עיצוב

הוספת סימן מים ב- Excel

הוספת סימן מים ב- Excel

Microsoft Excel אינו מגיע עם תכונה מוכללת של סימן מים. עם זאת, קיימות כמה דרכים שבהן ניתן לדמות מראה של סימן מים. בנושא זה נתאר כיצד ליצור סימני מים עם תמונות, כגון סמל חברה ושימוש בתמונה כרקע של גליון עבודה.

Excel אינו תומך ביצירת סימני מים של טקסט. סימני מים של Excel גם אינם תומכים בתהליכים, כגון הדבקת בלוק של טקסט מ- Microsoft Word כסימן מים של טקסט. עליך ליצור את הטקסט הרצוי עבור סימן המים שלך בגרפיקה מותאמת אישית בתבנית של קובץ תמונה רגיל, כגון ‎.PNG,‏‎ .JPG או ‎.BMP ולייבא אותו לתוך הכותרת של גליון העבודה ב- Excel. לאחר מכן ניתן להשתמש בתמונה זו כסימן מים כמה פעמים שתרצה בגליונות העבודה שלך ב- Excel.

 1. השתמש בתוכנית הגרפיקה המועדפת עליך, כגון 'צייר של Microsoft', כדי ליצור את קובץ התמונה עם הטקסט שבו ברצונך להשתמש כסימן המים שלך.

 2. ב- Excel, לחץ על הוספה ‏> כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משתנה לתצוגת פריסת עמוד.

  הצגת לחצן ' כותרת עליונה ותחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'.

 3. הכרטיסיה עיצוב מופיעה תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה.

  גילוי סרגל הכלים של תפריט 'עיצוב' ב- Excel

 4. הכותרת העליונה מופיע בדיוק מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  הצג את הכותרת מעל שורה 1.

 5. לחץ במקטע הימני, המרכזי או השמאלי לקבלת הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  הצגת לחצן 'תמונה' ברצועת הכלים של העיצוב.

 6. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. נווט אל התמונה שבה ברצונך להשתמש ולחץ עליה פעמיים. בכותרת, תראה ‎&[Picture]‎. משמעות הדבר היא שיש תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 7. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לכותרת העליונה. סימן מים של סמל החברה מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים מופיע בעמוד החדש.

  סמל החברה

  הערות: 

  • תוכל לשנות את גודל סימן המים לאחר שתייבא אותו לתוך Excel. במצב 'פריסת עמוד', לחץ על הסמן לפני "&" ב- ‎&[Picture]‎. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה של סימן המים בגליון העבודה. להגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף עריכת מאפייני גרפיקה עבור סימני מים.

  • תוכל לראות את סימן המים רק כאשר תהיה בתצוגה 'פריסת עמוד' או ב'הצג לפני הדפסה'. סימן המים יופיע גם רק בגליון העבודה הנוכחי. עליך להוסיף סימן מים לכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

כשאתה משתף עם אחרים תדפיסים של גליון עבודה וברצונך ליידע אותם שזה אינו העותק הסופי, באפשרותך להוסיף את המילה "טיוטה" לרקע בכל העמודים המודפסים של גליון העבודה שלך.

הערה: תוכל לראות את סימן המים רק כאשר תהיה בתצוגה 'פריסת עמוד' או ב'הצג לפני הדפסה'. סימן המים יופיע גם רק בגליון העבודה הנוכחי. עליך להוסיף סימן מים לכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

טיוטה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה (טיוטה), לחץ על שמירת תמונה בשם או על שמירת יעד בשם... ושמור את הקובץ במחשב. תוכל להשתמש בתמונה זו לדוגמה עבור סימן המים שלך.

 2. ב- Excel, לחץ על הוספה ‏> כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משתנה לתצוגת פריסת עמוד.

  הצגת לחצן ' כותרת עליונה ותחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'.

 3. הכרטיסיה עיצוב מופיעה תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה.

  גילוי סרגל הכלים של תפריט 'עיצוב' ב- Excel

 4. הכותרת העליונה מופיע בדיוק מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  הצג את הכותרת מעל שורה 1.

 5. לחץ במקטע הימני, המרכזי או השמאלי לקבלת הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  הצגת לחצן 'תמונה' ברצועת הכלים של העיצוב.

