הוספת פקד קובץ מצורף

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם תרצה שמשתמשים יוכלו להוסיף קבצים לטופס Microsoft Office InfoPath, תוכל להשתמש בפקד קובץ מצורף בתבנית הטופס שלך. משתמשים יוכלו להשתמש בפקד זה כדי לצרף קבצים לטופס שלך, והקבצים יקודדו ויישמרו לאחר מכן עם נתוני הטופס.

בנושא זה

מתי להשתמש בפקד קובץ מצורף

חוויית המשתמש

הוספת פקד קובץ מצורף

פרטי אבטחה

מצבים בהם יש להשתמש בפקד קובץ מצורף

השתמש בפקד קובץ מצורף כשברצונך לבצע את הפעולות הבאות:

 • מתן אפשרות למשתמשים לצרף מסמכים, גליונות עבודה וסוגים אחרים של קבצים לטופס שלך.

 • הוספת קובץ לתבנית הטופס שלך, כגון קובץ המכיל מידע משלים אודות תבנית הטופס שלך.

 • עבודה עם קבצים בינארי ממסד הנתונים או ממקור נתונים חיצוני אחר.

בדוגמה הבאה, מסמך Microsoft Office Word 2007 מצורף לטופס InfoPath . המסמך מכיל פרטים אודות הצעה לסדר יום של פגישת מכירות בינלאומיות.

קובץ המצורף לטופס באמצעות פקד הקובץ המצורף

כברירת מחדל, משתמשים יכולים לדפדף בקבצים בפקד קובץ מצורף, למחוק קבצים בפקד או להחליף קבצים בפקד הקובץ המצורף. משתמשים יכולים לצרף כל סוג קובץ לטופס מלבד קבצים שעלולים להיות לא בטוחים ושעלולים להכיל וירוסים, כגון קבצי ‎.bat או ‎.exe אם תרצה, תוכל להגביל עוד יותר את סוגי הקבצים שמשתמשים יוכלו להוסיף בפקד קובץ מצורף בטופס שלך.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים הדומים לפקדי קובץ מצורף אך משרתים מטרות שונות. כדי להחליט מי מבין פקדים אלה הוא המתאים ביותר לתבנית הטופס שלך, עיין ברשימה הבאה:

פקד תמונה    בדומה לפקד קובץ מצורף, פקד תמונה מאפשר למשתמשים לדפדף בקבצים, למחוק קבצים או להחליף קבצים בטפסים שלהם. ההבדל הוא שבאפשרותך להוסיף רק קבצי תמונה בפקד תמונה, ואילו פקד קובץ מצורף מקבל את כל סוגי הקבצים, כולל קבצי תמונה. שני הפקדים משתמשים בסוג נתונים base64, המשמש לקידוד ולפענוח קבצים בינאריים עבור אחסון ותצוגה.

היפר-קישור    במקום להרשות למשתמשים להטביע קבצים בטפסים, דבר העלול להביא להגדלת גודל הטופס, באפשרותך להשתמש בפקד היפר-קישור בתבנית הטופס שלך, המאפשר למשתמשים להוסיף קישורים לקובץ המתאים.

לראש הדף

חווית המשתמש

בהתאם לאפשרויות שציינת בפקד הקובץ המצורף, משתמשים יוכלו להוסיף קובץ בפקד קובץ מצורף ריק או להחליף קובץ מצורף שכבר קיים. בכל מקרה, משתמשים לוחצים בתוך פקד הקובץ המצורף כדי לאתר קובץ. כאשר תיבת הדו-שיח צירוף קובץ תופיע, הם יוכלו לאתר קובץ לפי בחירתם.

באפשרותך לציין בדיוק אילו סוגי קבצים משתמשים יכולים להוסיף לפקדי קובץ מצורף. כאשר תציין את סוגי הקבצים שברצונך להרשות, InfoPath יסתיר באופן אוטומטי כל קובץ לא נתמך בתיבת הדו-שיח צירוף קובץ. לדוגמה, אם תגביל את הקבצים המצורפים לקבצי ‎.txt, קבצי ‎.docx‏, ‎.pptx וסוגי קבצים אחרים יוסתרו בתיבת הדו-שיח, אפילו אם הם קיימים בתיקיה.

