הוספת סימן מים שמופיע בכל עמוד

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Microsoft Office Publisher 2007, באפשרותך לדמות את translucence של סימן מים מסורתית על-ידי הוספת טקסט או תמונות הרקע של עמוד.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת סימן מים של טקסט

הוספת סימן מים גרפיים

הוספת סימן מים של WordArt

הוספת סימן מים אחר ערכה של דפים

הוספת סימן מים של טקסט

הוסף מילים כגון ' טיוטה ' או ' לדוגמה העמודים בפרסום באמצעות שיטה זו פשוט.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על עמוד בסיס.

 2. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, הצבע על שם עמוד הבסיס שברצונך להוסיף את סימן מים, לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 3. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על תיבת הטקסט תמונת לחצן .

  הערה: אם סרגל הכלים אובייקטים אינה פתוחה, לחץ על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על אובייקטים.

 4. בעמוד הבסיס, לחצו כדי ליצור את תיבת הטקסט.

 5. הקלידו את הטקסט הרצוי ולאחר מכן בחרו את הטקסט.

 6. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 7. בתיבת הדו-שיח גופן, לחץ על החץ לצד הרשימה צבע ולאחר מכן לחץ על אפקטי מילוי.

 8. בתיבת הדו-שיח אפקטי מילוי, לחצו על גוון צבע של 30 אחוזים או בהיר יותר.

  הערה: באפשרותכם לשנות את הצבע על-ידי לחיצה על החץ ליד צבע בסיס ולאחר מכן בחירה באחת מאפשרויות הצבע.

  עצה: כדי לדמות סימן מים מסורתית, בחר הבלט או חריטה תחת אפקטים בתיבת הדו-שיח גופן.

 9. כדי לחזור לעמוד בפרסום, לחץ על סגור תצוגת תבנית בסיס בסרגל הכלים עריכת עמודי בסיס.

לראש הדף

הוספת סימן מים של גרפיקה

תמונות, בין אם הן קטנות ובין אם הן בגודל עמוד שלם, משמשות כרקעים שימושיים עבור טקסט, כאשר צבע הטקסט מנוגד בעקביות לצבעי התמונה. באפשרותכם להשתמש בתמונה, בפריט אוסף תמונות או בגרפיקה אחרת, כגון סמל חברה. תחילה, הוסיפו מסגרת לעמוד. לאחר מכן, הוסיפו את התמונה לתוך המסגרת. לבסוף עצבו את התמונה.

הגדרת המסגרת

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על עמוד בסיס.

 2. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, הצבע על שם עמוד הבסיס שברצונך להוסיף את סימן מים, לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 3. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על מסגרת תמונה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על מסגרת תמונה ריקה תמונת לחצן .

  הערה: אם סרגל הכלים אובייקטים אינה פתוחה, לחץ על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על אובייקטים.

 4. לחץ על המקום בפרסום בו ברצונך למקם את התמונה ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה להתאמה של מסגרת התמונה הריקה עד שתגיע לגודל הרצוי.

  ממדי המרובע שתיצרו קובעים את הצד הארוך ביותר של התמונה. ממדי התמונה שתכניסו למסגרת התמונה יקטנו או יגדלו כך שהצד הארוך יותר של התמונה יתאים לקצה מסגרת התמונה.

הוספת התמונה

כדי להוסיף את התמונה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

הוספת פריט אוסף תמונות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מסגרת התמונה הריקה, הצבע על שנה תמונה ולאחר מכן לחץ על אוסף תמונות.

 2. בחלונית המשימות אוסף תמונות, הקלידו מונח חיפוש בתיבה חפש את ולאחר מכן לחצו על בצע.

 3. לחץ על אחד הסרטונים המוצג כדי להוסיפו לפרסום שלך.

הוספת תמונה מקובץ במחשב

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על מסגרת תמונה ריקה, הצבע על שנה תמונה ולאחר מכן לחץ על מקובץ.

 2. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על התמונה כדי לבחור אותה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להטביע את התמונה, לחץ על הוסף.

  • כדי לקשר את התמונה לקובץ התמונה בדיסק הקשיח, לחץ על החץ לצד הוסף ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

הוספת תמונה מסורק או ממצלמה

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על מסגרת התמונה הריקה, הצבע על שנה תמונה ולאחר מכן בחר את ההתקן שבו ברצונך להשתמש (אם ברשותך התקנים מרובים המחוברים למחשב שלך).

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ההתקן שנבחר הוא סורק וברצונך להשתמש בהגדרות ברירת המחדל עבור סריקת התמונה, לחץ על איכות אינטרנט (עבור תמונות שברצונך להציג על-גבי מסך) או איכות הדפסה (עבור תמונות שברצונך להדפיס) ולאחר מכן לחץ על הוסף כדי לסרוק את התמונה.

