הוספת ציור למסמך

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אלה הם הסוגים הבסיסיים של פריטים גרפיים שבהם תוכל להשתמש כדי לשפר את מסמכי Word שלך: אובייקטי ציור, SmartArt, תרשימים, תמונות ופריטי אוסף תמונות. ציורים הם אובייקט ציור או קבוצה של אובייקטי ציור.

אובייקטי ציור כוללים צורות, דיאגרמות, תרשימי זרימה, עיקולים, קווים ו- WordArt. אובייקטים אלה הם חלק ממסמך Word. באפשרותך לשנות ולשפר אובייקטים אלה עם צבעים, תבניות, גבולות ואפקטים אחרים.

הערה: יש עוד צורך להוסיף בד ציור לעבודה עם אובייקטי ציור ב- Word. עם זאת, באפשרותך עדיין להשתמש בד ציור ככלי עזר ארגונית בעת עבודה עם מספר אובייקטי ציור, או אם ברצונך להוסיף מחברים בין צורות. כדי להוסיף בד ציור, בכרטיסיה הוספה, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת ציור למסמך

מחיקת ציור שלם או חלק ממנו

הוספת ציור למסמך

 1. לחץ במסמך במקום שבו ברצונך ליצור את הציור.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הקבוצה 'איורים' בכרטיסיה 'הוספה' ב- Excel

 3. באפשרותך לבצע כל אחת מהפעולות הבאות בכרטיסיה עיצוב אובייקט, שמופיעה לאחר הוספת צורת ציור:

  • הוסף צורה. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על צורה ולאחר מכן לחץ במקום כלשהו במסמך.

  • שנה צורה. לחץ על הצורה שברצונך לשנות. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורה, הצבע על שנה צורה ולאחר מכן בחר צורה אחרת.

  • הוסף טקסט לצורה. לחץ על הצורה, שבו אתה מעוניין בטקסט, ולאחר מכן הקלד.

  • קבץ צורות שנבחרו. בחר כמה צורות בכל פעם על-ידי הקשה על CTRL בלוח המקשים ולחיצה על כל צורה שברצונך לכלול בקבוצה. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על קבץ כך שכל הצורות ייחשבו לאובייקט יחיד.

  • צייר במסמך. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הוספת צורות, הרחב את אפשרויות הצורות על-ידי לחיצה על החץ. תחת קווים לחץ על צורה חופשית או על שרבוט.

   עצה: כדי להפסיק לצייר עם הקווים מסוג 'צורה חופשית' או 'שרבוט', לחץ פעמיים.

  • כוונן את גודל הצורות. בחר את הצורה או הצורות שברצונך לשנות את גודלן. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על החצים או הקלד מידות חדשות בתיבות גובה ורוחב.

  • החל סגנון על צורה. בקבוצה סגנונות צורה, הנח את המצביע מעל סגנון כדי לראות איך הצורה תיראה כאשר תחיל סגנון זה. לחץ על הסגנון כדי להחיל אותו. לחלופין, לחץ על מילוי צורה או על מיתאר צורה ובחר באפשרויות הרצויות.

   פקודות של 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים

   הערה: אם ברצונך להחיל צבע ומילוי הדרגתי שאינם זמינים בקבוצה סגנונות צורה, בחר תחילה את הצבע ולאחר מכן החל את המילוי ההדרגתי.

  • הוסף תרשימי זרימה עם מחברים. לפני שתיצור תרשים זרימה, הוסף בד ציור על-ידי לחיצה על הכרטיסיה הוספה, לחיצה על צורות בקבוצה איורים ולאחר מכן לחיצה על בד ציור חדש. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הוסף צורות, לחץ על צורת תרשים זרימה. תחת קווים, בחר קו מחבר כגון מחבר חץ מעוקל.

  • השתמש בהצללה ובאפקטים תלת-ממדיים (3-D) כדי להוסיף עניין לצורות בציור שלך. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על אפקטי צורה, ולאחר מכן בחר אפקט.

