הוספת פקדים נתונים חוזרים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

הוספת פקדים אשר איסוף פיסת מידע ממשתמש, או אשר מציגים פיסת מידע למשתמש, היא קלה, אך לעתים הוא לא מספיק. לעתים, ייתכן שיהיה עליך לאסוף נקודות מרובות של נתונים, כגון רשימה של פריטי עבור דוח הוצאות, או להציג נקודות מרובות של נתונים, כגון רשימה של משתמשים. בזמן באפשרותך להוסיף פקדים שונים, או אפילו רשימה של פקדים בטופס, וכן מקווים שהוספת מספיק, זוהי לא הדרך היעילה ביותר כדי לעצב טופס. כדי להכיל מצבים כך, Microsoft InfoPath 2010 כולל מספר לחצנים שיאפשרו לך ללכוד או להציג נתונים חוזרים, כגון טבלאות מסד נתונים או רשימות אורכי משתנות.

במאמר זה

אודות פקדי נתונים חוזרים

הוספת פקדי נתונים חוזרים

אודות פקדי נתונים חוזרים

מקטע חוזר

פקדי מקטע חוזר מכילים פקדים נוספים, כגון פקד מקטע רגיל, אך מאפשרים לך להוסיף כמה מקטעים לפי הצורך. לדוגמה, נניח טופס של יישום ביטוח שבו משתמשים צריך לפרט את השמות ואת גילאים תלויים שלהם. באפשרותך לעצב טופס כגון נייר טופס, עם שלושה שדות מצייני מיקום, מבוסס על ההנחה שרוב האנשים שיש יותר משלושה נתמכים מסוג זה. עם זאת, אם למשתמש יש יותר משלושה, לאחר מכן הם לא תהיה כל שטח להוספת נתמכים נוספים. באמצעות פקד מקטע חוזר, משתמשים יכולים להוסיף במספר השדות הנחוץ להן בסדר ביותר ניזונים רשימה.

גורם מכיל ריק רק תתווסף לאחר הוספת פקד מקטע חוזר לתבנית טופס. עבור הפקד מקטע חוזר יהיה שימושי, עליך להוסיף פקדים נוספים בתוך פקד מקטע חוזר, כגון שדות טבלה או טקסט.

כאשר המשתמשים יזיזו את המצביעים מעל המקטע החוזר, יופיע לחצן כחול עם חץ בפינה הימנית העליונה. זהו לחצן תפריט הקיצור. המשתמשים יוכלו ללחוץ על לחצן זה כדי לצפות באפשרויות להוספה או להסרה של המקטע החוזר.

השתמש במקטע חוזר כאשר ברצונך:

 • לאסוף מופעים מרובים של אותו סוג נתונים, כגון במקרה של הוספת ניזונים ליישום ביטוח.

 • להציג כמויות משתנות של נתונים בטופס, כגון הצגת רשומות עובדים ממסד נתונים והצגת רשומה 1 אם רק מוחזר 1, או 10 אם מוחזרות 10.

 • להימנע מאזורי מציין מיקום ריקים התופסים שטח קריטי בתבנית הטופס שלך.

לראש הדף

טבלה חוזרת

בעת חזרה על מקטעים מאפשרים לך להוסיף ופרוס פקדים כפי שפותחים במקטע רגיל, לעתים בתבנית טבלאית נחוצה. הוספת טבלה חוזרת כדי להציג נתונים בטבלה, כגון ממסד נתונים, או כדי לאפשר למשתמשים להוסיף שורות והזן נתונים טבלאיים נוספים.

טבלה חוזרת כוללת שלושה חלקים, שורת הכותרת, שורה אחת או יותר של נתונים, והכותרת התחתונה. שורת הכותרת משמשת בדרך כלל עבור כותרות עמודה ולאחר מכן ניתן להשתמש הכותרת התחתונה כדי להוסיף תיבות טקסט או תיבות ביטוי זה לסכם ערכים משורות הנתונים. שורות נתונים חוזרים, כמה פעמים כנדרש, כדי שתתאים לנתונים מאוכלס בטבלה, באופן דינמי או כתוצאה משתמש הזנת נתונים לטבלה. אין שורה אחת בלבד של כותרת עליונה וכותרת תחתונה ומוצגים, כברירת מחדל, רק את שורת הכותרת ואת שורת נתונים אחת.

השתמש בטבלה חוזרת כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים להזין נתונים בתבנית מובנית וטבלאית.

 • לאסוף פריטי שורה, נתונים מספריים וסוגי נתונים אחרים המוצגים באופן הטוב ביותר בטבלה.

 • לחסוך בשטח בתבנית הטופס שלך על-ידי הצגה רק של מספר השורות המכילות נתונים בפועל.

 • להציג או לעבוד עם רשומות ממסד נתונים, משירות אינטרנט או ממקור נתונים אחר בטבלה בתבנית הטופס.

לראש הדף

מקטע רקורסיבי חוזר

מקטע רקורסיבי חוזר מכיל פקדים אחרים, ניתן להוסיף בתוך עצמו ומאוגדת (לאגד: להתחבר לפקד שדה או קבוצה במקור הנתונים כך הנתונים שהוזנו לפקד נשמרים. כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר אל שדה או קבוצה ולכן נתונים שהוזנו לפקד לא יישמרו.) לקבוצות הפניה מקוננות (קבוצת הפניה: קבוצה המשויכת קבוצה אחרת כך שלהם ואת המאפיינים של קבוצות ושדות שהן מכילות תמיד יתאימו. אם שינוי המאפיינים של קבוצה אחת, הקבוצה other יתעדכן באופן אוטומטי.). באפשרותך להשתמש במקטעים רקורסיביים חוזרים כדי ליצור תוכן הירארכי, כגון חלוקה לרמות.

לראש הדף

טבלה חוזרת אופקית

טבלה חוזרת אופקית היא מקטע חוזר עם טבלה בתוך אשר מכיל מספר שורות החוזרת אופקית וטבלה המכילה כותרות השורות לצד שצוין. רכיבים בודדים אלה יש שאוחסן לאגד יחד לתוך אוסף מוגדרת מראש יכולים להכיל או איסוף נתונים טבלאיים המרחיבה, נתונים רבים יותר שנוסף לרשימה, על-ידי הוספת עמודות במקום על שורות. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת אופקית כדי לאסוף נתוני מכירות עבור כל רבעון. אם תבנית הטופס שלך מקושרת למסד נתונים, באפשרותך גם להשתמש בטבלה חוזרת אופקית כדי להציג או לעבוד עם רשומות ממסד נתונים זה.