 6. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. נווט אל התמונה שבה ברצונך להשתמש ולחץ עליה פעמיים. בכותרת, תראה ‎&[Picture]‎. משמעות הדבר היא שיש תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 7. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לכותרת העליונה. סימן המים החדש מסוג "טיוטה" מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים מופיע בעמוד החדש. סימן המים אינו מופיע בגליונות עבודה אחרים באותה חוברת עבודה. כל גליון עבודה דורש סימן מים משלו.

  סימן מים מסוג 'טיוטה'

  הערה: תוכל לשנות את גודל סימן המים לאחר שתייבא אותו לתוך Excel. במצב 'פריסת עמוד', לחץ על הסמן לפני "&" ב- ‎&[Picture]‎. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה של סימן המים בגליון העבודה. להגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף עריכת מאפייני גרפיקה עבור סימני מים.

אם אתה רוצה שתדפיסי גליון העבודה ישפקו את המותג של החברה, תוכל להוסיף גרפיקה של סמל חברה כסימן מים בכל העמודים המודפסים של גליון העבודה.

סמל החברה

הערה: תוכל לראות את סימן המים רק כאשר תהיה בתצוגה 'פריסת עמוד' או ב'הצג לפני הדפסה'. סימן המים יופיע גם רק בגליון העבודה הנוכחי. עליך להוסיף סימן מים לכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

 1. ב- Excel, לחץ על הוספה ‏> כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משתנה לתצוגת פריסת עמוד.

  הצגת לחצן ' כותרת עליונה ותחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'.

 2. הכרטיסיה עיצוב מופיעה תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה.

  גילוי סרגל הכלים של תפריט 'עיצוב' ב- Excel

 3. הכותרת העליונה מופיע בדיוק מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  הצג את הכותרת מעל שורה 1.

 4. לחץ במקטע הימני, המרכזי או השמאלי לקבלת הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  הצגת לחצן 'תמונה' ברצועת הכלים של העיצוב.

 5. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. נווט אל התמונה שבה ברצונך להשתמש ולחץ עליה פעמיים. בכותרת, תראה ‎&[Picture]‎. משמעות הדבר היא שיש תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 6. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לכותרת העליונה. סימן מים של סמל החברה מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים מופיע בעמוד החדש.

  סמל החברה

  הערה: תוכל לשנות את גודל סימן המים לאחר שתייבא אותו לתוך Excel. במצב 'פריסת עמוד', לחץ על הסמן לפני "&" ב- ‎&[Picture]‎. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה של סימן המים בגליון העבודה. להגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף עריכת מאפייני גרפיקה עבור סימני מים.

כשברצונך להבהיר לאנשים שגליון העבודה שלך מכיל מידע רגיש שאין לשתף אותו עם אחרים, הוסף את המילה "סודי" כסימן מים בכל העמודים המודפסים של גליון העבודה שלך.

סודי

הערה: תוכל לראות את סימן המים רק כאשר תהיה בתצוגה 'פריסת עמוד' או ב'הצג לפני הדפסה'. סימן המים יופיע גם רק בגליון העבודה הנוכחי. עליך להוסיף סימן מים לכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קישור זה (סודי), לחץ על שמירת תמונה בשם או על שמירת יעד בשם... ושמור את הקובץ במחשב. זוהי התמונה שבה תשתמש עבור סימן המים.

 2. ב- Excel, לחץ על הוספה ‏> כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משתנה לתצוגת פריסת עמוד.

  הצגת לחצן ' כותרת עליונה ותחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'.

 3. הכרטיסיה עיצוב מופיעה תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה.

  גילוי סרגל הכלים של תפריט 'עיצוב' ב- Excel

 4. הכותרת העליונה מופיע בדיוק מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  הצג את הכותרת מעל שורה 1.

 5. לחץ במקטע הימני, המרכזי או השמאלי לקבלת הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  הצגת לחצן 'תמונה' ברצועת הכלים של העיצוב.

 6. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. נווט אל התמונה שבה ברצונך להשתמש ולחץ עליה פעמיים. בכותרת, תראה ‎&[Picture]‎. משמעות הדבר היא שיש תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 7. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לכותרת העליונה. סימן המים החדש מסוג "סודי" מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים מופיע בעמוד החדש.

  סימן מים מסוג 'סודי'

  הערה: תוכל לשנות את גודל סימן המים לאחר שתייבא אותו לתוך Excel. במצב 'פריסת עמוד', לחץ על הסמן לפני "&" ב- ‎&[Picture]‎. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה של סימן המים בגליון העבודה. להגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף עריכת מאפייני גרפיקה עבור סימני מים.

