הוספת סכומי ביניים ברשימת נתונים בגליון עבודה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך לחשב סכומי ביניים וסכומים כוללים באופן אוטומטי ברשימה עבור עמודה באמצעות הפקודה סכום ביניים.

חשוב: Subototals אינם נתמכים בטבלאות Excel. הפקודה סכום ביניים יופיעו בצבע אפור אם אתה עובד עם טבלת Excel. כדי להוסיף סכומי ביניים בטבלה, עליך להמיר תחילה את הטבלה לטווח רגיל של נתונים ולאחר מכן הוסף את סכום הביניים. שים לב כי פעולה זו תסיר את כל פונקציונליות הטבלה מהנתונים למעט עיצוב הטבלה. לחלופין, תוכל ליצור PivotTable.

בעת הוספת סכומי ביניים:

 • סכומי ביניים    מחושבים עם פונקציית סיכום, כגון Sum או הממוצע באמצעות הפונקציה SUBTOTAL. באפשרותך להציג יותר מסוג אחד של פונקציית סיכום עבור כל עמודה.

 • סכומים כוללים    הנגזרים מ- נתוני פירוט, ולא מתוך הערכים שבשורות. לדוגמה, אם אתה משתמש בפונקציית הסיכום Average, שורת הסכום הכולל מציגה ממוצע של כל שורות הפירוט ברשימה, ולא את ממוצע הערכים בשורות סכום הביניים.

דוגמה לסכומי ביניים אוטומטיים

אם חוברת העבודה מוגדרת לחישוב נוסחאות באופן אוטומטי, הפקודה סכום ביניים מחשבת מחדש ערכים של סכומי ביניים וסכומים כוללים באופן אוטומטי בזמן שאתה עורך את נתוני הפירוט. הפקודה סכום ביניים גם מתווה הרשימה כך שבאפשרותך להציג ולהסתיר את שורות הפירוט עבור כל סכום ביניים.

הערה: אם אתה מסנן נתונים המכילה סכומי ביניים, סכומי ביניים שלך עשוי להופיע מוסתרים. כדי להציג אותם שוב, נקה את כל המסננים לקבלת מידע נוסף אודות החלת מסננים, ראה התחלה מהירה: סינון נתונים באמצעות סינון אוטומטי.

 1. ודא שלכל עמודה ב- טווח של נתונים שעבורם ברצונך לחשב סכומי ביניים יש תווית בשורה הראשונה, מכילה עובדות דומות בכל עמודה, כי הטווח אינו כולל כל שורות או עמודות ריקות.

 2. בחר תא בטווח.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוסף רמה אחת של סכומי ביניים

  באפשרותך להוסיף רמה אחת של סכומי ביניים עבור קבוצת נתונים, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה.

  דוגמה לסכומי ביניים אוטומטיים

  1. עם כל שינוי בעמודה ספורט…

  2. …חשב סכום ביניים של העמודה מכירות.

  1. כדי למיין את העמודה המכילה את הנתונים שלפיהם ברצונך לקבץ, בחר עמודה זו ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה סינון ומיון, לחץ על מיין א' עד ת' או על מיין ת' עד א'‏.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על סכום ביניים.

   תמונת רצועת הכלים של Outlook

   תיבת הדו-שיח סכום ביניים מוצגת.

  3. בתיבה עם כל שינוי ב, לחץ על העמודה לסיכום ביניים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לבחור בספורט.

  4. בתיבה השתמש בפונקציה, לחץ על פונקציית הסיכום שבה ברצונך להשתמש כדי לחשב את סכומי הביניים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לבחור בסכום.

  5. בתיבה הוסף סכום ביניים ל, בחר בתיבת הסימון עבור כל עמודה המכילה ערכים שברצונך לחשב עבורם את סכום הביניים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לבחור במכירות.

  6. אם ברצונך להוסיף מעבר עמוד אוטומטי לאחר כל סכום ביניים, בחר בתיבת הסימון מעבר עמוד בין קבוצות.

  7. כדי לציין שורת סיכום מעל שורת הפרטים, נקה את תיבת הסימון סיכום מתחת לנתונים. כדי לציין שורת סיכום מתחת לשורת הפרטים, בחר בתיבת הסימון סיכום מתחת לנתונים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לנקות את תיבת הסימון.