טבלה חוזרת אופקית מורכבת משני חלקים עמודת הכותרת המופיע כברירת מחדל וכן עמודת נתונים חוזרים, בהתאם לצורך כדי להתאים את הנתונים מאוכלס לטבלה, באופן דינמי או כתוצאה משתמש הזנת נתונים לטבלה.

השתמש בטבלה חוזרת אופקית כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים להזין נתונים בתבנית מובנית וטבלאית.

 • אסוף נתונים ממשתמש המוצג בצורה הטובה ביותר בטבלה.

 • לחסוך מקום בשורת תבנית הטופס שלך על-ידי הצגת רק בעמודות רבות ככל להכיל נתונים בפועל.

 • להציג או לעבוד עם רשומות ממסד נתונים, משירות אינטרנט או ממקור נתונים אחר בטבלה בתבנית הטופס.

לראש הדף

אב/פירוט

אם אתה מצפה למשתמשים לעבוד עם כמויות גדולות של נתונים בטופס שלך — לדוגמה, הכוללת רשומות מרובות במסד נתונים — באפשרותך להשתמש פקד אב/פירוט כדי להקל עבורם לניהול נתונים אלה. כאשר המשתמש בוחר פריט בפקד הבסיס, מידע קשור בנושא פריט זה מופיע פקד פירוט.

לדוגמה, באפשרותך להשתמש פקד אב/פירוט בעת עיצוב טופס משאבי אנוש המחוברת למסד נתונים של רשומות עובדים. פקד האב שיוכל להציג שם העובד ותיאור התפקיד ולאחר הפקד פרטים באפשרותך להציג את המיקום העובדים, גיוס תאריך, תאריך לידה, וכן הלאה. במונחים של מסד נתונים, זהו לשווה הערך של קשר גומלין של יחיד ליחיד.

באופן דומה, באפשרותך להשתמש פקד האב כדי להציג ערכה אחת של רשומות (לדוגמה, שמות לקוחות) ולשלוט הפרטים כדי להציג רשומות קשורות (לדוגמה, הזמנות לקוחות). במונחים של מסד נתונים, זהו לשווה הערך של קשר גומלין של יחיד לרבים.

לראש הדף

קשר גומלין אב/פירוט

פקד אב/פירוט הוא למעשה ערכה של שני פקדים קשורים. אחד פקדים אלה הוא פקד האב הייעודי; השני הוא פקד הפירוט המיועד. פקד האב הוא תמיד טבלה חוזרת. פקד הפירוט יכול להיות טבלה חוזרת או מקטע חוזר. באפשרותך ליצור את קשרי הגומלין של אב/פירוט על-ידי הוספת הפקדים המתאימים חוזר בטופס ולאחר מכן לשנות את המאפיינים של כל פקד. לחלופין, באפשרותך להוסיף פקד אב/פירוט מוגדר מראש מהמקטע גורמים מכילים בחלונית המשימות פקדים.

בעת הוספת פקד אב/פירוט מחלונית המשימות פקדים, Microsoft Office InfoPath 2010 יוצר קשר גומלין של יחיד ליחיד בין פקד האב ובין פקד הפירוט. פירוש הדבר שלכל שורה שנבחרה בפקד האב יש רק תוצאה תואמת אחת בפקד הפירוט. בקשרי גומלין טיפוסי, פקדי אב ופירוט מאוגדים לאותה קבוצה חוזרת במקור הנתונים.

אם אתה מעדיף, באפשרותך לציין שדות המפתח במקור הנתונים המכילים נתונים קשורים כדי ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים עבור פקד אב/פירוט. בסוג זה של קשר גומלין, כל קטע נבחר בפקד האב העלול לגרום התאמות מרובות בפקד הפירוט. לדוגמה, אם למשתמשים לבחור רשומה ספק בפקד הבסיס, באפשרותו להציג את המוצרים המשויכים הספק בפקד הפירוט. בקשרי גומלין טיפוסי של אחד-לרבים, פקדי אב ופירוט מאוגדים לקבוצות חוזרות במקור הנתונים נפרדות

כדי ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים, עליך להשתמש באפשרויות בכרטיסיה אב/פירוט בתיבת הדו-שיח מאפיינים של כל פקד כדי לציין את שדות המפתח המתאים.

פקד אב/פירוט הוא למעשה ערכה של שני פקדים קשורים. פקד אחד הוא פקד האב הייעודי ולאחר והשני הוא פקד הפירוט. פקד האב הוא תמיד טבלה חוזרת. פקד הפירוט יכול להיות טבלה חוזרת או מקטע חוזר.

השתמש בפקד אב/פירוט כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים שממלאים טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך לעבוד ביתר יעילות עם כמויות גדולות של נתונים.

 • להציג את המקבילה של קשרי גומלין של יחיד ליחיד. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפקד אב/פירוט בעת עיצוב תבנית טופס משאבי אנוש המחוברת למסד נתונים של רשומות עובדים. פקד האב עשוי להציג שם ותפקיד של עובד ופקד הפירוט עשוי להציג מיקום, תאריך קבלה לעבודה ותאריך לידה של עובד.

 • להציג את המקבילה של קשרי גומלין של יחיד לרבים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפקד האב כדי להציג ערכה אחת של רשומות (לדוגמה, שמות לקוחות) ובפקד הפירוט כדי להציג רשומות קשורות (לדוגמה, הזמנות לקוחות).

InfoPath מספק פקד אב/פירוט מוגדר מראש שבאפשרותך להוסיף באמצעות חלונית המשימות פקדים. באפשרותך גם ליצור פקד אב/פירוט על-ידי הוספת טבלה חוזרת וומקטע חוזר (או שתי טבלאות חוזרות) ולאחר מכן לשנות את המאפיינים עבור כל פקד.

אם תבנית הטופס שלך מיועדת בעיקר להצגה על המסך, שקול למקם את פקד הפירוט בתוך פקד אזור גלילה בתבנית הטופס. בדרך זו, אם קיימת כמות גדולה של הנתונים המוצגים בפקד, המשתמשים שלך באפשרותך לגלול הנתונים. שים לב כי זו אינה האפשרות הטובה ביותר אם לדעתך משתמשים יהיה עליך להדפיס את הטפסים שלהם, מכיוון כל הנתונים המוסתרים באזור הגלילה על המסך לא יהיה גלוי גם בטופס המודפס.

