הוספת סימן, שבר או תו מיוחד

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לעתים, עליך להוסיף תו הוא שאינם בלוח המקשים, כגון סמל מטבע זר, סימן מסחרי (™), או שבר כגון 1/3. עבור כמה סימנים, באפשרותך להשתמש בתכונה תיקון שגיאות אוטומטי של להקליד אותם. לקבלת כל סימנים אחרים, עבור אל הוספה > סימן.

השתמש הגלריה סימנים

 1. כדי להוסיף סימנים אחרים, לחץ על הוספה > סימן.

  הפקודה 'סימן' בכרטיסיה 'הוספה'

  הגלריה סימנים, המכילה בין היתר סמלי מטבעות זרים, נפתחת.

 2. בחר סימן כדי להוסיף אותו.

 3. כדי לראות סימנים נוספים, לחץ על סימנים נוספים בחלק התחתון של הגלריה. תיבת הדו-שיח סימן נפתחת.

  התיבה 'סימן' ב- Word

 4. גלול לאורך רשימת התווים כדי לראות את כל הסימנים הזמינים בגופן הנוכחי (טקסט רגיל) בתיבה גופן. שים לב כי בעת הגלילה, התווית ברשימה הנפתחת ערכת משנה משתנה. אם ברצונך לדלג ישירות לסימן מסוים, לדוגמה, 'לא שווה ל-', בחר אופרטורים מתמטיים ברשימה ערכת משנה.

  התיבה 'ערכת משנה' בתיבה 'סימן'

  הערות: 

  • אם אינך רואה את הרשימה הנפתחת ערכת משנה, חפש בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח, וברשימה מ:, בחר Unicode (הקסדצימאלי).

  • האפשרות 'Unicode (הקסדצימאלי)' שנבחרה בתיבה 'סימן'

 5. אם אינך מוצא את הסימן הרצוי, בחר גופן אחר בתיבה גופן.

 6. כשאתה רואה את הסימן שחיפשת, לחץ על הוסף > סגור. אם אין ברצונך להוסיף סימן, לחץ על ביטול.

  עצה: עבור טקסט שפועל כמו תמונות, עבור אל אחד מגופני Wingding בתיבה גופן.

תיקון השגיאות האוטומטי ממיר רצף של הקשות לסימנים. להלן כמה מהסימנים הנפוצים ביותר.

הקלד

כדי להוסיף

(‏c)

©

(r‏)

®‎

(tm‏)

(e‏)

כדי לראות את כל ההקשות האחרות שניתן להמיר לסימנים, לחץ על קובץ > אפשרויות> הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי וגלול כלפי מטה ברשימה בכרטיסיה תיקון שגיאות אוטומטי. ניתן גם ליצור תו משלך של תיקון שגיאות אוטומטי בכרטיסיה תיקון שגיאות אוטומטי על-ידי הקלדת הקשות בתיבה החלפה והקלדה של התוכן שיחליף את ההקשות בתיבה ב:.

חלק מהשברים (1/4, 1/2 ו- 3/4‏) מוחלפים באופן אוטומטי בתו שבר כאשר אתה מקליד אותם ( ¼, ½, ¾ ). אך שברים אחרים אינם מוחלפים (1/3‏, 2/3‏, 1/5 וכולי).

 1. כדי להחליף שברים לתווי שבר, לחץ על הוספה > סימן > סימנים נוספים.

 2. ברשימה הנפתחת ערכת משנה, לחץ על צורות מספרים ובחר שבר.

  הערות: 

  • אם אינך רואה את הרשימה הנפתחת ערכת משנה, חפש בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח, וברשימה מ:, בחר Unicode (הקסדצימאלי).

  • האפשרות 'Unicode (הקסדצימאלי)' שנבחרה בתיבה 'סימן'

 3. לחץ על הוסף > סגור.

