של ניסוי מדעי. ניתן להוסיף קווי שגיאה לסדרות נתונים בתרשים דו-ממדי מסוג שטח, טורים, עמודות, קו, מניות, xy (פיזור) או בועות. עבור תרשימי xy (פיזור) ובועות, ניתן להציג קווי שגיאה עבור ערכי ה- x, ערכי ה- y או שניהם.

קווי שגיאה בתרשים

בצע אחת מהפעולות הבאות:

ביטוי שגיאות כאחוז, סטיית תקן או שגיאת תקן

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף קווי שגיאה כדי.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 2. בכרטיסיה n Desig תרשים, לחץ על הוסף רכיב תרשים.

  בכרטיסיה 'עיצוב תרשים', בחר 'הוסף רכיב תרשים'

 3. הצבע על קווי שגיאה, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

לחץ על

לשם

שגיאת תקן

החל את שגיאת התקן באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של שגיאה סטנדרטית

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות

אחוז

החל אחוז של הערך עבור כל נקודת נתונים בסידרת הנתונים

סטיית תקן

החל כפולה של סטיית התקן, באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של סטיית תקן

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות
M = ממוצע מתמטי

ביטוי שגיאות כערכים מותאמים אישית

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף קווי שגיאה כדי.

 2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של קווי שגיאה.

 3. בחלונית עיצוב קווי שגיאה, בכרטיסיה אפשרויות סרגל שגיאות, תחת תחום שגיאה, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ציין ערך.

 4. תחת תחום השגיאה, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ציין ערך.

  הצגת חלונית עיצוב קווי שגיאה עם שנבחרו עבור תחום שגיאה מותאמת אישית

 5. בתיבות ערך שגיאה חיובית וערך שגיאה שלילית, הקלד את הערכים הרצויים עבור כל נקודת נתונים, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים (לדוגמה, 0.4, 0.3, 0.8) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: ניתן גם להגדיר ערכי שגיאה כטווח של תאים מתוך אותה חוברת עבודה של Excel. כדי לבחור את טווח התאים, בתיבת הדו-שיח קווי שגיאה מותאמים אישית, נקה את התוכן של התיבה ערך שגיאה חיובית או ערך שגיאה שלילית ולאחר מכן בחר את טווח התאים שבו ברצונך להשתמש.

הוספת עמודות מעלה/מטה

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף פסי למעלה/למטה.

 2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על הוסף רכיב תרשים, הצבע על עמודות מעלה / מטה ולאחר מכן לחץ על סרגלי למעלה/למטה.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

למידע נוסף

יצירת תרשים

שינוי תרשים

שינוי סוג תרשים

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

קווי שגיאה בתרשים

בצע אחת מהפעולות הבאות:

ביטוי שגיאות כאחוז, סטיית תקן או שגיאת תקן

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קווי שגיאה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לחץ על

לשם

קווי שגיאה עם שגיאת תקן

החל את שגיאת התקן באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של שגיאה סטנדרטית

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות

קווי שגיאה עם אחוז

החל אחוז של הערך עבור כל נקודת נתונים בסידרת הנתונים

קווי שגיאה עם סטיית תקן

החל כפולה של סטיית התקן, באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של סטיית תקן

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות
M = ממוצע מתמטי

ביטוי שגיאות כערכים מותאמים אישית

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

   לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 3. תחת ניתוח, לחץ על קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קווי שגיאה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קווי שגיאה, בחר את הסידרה שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה.

 4. בחלונית הניווט, לחץ על קווי שגיאה.

 5. תחת תחום השגיאה, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ציין ערך.

 6. עבור ל- Excel.

  בעת המעבר ל- Excel, מופיעה תיבת הדו-שיח קווי שגיאה מותאמים אישית.

 7. בתיבות ערך שגיאה חיובית וערך שגיאה שלילית, הקלד את הערכים הרצויים עבור כל נקודת נתונים, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים (לדוגמה, 0.4, 0.3, 0.8) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: ניתן גם להגדיר ערכי שגיאה כטווח של תאים מתוך אותה חוברת עבודה של Excel. כדי לבחור את טווח התאים, בתיבת הדו-שיח קווי שגיאה מותאמים אישית, נקה את התוכן של התיבה ערך שגיאה חיובית או ערך שגיאה שלילית ולאחר מכן בחר את טווח התאים שבו ברצונך להשתמש.

 8. עבור ל- Word.

 9. בתיבת הדו-שיח עיצוב קווי שגיאה, לחץ על אישור.

