הוספת פעולת טופס מוכללת לתצוגת נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר הוספת פונקציונליות טופס לתצוגת נתונים, באפשרותך להוסיף במהירות כמה פעולות טופס מוכללת פשוט כדי לאפשר את הלקוחות שלך לבצע פעולות כגון לשמור את השינויים שבוצעו בטופס, ביטול שינויים, ולחזור אפילו חזור לתצוגת הנתונים שמהם הלקוח לפתוח את הטופס.

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת פונקציונליות טופס לתצוגת נתונים, עיין במאמרים הוספת תצוגת נתונים כטופסולערוך, למחוק, או הוספה של רשומות בתצוגת נתונים.

בנושא זה

מהו פעולת טופס?

הוסף את נווט אל מקור טופס פעולה ללחצן קיים

הוסף את נווט אל הדף טופס פעולה ללחצן קיים

הסרה או שינוי הסדר של פעולות

מהי פעולת טופס?

פעולות טופס הן אופני התנהגות שמתקיימים כאשר טופס מוצב שוב בשרת לצורך עיבוד. תצוגות נתונים שנוספו לטופס תומכות במגוון של פעולות טופס.

כאשר אתה לוחץ על שמור, מתבצעת פעולת השמירה — פעולת הטופס שמחילה את השינויים על הנתונים . כאשר אתה לוחץ על ביטול, מתבצעת פעולת הביטול — פעולת הטופס שמבטלת את השינויים שנעשו בנתונים .

מה ניתן לעשות עם פעולות טופס מוכלל?

פעולות של טופס מוכלל נוספים לטופס מתוך רשימת הפעולות בתיבת הדו-שיח פעולות טופס. להלן הפעולות טופס מוכלל עומדים לרשותך Microsoft Office SharePoint Designer 2007:

 • הפעולה בצע שומרת את כל השינויים שבוצעו במקור הנתונים.

 • הפעולה רענן מרעננת את התצוגה של טופס הנתונים בדף.

 • הפעולה בטל מבטלת את כל השינויים שבוצעו בנתונים.

 • הפעולה נווט אל המקור מנתבת מחדש את המשתמש אל דף שצוין באמצעות משתנה במחרוזת השאילתה של המקור.

 • הפעולה נווט לדף מנווטת מחדש את המשתמש אל דף אחר בדפדפן.

לראש הדף

הוסף את נווט אל מקור טופס פעולה ללחצן קיים

ניווט בין תצוגה טופס

באפשרותך להשתמש בפעולה טופס ניווט למקור להחזרת לקוח חזרה למקור תצוגת נתונים מיעד תצוגת נתונים הגיעה דרך היפר-קישור. פעולת טופס זו שימושית במיוחד כאשר עליך שלך מרובה פריטים תצוגות נתונים כדי לקשר טופס פריט יחיד המשמש עבור יצירה או עריכה של הרשומות.

לדוגמה, Northwind Traders, חברה להפצת מזון גורמה, בונה באינטרא-נט יישום אינטרנט כדי להציג ולנהל את המוצרים שלו. ברצונך לאפשר את הלקוחות שלך קישור מתצוגת נתונים לטופס עריכה ולאחר מכן חזור באופן אוטומטי לתצוגת הנתונים בעת שליחת בטופס עריכת השינויים שלהם.

להוסיף היפר-קישור למקור תצוגת נתונים

בסדר עבור הפעולה נווט אל מקור לפונקציה עבור לחצני שלך, עליך תחילה לוודא שאתה כולל את התכונות מוסיף כתובת ה-URL הפעולה טופס נווט אל מקור שיש להחזיר הלקוח למקור הנתונים. התכונות שעליך להוסיף הן התכונות onclickויעד .

לדוגמה, < > התגית עבור ההיפר-קישור במקור תצוגת נתונים עשוי להיראות כך.

<td class="ms-vb">
<a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
onclick="GoToLink(this);return false;"
target="_self">
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

הוסף את נווט לפעולה מקור ליעד תצוגת נתונים

לדוגמה, יש לך טופס בעל פריט יחיד כגון אלה.

תצוגת נתונים שנוספה כטופס בעל רשומה יחידה

כאשר הלקוח של יישום האינטרנט לוחץ על שמור או על ביטול, כדאי לך הלקוח שיש להחזיר לתצוגת הנתונים המקור שממנה הם הגיעו.

 1. בתצוגת עיצוב, בדף שמכילות את טופס בעל פריט יחיד, לחץ על ' שמור ' כדי לבחור את הלחצן.

  לחצן 'שמור'

 2. לאחר בחירת הלחצן, לחיצה ימנית אותו ולאחר מכן לחץ על פעולות טופס.

  מופיעה תיבת הדו-שיח פעולות טופס.