  8. ניתן להשתמש שוב בפקודה סכומי ביניים על-ידי חזרה על השלבים אחד עד שבע כדי להוסיף סכומי ביניים נוספים עם פונקציות סיכום שונות. כדי למנוע את החלפת סכומי הביניים הקיימים, נקה את תיבת הסימון החלף סכומי ביניים נוכחיים.

  הוספת רמות מקוננות של סכומי ביניים

  באפשרותך להוסיף סכומי ביניים עבור הקבוצות הפנימיות המקוננות בתוך הקבוצות החיצוניות המתאימות להן, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה:

  דוגמה לסכומי ביניים חיצוניים ומקוננים

  1. עם כל שינוי בעמודה החיצונית אזור…

  2. …חשב סכום ביניים של מכירות עבור אותו אזור ובכל שינוי עבור העמודה הפנימית ספורט.

  1. כדי למיין את העמודה המכילה את הנתונים שלפיהם ברצונך לקבץ, בחר עמודה זו ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה סינון ומיון, לחץ על מיין א' עד ת' או על מיין ת' עד א'‏.

  2. הוספת סכומי הביניים החיצוניים

   כיצד להוסיף את סכומי ביניים חיצוניים

   1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על סכום ביניים.

    תמונת רצועת הכלים של Outlook

    תיבת הדו-שיח סכום ביניים מוצגת.

   2. בתיבה עם כל שינוי ב, לחץ על העמודה של סכומי הביניים החיצוניים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך ללחוץ על אזור.

   3. בתיבה השתמש בפונקציה, לחץ על פונקציית הסיכום שבה ברצונך להשתמש כדי לחשב את סכומי הביניים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לבחור בסכום.

   4. בתיבה הוסף סכום ביניים ל, בחר בתיבת הסימון עבור כל עמודה המכילה ערכים שברצונך לחשב מהם את סכום הביניים. בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לבחור במכירות.

   5. אם ברצונך להוסיף מעבר עמוד אוטומטי לאחר כל סכום ביניים, בחר בתיבת הסימון מעבר עמוד בין קבוצות.

   6. כדי לציין שורת סיכום מעל שורת הפרטים, נקה את תיבת הסימון סיכום מתחת לנתונים. כדי לציין שורת סיכום מתחת לשורת הפרטים, בחר בתיבת הסימון סיכום מתחת לנתונים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לנקות את תיבת הסימון.

   7. לחלופין, ניתן להשתמש שוב בפקודה סכום ביניים על-ידי חזרה על השלבים אחד עד שש להוספת סכומי ביניים נוספים עם פונקציות סיכום שונות. כדי למנוע את החלפת סכומי הביניים הקיימים, נקה את תיבת הסימון החלף סכומי ביניים נוכחיים.

  3. הוספת סכומי הביניים המקוננים

   כיצד להוסיף את סכומי ביניים מקוננים

   1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על סכום ביניים.

    תמונת רצועת הכלים של Outlook

    תיבת הדו-שיח סכום ביניים מוצגת.

   2. בתיבה עם כל שינוי ב, לחץ על עמודת סכום הביניים המקונן. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לבחור בספורט.

   3. בתיבה השתמש בפונקציה, לחץ על פונקציית הסיכום שבה ברצונך להשתמש כדי לחשב את סכומי הביניים. לדוגמה, בדוגמה שלעיל, יהיה עליך לבחור בסכום.

    בחר באפשרויות אחרות כלשהן הרצויות לך.

   4. נקה את תיבת הסימון החלף סכומי ביניים נוכחיים.

  4. חזור על השלב הקודם עבור סכומי ביניים מקוננים נוספים, החל בסכומי הביניים החיצוניים ביותר וכלה בפנימיים.

עצה: כדי להציג סיכום של סכומי ביניים ושל סכומים כוללים, לחץ על סימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש לצד מספרי השורות. השתמש בסימני החלוקה חיבור ו- חיסור כדי להציג או להסתיר את שורות הפירוט עבור סכומי ביניים בודדים.

 1. בחר תא בטווח שמכיל את סכומי הביניים.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על סכום ביניים.

  תמונת רצועת הכלים של Outlook

 3. בתיבת הדו-שיח סכום ביניים, לחץ על הסר הכל.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×