אם משתמשים ינסו להוסיף סוג קובץ שעלול להיות מסוכן, כגון קובץ הפעלה (.exe), הודעת אבטחה תודיע להם סוג הקובץ הוא לא בטוחים וכי מונעת מהם לצרף אותו לטופס. InfoPath חוסם סוגי קבצים לא בטוחים אלה כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף אודות קבצים לא בטוחים, ראה פרטי אבטחה במאמר זה.

לראש הדף

הוספת פקד קובץ מצורף

ההליך להוספת פקד קובץ מצורף שונה במעט עבור עיצוב תבנית טופס חדשה וריקה ועבור ביסוס תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראה פקד קובץ מצורך כאשר הוא נבחר במצב עיצוב.

הפקד 'קובץ מצורף' נבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי קובץ מצורפים מאוגדים תמיד לשדות עם תמונה או קובץ מצורף (base64) סוג נתונים. בדוגמה הבאה, פקד הקובץ המצורף בתבנית הטופס מאוגדת לשדה discussionItemAttachment בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין פקד קובץ מצורף בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

הוספת פקד קובץ מצורף בתבנית טופס חדשה וריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על קובץ מצורף.

 4. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד טקסט מעל או מימין לפקד, ואחריו נקודתיים (:).

 5. כברירת מחדל, משתמשים יכולים לצרף כל סוג של קובץ לטופס, מלבד קבצים כגון ‎.exe, ש- InfoPath חוסם מסיבות אבטחה. כדי להגביל את סוגי הקבצים שמשתמשים יוכלו לצרף לטפסים שלהם, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ פעמיים על פקד הקובץ המצורף.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת אימות וכללים, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמש לצרף את סוגי הקבצים הבאים בלבד ולאחר מכן, בתיבה, הקלד את סיומות הקבצים עבור סוגי הקבצים שברצונך לאפשר. לדוגמה, אם תקליד ‎.docx, משתמשים יוכלו לצרף קבצי Office Word 2007 בלבד לפקד הקובץ המצורף בטופס שלהם.

   הערה: אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן, לא תוכל לציין אילו סוגי קבצים מותרים בפקד הקובץ המצורף.

 6. כברירת מחדל, סמל קובץ מצורף עם טקסט מציין מיקום מצורף לתבנית הטופס.

 7. כדי להציג קובץ מצורף המשמש כברירת מחדל בתוך הפקד במקום בטקסט מציין המיקום, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ פעמיים על פקד הקובץ המצורף.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת איגוד, לחץ על ציין קובץ ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על עיון.

  4. בתיבת הדו-שיח צירוף קובץ, בחר את הקובץ שברצונך שיופיע בתוך תיבת הקובץ המצורף בתבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על הוסף.

הוספת פקד קובץ מצורף לתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף פקד קובץ מצורף על-ידי גרירת שדה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת פקד קובץ מצורף בחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על קובץ מצורף.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד קובץ מצורף, בחר את השדה בו ברצונך לאחסן נתוני קובץ מצורף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. InfoPath משתמש בשם של שדה או קבוצה כתווית של הפקד. במידת הצורך, שנה את טקסט התווית.

 6. כברירת מחדל, משתמשים יכולים לצרף כל סוג קובץ לטופס שלהם, מלבד קבצים כגון קבצי ‎.exe, אשר אותם InfoPath חוסם מסיבות אבטחה. כדי להגביל את סוגי הקבצים שמשתמשים יכולים לצרף לטפסים שלהם, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ פעמיים על פקד הקובץ המצורף.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת אימות וכללים, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמש לצרף את סוגי הקבצים הבאים בלבד ולאחר מכן, בתיבה, הקלד את סיומות הקבצים עבור סוגי הקבצים שברצונך לאפשר. לדוגמה, אם תקליד ‎.docx, משתמשים יוכלו לצרף קבצי Office Word 2007 בלבד לפקד הקובץ המצורף בטופס שלהם.