  עצות: 

  • ב- Word, Outlook, PowerPoint, Excel ו- OneNote, באפשרותך להשתמש תיקון שגיאות מתמטיות אוטומטי כדי להוסיף סימנים מתמטיים נוספים באופן אוטומטי. לחץ על קובץ > אפשרויות > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי. לחץ על הכרטיסיה תיקון שגיאות מתמטיות אוטומטי כדי לראות רשימה של קיצורי מקשים באפשרותך להקליד למסמך שלך כדי להוסיף סימנים מתמטיים. הקפד לבחור את תיבת הסימון החלף טקסט בעת הקלדתו. בהתאם לשלב שבו אתה נמצא במסמך, ייתכן שתצטרך לבחור באפשרות בכללי השימוש של תיקון שגיאות מתמטיות אוטומטי מחוץ לתחומי המתמטיקה.

  • ב- Word, Outlook ו- PowerPoint, באפשרותך להשתמש עיצוב אוטומטי כדי להמיר שברים מוקלדים לסימני שבר. לחץ על קובץ > אפשרויות > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי. בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה, תחת החלף בעת ההקלדה, בחר שברים (1/2) בתווי שברים (½). למד עוד אודות עיצוב אוטומטי.

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את התו המיוחד.

 2. לחץ על הוספה > סימן > סימנים נוספים.

 3. בתיבת הדו-שיח סימן, לחץ על הכרטיסיה תווים מיוחדים.

 4. לחץ פעמיים על התו שברצונך להוסיף.

 5. לחץ על סגור.

בעת בחירת בתו ASCII (עשרוני) או תו Unicode בתיבת הדו-שיח סימן, קוד התו שלו מופיע בתיבה קוד תווים. אם ידוע לך קוד התו, באפשרותך להקליד אותה ישירות בתיבה קוד תווים כדי לאתר את תו ASCII או Unicode.

הערה: ודא כי ערכת התווים הנכונה — לדוגמה, ASCII (הקסדצימאלי) — נבחרה בתיבה מאת. אחרת, בעת הקלדת קוד התו, התו שמוצג עשוי להיות לא הרצוי.

השם המופיע לפני התיבה קוד תו הוא שם התו הרשמי ASCII או Unicode רגיל.

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את התו ASCII או Unicode.

 2. לחץ על הוספה > סימן >סימנים נוספים.

 3. תיבת הדו-שיח ' סימן ', בתיבה גופן, לחץ על הגופן הרצוי.

 4. בתיבה מאת, לחץ על ASCII (עשרוני), (הקסדצימאלי) של ASCII או Unicode.

 5. אם התיבה ערכת משנה זמינה, בחר קבוצת משנה של תווים.

 6. לחץ פעמיים על הסימן שברצונך להוסיף.

 7. לחץ על סגור.

הערה: כדי להוסיף תו ASCII (עשרוני) מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח ' סימן ', ודא כי NUM LOCK מופעל. לאחר מכן החזק את מקש ALT לחוץ והקלד 0 ואת קוד התו במקלדת הנומרית (לא באמצעות מקשי המספרים בשורה העליונה של לוח המקשים). לאחר מכן שחרר את מקש alt לחוץ. ניתן להקליד רק קודי (עשרוני) תווים של ASCII לפרסום.

כדורים Harvey הם מעגלית סמלים שניתן להשתמש בהם כדי להשוות מידע איכותי.

כדורים Harvey אתה משמש כדי להעביר מידע איכותי השוואתי, סימנים מעגלית
 1. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את הסימן.

 2. לחץ על הוספה > סימן. (או לחץ על הוספה > סימן > סימנים נוספים.)

  פתיחת תיבת הדו-שיח סימן.

 3. פתח את הרשימה הנפתחת גופן אלפביתי, ובחר את הגופן Unicode המותקנים באמצעות לגירסת office שברשותך:

  • Arial MS Unicode (Office 2007, Office 2010, Office 2013 )

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016 )

 4. בתיבה ערכת משנה, בחר צורות גיאומטריות.

  הגופן Unicode בתיבת הדו-שיח הוספת סימן כוללת הסימנים כדור Harvey
 5. בחר את הסימן שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 6. לחץ על סגור בסיום סימנים הוספה.