  תיבת הדו-שיח 'פעולות טופס'

  כברירת מחדל, הפעולה לבצע כבר נמצאת ברשימת פעולות הנוכחי. ביצוע הפעולה שומר את השינויים בנתונים.

 3. ברשימה רשימת פעולות, לחץ על נווט אל מקור ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 4. לחץ על אישור.

 5. חזור על השלבים הקודמים עבור לחצן ביטול.

כעת, כאשר מבקר הצגת האתר בדפדפן משנה נתונים בטופס ולאחר מכן לוחץ על שמור (או ביטול השינויים שלהם על-ידי לחיצה על ביטול ), שהם באופן אוטומטי בחזרה לתצוגת הנתונים שממנה הם הגיעו.

לראש הדף

הוסף את נווט אל הדף טופס פעולה ללחצן קיים

באפשרותך להוסיף בקלות את פעולת טופס מוכללת נווט לדף לתצוגת נתונים שנוסף כטופס.

כדי לעקוב אחר הדוגמה, צור תחילה את תצוגת הנתונים המתוארות במאמר הוספת תצוגת נתונים כטופס.

לאחר הוספת תצוגת נתונים לטופס, הטופס כולל הן לחצן שמור והן לחצן בטל לשמירה או לביטול של השינויים שנערכו בנתונים. הפעולות המשויכות מתבצעות כאשר המשתמש לוחץ על הלחצן המתאים מהשניים. כאשר אתה מחיל פעולת טופס חדשה, למעשה אתה מוסיף את הפעולה ללחצן. כאשר המשתמש לוחץ על הלחצן, מתבצעת הפעולה החדשה בנוסף לפעולת ברירת המחדל. כמו כן, באפשרותך לשנות את הסדר שבו מתבצעות הפעולות, או להוסיף או להסיר פעולות בכל עת.

בדוגמה זו, משתמש ינותב מחדש אל דף חדש לאחר שמירת השינויים שבוצעו בנתונים. עבור דף היעד, באפשרותך להשתמש בכל דף הקיים ב'רשימת תיקיות', או ליצור דף חדש.

 1. פתח את הדף שמכיל את תצוגת הנתונים שאליה ברצונך להוסיף פעולת טופס.

 2. בדף שכולל את הטופס, לחץ על שמור כדי לבחור את הלחצן.

  לחצן 'שמור'

  לאחר הבחירה בלחצן, לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על פעולות טופס בתפריט הקיצור.

  הפקודה 'פעולות טופס' בתפריט הקיצור

  מופיעה תיבת הדו-שיח פעולות טופס.

  תיבת הדו-שיח 'פעולות טופס'

  כברירת מחדל, הפעולה 'בצע' נמצאת כבר ברשימה פעולות נוכחיות. הפעולה 'בצע' שומרת את השינויים שבוצעו בנתונים.

 3. ברשימה רשימת פעולות, לחץ על הפעולה המוכללת החדשה שאותה ברצונך להוסיף בעת שמשתמש לוחץ על שמור בטופס.

  בהמשך לדוגמה, לחץ על נווט לדף ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  הערה: כאשר נבחרת פעולה ברשימה פעולות נוכחיות, מופיע תיאור של הפעולה שנבחרה בשטח שמתחת לרשימה פעולות נוכחיות.

 4. כדי לציין את הדף שאליו יש לנתב מחדש את המשתמש לאחר לחיצה על שמור, לחץ על נווט לדף ולאחר מכן לחץ על הגדרות.

 5. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולות טופס, לחץ על עיון.

 6. אתר את הדף שאליו ברצונך לנתב מחדש את המשתמש, לחץ עליו, ולאחר מכן לחץ על אישור שלוש פעמים.

 7. בתפריט קובץ, לחץ על שמור כדי לשמור את השינויים בטופס. לחלופין, באפשרותך להקיש CTRL+S.

כעת, כאשר מבקר שמציג את האתר בדפדפן משנה נתונים בטופס ולאחר מכן לוחץ על שמור, הוא מנותב מחדש באופן אוטומטי אל הדף שצוין בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולות טופס.

לראש הדף

הסרה או שינוי הסדר של פעולות

 • הפעולות ברשימה פעולות הנוכחי בתיבת הדו-שיח פעולות טופס מתרחשים בסדר שבו הן מופיעות ברשימה. כדי לשנות את הסדר שבו מתרחשות הפעולות, בחר בפעולה ברשימה פעולות הנוכחי ולאחר מכן לחץ על הלחצנים הזז למעלה ו הזז למטה כדי למקם את הפעולה למיקום הרצוי.

 • באפשרותך להסיר פעולה מהרשימה פעולות נוכחיות בקלות על-ידי לחיצה על הפעולה ולאחריה על הסר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×