הוספת קובץ script בצד השרת כמקור נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מראה לך כיצד להוסיף קובץ script בצד השרת כמקור נתונים, כיצד לבדוק את חיבור מקור הנתונים ולאחר מכן כיצד להציג את המידע המוחזר על-ידי ה-script בצד השרת על-ידי יצירת תצוגת נתונים באתר שלך.

חשוב: אם האתר שלך נמצא בשרת שבו פועל Windows SharePoint Services, הגדרות ברירת המחדל בשרת לדרוש כי מנהל השרת שלך תחילה לערוך את הקובץ web. config בשרת לפני שתוכל להתחבר ל- script בצד השרת, כפי שמתואר במקטע לבדוק את החיבור של מקור הנתונים. אם האתר שלך נמצא בשרת שבו פועל Microsoft Office SharePoint Server 2007, באפשרותך להתחבר ל- script בצד השרת מבלי לבצע שינויים בשרת.

בנושא זה

מהו קובץ script בצד השרת?

הוספת קובץ script בצד השרת לספריית מקורות נתונים

בדוק את החיבור של מקור נתונים

יצירת תצוגת נתונים של קובץ ה-script בצד השרת

מהו קובץ script בצד השרת?

קובץ Script בצד השרת הוא תוכנית קטנה הממוקמת בשרת ופועלת בתגובה לפעולות מסוימות בדפדפן. קבצי Script בצד השרת יכולים להיכתב בשפות שונות, בהן Perl, ‏PHP ו- Microsoft ASP.NET. בשונה מקבצי Script בצד השרת דוגמת JavaScript, קבצי Script בצד השרת מופעלים בשרת לפני שמופיע דף אינטרנט בדפדפן. מספר דוגמאות ליישומים של קבצי Script בצד השרת כוללות סלי קניות, תפריטים דינאמיים וסקרים.

כדי ליצור תצוגת נתונים המציגה את הנתונים שסופקה על-ידי קובץ script בצד השרת, ה-script חייב לאחזר נתונים בצורת XML. באפשרותך להתחבר קבצי script בצד השרת שנכתבו במגוון של שפות ובאמצעות מגוון שיטות, לרבות ASP.NET, PHP ו- AJAX. עם זאת, ה-script עליך לשלוח את הנתונים המתקבלים בצורת XML. אחד script בצד השרת נפוצות שמחזיר XML הוא להזנת RSS.

אם ברצונך להוסיף חיבור להזנת RSS קובץ script בצד השרת וקובץ XML (לדוגמה, הזנת RSS שלה כתובת URL המסתיימת ב-. aspx או. php), החיבור צריכים להיכלל בקטגוריה קבצי Script בצד השרת בספריית מקורות נתונים. הזנת RSS המהווה קובץ XML (לדוגמה, הזנת RSS שלה כתובת URL המסתיימת ב-. xml) ניתן להוסיף את הקטגוריה של קובץ Script בצד השרת או להפעיל את הקטגוריה קבצי XML.

כדי להוסיף קובץ script בצד השרת כמקור נתונים, עליך לדעת כתובת ה-URL של קובץ ה-script ואת פרטי פרמטרים כתובת URL דרושים כלשהם.

לראש הדף

הוספת קובץ Script בצד השרת לספריית מקורות הנתונים

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה מוצגת, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. ספריית מקורות נתונים, תחת קבצי Script בצד השרת, לחץ על התחבר ל- script או את הזנת RSS.

  הערה: אם הכותרת קבצי Script בצד השרת מכווצת, לחץ על סימן החיבור (+) כדי להרחיב אותו.

 3. בכרטיסיה מקור של תיבת הדו-שיח מאפייני מקורות נתונים, ברשימה פעולת שירות HTTP, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • פעולת השירות HTTP Get מוסיפה ערכים ושמות פרמטרים כלשהם לכתובת ה- URL.

  • פעולת השירות HTTP Post שולחת ערכים ושמות פרמטרים כלשהם לכתובת ה- URL בגוף הבקשה.

   עבור דוגמה זו, לחץ על HTTP Get.