   הערה: אם הלחצן הוסף אינו זמין, ייתכן שתוכנית הסורק אינה תומכת בסריקה אוטומטית. במקום זה לחץ על הוספה מותאמת אישית.

  • אם ההתקן שנבחר איננו סורק (אם זו מצלמה דיגיטלית, למשל), או אם ברצונך להתאים אישית הגדרות כלשהן לפני סריקת התמונה, לחץ על הוספה מותאמת אישית ולאחר מכן מלא אחר ההוראות המצורפות להתקן בו אתה משתמש.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להטביע את התמונה, לחץ על הוסף.

  • כדי לקשר את התמונה לקובץ התמונה בדיסק הקשיח, לחץ על החץ לצד הוסף ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

עיצוב התמונה

כדי לצמצם את הדגש על התמונה כדי שלא תסיח את הדעת מאובייקטים בעמודי פרסום, כווננו את הצבעים שבתמונה.

 1. לחצו באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחצו על עיצוב תמונה בתפריט הקיצור.

 2. לחצו על הכרטיסיה תמונה ולאחר מכן בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • שטיפה    כדי להחיל עמעום כל הצבעים בצורה אחידה, תחת פקד תמונה ברשימה צבע, לחץ על שטיפה.

  • גווני אפור    כדי לשנות את התמונה בגווני אפור, תחת פקד תמונה, ברשימה צבע, לחץ על גווני אפור.

  • צבע יחיד    כדי לשנות את התמונה לגוונים של צבע יחיד, תחת פקד תמונה, לחץ על צביעה מחדש, ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח שינוי צבע תמונה, לחץ על החץ לצד צבע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להחיל אחד מהצבעים בערכת הצבעים הנוכחית, לחצו על הצבע הרצוי.

   • כדי להשתמש TE000128424 או גוון, לחץ על אפקטי מילוי, בחר את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

   • כדי להציג אפשרויות צבע נוספות, לחצו על צבעים נוספים, בחרו את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחצו על אישור.

    הערה: אם בפרסום נעשה שימוש בצבעי ספוט, האפשרות צבעים נוספים אינה זמינה.

כדי לחזור לעמוד בפרסום, לחץ על סגור תצוגת תבנית בסיס בסרגל הכלים עריכת עמודי בסיס.

לראש הדף

הוספת סימן מים של WordArt

תהליך הוספת סימן מים של WordArt דומה לתהליך הוספת טקסט כסימן מים לפרסום.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על עמוד בסיס.

 2. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, הצבע על שם עמוד הבסיס שברצונך להוסיף את סימן מים, לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 3. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על הוסף אובייקט WordArt תמונת לחצן .

  הערה: אם סרגל הכלים אובייקטים אינה פתוחה, לחץ על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על אובייקטים.

 4. בחרו את סגנון ה- WordArt הרצוי ולאחר מכן לחצו על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח עריכת טקסט WordArt, הקלד ולעצב את הטקסט הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בסרגל הכלים WordArt, לחץ על עיצוב אובייקט WordArt תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים.

 7. בחרו את הצבעים הרצויים ולאחר מכן הגדילו את הגדרת השקיפות ל- 70 אחוזים לפחות.

 8. כדי לחזור לעמוד בפרסום, לחצו על סגור תצוגת תבנית בסיס בסרגל הכלים עריכת עמודי בסיס.

לראש הדף

הוספת סימן מים אחר לקבוצת עמודים

כאשר בפרסום נעשה שימוש בעמוד בסיס אחד בלבד ואתם מוסיפים סימן מים לעמוד בסיס זה, סימן המים מופיע בכל עמוד בפרסום. כדי להוסיף סימן מים שמופיע בעמודים נבחרים בלבד, מקמו את הטקסט או התמונה בעמודי הפרסום ולא בעמוד הבסיס, ולאחר מכן שלחו את התמונה או את תיבת הטקסט לאחור.

כדי להוסיף לקבוצת עמודים סימן מים אחר, כגון חתימת פרק או ספר, צרו עמודי בסיס שונים, הוסיפו את סימן המים המתאים לכל עמוד בסיס ולאחר מכן החילו כל עמוד בסיס על הטווח המתאים של עמודי הפרסום. באפשרותכם גם להוסיף סימן מים על-פני עמוד בסיס שמורכב משני עמודים.

חפש קישורים למידע נוסף אודות דפים ראשיים בסעיף למידע נוסף.

עצה: אם סימן מים ממוקם מאחורי אובייקטים אחרים בעמוד, ייתכן שהאובייקטים שמסתירים אותו אטומים. כדי להפוך אובייקט אטום לשקוף, לחצו על האובייקט כדי לבחור אותו (אם האובייקט הוא טבלה, בחרו בטבלה כולה) ולאחר מכן הקישו CTRL+T. אם האובייקט אטום, הוא יהפוך לשקוף; אם האובייקט כבר שקוף, הוא יהפוך ללבן.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×