הוספת קבוצת בחירה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קבוצת בחירה היא פקד המשמש כדי להציג בפני משתמשים קבוצה של אפשרויות שאינן יכולות להתקיים בו-זמנית. כברירת מחדל, קבוצת בחירה מכילה שני מקטעי בחירה, שאחד מהם מופיע עבור המשתמש כאפשרות ברירת המחדל בטופס.

בנושא זה

מתי להשתמש קבוצת בחירה

חוויית המשתמש

שיקולי תאימות

הוספת קבוצת בחירה

עצות פריסה

מצבים בהם יש להשתמש בקבוצת בחירה

השתמש בקבוצת בחירה כאשר ברצונך לבצע את הפעולות הבאות:

 • מתן אפשרות לבחור בין שני מקטעים או יותר בטופס של המשתמשים שלך.

 • עיצוב תבנית טופס המבוססת על סכימת XML המכילה רכיב xsd: choice. במקרה זה, קבוצת בחירה מאפשרת את הכלת רכיב סכימה זה בתבנית הטופס שלך כך שמשתמשים יוכלו לעבוד איתה.

קבוצות בחירה מכילות שני מקטעי בחירה או יותר. כברירת מחדל, אחד ממקטעים אלה מופיע בטופס ומשתמשים יכולים לבחור להסיר אותו או להחליף אותו במקטע אחר. לדוגמה, בטופס בקשת רכישה, תוכל להוסיף מקטע עבור בקשת רכישה של מחשב שולחני חדש שיופיע כברירת מחדל, אך לאפשר למשתמשים להסיר את המקטע לגמרי או להחליף אותו במקטע עבור בקשת רכישה של מחשב נישא.

קבוצת בחירה בטופס עם תפריט קיצור גלוי

מקטעי הבחירה בתוך קבוצת הבחירה מכילים את הפקדים שמשתמשים מקיימים איתם אינטראקציה בעת מילוי הטופס. מקטעי בחירה מוכלים תמיד בתוך קבוצות בחירה. לכן, אם תנסה להוסיף מקטע בחירה לתבנית הטופס שלך, Microsoft Office InfoPath ייצור באופן אוטומטי קבוצת בחירה כדי להכיל אותו.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים אחרים הדומים לקבוצות בחירה אך משרתים מטרות אחרות. כדי להחליט מי מבין פקדים אלה הוא המתאים ביותר לתבנית הטופס שלך, עיין ברשימה הבאה:

מקטע    מקטעים דומים למקטעי בחירה בקבוצת בחירה, בכך שהם משמשים כדי להציג למשתמשים קבוצה קשורה של פקדים. עם זאת, מקטעים משמשים למטרות ארגוניות בלבד — משתמשים לא יכולים להסיר או להחליף אותם בעת מילוי טופס, כפי שהם יכולים לעשות עם מקטעי בחירה.

מקטע אופציונלי    בעת הוספת קבוצת בחירה לתבנית הטופס, המקטע המהווה את ברירת המחדל תמיד יופיע בעת שמשתמש יפתח בפעם הראשונה טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. מקטעים אופצינליים, מצד שני, הם נסתרים כברירת מחדל. משתמשים יכולים לבחור אם לכלול מקטע אופציונלי בטופס. לדוגמה, בבקשת הרכישה שהוזכרה קודם, ייתכן שחלק מהמשתמשים ירצו לכלול הערות אודות המחשב שהם מתכננים להזמין. תוכל להוסיף מקטע אופציונלי בתבנית הטופס ולהוסיף תיבת טקסט עשיר הנקראת "הערות" בתוך מקטע אופציונלי זה. לאחר מכן יוכלו המשתמשים להוסיף את מקטע ההערות, אם וכאשר ירצו, על-ידי לחיצה על טקסט מנחה בטופס.

מקטע חוזר    כמו קבוצות בחירה חוזרות, מקטעים חוזרים מאפשרים למשתמשים להוסיף יותר ממקטע אחד לטופס, בהתאם לצורכיהם. השתמש במקטע חוזר בתבנית הטופס כאשר המטרה היא לאפשר למשתמשים שלך להוסיף, אך לא להחליף, מופעים מרובים של מקטע.