לראש הדף

קבוצת בחירה חוזרת

באפשרותך להוסיף קבוצת בחירה חוזרת בטופס כך שמשתמשים יכולים להוסיף קבוצות בחירה מרובות (קבוצת בחירה: פקד הנמצא בשימוש כדי להציג קבוצה של המבטלות זו. כברירת מחדל, קבוצת בחירה מכילה שני מקטעי בחירה, שאחד מהם מופיע עבור המשתמש כאפשרות ברירת המחדל בטופס.) בעת מילוי אותו.

כאשר משתמשים מעבירים את מצביע העכבר מעל אפשרות ברירת המחדל בטופס, לחצן תפריט קיצור מופיע בפינה הימנית העליונה של הקבוצה בחירה חוזרת. משתמשים יכולים ללחוץ על לחצן זה כדי לראות אפשרויות עבור הוספה, הסרה או החלפה של אפשרויות.

לדוגמה, בטופס נסיעות, באפשרותך להשתמש בקבוצת בחירה חוזרת כדי לאפשר למשתמשים להזין מידע אודות שלהם נסיעות לרגל business. עבור כל מקטע תחבורה, משתמשים באפשרותך לבחור מבין שלוש האפשרויות — טיסות, מכונית או רכבת. כל אפשרות הצגת סידרת שדות שונים.

לראש הדף

הוספת פקדי נתונים חוזרים

הוספת מקטע רקורסיבי חוזר

הערה: באפשרותך להוסיף פקד מקטע רקורסיבי חוזר בטופס בלבד שנוצר באמצעות תבנית הטופס טופס ריק (InfoPath Filler), או שיש לו תאימות הגדרת טופס של InfoPath Fillerאפשרויות טופס תיבת הדו-שיח.

הוספת מקטע רקורסיבי חוזר (ליצור באופן אוטומטי את מקור הנתונים)

אם תבחר ש- Microsoft Office InfoPath 2010 יצירת מקור הנתונים בעת הוספת מקטע רקורסיבי חוזר, InfoPath יוצר קבוצה חוזרת המכילה הפניה לעצמו.

 1. מקם נקודת הכניסה במיקום שבו ברצונך להוסיף את מקטע רקורסיבי חוזר.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה ' בית '.

 3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  הערה: אם תיבת הסימון אינה זמינה, העיצוב של הטופס אינו מאפשר מקור הנתונים ייווצרו באופן אוטומטי. עליך להוסיף מקטע רקורסיבי חוזר המאוגד לקבוצה קיימת חוזר או לקבוצה שאתה יוצר.

 4. תחת גורמים מכילים פקדים, לחץ על מקטע רקורסיבי חוזר.

 5. כדי להוסיף פקד למקטע, גרור פקד מחלונית המשימות פקדים לתוך המקטע.

  הערה: עליך להעביר לא פקד שכבר מופיע בטופס למקטע זה, אלא אם שדה הפקד הוא כבר חלק מקבוצת המקטע.

לראש הדף

הוספת מקטע רקורסיבי חוזר (לאגד לקבוצה חוזרת קיימת)

 1. מקם נקודת הכניסה במיקום שבו ברצונך להוסיף את מקטע רקורסיבי חוזר.

 2. אם חלונית המשימות שדות אינה גלויה, לחץ על הצג שדות במקטע נתוני טופס בכרטיסיה ' נתונים '.

 3. בחלונית המשימות שדות, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך שהמקטע רקורסיבי חוזר שיש לאגד.

 4. לחץ על מקטע רקורסיבי חוזר.

  הערה: קבוצת עליך לחזור לבין חייב להכיל הפניה לעצמו. כדי ליצור קבוצה כזו, לחיצה ימנית קבוצה חוזרת בחלונית המשימות שדות, לחץ על הפניה ולאחר מכן להפנות את הקבוצה עצמו (הקבוצה לחצת).

עצה: באפשרותך גם להוסיף מקטע רקורסיבי חוזר המאוגד לקבוצה קיימת באמצעות חלונית המשימות פקדים, כל עוד מנקה את תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

לראש הדף

הוספת קבוצת בחירה חוזרת

הוספת קבוצת בחירה חוזרת (ליצור באופן אוטומטי את מקור הנתונים)

יש לך Microsoft Office InfoPath 2010 יצירת מקור הנתונים באופן אוטומטי בעת הוספת קבוצות בחירה חוזרת (וכן פקדים אחרים). אם תעשה זאת, InfoPath יוצר קבוצות המאוגדים למקטעי הבחירה בתוך קבוצת בחירה חוזרת. בנוסף, InfoPath יוצר קבוצה "וירטואלי" המאוגד קבוצה בחירה חוזרת. שם קבוצה וירטואלי ואחריהם (בחירה) בחלונית המשימות שדות.

הערה: באפשרותך להוסיף פקד קבוצת בחירה חוזרת בטופס בלבד שנוצר באמצעות תבנית הטופס טופס ריק (InfoPath Filler), או שיש לו תאימות להגדיר טופס של InfoPath Filler בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס.

 1. מקם נקודת הכניסה במיקום שבו ברצונך להוסיף את קבוצת בחירה חוזרת.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

 3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

 4. תחת גורמים מכילים, לחץ על קבוצת בחירה חוזרת.

  קבוצת בחירה חוזרת המכילה שני מקטעי בחירה מופיע בטופס.

 5. כדי להוסיף פקדים למקטעי הבחירה בתוך קבוצת בחירה חוזרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף פקדים למקטע הבחירה המהווה ברירת מחדל, גרור את הפקד הרצוי מתוך חלונית המשימות פקדים לתוך מקטע הבחירה הנקרא מקטע בחירה (ברירת מחדל).

  • כדי להוסיף פקדים למקטע בחירה חלופיים, גרור את הפקד הרצוי מתוך חלונית המשימות פקדים לתוך מקטע הבחירה הנקרא מקטע בחירה.

 6. כדי לבדוק את המקטע, בכרטיסיה בית, לחץ על תצוגה מקדימה.

  להציע אפשרויות יותר משני למשתמשים, באפשרותך להוסיף מקטעי בחירה נוספים בתוך קבוצת בחירה חוזרת. לשם כך, מקם את נקודת הכניסה בתוך קבוצת הבחירה חוזר ולאחר מכן לחץ על מקטע בחירה תחת גורמים מכילים בחלונית המשימות פקדים.

