הוספת פקד תמונת דיו

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם ברצונך שמשתמשי Tablet PC יוכלו לצייר ולכתוב על-גבי תמונה או בשטח ריק בטופס Microsoft Office InfoPath, באפשרותך להשתמש בפקד תמונת דיו בתבנית הטופס שלך.

בנושא זה

מתי להשתמש בפקד תמונת דיו

חוויית המשתמש

שיקולי תאימות

הוספת פקד תמונת דיו

עצות פריסה

מתי להשתמש בפקד תמונת דיו

השתמש בפקד תמונת דיו כאשר ברצונך:

 • לספק למשתמשי Tablet PC שדה ייעודי בטופס בו הם יוכלו לכתוב או לצייר. שדה זה עשוי להיות שימושי כאשר ברצונך שתהיה למשתמשים אפשרות לשרטט משהו מורכב או טכני למדי, כגון נוסחה מתמטית או דיאגרמה של תהליך עסקי מסוים.

 • לאחסן את הדיו של המשתמש כמשיכות דיו — כלומר, כנתונים בינארי המקודדים בקובץ הטופס (‎.xml) של המשתמש. על-ידי שמירת הדיו, אתה מאפשר למשתמש לערוך אותו שוב מאוחר יותר. כמו כן, מכיוון שהנתונים המקודדים נשמרים כתמונת GIF חוקית, יש אפשרות להגדיר מחדש את מטרתם במסד נתונים או בסביבה אחרת.

בדוגמה הבאה, משמש פקד תמונת דיו לאיסוף איור של תאונת דרכים בתבנית טופס של תביעת ביטוח.

פקד תמונה 'דיו' לאיסוף רישומים ממשתמשים

בעת הוספת פקד תמונת דיו לתבנית הטופס שלך, InfoPath מוסיף פקד תמונת דיו ריק כברירת מחדל. משתמשים יכולים לצייר או לכתוב בפקד תמונת הדיו הריקה בעת שהם ממלאים טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. בהתאם לצרכיך, תוכל להוסיף תמונה לרקע של פקד זה. כך יתאפשר למשתמשים לצייר ישירות על-גבי התמונה באמצעות עט הלוח שלהם. לדוגמה, בתבנית טופס של תביעת ביטוח, איש הביטוח יכול להקיף בעיגול אזורי נזק בתמונת מכונית.

הערת אבטחה : פקדי תמונת דיו אינם שיטה מאובטחת לאיסוף ואחסון חתימות משתמשים. אם ברצונך לאסוף ולאחסן חתימות ממשתמשים, אנו ממליצים שתשתמש חתימות דיגיטליות לעשות זאת.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים הדומים לפקדי תמונת דיו אך המשמשים למטרות שונות. כדי להחליט אילו פקדים יתאימו לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

פקד תמונה    פקד תמונה נראה ופועל כמו פקד תמונת דיו. עם זאת, פקד תמונה מאפשר למשתמשים להוסיף תמונות דיגיטליות לטופס. אין למשתמשים אפשרות ליצור ציורים באמצעות עט לוח בפקד תמונה. הן פקדי תמונת דיו והן פקדי תמונה מאחסנים נתונים מקודדים בקידוד base64, שהיא הטכנולוגיה עבור אחסון והצגת נתוני XML בינאריים.

תיבת טקסט עשיר    אם תבנית הטופס שלך מכילה פקדי תיבת טקסט עשיר, ופקדי תיבת טקסט עשיר אלה תומכים בטווח המלא של אפשרויות עיצוב טקסט עשיר, משתמשי Tablet PC יכולים להקיש על תמונת לחצן הוסף ציור וכתיבה בדיו בסרגל הכלים דיו כדי להוסיף מקטע בתוך שדות אלה ציור וכתיבה בדיו. מקטע ציור וכתיבה בדיו הוא אזור ייעודי שבו משתמשים יכולים להוסיף תוכן בכתב יד או יד. לדוגמה, הם יכולים להשתמש בתכונה זו כדי לשרטט בסיסית במהירות או לשרבט מחשבה. אלא אם תציין אחרת, InfoPath שומר את המשתמש ציורים או כתב יד בתור דיו בעת שמירת הטופס.