התאמת גודל

לאחר שתוסיף את הסימן, באפשרותך לשנות את הגודל או הצבע באמצעות הכרטיסיה בית או קובץ של רצועת הכלים. ראה שינוי גודל הגופן לקבלת הוראות ספציפיות.

ודא שהסימנים יהיו כלולים אם אתה משתף את המצגת

בעת הוספת סימני כמו אלה, אנו ממליצים לך גם הגופנים להטביע במסמך. אחרת, אם המסמך לשיתוף עם אחרים ופתחת במחשב אחר שאינו מכיל מותקנים אותם הגופנים, ייתכן התווים סימן לא ייראה כמתוכנן. כדי להטביע גופנים, בחר קובץ > אפשרויות > שמור > שמר אמינות בעת שיתוף > הטבע גופנים בקובץ זה. עיין במאמר הטבע גופנים ב- Word, PowerPoint, ו- Excel לקבלת מידע נוסף.

למידע נוסף

הוספת סימנים מתמטיים

בחירת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי עבור רישיות, איות וסימנים

קביעת התצורה או ביטול של עיצוב טקסט אוטומטי (עיצוב אוטומטי)

הכרטיסיה סימנים   

גופן      ציון ישמש גופן הטקסט שאת התו בערכת תווים מיוחדים. בתיבה, בחר שם גופן.

ערכת משנה      ציון ערכת משנה של תווים מיוחדים עבור הגופן שנבחר, אם הם זמינים. ערכת משנה של גופן יכולה לכלול רשימה מורחבת של תווי שפה, כגון יוונית או רוסית (קירילית), או קטגוריית תווים, כגון סימני מטבע. בתיבה, בחר שם של ערכת משנה.

רשימת סימנים     מייצג את הרשימה המלאה של סמלים שניתן להוסיף מתוך הגופן ואת משנה שנבחר.

סימנים שהיו בשימוש לאחרונה      רשימות הנפוצים ביותר סימנים שנוספו.

תיאור      מספק תיאור בעל משמעות הסימן שנבחר. לדוגמה, אם הסימן £ נבחר, התיאור יופיע כסולמית.

קוד תו      הצגה או קבלה של קלט של קוד ייחודי המייצג סימן.

מתוך      מציין תו להגדיר שבו קוד התו המבוסס על. ASCII הוא תקן קידוד תווים המבוסס על האלף-בית באנגלית. Unicode הוא תקן קידוד תווים המאפשר כמעט כל השפות הכתובות בעולם באמצעות ערכת תווים יחידה.

הכרטיסיה תווים מיוחדים   

תו      פירוט ערכה הנמצאת בשימוש נפוץ של תווים מיוחדים והתיאורים שלהם.

מקש קיצור      פירוט קיצור המקשים שהוקצה עבור כל אחד מהתווים המיוחדים ברשימה.

גופן     ציון ישמש גופן הטקסט שאת התו בערכת תווים מיוחדים. בתיבה, בחר שם גופן.

ערכת משנה     ציון ערכת משנה של תווים מיוחדים עבור הגופן שנבחר, אם הם זמינים. ערכת משנה של גופן יכולה לכלול רשימה מורחבת של תווי שפה, כגון יוונית או רוסית (קירילית), או קטגוריית תווים, כגון סימני מטבע. בתיבה, בחר שם של ערכת משנה.

רשימת סימנים     מייצג את הרשימה המלאה של סמלים שניתן להוסיף מתוך הגופן ואת משנה שנבחר.

סימנים שהיו בשימוש לאחרונה     רשימות הנפוצים ביותר סימנים שנוספו.

תיאור    מספק תיאור בעל משמעות הסימן שנבחר. לדוגמה, אם הסימן £ נבחר, התיאור יופיע כסולמית.

קוד תו     הצגה או קבלה של קלט של קוד ייחודי המייצג סימן.

מתוך     מציין תו להגדיר שבו קוד התו המבוסס על. ASCII הוא תקן קידוד תווים המבוסס על האלף-בית באנגלית. Unicode הוא תקן קידוד תווים המאפשר כמעט כל השפות הכתובות בעולם באמצעות ערכת תווים יחידה.

גופן     ציון ישמש גופן הטקסט שאת התו בערכת תווים מיוחדים. בתיבה, בחר שם גופן.