הוספת עמודות מעלה/מטה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף עמודות מעלה/מטה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 3. תחת ניתוח, לחץ על עמודות מעלה/מטה ולאחר מכן לחץ על עמודת מעלה/מטה הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

PowerPoint

קווי שגיאה בתרשים

בצע אחת מהפעולות הבאות:

ביטוי שגיאות כאחוז, סטיית תקן או שגיאת תקן

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווי שגיאה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לחץ על

לשם

קווי שגיאה עם שגיאת תקן

החל את שגיאת התקן באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של שגיאה סטנדרטית

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות

קווי שגיאה עם אחוז

החל אחוז של הערך עבור כל נקודת נתונים בסידרת הנתונים

קווי שגיאה עם סטיית תקן

החל כפולה של סטיית התקן, באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של סטיית תקן

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות
M = ממוצע מתמטי

ביטוי שגיאות כערכים מותאמים אישית

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

   לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קווי שגיאה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קווי שגיאה, בחר את הסידרה שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה.

 3. בחלונית הניווט, לחץ על קווי שגיאה.

 4. תחת תחום השגיאה, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ציין ערך.

 5. עבור ל- Excel.

  בעת המעבר ל- Excel, מופיעה תיבת הדו-שיח קווי שגיאה מותאמים אישית.

 6. בתיבות ערך שגיאה חיובית וערך שגיאה שלילית, הקלד את הערכים הרצויים עבור כל נקודת נתונים, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים (לדוגמה, 0.4, 0.3, 0.8) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: ניתן גם להגדיר ערכי שגיאה כטווח של תאים מתוך אותה חוברת עבודה של Excel. כדי לבחור את טווח התאים, בתיבת הדו-שיח קווי שגיאה מותאמים אישית, נקה את התוכן של התיבה ערך שגיאה חיובית או ערך שגיאה שלילית ולאחר מכן בחר את טווח התאים שבו ברצונך להשתמש.

 7. עבור ל- PowerPoint.

 8. בתיבת הדו-שיח עיצוב קווי שגיאה, לחץ על אישור.

הוספת עמודות מעלה/מטה

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף עמודות מעלה/מטה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 2. תחת ניתוח, לחץ על עמודות מעלה/מטה ולאחר מכן לחץ על עמודת מעלה/מטה הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

Excel

קווי שגיאה בתרשים

בצע אחת מהפעולות הבאות:

ביטוי שגיאות כאחוז, סטיית תקן או שגיאת תקן

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווי שגיאה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לחץ על

לשם

קווי שגיאה עם שגיאת תקן

החל את שגיאת התקן באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של שגיאה סטנדרטית

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות

קווי שגיאה עם אחוז

החל אחוז של הערך עבור כל נקודת נתונים בסידרת הנתונים

קווי שגיאה עם סטיית תקן

החל כפולה של סטיית התקן, באמצעות הנוסחה הבאה:

נוסחה של סטיית תקן

s = מספר סידרה
I = מספר הנקודה בסידרה s
m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים
n = מספר הנקודות בכל סידרה
y = ערך הנתונים של סידרה s ונקודת ה- th של I
n y = מספר ערכי הנתונים הכולל בכל הסדרות
M = ממוצע מתמטי

ביטוי שגיאות כערכים מותאמים אישית

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

   לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 2. תחת ניתוח, לחץ על קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות קווי שגיאה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  אם אתה רואה את תיבת הדו-שיח הוספת קווי שגיאה, בחר את הסידרה שאליה ברצונך להוסיף קווי שגיאה.

 3. בחלונית הניווט, לחץ על קווי שגיאה.

 4. תחת תחום השגיאה, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ציין ערך.

 5. בתיבות ערך שגיאה חיובית וערך שגיאה שלילית, הקלד את הערכים הרצויים עבור כל נקודת נתונים, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים (לדוגמה, 0.4, 0.3, 0.8) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: ניתן גם להגדיר ערכי שגיאה כטווח של תאים מתוך אותה חוברת עבודה של Excel. כדי לבחור את טווח התאים, בתיבת הדו-שיח קווי שגיאה מותאמים אישית, נקה את התוכן של התיבה ערך שגיאה חיובית או ערך שגיאה שלילית ולאחר מכן בחר את טווח התאים שבו ברצונך להשתמש.

 6. בתיבת הדו-שיח עיצוב קווי שגיאה, לחץ על אישור.

הוספת עמודות מעלה/מטה

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף עמודות מעלה/מטה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד הקווים וכל סמן נתונים בסדרת נתונים זו ייבחרו.

 2. תחת ניתוח, לחץ על עמודות מעלה/מטה ולאחר מכן לחץ על עמודת מעלה/מטה הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'ניתוח'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

למידע נוסף

יצירת תרשים

עריכת נתונים בתרשים

שינוי תרשים

הסתרה של ערכי שגיאה ומחווני שגיאה

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×