  • ישר את האובייקטים על בד הציור. כדי ליישר את האובייקטים, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירה באובייקטים שברצונך ליישר. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור , לחץ על ישר כדי לבחור מתוך מגוון פקודות יישור.

מחיקת ציור שלם או חלק ממנו

 1. בחר את אובייקט הציור שברצונך למחוק.

 2. הקש Delete.

למידע נוסף

הוספת צורות

ציור עיקול או עיגול

הוספת תמונות

חיתוך תמונה

הוספת פריט אוסף תמונות לקובץ

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת ציור למסמך

מחיקת ציור שלם או חלק ממנו

הוספת ציור למסמך

 1. לחץ במסמך במקום שבו ברצונך ליצור את הציור.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 3. כאשר תמצא את הצורה שברצונך להוסיף, לחץ פעמיים כדי להוסיף אותה באופן אוטומטי, או לחץ וגרור כדי לצייר אותה במסמך שלך.

  באפשרותך לבצע כל אחת מהפעולות הבאות בכרטיסיה עיצוב אובייקט, שמופיעה לאחר הוספת צורת ציור:

  • הוסף צורה. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על צורה ולאחר מכן לחץ במקום כלשהו במסמך.

  • שינוי צורת. לחץ על הצורה שברצונך לשנות. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על שנה צורה ולאחר מכן בחר צורה אחרת.

  • הוספת טקסט לצורה. באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, לחץ על הוסף טקסט ולאחר מכן הקלד.

  • קבץ צורות שנבחרו. בחר כמה צורות בכל פעם על-ידי הקשה על CTRL בלוח המקשים ולחיצה על כל צורה שברצונך לכלול בקבוצה. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על קבץ כך שכל הצורות ייחשבו לאובייקט יחיד.

  • צייר במסמך. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הוספת צורות, הרחב את אפשרויות הצורות על-ידי לחיצה על החץ. תחת קווים לחץ על צורה חופשית או על שרבוט.

  • להתאים את הגודל של הצורות. בחר את הצורה או הצורות שברצונך לשנות את גודלם. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גודל, לחץ על חצים או סוג ממדים חדשים בתיבות גובה צורה ורוחב צורה.

  • החל סגנון על צורה. בקבוצה סגנונות צורה, הנח את המצביע מעל סגנון כדי לראות איך הצורה תיראה כאשר תחיל סגנון זה. לחץ על הסגנון כדי להחיל אותו. לחלופין, לחץ על מילוי צורה או על מיתאר צורה ובחר באפשרויות הרצויות.

   הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

   הערה: אם ברצונך להחיל צבע ומילוי הדרגתי שאינם זמינים בקבוצה סגנונות צורה, בחר תחילה את הצבע ולאחר מכן החל את המילוי ההדרגתי.

  • הוסף תרשימי זרימה עם מחברים. לפני שתיצור תרשים זרימה, הוסף בד ציור על-ידי לחיצה על הכרטיסיה הוספה, לחיצה על צורות בקבוצה איורים ולאחר מכן לחיצה על בד ציור חדש. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הוסף צורות, לחץ על צורת תרשים זרימה. תחת קווים, בחר קו מחבר כגון מחבר חץ מעוקל.

  • השתמש צל ואפקטים תלת-ממדי (תלת-ממד) כדי להוסיף עניין לצורות בציור שלך. בכרטיסיה עיצוב, בחר אפשרות אפקטי צל או הקבוצה אפקטים תלת-ממדיים.

  • ישר את האובייקטים על בד הציור. כדי ליישר את האובייקטים, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירה באובייקטים שברצונך ליישר. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור , לחץ על ישר כדי לבחור מתוך מגוון פקודות יישור.

מחיקת ציור שלם או חלק ממנו

 1. בחר את אובייקט הציור שברצונך למחוק.

 2. הקש Delete.

למידע נוסף

ציור עיקול או עיגול

הוספת תמונות

חיתוך תמונה

הוספת פריט אוסף תמונות לקובץ

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×