לראש הדף

הוספת קבוצת בחירה חוזרת (לאגד לקבוצה קיימת)

 1. מקם נקודת הכניסה במיקום שבו ברצונך להוסיף את קבוצת בחירה חוזרת.

 2. אם חלונית המשימות שדות אינה גלויה, לחץ על הצג שדות במקטע נתוני טופס בכרטיסיה ' נתונים '.

 3. בחלונית המשימות שדות, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך לאגד את קבוצת בחירה חוזרת כדי ולאחר מכן לחץ על קבוצת בחירה חוזרת.

  הערה: אם קבוצת בחירה חוזרת אינה זמינה, ייתכן הקבוצה שאליה אתה מנסה לאגד אינו תומך סוג זה של פקד. ניתן לאגד קבוצות בחירה חוזרות רק על קבוצות וירטואלי חוזרות. במקור הנתונים, קבוצות וירטואלי מופיעים (בחירה).

 4. כדי לבדוק את המקטע, בכרטיסיה בית, לחץ על תצוגה מקדימה.

עצה: באפשרותך גם להוסיף קבוצת בחירה חוזרת המאוגד לקבוצה קיימת באמצעות חלונית המשימות פקדים, כל עוד מנקה את תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

לראש הדף

הוספת טבלה חוזרת

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

 3. תחת גורמים מכילים, לחץ על טבלה חוזרת.

 4. אם אתה מוסיף את הטבלה החוזרת אל תבנית טופס ריקה חדשה, לאחר מכן:

  1. בתיבה מספר עמודות, הזן את מספר העמודות כי הטבלה אמורה להיות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. הטבלה החוזרת נוצרת עם תיבת טקסט בכל עמודה. כדי להמיר תיבת טקסט לפקד מסוג אחר, באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט, הצבע על שליטה שנה ולאחר מכן לחץ על הפקד הרצוי.

 5. אם אתה מוסיף את הטבלה החוזרת לתבנית טופס המבוסס על מקור נתונים קיים:

  1. בעמוד הראשון של אשף חוזרים איגוד טבלה, לחץ על מקור הנתונים שברצונך להשתמש ברשימה מקור נתונים, ולאחר מכן לחץ על הקבוצה החוזרת סמל 'קבוצה חוזרת' שברצונך לאגד את שורות הטבלה.

   כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוספה בתפריט הקיצור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור הקבוצה החוזרת.

  2. לחץ על הבא.

  3. בעמוד השני של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ פעמיים על השדות ברשימה איגוד נתונים שברצונך להוסיף כעמודות לטבלה.

   כדי ליצור שדה חדש ברשימה איגוד נתונים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה הטבלה החוזרת מאוגד, לחץ על הוסף, ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור השדה.

  4. כדי לסדר מחדש את העמודות, בחר עמודה ברשימה עמודות בטבלה ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

לראש הדף

הוספת מקטע חוזר

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

 3. תחת גורמים מכילים, לחץ על מקטע חוזר.

 4. אם אתה מוסיף מקטע חוזר לתבנית טופס ריקה חדשה:

  • כדי להוסיף פקדים למקטע חוזר, גרור את הפקדים הרצויים מחלונית המשימות פקדים לתוך המקטע החוזר בתבנית הטופס שלך.

   הערה: עליך להעביר לא פקד שהוא כבר בתבנית הטופס למקטע, אלא אם שדה הפקד הוא כבר חלק מקבוצת המקטע במקור הנתונים. אחרת, ייתכן ניתוק האיגוד עבור הפקד.

  • כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד את הטקסט שמעליו.

 5. אם אתה מוסיף מקטע חוזר לתבנית טופס המבוסס על מקור נתונים קיים:

  1. בתיבת הדו-שיח איגוד מקטע חוזר, בחר את הקבוצה החוזרת בה ברצונך לאחסן נתוני מקטע חוזר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. הוסף פקדים למקטע החוזר ולאחר מכן אגד אותם לשדות המתאימים במקור הנתונים.

  3. InfoPath משתמש בשם של שדה או קבוצה כתווית של הפקד. במידת הצורך, שנה את טקסט התווית.

   כמו כן, באפשרותך להשתמש בחלונית המשימות ' שדות ' כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות שדות, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה החוזרת שאליה ברצונך לאגד את המקטע החוזר ולאחר מכן לחץ על מקטע חוזר.

לראש הדף

הוספת פקד אב/פירוט

הערה: באפשרותך להוסיף פקד אב/פירוט רק בטופס שנוצר באמצעות תבנית הטופס טופס ריק (InfoPath Filler), או שיש לו תאימות להגדיר טופס של InfoPath Filler בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס.

הוספת פקד אב/פירוט בתבנית טופס חדשה ריקה

InfoPath מספק פקד אב/פירוט מוגדר מראש שבאפשרותך להוסיף באמצעות חלונית המשימות פקדים. באפשרותך גם ליצור פקד אב/פירוט על-ידי הוספת טבלה חוזרת מקטע חוזר (או שתי טבלאות חוזרות) ולאחר מכן לשנות את המאפיינים עבור כל פקד.

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

 3. תחת גורמים מכילים, לחץ על אב/פירוט.

 4. בתיבה מספר העמודות ברכיב האב בתיבת הדו-שיח הוספת רכיב אב/פירוט, הזן את מספר העמודות עבור פקד האב.

 5. בתיבה מספר שדות פירוט, הזן את המספר של שדות עבור פקד הפירוט ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בשני פקדים נוספים בתבנית הטופס — טבלה חוזרת (אב)ומקטע חוזר (פירוט).

 6. כדי לבדוק את קשרי הגומלין של אב/פירוט, בכרטיסיה בית, לחץ על תצוגה מקדימה, ולאחר מכן הזן נתונים בפקד האב. נתונים קשורים אמורים להופיע בפקד הפירוט. כמו כן, לחץ על שורות שונות בפקד האב כדי לאשר כי הנתונים התואמים מוצגת בפקד הפירוט.

לראש הדף

הוספת פקד אב/פירוט בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף פקד אב/פירוט מחלונית המשימות פקדים, כפי שמתואר בהליך הבא.

פקדי אב ופירוט עשויים להיות מאוגדים לאותה קבוצה חוזרת או לקבוצות חוזרות שונות, בהתאם לצרכיך. הפקדים המופיעים בתוך פקד אב/פירוט מאוגדים לשדות המהווים חלק מקבוצה חוזרת.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

 3. תחת גורמים מכילים, לחץ על טבלה חוזרת.

