הוספת קבוצה של לחצני אפשרויות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף שני לחצני אפשרויות או יותר בתבנית הטופס של Microsoft Office InfoPath שלך כאשר ברצונך שמשתמשים יבחרו באפשרות אחת מקבוצה מוגבלת של אפשרויות.

בנושא זה

מתי להשתמש קבוצה של לחצני אפשרויות

חוויית המשתמש

הוספת קבוצה של לחצני אפשרויות

עצות פריסה

מתי להשתמש בקבוצה של לחצני אפשרויות

השתמש בקבוצה של לחצני אפשרויות בתבנית הטופס שלך כדי להציג למשתמשים מספר קטן של בחירות הקשורות זו לזו אך שבחירה בכל אחת מהן מבטלת את האחרות.

באיור הבא, עובדים ומנהלים לוחצים על לחצני אפשרויות כדי לדרג ביצועי עבודה בטופס סקירת ביצועים. בכל מקטע, המשתמשים יכולים לבחור בלחצן אחד בלבד.

לחצני אפשרויות בטופס סקירת ביצועים

בעת שמשתמשים פותחים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, אף לחצן אינו נבחר כברירת מחדל. אם ברצונך שאחד מלחצני האפשרויות ייבחר כאשר משתמשים פותחים את הטופס, באפשרותך לבחור בתיבת הסימון לחצן זה נבחר כברירת מחדל ( תיבת הדו-שיח מאפייני לחצן אפשרויות) עבור לחצן אפשרויות זה.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים הדומים ללחצני אפשרויות אך משמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה מהפקדים מתאים יותר לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

תיבת סימון    בדומה ללחצן אפשרויות, תיבת סימון תומכת באפשרויות המופעלות או באפשרויות שאינן מופעלות. ההבדל הוא שבדרך כלל עליך להשתמש בתיבות סימון עבור החלטות כן/לא או עבור בחירות שאינן בלעדיות.

תיבת רשימה    בדומה לקבוצת לחצני אפשרויות, תיבת רשימה מאפשרת למשתמשים לבחור מתוך אפשרויות מרובות בטופס. עם זאת, באמצעות תיבות רשימה, המשתמשים בוחרים באפשרויות על-ידי לחיצה על פריט ברשימה ולא על-ידי לחיצה על עיגול קטן.

לראש הדף

חווית המשתמש

בעת שמשתמשים ממלאים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, לחצני אפשרויות מופיעים כעיגולים קטנים עם תוויות לצידם. כאשר המשתמשים לוחצים על אחד הלחצנים, מופיעה נקודה במרכז העיגול. בכל קבוצה של לחצני אפשרויות, ניתן לבחור רק לחצן אחד.

לראש הדף

הוספת קבוצה של לחצני אפשרויות

ההליך עבור הוספת קבוצה של לחצני אפשרויות שונה במעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראה לחצן אפשרויות כשאתה בוחר בו במצב עיצוב.

שלושה לחצני אפשרויות במצב עיצוב; הראשון נבחר

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. כל לחצן אפשרויות מאוגד לאותו שדה במקור הנתונים. כאשר משתמש לוחץ על לחצן אפשרויות, הערך המשויך לחצן אפשרויות זה מאוחסן בשדה. בהאפשרות הבאה דוגמה, 1, 2, 3 ו- n/a לחצני מאוגדים כולם לשדה employeeScore בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשר גומלין בין קבוצה של לחצני אפשרויות בתבנית טופס לבין שדה מתאים במקור נתונים

הוספת קבוצה של לחצני אפשרויות בתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על לחצן אפשרויות.

 4. בתיבת הדו-שיח הוספת לחצני אפשרויות, הזן את מספר הלחצנים שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כדי לשנות את הערך המאוחסן במקור הנתונים בעת לחיצה על לחצן אפשרויות, לחץ פעמיים על לחצן האפשרויות שאת הערך שלו ברצונך לשנות, לחץ על הכרטיסיה נתונים ולאחר מכן הזן את הערך הרצוי בתיבה ערך בעת בחירה.