 4. ברשימה בחר את פקודת הנתונים שברצונך לקבוע את תצורתהקיימות ארבע אפשרויות:

  • הפקודה בחר מאחזרת מידע באמצעות קובץ script בצד השרת. לאחר מכן, באפשרותך להציג את המידע באתר שלך על-ידי יצירת תצוגת נתונים.

  • הוספה, עדכון ומחיקה של הפקודות גם לאחזר מידע באמצעות קובץ script בצד השרת. עם זאת, לא ניתן ליצור תצוגת נתונים הצגה או שינוי של המידע מאוחזרים באמצעות פקודות אלה. באפשרותך להשתמש רק תצוגת נתונים כדי להציג מידע זה מאוחזרים באמצעות הפקודה Select.

   בדוגמה זו, לחץ על הפקודה בחר מאחר שעבורה ברצונך ליצור תצוגת נתונים של הנתונים המוחזרים על-ידי ה-script בצד השרת.

 5. תחת בחירת מידע חיבור, בתיבה הזן כתובת ה-URL קובץ script בצד השרת, הקלד את כתובת ה-URL עבור קובץ ה-script או את הזנת RSS שאליו ברצונך להתחבר.

  בדוגמה זו, הקלד http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx כדי להוסיף הזנת RSS המאמרים הקשורות למפתחים מתוך GotDotNet, אתר האינטרנט של Microsoft .NET הקהילה.

  כרטיסיית מקור של תיבת הדו-שיח 'מאפייני מקור נתונים' מציעה כתובת URL של קובץ Script בצד השרת

 6. מספר קבצי Script בצד השרת מצריכים מידע נוסף המועבר מהדפדפן אל השרת בצורת פרמטרים. הדוגמה בה נעשה שימוש כאן אינה מצריכה פרמטרים. אם קובץ ה- Script בצד השרת שלך מצריך פרמטרים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להוספת פרמטר לחץ על הוסף ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח פרמטר, הקלד שם וערך ברירת מחדל עבור הפרמטר.

   הערה: אם הפרמטר מוגדר בזמן ריצה על-ידי שימוש בחיבור Web Part, בחר את תיבת הסימון ניתן לקבוע את ערכו של פרמטר זה באמצעות חיבור Web Part.

  • לשינוי פרמטר קיים, לחץ על הפרמטר ברשימה, לחץ על שנה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח פרמטר, שנה את השם או את ערך ברירת המחדל עבור הפרמטר.

  • להסרת פרמטר קיים, לחץ על הפרמטר ברשימה ולאחר מכן לחץ על הסר.

 7. לחץ על אישור.

  ה-script בצד השרת מופיע כעת בספריית מקורות נתונים.

לראש הדף

בדוק את החיבור של מקור נתונים

כעת, לאחר שיצרת חיבור למקור נתונים שמופיע בספריית מקורות נתונים, אתה מעוניין לוודא שהחיבור פועל כהלכה. כדי לבדוק את חיבור מקור הנתונים:

 • ספריית מקורות נתונים, לחץ על מקור הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג נתונים. פתיחת חלונית המשימות פרטי מקור נתונים.

אם חלונית המשימות פרטי מקור נתונים מציגה נתונים ממקור הנתונים, חיבור מקור הנתונים פועל כהלכה. אתה מוכן ליצור תצוגת נתונים של נתונים אלה. לדלג לסעיף הבא.

אם חלונית המשימות פרטי מקור נתונים שלא להציג נתונים ממקור הנתונים, אך במקום זאת חלונית המשימות ריק או מציג הודעת שגיאה, חיבור מקור הנתונים אינו פועל כראוי. בעיה זו עלולה להתרחש אם השרת שלך פועל Windows SharePoint Services, שהשרת מאחורי שרת proxy או חומת אש, הגדרות שרת proxy שלא צוינו בקובץ web. config עבור שרת וירטואלי.

