הוספת פקד תמונה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף תמונות בטופס של Microsoft Office InfoPath, באפשרותך להשתמש בפקד תמונה בתבנית הטופס שלך. פקד תמונה מאפשר למשתמשים להוסיף תמונה בתוך אזור מוגדר בטופס. נתוני התמונה מאוחסנים לאחר מכן בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). התמונות שהמשתמשים מוסיפים לתוך פקד התמונה יכולות להיות מכל סוג תמונה שיש ל- Windows Internet Explorer אפשרות להציג.

בנושא זה

מתי להשתמש בפקד תמונה

חוויית המשתמש

שיקולי תאימות

הוספת פקד תמונה

עצות פריסה

מתי להשתמש בפקד תמונה

השתמש בפקד תמונה כאשר ברצונך:

 • להוסיף מקום ריק בתבנית הטופס שלך בו משתמשים יוכלו להוסיף תמונות, כולל צילומים, אוסף תמונות וציורים.

 • להוסיף תמונה קבועה לתבנית הטופס שלך שאין אפשרות להחליפה או למחוק אותה, כגון סמל תאגיד.

 • להוסיף תמונה זמנית לתבנית הטופס שלך שיש אפשרות למחוק אותה או להחליפה על-ידי המשתמש, כגון צילום מציין מיקום.

 • לשמור נתוני תמונה כנתונים מקודדים בקבצי טופס משתמש (‎.xml). InfoPath משתמש בקידוד base64 כדי לקודד ולפענח קבצים בינארי, כגון קבצי ‎.gif או ‎.jpg

 • לשמור נתוני תמונה כהפניה להיפר-קישור בקבצי טופס משתמש (‎.xml).

 • להציג תמונות בתבנית הטופס שלך המאוחזרות ממסד נתונים או ממקור נתונים חיצוני אחר.

באיור הבא, משמש פקד תמונה בתבנית טופס של תביעת ביטוח לאיסוף צילומים של נזק לרכב מבעלי פוליסה. מעצב הטופס מיקם את פקד התמונה בתוך מקטע חוזר כך שמשתמשים יוכלו להוסיף צילומים רבים ככל שנדרש לטפסים שלהם.

פקד תמונה בתוך מקטע חוזר בתבנית טופס

בעת הוספת תמונה לתבנית הטופס שלך, InfoPath מוסיף פקד תמונה ריק כברירת מחדל. המשתמשים יכולים להוסיף תמונה לפקד התמונה הריק בעת מילוי טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. אם תרצה, תוכל לציין תמונת ברירת מחדל במקום להשאיר את פקד התמונה ריק. תוכל גם לציין אם יש למשתמשים אפשרות לדפדף בין תמונות, למחוק תמונות, או להחליף תמונות שאתה מוסיף לפקד התמונה.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים הדומים לפקדי תמונה אך המשמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה פקד מפקדים אלה יתאים לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

פקד תמונת דיו    פקד תמונת דיו נראה ופועל כמו פקד תמונה. עם זאת, פקד תמונת דיו מאפשר למשתמשים ליצור ציורים או איורים באמצעות עט לוח על-ידי שימוש ב- Tablet PC ואינו מאפשר למשתמשים להוסיף צילומים או תמונות אחרות. שני הפקדים מסוגלים לאחסן נתונים מקודדים מסוג base64 ב- XML המשמש כבסיס. עם זאת, פקד תמונה יכול גם לאחסן נתוני תמונה כהיפר-קישור ב- XML.

פקד קובץ מצורף    אם ברצונך שמשתמשים יוכלו לצרף מסמכים, גליונות עבודה, מצגות וקבצים אחרים לטפסים שלהם, באפשרותך להשתמש בפקד קובץ מצורף במקום בפקד תמונה.

תיבת טקסט עשיר    אם תבנית הטופס שלך מכילה פקד תיבת טקסט עשיר ואם הפעלת עיצוב טקסט עשיר מלא, המשתמשים יוכלו להוסיף תמונות באותן תיבות טקסט עשיר.

לראש הדף

חווית המשתמש

בהתאם לעיצוב של תבנית הטופס שלך, בעת הוספת פקד תמונה, המשתמשים יראו תמונת ברירת מחדל (שציינת אתה) או סמל תמונה ואת טקסט הרמז לחץ כאן כדי להוסיף תמונה. בדוגמה הבאה, משתמשים הממלאים טופס תביעת ביטוח יכולים ללחוץ על פקד תמונה כדי להוסיף צילומים של הרכב. בדוגמה זו, מעצב הטופס מיקם את פקד התמונה בתוך מקטע חוזר כדי לאסוף תמונות מרובות מהמשתמש.

פקד תמונה בתוך מקטע חוזר

כאשר המשתמשים לוחצים בפקד התמונה, באפשרותם לאתר תמונה באמצעות תיבת הדו-שיח הוספת תמונה. בעת הוספת קובץ תמונה, גודלו של פקד התמונה משתנה אוטומטית כדי להתאים לממדי התמונה.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי תמונה אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

אם ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף תמונות בתבנית טופס עם תמיכה בדפדפן, תוכל לארח את InfoPath כפקד טופס של Microsoft ASP.NET בדף אינטרנט ולכתוב קוד בצד השרת כדי להוסיף את התמונה ב- XML של תבנית הטופס כנתונים מקודדים מסוג base64. לחלופין, תוכל להשתמש בתיבת טקסט עשיר בתבנית הטופס תואמת הדפדפן, המאפשרת למשתמשים להוסיף תמונות מקושרות. פעולה זו מאפשרת לך לשמור את נתוני התמונה כהיפר-קישור ב- XML המשמש כבסיס.