קבוצת בחירה חוזרת    קבוצות בחירה חוזרות זהות לקבוצות בחירה, מלבד העובדה שמשתמשים יכולים להוסיף יותר מקבוצת בחירה חוזרת אחת בטופס שלהם. לדוגמה, בטופס בקשת הרכישה שהוזכר קודם, משתמשים יכולים לבחור לבקש מחשב שולחני או מחשב נישא. עם זאת, במקרים מסוימים, ייתכן שמשתמש ירצה לבקש את שני סוגי המחשבים או מחשבים מרובים מכל סוג. אם נעשה שימוש בקבוצת בחירה חוזרת בטופס, המשתמש יכול לבחור למלא את המקטע המכיל מידע אודות בקשה למחשב שולחני. לאחר מכן המשתמש יכול להוסיף מופע שני של קבוצת הבחירה כדי למלא את המקטע המכיל מידע אודות בקשה למחשב נישא.

לראש הדף

חווית המשתמש

הן במראה והן בפעילות, קבוצות בחירה דומות למקטעים ולפקדים קשורי פריסה אחרים. ההבדלים העיקריים הם שמשתמשים יכולים להחליף את המקטע המהווה ברירת מחדל בתוך קבוצת בחירה במקטע חלופי או למחוק את קבוצת הבחירה לחלוטין.

כאשר משתמשים מעבירים את הסמן מעל למקטע הבחירה המהווה ברירת מחדל, לחצן סגול קטן יופיע בפינה הימנית העליונה של המקטע. כאשר המשתמשים ילחצו על לחצן זה, תפריט קיצור יציג פקודות עבור הסרה או החלפה של המקטע המהווה ברירת מחדל.

תפריט הקיצור עבור קבוצת בחירה

עצה: באמצעות קבוצת בחירה, המשתמשים יוכלו להסיר או להחליף את המקטע המהווה את ברירת המחדל, אך הם לא יוכלו להוסיף מופעים מרובים שלו בטופס. אם ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף מקטעים נוספים בטופס שלהם, עליך להשתמש בקבוצת בחירה חוזרת במקום בקבוצת בחירה. מנקודת המבט של המשתמש, החוויות דומות. עם זאת, בנוסף לצפייה בפקודות תפריט הקיצור להסרה או להחלפה של המקטע המהווה ברירת מחדל, המשתמש יראה גם פקודות עבור הוספת מופעים מרובים של קבוצת הבחירה.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, קבוצות בחירה ומקטעי בחירה אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מפני שלא ניתן להציגם בדפדפן אינטרנט.

לראש הדף

הוספת קבוצת בחירה

ההליך להוספת קבוצת בחירה בתבנית טופס שונה במקצת עבור עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה וביסוס תבנית טופס על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד קבוצת בחירה תראה כאשר היא נבחרת במצב עיצוב.

קבוצת בחירה נבחרה במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. מקטעי בחירה מאוגדים תמיד לקבוצות. כל פקד במקטע בחירה מאוגד שדה המהווה חלק מקבוצת מקטע בחירה. בדוגמה הבאה, מקטע הבחירה מחשב שולחני בתבנית הטופס מאוגדת לקבוצה שולחן עבודה בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין מקטע אפשרויות בתבנית טופס לבין שדה מתאים במקור נתונים

הוספת קבוצת בחירה בתבנית טופס ריקה חדשה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

בעת הוספת קבוצת בחירה, InfoPath יוצר קבוצות המאוגדות למקטעי הבחירה בתוך קבוצת הבחירה. בנוסף לכך, InfoPath יוצר סוג מיוחד של קבוצה כדי לציין באופן חזותי את היחסים בין קבוצת הבחירה בתבנית הטופס לבין מקור הנתונים. סוג קבוצה זה כולל את המילה (בחירה) לצד התווית שלו במקור הנתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על קבוצת בחירה.

  קבוצת בחירה המכילה שני מקטעי בחירה תופיעה בתבנית הטופס.

 4. כדי להוסיף מקטעי בחירה נוספים בתוך קבוצת הבחירה, מקם את הסמן בתוך קבוצת הבחירה בתבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על מקטע בחירה בחלונית המשימות פקדים.