כדי לפתור בעיה זו, פנה למנהל השרת ובקש ממנו לבצע את ההליך הבא. מנהל השרת עליך לערוך את הקובץ web. config כדי לכלול את ההגדרות של שרת proxy עבור שרת וירטואלי שבו נמצא באתר שלך. בסביבת חוות שרתים, מנהל השרת עליך לערוך את הקובץ web. config עבור כל שרת וירטואלי בבכל שרת אינטרנט חזיתי בחוות השרתים.

הערה: שינוי הגדרת ברירת המחדל של שרת proxy מאפשרת תקשורת שרת לשרת, אך לא כל להשפיע על חיבורים נכנסים או לגשת הרשאות לשרת שלך.

קביעת תצורה של הקובץ web. config בשרת

כדי להגדיר את הקובץ web. config, בצע שלבים אלה בשרת שבו פועל Windows SharePoint Services:

 1. הפעל את עורך טקסט כגון פנקס הרשימות.

 2. אתר ופתח את הקובץ web. config עבור שרת וירטואלי שבו ברצונך לאפשר למשתמשים ליצור חיבורים אל שירות האינטרנט מסוג XML ומקורות נתונים של קובץ script בצד השרת.

  התיקיה web. config ממוקמת באזור התוכן של השרת שלך — לדוגמה, נתיב ברירת המחדל הוא \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מפעיל את Windows SharePoint Services 3.0    העתק והדבק את השורות הבאות לתוך קובץ web. config במקום כלשהו ברמת ישירות מתחת לצומת < תצורה >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < זיהוי אוטומטי של proxy = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • אם אתה מפעיל את Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    העתק והדבק את השורות הבאות לתוך קובץ web. config במקום כלשהו ברמת ישירות מתחת לצומת < תצורה >. שנה < ProxyServer > השם של שרת proxy ולבני < יציאה > ליציאה שבה אתה משתמש.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy proxyaddress = "יציאה: < http:// < ProxyServer > >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. שמור את הקובץ web. config ולאחר מכן צא מעורך הטקסט.

 5. איפוס Microsoft Internet Information Services (IIS) כדי להחיל את השינויים. לחלופין, באפשרותך לאפס לאחר השלב הבא כדי להחיל את השינויים שערכת שרתים וירטואליים מרובים בבת אחת. כדי לאפס את IIS, פתח חלון שורת פקודה והקלד iisreset בשורת הפקודה.

 6. חזור על שלבים 1 עד 5 עבור כל שרת וירטואלי שבו ברצונך לאפשר למשתמשים ליצור חיבורים אל שירות האינטרנט מסוג XML ומקורות נתונים של קובץ script בצד השרת.

לראש הדף

יצירת תצוגת נתונים של קובץ ה- Script בצד השרת

כעת משהוספת קובץ Script בצד השרת לספריית מקורות הנתונים שלך, באפשרותך ליצור תצוגת נתונים המציגה את התוצאות של קובץ ה- Script בצד השרת.

באפשרותך ליצור במהירות תצוגת נתונים על-ידי גרירת מקור הנתונים לדף. בעת גרירת מקור נתונים לדף, התוצאה היא תצוגת ברירת מחדל של הנתונים שבה חמשת השדות הראשונים במקור הנתונים שלך מופיעים בכל שורה בטבלה בסיסית. אם חמשת השדות הראשונים מופיעים עם הנתונים המתאימים, מקור הנתונים מוגדר כשורה.

תצוגות נתונים מבוססות על טכנולוגיית Microsoft ASP.NET 2.0. כדי ליצור תצוגת נתונים, עליך להתחיל בדף ASP.NET (קובץ ‎.aspx).

 1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ASPX.

  נפתח דף חדש עם תג טופס.

  תג טופס של ASP.NET

 2. בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, אתר את מקור הנתונים שלך — בדוגמה זו, rss.aspx on www.gotdotnet.com — ולאחר מכן גרור אותו לדף.

  תצוגת נתונים המכילה את כל הכותרות וכתובות ה- URL של כל האתרים באוסף האתרים הנוכחי מוצגת כעת בדף שלך, וחלונית המשימות פרטי מקור נתונים נפתחת.

לקבלת מידע נוסף אודות תצוגות נתונים, עיין במאמר יצירת תצוגת נתונים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×