לראש הדף

הוספת פקד תמונה

ההליך עבור הוספת פקד תמונה משתנה מעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראה פקד תמונה ריק כאשר הוא נבחר במצב עיצוב.

פקד תמונה נבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי תמונה מאוגדים תמיד לשדות. בדוגמה הבאה, פקד התמונה בתבנית הטופס מאוגד לשדה photoFile בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין פקד תמונה בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

הוספת פקד תמונה לתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תמונה.

 4. בתיבת הדו-שיח הוספת פקד תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את נתוני התמונה בטופס המשתמש, לחץ על כלול בטופס. בעת בחירה באפשרות זו, InfoPath משתמש בסוג נתוניםתמונה או קובץ מצורף (base64) עבור פקד התמונה, ונתוני התמונה מקודדים בקבצי הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). הכללת התמונה בטופס היא בחירה טובה אם ברצונך לשמור את הטופס ואת הנתונים שלו יבילים.

  • כדי להציג תמונה המקושרת לטופס המשתמש אך לא נשמרת איתו, לחץ על כקישור. בעת בחירה באפשרות זו, InfoPath משתמש ב- היפר-קישור (anyURI) כסוג הנתונים עבור פקד התמונה, ונתוני התמונה נשמרים כהיפר-קישור בקבצי הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). קישור לתמונה הוא בחירה טובה אם לדעתך משתמשים יצטרכו לעדכן את התמונה המקושרת או אם ברצונך להקטין את גודל הקובץ של טופס המשתמש.

   הערה: בעת הצגת תמונות מקושרות בטופס, המשתמשים חייבים לגשת למיקום של קובץ המקור של התמונה. אחרת, התמונה לא תופיע בטופס.

 5. כברירת מחדל, פקד תמונה עם טקסט מציין מיקום של לחץ כאן כדי להוסיף תמונה נוסף בתבנית הטופס.

 6. אם בחרת לכלול את נתוני התמונה בטופסי המשתמש שלך בשלב 4, באפשרותך לציין תמונת רקע.

  כיצד?

  1. לחץ פעמיים על פקד התמונה בתבנית הטופס שלך.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת איגוד בכרטיסיה נתונים, לחץ על ציין תמונת ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על עיון.

   הערה: אפשרות זו אינה זמינה אם בחרת בכקישור קודם לכן בהליך זה.

  4. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה הרצויה.

 7. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד טקסט מעל או מימין לפקד, ואחריו נקודתיים (:).

הוספת פקד תמונה בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף פקד תמונה על-ידי גרירת שדה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת פקד תמונה מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על תמונה.

 4. בתיבת הדו-שיח הוספת פקד תמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את נתוני התמונה בטופס, לחץ על כלול בטופס. בעת בחירה באפשרות זו, עליך לאגד את פקד התמונה לשדה בעל סוג הנתונים תמונה או קובץ מצורף (base64).

  • כדי להציג תמונה המקושרת לטופס, אך לא נשמרת איתו, לחץ על כקישור. בעת בחירה באפשרות זו, עליך לאגד את פקד התמונה לשדה בעל סוג הנתונים היפר-קישור (anyURI).

 5. בתיבת הדו-שיח איגוד תמונה, בחר את השדה בו ברצונך לאחסן את נתוני פקד התמונה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כברירת מחדל, פקד תמונה עם טקסט מציין מיקום של לחץ כאן כדי להוסיף תמונה נוסף בתבנית הטופס.

 6. אם בחרת לכלול את נתוני התמונה בטופסי המשתמש שלך בשלב 4, באפשרותך לציין תמונת ברירת מחדל שתופיע בתוך הפקד.

  כיצד?

  1. לחץ פעמיים על פקד התמונה בתבנית הטופס שלך.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת איגוד, לחץ על ציין תמונת ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על עיון.

   הערה: אפשרות זו אינה זמינה אם איגדת את פקד התמונה לשדה בעל סוג הנתונים היפר-קישור (anyURI) קודם לכן בהליך זה.

  4. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה הרצויה.

 7. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד טקסט מעל או מימין לפקד, ואחריו נקודתיים (:).

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות שנועדו לסייע לך ללטש את המראה, את הגודל והיבטים נוספים של פקד התמונה שלך:

 • השימוש בטבלת פריסה למטרות סידור הוא תמיד רעיון טוב, ללא קשר לסוג הפקד עמו אתה עובד.

 • הוספת פקד תמונה בתוך אזור גלילה עשויה להיות שימושית כאשר אתה מעוניין באזור קבוע בתבנית הטופס שלך שיגלול כדי להתאים לתמונות גדולות.

 • כדי לשנות בו-זמנית את הרוחב של מספר פקדי תמונה, בחר את הפקדים שאת גודלם ברצונך לשנות, הקש ALT+ENTER, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן בתיבה רוחב הקלד מספר חדש.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של פקד תמונה, בחר אותו בתבנית הטופס, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×