 5. כדי להוסיף פקדים למקטעי הבחירה בתוך קבוצת הבחירה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף פקדים למקטע הבחירה המהווה ברירת מחדל, גרור את הפקדים הרצויים מחלונית המשימות פקדים לתוך מקטע הבחירה בתבנית הטופס שלך הנקרא מקטע בחירה (ברירת מחדל).

  • כדי להוסיף פקדים למקטעי בחירה חלופיים, גרור את הפקדים הרצויים מחלונית המשימות פקדים לתוך מקטע הבחירה בתבנית הטופס שלך הנקרא מקטע בחירה.

הוספת קבוצת בחירה בתבנית הטופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. לדוגמה, נניח שאתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על סכימת XML, סכימה זו כוללת xsd: בחירה רכיב. בנסיבות אלה, באפשרותך להוסיף קבוצת בחירה על-ידי גרירת הקבוצה המתאימה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס שלך. אם תשתמש במקום זאת בחלונית המשימות פקדים כדי להוסיף קבוצת בחירה, InfoPath יבקש ממך לאגד את קבוצת הבחירה לקבוצה קיימת במקור הנתונים, כפי שמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על קבוצת בחירה.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד קבוצת בחירה, בחר את הקבוצה עם המילה (בחירה) לצד שמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. הוסף שני מקטעי בחירה או יותר לקבוצת הבחירה בתבנית הטופס ולאחר מכן אגד אותם לקבוצות המתאימות במקור הנתונים.

  הערה: על הקבוצות שתבחר להיות חלק מהקבוצה (בחירה) אותה בחרת בשלב 4.

 6. הוסף פקדים לכל מקטע בחירה ולאחר מכן אגד פקדים אלה לשדות המתאימים במקור הנתונים.

  הערה: על השדות להיות חלק מהקבוצות שבחרת בשלב 5. InfoPath משתמש בשמות שדות אלה עבור תוויות הפקדים. במקרה הצורך, שנה את טקסט התווית.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות כדי לסייע לך לשפר את המראה, הגודל והיבטים אחרים של קבוצות הבחירה ומקטעי הבחירה:

 • מכיוון שלחצן תפריט קיצור מופיע רק כאשר משתמשים מעבירים את המצביע שלהם מעל למקטע בחירה, ייתכן שמשתמשים חדשים לא יבינו כיצד להחליף את מקטע הבחירה המהווה ברירת מחדל. בעת עיצוב תבנית הטופס, שקול להוסיף הסבר קצר מעל למקטע הבחירה שיסביר למשתמשים כיצד להחליף מקטע בחירה אחד באחר.

 • כברירת מחדל, הגבולות סביב מקטעי הבחירה אינם גלויים למשתמשים הממלאים את הטופס. כתוצאה מכך, משתמשים רואים רק את הפקדים בתוך המקטעים בעת פתיחת הטופס שלך. כדי להפריד באופן חזותי בין מקטע בחירה לבין הטקסט והפקדים המקיפים אותו, או פשוט כדי להסב את תשומת לבם של המשתמשים למקטע, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח גבולות והצללה כדי להוסיף גבולות או צבע למקטעי הבחירה בתוך קבוצת בחירה.

 • כדי לשנות את גודלם של מספר מקטעי בחירה בו-זמנית, בחר את מקטעי הבחירה שאת גודלם ברצונך לשנות. בתפריט עיצוב, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות בכרטיסיה גודל.

 • לפעמים, ייתכן שהטקסט בתוך הפקדים במקטע בחירה והתוויות שמימין לפקדים אלה יראו מעט לא מיושרים. כדי ליישר אותם מחדש במהירות, לחץ פעמיים על הפקד, לחץ על ישר בכרטיסיה גודל ולאחר מכן לחץ על החל. כדי ליישר מחדש תוויות ופקדים הנמצאים בתאים שונים בטבלת פריסה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא המכיל את התווית, לחץ על מאפייני טבלה בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על מרכז תחת יישור אנכי בכרטיסיה תא.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×