  הערה: כברירת מחדל, לחצן האפשרויות הראשון בקבוצה שומר את הערך 1 בעת לחיצה עליו, השני שומר את הערך 2 וכן הלאה.

 6. בתבנית הטופס, החלף את טקסט מציין המיקום עבור כל תווית של לחצן אפשרויות בטקסט משלך.

הוספת קבוצה של לחצני אפשרויות בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף קבוצה של לחצני אפשרויות על-ידי גרירת שדה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת קבוצה של לחצני אפשרויות מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על לחצן אפשרויות.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד לחצן אפשרויות, בחר את השדה בו ברצונך לאחסן את נתוני לחצן האפשרויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: אם אתה מאגד את לחצני האפשרויות לשדה חוזר, לחצני האפשרויות חייבים להיות בתוך פקד חוזר, כגון טבלה חוזרת או מקטע חוזר.

 5. בתיבה מספר לחצני האפשרויות שיש להוסיף, בתיבת הדו-שיח הוספת לחצני אפשרויות, הזן את מספר האפשרויות שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. כדי לשנות את הערך המאוחסן במקור הנתונים בעת לחיצה על לחצן אפשרויות, לחץ פעמיים על לחצן האפשרויות שאת הערך שלו ברצונך לשנות, לחץ על הכרטיסיה נתונים ולאחר מכן הזן את הערך הרצוי בתיבה ערך בעת בחירה.

  הערה: כברירת מחדל, לחצן האפשרויות הראשון בקבוצה שומר את הערך 1 בעת לחיצה עליו, השני שומר את הערך 2 וכן הלאה. הערכים המקובלים תלויים בסוג הנתונים של השדה שאליו מאוגדים לחצני האפשרויות.

 7. InfoPath משתמש בשם השדה כתווית עבור כל לחצן אפשרויות בקבוצה. בתבנית הטופס, החלף את טקסט מציין המיקום עבור כל תווית לחצן אפשרויות בטקסט משלך.

  עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה אליו ברצונך לאגד את לחצני האפשרויות ולאחר מכן לחץ על לחצן אפשרויות בתפריט הקיצור.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות שנועדו לסייע לך ללטש את המראה, את הגודל והיבטים נוספים של קבוצת לחצני אפשרויות:

 • כדי לשנות את הגודל של מספר לחצני אפשרויות בו-זמנית, בחר את לחצן האפשרויות שאת גודלו ברצונך לשנות, הקש ALT+ENTER, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן בצע את ההתאמות הדרושות.

 • כדי לשפר את מידת הקריאות, שקול להוסיף שורה של טקסט מנחה לפני לחצני האפשרויות, גבול מסביב לקבוצת הלחצנים או צללית מאחורי הלחצנים. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להוסיף את לחצני האפשרויות בתוך מקטע ריק בתבנית הטופס. בחר את המקטע ולאחר מכן בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ובצע את ההתאמות הדרושות.

 • השתמש בהגדרות שוליים כדי להתאים את הרווח סביב כל לחצן אפשרויות.

 • סדר מעבר טאב מתייחס לסדר בו מוקד הסמן מועבר כאשר ההמשתמש מקיש על מקש TAB. במקרה של לחצני אפשרויות, כאשר המשתמשים מקישים על מקש TAB, המוקד עובר ללחצן האפשרויות הראשון בקבוצה, אם אף אחד מלחצני האפשרויות לא נבחר, או ללחצן האפשרויות שנבחר לאחרונה. ההקשה הבאה על מקש TAB מדלגת על שאר לחצני האפשרויות לטובת הפקד הבא בסדר מעבר הטאב. אומנם המשתמשים יכולים להשתמש במקשי החצים כדי לנווט בין הלחצנים, אך ייתכן שתרצה לעתים שמקש ה- TAB יעביר את המוקד במקום זאת. במקרה זה, תוכל להתאים ידנית את סדר מעבר הטאב על-ידי שינוי הגדרות אינדקס הטאב בכרטיסיה מתקדם בתיבת הדו-שיח מאפייני לחצן אפשרויות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×