 4. בעמוד הראשון של אשף חוזרים איגוד טבלה, לחץ על הקבוצה החוזרת שאליה ברצונך לאגד את שורות הטבלה, ולאחר מכן לחץ על הבא. אם הטבלה שלך כוללת עמודה אחת בלבד, באפשרותך לבחור שדה חוזר במקום קבוצה חוזרת.

  כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה לאגד אליה את הטבלה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוסף ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הזן את מאפייני הקבוצה החוזרת.

 5. כדי להוסיף את העמודות שברצונך לכלול בטבלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדות ברשימה איגוד נתונים.

  כדי ליצור שדה חדש כדי להוסיף כעמודה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה הטבלה מאוגד, לחץ על הוסף בתפריט הקיצור, ולאחר מכן הוספת שדה או קבוצה של תיבת הדו-שיח, הזן מאפייני השדה.

 6. כדי לשנות את סדר העמודות, לחץ על עמודה ברשימה עמודות בטבלה, לחץ על הזז למעלה או הזז למטה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 7. לחץ פעמיים על התווית טבלה חוזרת מתחת לטבלה בתבנית הטופס.

 8. בכרטיסיה מאפיינים של כלי פקד ברצועת הכלים, לחץ על אב/פירוט.

 9. לחץ על קבע כדף הראשי, הקלד את מזהה ViewContext פקד האב בתיבה מזהה תבנית בסיס ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כדי להציג את מזהה ViewContext של פקד, באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד, לחץ על מאפייני < סוג הפקד > ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. המזהה ViewContext גלוי תחת המקטע ' קוד ' של הכרטיסיה. באפשרותך לסמן את הערך לצד ViewContext: תווית ולאחר מכן הקש CTRL + C כדי להעתיק את הערך ללוח. בדרך כלל בעת קביעת התצורה של אב/פירוט לשלוט, פקד האב היא טבלה חוזרת עצמה, אז שבה תשתמש המזהה ViewContext של הטבלה החוזרת שקביעת התצורה בשלב זה.

 10. מקם את הסמן על תבנית הטופס שלך במקום שבו ברצונך להוסיף את מקטע חוזר (פקד הפירוט).

 11. תחת גורמים מכילים בחלונית המשימות פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

  לחלופין, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת אחרת כפקד הפירוט.

 12. בעמוד הראשון של אשף איגוד מקטע חוזר, לחץ על הקבוצה החוזרת שברצונך לאגד למקטע ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. לחץ פעמיים על התווית מקטע חוזר המופיעה מתחת למקטע בתבנית הטופס.

 14. בכרטיסיה מאפיינים של כלי פקד ברצועת הכלים, לחץ על אב/פירוט.

 15. לחץ על קבע כמדפסת הפירוט ולאחר מכן לחץ על שם פקד האב ברשימה קשר למזהה אב. שם שתבחר אמור תואמים למזהה ViewContext הפקד שציינת בשלב 9.

 16. כדי לשנות את ברירת המחדל גומלין של יחיד ליחיד של הפקד אב/פירוט לקשרי גומלין של יחיד-לרבים, לחץ על לפי שדה מפתח תחת יחסי אב/פירוט ולאחר מכן לחץ על בחירת XPath סמל 'בחר XPath' לצד (שדה מפתח בסיס) ומכילים תיבות שדה מפתח (פירוט) כדי לציין שדות המפתח מתוך נתוני מקור הנתונים הקשורים המתאים כדי ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים.

 17. כדי לבדוק את קשרי הגומלין של אב/פירוט, בכרטיסיה בית, לחץ על תצוגה מקדימה, ולאחר מכן הזן נתונים בפקד האב. נתונים קשורים אמורים להופיע בפקד הפירוט. כמו כן, לחץ על שורות שונות בפקד האב כדי לאשר כי הנתונים התואמים מוצגת בפקד הפירוט.

  כמו כן, באפשרותך להשתמש בחלונית המשימות ' שדות ' כדי להוסיף פקדי אב/פירוט. כדי ליצור את פקד האב, בחלונית המשימות שדות, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה החוזרת שאליה ברצונך לאגד את פקד האב ולאחר מכן לחץ על טבלה חוזרת. בצע את אותם שלבים כלליים כדי ליצור את פקד פירוט.

לראש הדף

שינוי קשרי הגומלין אב/פירוט המוגדרים כברירת מחדל

בעת הוספת פקד פירוט/אב בתבנית הטופס באמצעות חלונית המשימות פקדים, InfoPath יוצר קשרי גומלין של יחיד ליחיד בין פקד האב ובין פקד הפירוט. המשמעות של קשרי גומלין של יחיד ליחיד היא שעבור כל קטע נבחר בפקד האב, מופיעה תוצאה תואמת אחת בפקד הפירוט.

באפשרותך לשנות את קשרי הגומלין של אב/פירוט מברירת המחדל של קשרי גומלין של יחיד ליחיד לקשרי גומלין של יחיד לרבים. המשמעות של קשרי גומלין של יחיד לרבים היא שעבור כל קטע נבחר בפקד האב, עשויות להופיע תוצאות תואמות מרובות בפקד הפירוט.

בעת הוספת פקד אב/פירוט בתבנית הטופס, InfoPath מוסיף טבלה חוזרת ומקטע חוזר כברירת מחדל. שני פקדים אלה מאוגדים לאותה קבוצה חוזרת במקור הנתונים. כברירת מחדל, שני הפקדים מכילים פקדים נוספים המאוגדים לשדות בקבוצה החוזרת. בקשרי גומלין של יחיד לרבים, עם זאת, פקדי אב ופירוט מאוגדים בדרך כלל לקבוצות חוזרות נפרדות.

אם הוספת פקד אב/פירוט בתבנית הטופס מחלונית המשימות פקדים, וברצונך ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים במקום קשרי גומלין של יחיד ליחיד, באפשרותך למחוק את פקד הפירוט ש- InfoPath יוצר. לאחר מכן באפשרותך ליצור פקד פירוט חדש שמתאים יותר לצרכיך, כמתואר בהליך הבא:

 1. בחר את המקטע החוזר המיועד להיות פקד הפירוט ולאחר מכן הקש על DELETE.

