הוספת פעילויות חדשות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הוראות אלה מיועדות ספציפית ל- Microsoft Project 2016, 2013 ו- 2010.

במאמר זה

הוספת פעילות בין פעילויות קיימות

הוספת פעילות לדיאגרמת רשת

הוספת פעילויות מרובות בו-זמנית

לאחר שהוספת פעילויות...

הוספת פעילות בין פעילויות קיימות

 1. בחר את השורה מתחת למקום שבו ברצונך למקם את הפעילות החדשה.

 2. לחץ על פעילות > פעילות.

  תמונה של לחצן 'פעילות' בקבוצה 'הוספה' של הכרטיסיה 'פעילות'.

 3. הקלד את שם הפעילות בשורה שנוספה.

מזהי הפעילויות נספרים מחדש באופן אוטומטי, אך הפעילות שנוספה שאינו מקושר באופן אוטומטי הפעילויות הסובבות. באפשרותך להגדיר את Project באופן אוטומטי קישורלהוסיף פעילויות כדי הפעילויות הסובבות.

הוספת פעילות לדיאגרמת רשת

 1. לחץ על תצוגה > דיאגרמת רשת.

  תמונה של לחצן 'דיאגרמת רשת' בכרטיסיה 'תצוגה'.

 2. לחץ על פעילות > פעילות.

  תמונה של לחצן 'פעילות' בקבוצה 'הוספה' של הכרטיסיה 'פעילות'.

 3. הקלד את שם הפעילות בתיבת הפעילות החדשה.

  תמונה של פעילות חדשה בדיאגרמת רשת.

לראש הדף

הוספת פעילויות מרובות בו-זמנית

טופס המשימה יכול לסייע לך להוסיף מספר פעילויות בו-זמנית, במיוחד אם המשימות כוללות את הקצאות משאבים ו- יחסי תלות בין פעילויות.

 1. לחץ על תצוגה > תרשים גנט.

  הקבוצה 'תצוגות פעילות' בכרטיסיה 'תצוגה'.

 2. לחץ על תצוגה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון פרטים.

  תמונה של תיבת הסימון 'פרטים' בכרטיסיה 'תצוגה'.

  החלון מתפצל ומציג את תרשים גנט בחלק העליון ואת טופס הפעילות בחלק התחתון.

 3. בתרשים גנט (למעלה), לחץ על השורה הריקה הראשונה בסוף רשימת הפעילויות.

 4. בטופס הפעילות (למטה), הקלד מידע אודות הפעילות החדשה:

  • בתיבה שם, הקלד את שם הפעילות החדשה.

  • בתיבה משך, הוסף את משך הפעילות.

  • אם ברצונך שמשך הפעילות יישאר קבוע גם אם הקצאות המשאבים ישתנו, סמן את מונחה מאמץ.

  • הוסף פרטים אודות הפעילות בעמודות הטופס (כגון המשאבים המוקצים ופעילויות קדם).

 5. לחץ על אישור כדי לשמור את הפעילות החדשה, ולאחר מכן לחץ על הבא כדי לעבור לשורה הבאה בתרשים גנט.

לאחר שהוספת פעילויות...

לראש הדף

הוראות אלה מיועדות ספציפית ל- Microsoft Project 2007.

מאמר זה?

צור משימה חדשה

יצירת פעילויות מרובות חדשות

יצירת משימה החוזרת (פעילות מחזורית)

יצירת פעילות חדשה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. בשדה שם פעילות, הקלד שם פעילות בסוף רשימת הפעילויות.

  באפשרותך להוסיף פעילות בין פעילויות קיימות על-ידי בחירת השורה מתחת למקום שבו ברצונך משימה חדשה תופיע. בתפריט הוספה, לחץ על פעילות חדשה ולאחר מכן הקלד את שם הפעילות בשורה שנוספה. מזהי הפעילויות נספרים מחדש באופן אוטומטי לאחר הוספת פעילות.

 3. הקש ENTER.

באפשרותך להשתמש של חלוקה לרמות לארגון שלך לוח זמנים כפי שאתה מזין פעילויות או שתוכל להמתין עד שתזין את כל הפעילויות של הפרוייקט. בעת חלוקה לרמות לוח זמנים עבור הפרוייקט שלך, עליך לפשט את הארגון כך הפרוייקט הוא קל יותר ליצור, לנהל ולתחזק.