ערכת משנה     ציון ערכת משנה של תווים מיוחדים עבור הגופן שנבחר, אם הם זמינים. ערכת משנה של גופן יכולה לכלול רשימה מורחבת של תווי שפה, כגון יוונית או רוסית (קירילית), או קטגוריית תווים, כגון סימני מטבע. בתיבה, בחר שם של ערכת משנה.

רשימת סימנים     מייצג את הרשימה המלאה של סמלים שניתן להוסיף מתוך הגופן ואת משנה שנבחר.

סימנים שהיו בשימוש לאחרונה     רשימות הנפוצים ביותר סימנים שנוספו.

תיאור     מספק תיאור בעל משמעות הסימן שנבחר. לדוגמה, אם הסימן £ נבחר, התיאור יופיע כסולמית.

קוד תו    הצגה או קבלה של קלט של קוד ייחודי המייצג סימן.

מתוך     מציין תו להגדיר שבו קוד התו המבוסס על. ASCII הוא תקן קידוד תווים המבוסס על האלף-בית באנגלית. Unicode הוא תקן קידוד תווים המאפשר כמעט כל השפות הכתובות בעולם באמצעות ערכת תווים יחידה.

גופן     ציון ישמש גופן הטקסט שאת התו בערכת תווים מיוחדים. בתיבה, בחר שם גופן.

ערכת משנה     ציון ערכת משנה של תווים מיוחדים עבור הגופן שנבחר, אם הם זמינים. ערכת משנה של גופן יכולה לכלול רשימה מורחבת של תווי שפה, כגון יוונית או רוסית (קירילית), או קטגוריית תווים, כגון סימני מטבע. בתיבה, בחר שם של ערכת משנה.

רשימת סימנים     מייצג את הרשימה המלאה של סמלים שניתן להוסיף מתוך הגופן ואת משנה שנבחר.

סימנים שהיו בשימוש לאחרונה     רשימות הנפוצים ביותר סימנים שנוספו.

תיאור     מספק תיאור בעל משמעות הסימן שנבחר. לדוגמה, אם הסימן £ נבחר, התיאור יופיע כסולמית.

קוד תו     הצגה או קבלה של קלט של קוד ייחודי המייצג סימן.

מתוך     מציין תו להגדיר שבו קוד התו המבוסס על. ASCII הוא תקן קידוד תווים המבוסס על האלף-בית באנגלית. Unicode הוא תקן קידוד תווים המאפשר כמעט כל השפות הכתובות בעולם באמצעות ערכת תווים יחידה.

הכרטיסיה סימנים   

גופן     ציון ישמש גופן הטקסט שאת התו בערכת תווים מיוחדים. בתיבה, בחר שם גופן.

ערכת משנה     ציון ערכת משנה של תווים מיוחדים עבור הגופן שנבחר, אם הם זמינים. ערכת משנה של גופן יכולה לכלול רשימה מורחבת של תווי שפה, כגון יוונית או רוסית (קירילית), או קטגוריית תווים, כגון סימני מטבע. בתיבה, בחר שם של ערכת משנה.

רשימת סימנים     מייצג את הרשימה המלאה של סמלים שניתן להוסיף מתוך הגופן ואת משנה שנבחר.

סימנים שהיו בשימוש לאחרונה     רשימות הנפוצים ביותר סימנים שנוספו.

תיאור     מספק תיאור בעל משמעות הסימן שנבחר. לדוגמה, אם הסימן £ נבחר, התיאור יופיע כסולמית.

קוד תו     הצגה או קבלה של קלט של קוד ייחודי המייצג סימן.

מתוך     מציין תו להגדיר שבו קוד התו המבוסס על. ASCII הוא תקן קידוד תווים המבוסס על האלף-בית באנגלית. Unicode הוא תקן קידוד תווים המאפשר כמעט כל השפות הכתובות בעולם באמצעות ערכת תווים יחידה.

הכרטיסיה תווים מיוחדים   

תו     פירוט ערכה הנמצאת בשימוש נפוץ של תווים מיוחדים והתיאורים שלהם.