 2. הוספת מקטע חוזר חדש בתבנית הטופס:

  1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

  2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

  3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  4. תחת הוספת פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

 3. הוסף את הפקדים הרצויים במקטע חוזר:

  1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

  2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

  3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  4. תחת הוסף פקדים, לחץ על הפקד שברצונך להוסיף.

  5. חזור על שלבים 1 עד 4 עבור כל פקד שברצונך להוסיף.

 4. לחץ פעמיים על הכרטיסיה של מקטע בתבנית הטופס חוזר.

 5. לחץ על אב/פירוט בכרטיסיה מאפיינים של כלי פקד ברצועת הכלים.

 6. תחת הגדרות אב/פירוט, לחץ על הגדר כפירוט.

 7. קישור לרשימת מזהה הבסיס, לחץ על המזהה ViewContext פקד האב.

  כדי להציג את מזהה ViewContext של פקד, באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד, לחץ על מאפייני < סוג הפקד > ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. המזהה ViewContext גלוי תחת המקטע ' קוד ' של הכרטיסיה. באפשרותך לסמן את הערך לצד ViewContext: תווית ולאחר מכן הקש CTRL + C כדי להעתיק את הערך ללוח.

 8. תחת יחסי אב/פירוט, לחץ על לפי שדה מפתח.

 9. לחץ על בחירת XPath סמל 'בחר XPath' לצד התיבה שדה מפתח (בסיס), ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על שדה המפתח עבור פקד האב ולאחר מכן לחץ על אישור.

 10. לחץ על בחירת XPath סמל 'בחר XPath' לצד התיבה שדה (פירוט) מפתח, ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על שדה המפתח עבור פקד הפירוט ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם ברצונך ליצור קשרי גומלין של יחיד לרבים בעת יצירת פקד אב/פירוט לראשונה, שקול ליצור באופן ידני פקד אב/פירוט משלך במקום להשתמש בפקד האב/פירוט המוגדר מראש הזמין בחלונית המשימות פקדים. באפשרותך ליצור פקד משלך על-ידי הקמת קשרי גומלין של אב/פירוט בין טבלה חוזרת ובין מקטע חוזר או בין שתי טבלאות חוזרות בתבנית טופס. כדי לעשות זאת, פתח את תיבת הדו-שיח מאפיינים עבור כל פקד ולאחר מכן ייעד פקד אחד כפקד האב ואת הפקד השני כפקד הפירוט. על-ידי שינוי המאפיינים עבור פקד הפירוט, תוכל להגדיר קשרי גומלין של יחיד לרבים באמצעות השימוש בשדות מפתח.

לראש הדף

הוספת טבלה חוזרת אופקית

הערה: באפשרותך להוסיף פקד טבלה חוזרת אופקית בטופס בלבד שנוצר באמצעות תבנית הטופס טופס ריק (InfoPath Filler), או שיש לו תאימות הגדרת טופס של InfoPath Fillerאפשרויות טופס תיבת הדו-שיח.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על הלחצן בחלונית פקדים בפינה השמאלית התחתונה של המקטע פקדים בכרטיסיה בית.

 3. תחת גורמים מכילים, לחץ על טבלה חוזרת אופקית.

 4. אם אתה מוסיף טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס חדשה וריקה:

  1. בתיבה מספר שורות, הזן את מספר השורות שברצונך שבטבלה תכיל כברירת מחדל.

  2. טבלה חוזרת אופקית נוצרת עם תיבת טקסט בכל שורה בעמודת הנתונים. כדי להמיר תיבת טקסט לפקד מסוג אחר, באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט שברצונך להמיר, הצבע על שליטה שינוי ולאחר מכן לחץ על הפקד הרצוי.

 5. אם אתה מוסיף טבלה חוזרת אופקית לתבנית טופס המבוסס על מקור נתונים קיים:

  1. בעמוד הראשון של אשף חוזרים איגוד טבלה, לחץ על מקור הנתונים שברצונך להשתמש ברשימה מקור נתונים, ולאחר מכן לחץ על הקבוצה החוזרת סמל 'קבוצה חוזרת' שברצונך לאגד את שורות הטבלה.

   כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוסף ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור הקבוצה החוזרת.

  2. לחץ על הבא.

  3. בעמוד השני של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ פעמיים על השדות ברשימה איגוד נתונים שברצונך להוסיף כעמודות לטבלה.

   כדי ליצור שדה חדש, ברשימה איגוד נתונים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה מאוגד, לחץ על הוסף בטבלה חוזרת אופקית ולאחר מכן ציין את המאפיינים עבור השדה בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה.

  4. כדי לשנות את סדר העמודות, בחר עמודה ברשימה שורות רשימה בטבלה ולאחר מכן לחץ על הזז לפני או על העבר אחרי.

  5. לחץ על סיום.

לראש הדף

עצות פריסה עבור פקדי נתונים חוזרים

השתמש בעצות הבאות שיסייעו לך לעדן את המראה, הגודל והיבטים אחרים של הפקדים בתוך פקד נתונים חוזר:

 • כדי לשנות את הגודל של פקדים שונים בתוך פקד נתונים חוזר בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ, בחר את תיבות הטקסט שאת גודלן ברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנדרשות במקטע גודל הפקד על מאפייני הפקד כלים כרטיסיה ברצועת הכלים.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של הפקדים בתוך פקד נתונים חוזרים בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן בחר את תיבות הטקסט שברצונך לשנות. לחץ על הכרטיסיה מאפייני כלי פקד ברצועת הכלים, לחץ על גבולות או הצללה במקטע צבע של הכרטיסיה ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

 • כדי להתאים אישית את הטקסט המופיע בתיבת טקסט בתוך פקד נתונים חוזר, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן במקטע עיצוב טקסט בכרטיסיה בית של רצועת הכלים. לחלופין, באפשרותך להשתמש המקטע סגנונות גופן בכרטיסיה בית של רצועת הכלים

לראש הדף

עצות פריסה מקטע חוזר

השתמש בעצות הבאות שיסייעו לך לעדן את המראה, הגודל והיבטים אחרים של הפקדים בתוך פקד מקטע חוזר:

 • לעתים, הטקסט שבתוך הפקדים במקטע חוזר ותוויות מימין פקדים אלה עשוי להיראות מעט לא מיושרים. כדי ליישר אותם מחדש במהירות, באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד, לחץ על < סוג הפקד > מאפיינים, לחץ על ישר בכרטיסיה גודל ולאחר מכן לחץ על החל. אם תווית ופקד בתאים שונים בטבלת פריסה, באמצעות לחצן העכבר הימני על התא המכיל את התווית, לחץ על מאפייני טבלה בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על מרכז תחת יישור אנכי בכרטיסיה תא.