   הערה: אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן, לא תוכל לציין אילו סוגי קבצים מותרים בפקד הקובץ המצורף.

 7. כברירת מחדל, פקד קובץ מצורף עם טקסט מציין מיקום מצורף לתבנית הטופס.

 8. כדי שקובץ ברירת המחדל יופיע בתבנית הטופס במקום הטקסט מציין המיקום, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ פעמיים על פקד הקובץ המצורף.

  2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

  3. תחת איגוד, לחץ על ציין קובץ ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על עיון.

  4. בתיבת הדו-שיח צירוף קובץ, בחר את הקובץ שברצונך שיופיע בתוך תיבת הקובץ המצורף בתבנית הטופס.

   עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה שברצונך לאגד אליו את פקד הקובץ המצורף ולאחר מכן לחץ על האפשרות קובץ מצורף בתפריט הקיצור. אם אינך רואה את קובץ מצורף כאפשרות בתפריט הקיצור, ודא שהשדה הוא מסוג נתונים תמונה או קובץ מצורף.

לראש הדף

פרטי אבטחה

InfoPath לא מרשה לצרף סוגי קבצים מסוימים לקובץ כגון קבצי ‎.exe‏, ‎.com או ‎.bat מגבלה זו מסייעת למנוע מקבצי הפעלה זדוניים להשפיע באופן שלילי על מחשבי המשתמשים. כדי לקבוע את סוגי הקבצים שנחשבים ללא בטוחים, InfoPath פועל לפי מודל הדומה לזה שב- Microsoft Office Outlook.

כברירת מחדל, סיומת הקובץ הבאות נחשבות ללא בטוחות ב- InfoPath: ‏‎.ade‏, ‎.adp‏, ‎.app‏, ‎.asp‏, ‎.bas‏, ‎.bat‏, ‎.cer‏, ‎.chm‏, ‎.cmd‏, ‎.com‏, ‎.cpl‏, ‎.crt‏, ‎.csh‏, ‎.der‏, ‎.exe‏, ‎.fxp‏, ‎.hlp‏, ‎.hta‏, ‎.inf‏, ‎.ins‏, ‎.isp‏, ‎.its‏, ‎.js‏, ‎.jse‏, ‎.ksh‏, ‎.lnk‏, ‎.mad‏, ‎.maf‏, ‎.mag‏, ‎.mam‏, ‎.maq‏, ‎.mar‏, ‎.mas‏, ‎.mat‏, ‎.mau‏, ‎.mav‏, ‎.maw‏, ‎.mda‏, ‎.mdb‏, ‎.mde‏, ‎.mdt‏, ‎.mdw‏, ‎.mdz‏, ‎.msc‏, ‎.msh‏, ‎.msh1‏, ‎.msh2‏, ‎.msh1xml‏, ‎.msh2xml‏, ‎.mshxml‏, ‎.msi‏, ‎.msp‏, ‎.mst‏, ‎.ops‏, ‎.pcd‏, ‎.pif‏, ‎.plg‏, ‎.prf‏, ‎.prg‏, ‎.pst‏, ‎.reg‏, ‎.scf‏, ‎.scr‏, ‎.sct‏, ‎.shb‏, ‎.shs‏, ‎.tmp‏, ‎.url‏, ‎.vb‏, ‎.vbe‏, ‎.vbs‏, ‎.vsmacros‏, ‎.vsw‏, ‎.ws‏, ‎.wsc‏, ‎.wsf‏, ‎.wsh

מנהלי מערכת יכולים להוסיף סוגי קבצים לרשימה זו על-ידי הוספת מפתח רישום מסוים והגדרת הערך שלו לרשימת סיומות מופרדות באמצעות נקודה-פסיק. הם יוכלו גם להסיר קבצים מרשימת הסיומות הלא בטוחות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×