הערות: 

לראש הדף

יצירת פעילויות מרובות חדשות

אם אתה מוסיף בבת אחת מספר פעילויות עם הקצאות משאבים ו- יחסי תלות בין פעילויות, ייתכן שיהיה לך כדאי שתזין מידע זה בפרוייקט שלך באמצעות תצוגת טופס פעילות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. בתפריט חלון, לחץ על פצל.

  החלון מתפצל ומציג את תצוגת תרשים גנט בחלק העליון ואת תצוגת טופס פעילות בחלק התחתון.

 3. בתצוגת תרשים גנט, לחץ על השורה הריקה הראשונה בסוף רשימת הפעילויות.

 4. בתצוגת טופס המשימה, הקלד את שם הפעילות שאתה יוצר בתיבה שם.

 5. בתיבה משך, הקלד את משך הפעילות.

 6. אם ברצונך שמשך הפעילות יישאר קבוע ללא קשר הקצאות משאבים, בחר בתיבת הסימון מונחה מאמץ כדי להפוך את הפעילות שלך מונחה מאמץ.

 7. בעמודות הטופס, הזן מידע מפורט אודות הפעילות (כגון המשאבים המוקצים ופעילויות קדם).

 8. לחץ על הבא כדי לשמור את הפעילות החדשה ולעבור לשורה הבאה בתצוגת תרשים גנט.

  הערה: לא ניתן להשתמש בתצוגת טופס פעילות כדי להזין תת פעילויות לפרוייקט שלך. תת-פעילויות שנוצרו על-ידי הסטה פנימה והחוצה של פעילויות בעת החלוקה לרמות של הפרוייקט שלך.

יצירת משימה החוזרת (פעילות מחזורית)

ייתכן שתגלה שישנן פעילויות שחוזרות לאורך הפרוייקט שלך. לדוגמה, ייתכן שתרצה מנהל להוסיף פעילות עבור הדוח של בעלי מניות נמסרה כל שלושה חודשים. בהתאם טבע שלהם, באפשרותך להזין אותן כפעילויות רגילות או פעילויות מחזוריות. אם הפעילות תחזור במרווחי זמן קבועים, עליך להזין אותו כפי שהיית עושה כל פעילות אחרת בכל פעם שהיא מתרחשת. אם הוא לחזור במרווחי זמן קבועים, הזן אותה כפעילות חוזרת.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. בחר את השורה מתחת למקום שבו ברצונך שתופיע הפעילות החוזרת.

 3. בתפריט הוספה, לחץ על פעילות חוזרת.

 4. בתיבה שם פעילות, הקלד את שם הפעילות.

 5. בתיבה משך, הקלד את המשך של מופע בודד של הפעילות.

 6. תחת תבנית מופע חוזר, לחץ על יומית, שבועית, חודשית או שנתית.

 7. ציין את תדירות הפעילות ובחר בתיבת הסימון לצד כל יום בשבוע הפעילות שאמורה להתרחש.

 8. תחת טווח מופע חוזר, הזן תאריך התחלה בתיבה התחלה. אם לא תזין תאריך בתיבה התחלה, Project ישתמש בתאריך ההתחלה של הפרוייקט.

 9. לחץ על סיום לאחר או סיום עד.

  • אם לחצת על סיום לאחר, הקלד את מספר המופעים של הפעילות.

  • אם לחצת על סיום עד, הזן את התאריך שבו ברצונך שהפעילות החוזרת תסתיים.

 10. תחת לוח תאריכים לתזמון משימה זו, בחר לוח תאריכים של משאב אם ברצונך להחיל לוח תאריכים לפעילות.

  אם ברצונך להחיל לוח תאריכים, ודא שהאפשרות ללא נבחרה מהרשימה לוח שנה.

  עצה: אם ברצונך להחיל לוח תאריכים, אך לא קשור לוח התאריכים הזה לתזמון של הפעילות, בחר בתיבת הסימון התזמון מתעלם מלוח תאריכים של משאב.

הערה: 

 • מזהי הפעילויות נספרים מחדש באופן אוטומטי לאחר הוספת הפעילות, מחוונים פעילות חוזרת תמונת סמל מופיעות בעמודה מחוונים.

 • אם הפעילות החוזרת שלך תתבצע על כל ימים שאינם ימי עבודה, Project שואלת אם ברצונך לתזמן מחדש מופעים אלה.

 • אם אתה מקצה משאבים ישירות לפעילות הערסל חוזרת על-ידי הקלדת שמות המשאבים בשדה שמות משאבים, המשאב יוקצו סך העבודה על הפעילות החוזרת ולא הפעילויות המחזוריות הבודדות בעת התרחשותן.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×