 • האפשרות לחזור אנכית בכרטיסיה תצוגה של תיבת הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר נבחרת כברירת מחדל. פירוש הדבר כאשר משתמשים מוסיף מקטעים חוזרים, מקטעים אלה מופיעים במבנה אנכי למטה לאורך הטופס. באפשרותך לבחור להפוך את מקטע חוזר הרחב אופקית על-ידי בחירה באפשרות החוזרים אופקית במקום זאת. הדבר מאפשר לך ליצור פריסות שונות לגמרי. לדוגמה, באפשרותך ליצור תבנית טופס הדומה לוח שנה. האפשרות החוזרים אופקית אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

לראש הדף

עצות פריסה טבלה חוזרת אופקית

השתמש בעצות הבאות שיסייעו לך לעדן את המראה, הגודל והיבטים אחרים של פקד טבלה חוזרת אופקית והפקדים שבתוכה:

 • טבלה חוזרת אופקית מורכבת ממקטע חוזר בתוך טבלת פריסה. הגבול השמאלי של טבלת הפריסה מגדיר את הנקודה שבה גלישת העמודות בטבלה לשורה הבאה כאשר משתמשים להוסיף עמודות נוספות. כדי לקבוע את גלישת עמודה, באפשרותך לגרור את הגבול השמאלי של תא הטבלה פריסה שתוחם את פקד המקטע החוזר ימינה או שמאלה.

 • טבלה חוזרת אופקית יכולה להיות שימושית למטרות הדפסה. עמודות בפקד גולשות לשורה הבאה בתבנית הטופס, כך כל המידע בטבלה מודפס. עם זאת, אם תבנית הטופס שלך מיועדת בעיקר להצגה על המסך, שקול למקם בטבלה חוזרת אופקית בתוך פקד אזור גלילה בתבנית הטופס. בדרך זו, אם משתמשים להזין כמות גדולה של נתונים בטבלה חוזרת אופקית, באפשרותם לגלול כדי להציג אותו במקום לראות את כל הנתונים בטופס. עם זאת, שים לב בעת שימוש אזור גלילה, אם משתמש מדפיס את הטופס, רק את הנתונים לגלויים על המסך בגלילה אזור יודפסו.

לראש הדף

דרכים להתאמה אישית של מקטע חוזר

לאחר הוספת מקטע חוזר בתבנית טופס, באפשרותך להתאים אותו אישית על-ידי שינוי המאפיינים וההגדרות שלו בתיבת הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח, בתבנית הטופס, באמצעות לחצן העכבר הימני על המקטע החוזר שאת המאפיינים שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על מאפייני מקטע חוזר.

הטבלה הבאה מתארת חלק מהדרכים בהן תוכל להתאים אישית מקטע חוזר ומציעה סיבות לביצוע פעולה זו. אף שהטבלה אינה מספקת מידע נהלי מפורט אודות האפשרויות בתיבת הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר, היא נותנת מושג לגבי טווח האפשרויות הזמינות.

הערות: 

 • אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן, תכונות מסוימות בתיבת הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר אינן זמינות. לדוגמה, לא ניתן להפעיל את ההגדרה המאפשרת למשתמשים להוסיף מקטעים באופן אופקי, במבנה זה-לצד.

 • אם תבנית הטופס שלך המבוסס על מסד נתונים, סכימה או ממקור נתונים קיים אחר, לא תוכל להתאים אישית את כל היבטי פקד. לדוגמה, ייתכן שתוכל לשנות את גודל הפקד אך לא שבשדה או בקבוצה את שמה, אשר הנגזרים ממקור נתונים קיים.

Tab

משימה

פרטים

נתונים

שינוי שם קבוצה

בעת עיצוב תבנית טופס חדשה וריקה, באפשרותך לשנות שדה ברירת המחדל או לקבץ שם עבור פקד למשהו שהוא קל יותר לזהות בעת עבודה עם מקור הנתונים. לדוגמה, בתבנית טופס ביטוח, קבוצה בשם "תלוי" הוא קל יותר להבין מקבוצה בשם "קבוצה 1".

הערה: שינוי שם הקבוצה אינו משנה את האיגוד בין מקטע חוזר בתבנית הטופס ובין קבוצה חוזרת במקור הנתונים. אם עליך לאגד מקטע חוזר לקבוצה חוזרת שונה, באמצעות לחצן העכבר הימני על המקטע החוזר ולאחר מכן לחץ על שינוי איגוד.

נתונים

מניעת משתמשים מהוספה ומחיקה של מקטעים

כברירת מחדל, תיבת הסימון אפשר למשתמשים להוסיף ולמחוק את המקטעים מסומנת. אם תנקה תיבת סימון זו, משתמשים לא יוכלו להוסיף או למחוק את המקטעים במקטע חוזר. הגדרה זו שימושית בתרחישי דיווח שבהם ברצונך להציג נתונים חוזרים אך אינך רוצה שמשתמשים ישנו נתונים אלה או יוסיפו מקטעים נוספים.

נתונים

התאמה אישית של פקודות תפריט

לחץ על שינוי כדי לערוך שינויים נוספים במאפייני המקטע. לדוגמה, באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח התאמה אישית של פקדים, בה באפשרותך להתאים אישית את השמות והמיקומים של פקודות התפריט המשמשות להוספה או להסרה של מקטעים בטופס המשתמש. סוג זה של התאמה אישית מקל על השימוש בתבנית הטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף פקודות מותאמות אישית לתפריט עריכה המאפשרות למשתמשים להסיר מקטעים חוזרים מהטופס שלהם.

נתונים

הצגה או התאמה אישית של טקסט רמז

תיבת הסימון הצג לחצן הוספה וטקסט רמז מסומנת כברירת מחדל. באפשרותך לנקות תיבת סימון זו אם אינך רוצה שמשתמשים יראו טקסט מנחה בטופס או שתוכל להתאים אישית את הטקסט המנחה. לדוגמה, אם ברשותך תבנית טופס ביטוח שבה משתמשים מתבקשים להזין נתמכים במקטע חוזר, כדאי לשנות את הטקסט "הזן פריט" המופיע מתחת למקטע החוזר ל"הוסף נתמך נוסף."