מקש קיצור     פירוט קיצור המקשים שהוקצה עבור כל אחד מהתווים המיוחדים ברשימה.

גופן     ציון ישמש גופן הטקסט שאת התו בערכת תווים מיוחדים. בתיבה, בחר שם גופן.

ערכת משנה     ציון ערכת משנה של תווים מיוחדים עבור הגופן שנבחר, אם הם זמינים. ערכת משנה של גופן יכולה לכלול רשימה מורחבת של תווי שפה, כגון יוונית או רוסית (קירילית), או קטגוריית תווים, כגון סימני מטבע. בתיבה, בחר שם של ערכת משנה.

רשימת סימנים     מייצג את הרשימה המלאה של סמלים שניתן להוסיף מתוך הגופן ואת משנה שנבחר.

סימנים שהיו בשימוש לאחרונה     רשימות הנפוצים ביותר סימנים שנוספו.

תיאור     מספק תיאור בעל משמעות הסימן שנבחר. לדוגמה, אם הסימן £ נבחר, התיאור יופיע כסולמית.

קוד תו     הצגה או קבלה של קלט של קוד ייחודי המייצג סימן.

מתוך     מציין תו להגדיר שבו קוד התו המבוסס על. ASCII הוא תקן קידוד תווים המבוסס על האלף-בית באנגלית. Unicode הוא תקן קידוד תווים המאפשר כמעט כל השפות הכתובות בעולם באמצעות ערכת תווים יחידה.

הכרטיסיה סימנים   

גופן      ציון ישמש גופן הטקסט שאת התו בערכת תווים מיוחדים. בתיבה, בחר שם גופן.

ערכת משנה      ציון ערכת משנה של תווים מיוחדים עבור הגופן שנבחר, אם הם זמינים. ערכת משנה של גופן יכולה לכלול רשימה מורחבת של תווי שפה, כגון יוונית או רוסית (קירילית), או קטגוריית תווים, כגון סימני מטבע. בתיבה, בחר שם של ערכת משנה.

רשימת סימנים     מייצג את הרשימה המלאה של סמלים שניתן להוסיף מתוך הגופן ואת משנה שנבחר.

סימנים שהיו בשימוש לאחרונה      רשימות הנפוצים ביותר סימנים שנוספו.

תיאור      מספק תיאור בעל משמעות הסימן שנבחר. לדוגמה, אם הסימן £ נבחר, התיאור יופיע כסולמית.

קוד תו      הצגה או קבלה של קלט של קוד ייחודי המייצג סימן.

מתוך      מציין תו להגדיר שבו קוד התו המבוסס על. ASCII הוא תקן קידוד תווים המבוסס על האלף-בית באנגלית. Unicode הוא תקן קידוד תווים המאפשר כמעט כל השפות הכתובות בעולם באמצעות ערכת תווים יחידה.

תיקון שגיאות אוטומטי      מציג את תיבת הדו-שיח ' תיקון שגיאות אוטומטי ', שבו באפשרותך לציין צירוף מילים של טקסט שניתן להחליפו בסימן נבחר בכל פעם הקלדת הטקסט.

מקש קיצור      הצגת תיבת הדו-שיח התאמה אישית של לוח המקשים, בה באפשרותך להקצות קיצור מקשים כדי לשייך את הסימן שנבחר.

הכרטיסיה תווים מיוחדים   

תו      פירוט ערכה הנמצאת בשימוש נפוץ של תווים מיוחדים והתיאורים שלהם.

מקש קיצור      פירוט קיצור המקשים שהוקצה עבור כל אחד מהתווים המיוחדים ברשימה.

תיקון שגיאות אוטומטי      מציג את תיבת הדו-שיח ' תיקון שגיאות אוטומטי ', שבו באפשרותך לציין צירוף מילים של טקסט אשר יוחלף בסימן הנבחר בכל פעם הקלדת הטקסט.

מקש קיצור     הצגת תיבת הדו-שיח התאמה אישית של לוח המקשים, בה באפשרותך להקצות קיצור מקשים כדי לשייך התו המיוחד שנבחרה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×