לראש הדף

חווית המשתמש

כברירת מחדל, בעת הוספת פקד תמונת דיו בתבנית הטופס שלך, המשתמשים רואים תיבה ריקה בה הם יכולים לצייר או לכתוב. בדרך כלל, עליך להשתמש בטקסט תווית כדי לספק למשתמשים הוראות אודות מה שבאפשרותם לעשות בתוך פקד תמונת הדיו.

אם תוסיף תמונת ברירת מחדל בתוך פקד תמונת הדיו, משתמשים יראו את התמונה באזור הטופס בעת פתיחת טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. באפשרותם להשתמש בעט הלוח כדי לצייר או לכתוב על התמונה.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי תמונת דיו אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

לראש הדף

הוספת פקד תמונת דיו

ההליך עבור הוספת פקד תמונת דיו משתנה מעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראה פקד תמונת דיו ריק בעת שהוא נבחר במצב עיצוב.

הפקד 'תמונת דיו' נבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי תמונת דיו מאוגדים תמיד לשדות. בדוגמה הבאה, הפקד איור של זירת תאונה בתבנית הטופס מאוגד לשדה accidentSketch בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין פקד תמונת דיו בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

הוספת פקד תמונת דיו בתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תמונת דיו.

  כברירת מחדל, פקד תמונת דיו ריק נוסף בתבנית הטופס.

 4. כדי להוסיף תמונת רקע שמשתמשים יוכלו לצייר עליה ישירות באמצעות עט הלוח שלהם, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ פעמיים על פקד תמונת הדיו.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת איגוד, בחר בתיבת הסימון השתמש בתמונת רקע.

  4. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה הרצויה.

 5. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד טקסט מעל או מימין לפקד, ואחריו נקודתיים (:).

הוספת פקד תמונת דיו בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף פקד תמונת דיו על-ידי גרירת שדה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת פקד תמונת דיו מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תמונת דיו.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד תמונת דיו, בחר את השדה בו ברצונך לאחסן נתוני פקד תמונת דיו ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כברירת מחדל, פקד תמונת דיו ריק נוסף בתבנית הטופס.

 5. כדי להוסיף תמונת רקע שמשתמשים יוכלו לצייר עליה ישירות באמצעות עט הלוח שלהם, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ פעמיים על פקד תמונת הדיו.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת איגוד, בחר בתיבת הסימון השתמש בתמונת רקע.

  4. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה הרצויה.

 6. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד טקסט מעל או מימין לפקד, ואחריו נקודתיים (:).

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות שנועדו לסייע לך ללטש את המראה, את הגודל והיבטים נוספים של פקד תמונת דיו:

 • השימוש בטבלת פריסה למטרות סידור הוא תמיד רעיון טוב, ללא קשר לסוג הפקד עמו אתה עובד.

 • אם אתה סבור שהמשתמשים יציירו תמונות גדולות, שנה את הגודל של פקד תמונת הדיו בהתאם.

 • הוספת פקד תמונת דיו בתוך אזור גלילה עשויה להיות שימושית אם אתה מעוניין באזור קבוע בתבנית הטופס שלך שיגלול בהתאם לציורים או צילומים גדולים.

 • כדי לשנות את הרוחב של מספר פקדי תמונת דיו בו-זמנית, בחר את הפקדים שאת גודלם ברצונך לשנות, הקש ALT+ENTER, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן בתיבה רוחב, הקלד מספר חדש.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של פקד תמונת דיו, בחר אותו בתבנית הטופס, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות.

 • אין באפשרותך להקליד טקסט בתוך פקד תמונת דיו. אם ברצונך להוסיף טקסט מנחה עבור המשתמשים, כגון "הקף בעיגול אזורי נזק במכונית", הוסף תווית לפקד בתבנית הטופס.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×