תצוגה

אפשר למשתמשים להוסיף מקטעים במבנה זה בצד זה במקום זה אחר זה

האפשרות ' חזור על אנכית נבחרת כברירת מחדל. פירוש הדבר כאשר משתמשים מוסיף מקטעים חוזרים, מקטעים אלה מופיעים במבנה אנכי למטה לאורך הטופס. באפשרותך לבחור להפוך את מקטע חוזר הרחב אופקית במקום זאת. הדבר מאפשר לך ליצור פריסות שונות לגמרי. לדוגמה, באפשרותך ליצור תבנית טופס הדומה לוח שנה. האפשרות החוזרים אופקית אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

תצוגה

סינון נתונים

לחץ על סינון נתונים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח סינון נתונים, בה תוכל לאפשר למשתמשים לסנן נתונים במקטע חוזר לפי ערכים שהמשתמש מזין או בוחר במקום אחר בטופס. לדוגמה, אם אתה משתמש מקטע חוזר כדי לאסוף מידע אודות פרוייקטים נוכחיים, באפשרותך לעצב תיבת רשימה המאפשרת למשתמשים לסנן את הפרוייקטים שלהם לפי מצב.

אב/פירוט

הגדרת יחסי אב/פירוט

בכרטיסיה אב/פירוט, תוכל ליצור קשר גומלין של אב/פירוט בין טבלה חוזרת (פקד האב) ובין מקטע חוזר (פקד הפירוט). אם הגדרת קשרי גומלין מסוג זה, נתונים קשורים יופיעו במקטע החוזר בהתבסס על הפריט שהמשתמש בוחר בטבלה החוזרת. פקדי אב/פירוט אינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן.

גודל

התאמת גודל, מרווח ושוליים

באפשרותך לציין באופן ידני את גודל הפקד על-ידי הזנת ערכים בתיבות גובה ורוחב. כן, באפשרותך למקד את המרווח ולדפים הפקד על-ידי שינוי המרווח, שהוא כמות השטח מאגר המקיף תוכן הפקד, או את השוליים, השווה גודל הרווח בין גבול הפקד כל הטקסט המקיף או פקדים בתבנית הטופס.

מתקדם

שינוי הסדר של אינדקס הטאב

באפשרותך לשנות את המיקום של פקד של תבנית הטופס הכולל המעבר באמצעות מקש טאב. המעבר באמצעות מקש טאב הוא הסדר שבו המוקד עובר בטופס שדה או אובייקט אחד לבא כפי משתמשים הקש TAB או SHIFT + TAB. אינדקס הכרטיסיה ברירת המחדל עבור כל הפקדים בתבנית טופס היא 0, אך המעבר באמצעות מקש טאב מתחיל ב- 1. כלומר, כל פקד עם המספר 1 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון תחילה כאשר משתמשים, הקש על מקש TAB. כל פקד עם המספר 2 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בשלב השני, וכן הלאה. כל הפקדים לזמינים עם 0 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בסדר המעבר באמצעות מקש טאב. אם ברצונך לדלג על פקדים בסדר המעבר באמצעות מקש טאב, הזן -1 בתיבה אינדקס טאב.

מתקדם

ציון תיאור מסך

כדי להפוך הערה הסברי לא יופיעו כאשר משתמשים מעבירים את המצביע שלהם מעל הפקד, הזן את הטקסט הרצוי בתיבה תיאור מסך. עזרי נגישות, כגון מסך לסקור עזרי שהופכות על המסך מידע זמין דיבור מעוצבות או ברייל הניתנת לרענון, לעתים קרובות מסתמך על תיאורי מסך אלה כדי לפרש מידע עבור המשתמשים שלהם.

מתקדם

ציון והתאמה אישית של הגדרות מיזוג

לחץ על הגדרות מיזוג כדי לציין כיצד הנתונים שהמשתמשים מזינים הפקד צריכה להופיע כאשר מספר טפסים משולבים. לדוגמה, באפשרותך לשנות את הסדר שבו המקטעים החוזרים נוספים לטופס היעד.

מתקדם

השג את מזהי ViewContext או XmlToEdit עבור מקטע חוזר

באפשרותך להשתמש הערך ViewContext או XmlToEdit כדי לזהות את הפקד בקוד. לדוגמה, אם אתה יודע את הערך של ViewContext, באפשרותך להשתמש בערך זה בעזרת השיטות SelectText או SelectNodes הכיתה View כדי לבצע פעולת עריכה באופן תוכניתי בנתוני XML המאוגדים לפקד. באופן דומה, אם אתה יודע את הערך של XmlToEdit, באפשרותך להשתמש בערך זה עם השיטה ExecuteAction של האובייקט View כדי להוסיף או להסיר מופעים של פקד חוזר באופן תיכנותי. לדוגמה, באפשרותך לציין ערך ספירה ActionType, כגון XCollectionInsert או XCollectionRemoveAll ואת שם XmlToEdit, המזהה את הקבוצה מסוים כך שיפעל עם.

טפסי דפדפן

התאמה אישית של ההגדרות עבור שליחת נתונים חזרה לשרת

הכרטיסיה ' טפסי דפדפן מופיעה רק כאשר אתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן. הוא מאפשר לך לקבוע אם נתונים נשלחים לשרת כאשר משתמשים מוסיפים או להסיר מקטעים בטופס.

פעולות נוספות

החלת כללים

לחץ פעמיים על הכרטיסיה במקטע חוזר ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים במקטע כללי בכרטיסיה מאפיינים של כלי פקד ברצועת הכלים. חלונית המשימות ' כללים ' מוצג, שבו באפשרותך להשתמש בכללים כדי להחיל פעולות כאשר משתמשים מוסיפים או עבודה עם פקדים בתוך המקטע החוזר.

פעולות נוספות

הוספת עיצוב מותנה

לחץ פעמיים על הכרטיסיה במקטע חוזר, ולחץ על ניהול כללים במקטע כללי בכרטיסיה מאפיינים של כלי פקד ברצועת הכלים, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על עיצוב. פעולה זו מאפשרת לך ליצור כלל עיצוב מותנה כדי לשנות את המראה של פקד, כולל את מצב הניראות שלה, בהתבסס על ערכים שהמשתמשים מזינים בטופס. לדוגמה, באפשרותך לבחור להסתיר מקטע חוזר בכל פעם שמשתמש ניקוי של תיבת סימון מסוימת בטופס.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×