תמונת רקע

תוכל להתנסות במהירות עם רקעים עבור גליון העבודה של Excel. שלא כמו סימני מים, רקעים ניתנים להצגה בתצוגה רגילה בגליון העבודה שלך והם בלתי נראים במצב פריסת עמוד.

 1. לחץ על פריסת עמוד > רקע.

 2. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון.

 3. במבקש הקובץ, בחר את הקובץ שבו ברצונך להשתמש ולחץ על פתח.

  התמונה נפרשת באופן אוטומטי ברקע של גליון העבודה. באמצעות תכונה זו, הרקע אינו נוסף למקטע הכותרת העליונה של גליון העבודה, כפי שקורה בסימן מים.

  הערות: 

  • הרקע מופיע רק בגליון העבודה הנוכחי. אם ברצונך להשתמש בסימן מים באותו גליון עבודה שבו מופיע הרקע, סימן המים מופיע מעל לרקע בגליון העבודה. הן הרקע והן סימן המים גלויים (אלא אם גודל סימן המים זהה לגודל של תמונת הרקע).

  • אם התוצאות של הרקע אינן משביעות את רצונך, לחץ על פריסת עמוד > הסר רקע.

באפשרותך לשנות כמה הגדרות גרפיקה בסיסיות עבור סימני מים, הכוללות מרכוז אנכי של סימן המים בעמוד, הגדרת הבהירות והניגודיות ושינוי גודל או שינוי קנה מידה של סימן המים בעמוד של גליון העבודה. אף אחת מהגדרות הללו אינה חלה על גרפיקת רקע.

כדי להגדיר מאפייני גרפיקה עבור סימני מים ורקעים:

מרכוז סימן המים

 1. ב- Excel, לחץ על הוספה ‏> כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משתנה לתצוגת פריסת עמוד.

  הצגת לחצן ' כותרת עליונה ותחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'.

 2. הכרטיסיה עיצוב מופיעה תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה.

  גילוי סרגל הכלים של תפריט 'עיצוב' ב- Excel

 3. הכותרת העליונה מופיע בדיוק מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים. סימן המים מופיע בגליון העבודה.

  הצג את הכותרת מעל שורה 1.

 4. כדי למרכז את סימן המים בין הקצה העליון והתחתון של העמוד, בחר את הכותרת העליונה וודא שהסמן נמצא לפני סימן "&" ב- ‎&[Picture]‎. לאחר מכן הקש Enter כמה פעמים שתרצה כדי להשיג את היישור האנכי הרצוי. לא ניתן לבצע התאמות מימין לשמאל.

  מקם את הסמן בכותרת כך

הגדרת הבהירות והניגודיות של סימן המים

 1. בתצוגה 'פריסת עמוד', בחר את הכותרת העליונה וודא שהסמן נמצא לפני סימן "&" ב- ‎&[Picture]‎.

 2. תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה, לחץ על הכרטיסיה עיצוב > עיצוב תמונה.

  עיצוב רקע ב- Excel

 3. בכרטיסיה תמונה, תחת פקד תמונה, בחר שטיפה בתיבה צבע - פעולה זו מגדירה רמת בהירות של 85% וניגודיות של 15%. באפשרותך לשנות את הבהירות והניגודיות לפי טעמך. כדי לשמור על איזון מיטבי בתמונה, ודא שסכום שתי הרמות מגיע ל- 100%; לדוגמה, 80% ו- 20% או 67% ו- 33%.

 4. תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה, לחץ על הכרטיסיה עיצוב > עיצוב תמונה.

שינוי גודל או שינוי קנה מידה של סימן המים

 1. בחר את הכותרת העליונה וודא שהסמן נמצא לפני סימן "&" ב- ‎&[Picture]‎.

  מקם את הסמן בכותרת כך

 2. תחת כלי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה, לחץ על הכרטיסיה עיצוב > עיצוב תמונה.

  עיצוב רקע ב- Excel

 3. בכרטיסיה גודל, באפשרותך לשנות את גודל התמונה על-ידי שינוי ערכים בתיבות גובה ורוחב. באפשרותך לסמן או לבטל את הסימון בתיבות נעל יחס גובה-רוחב ויחסית לגודל התמונה המקורי כדי לשלוט בקנה המידה.

הערה: תוכל לראות את סימן המים ב- Excel רק כאשר תהיה בתצוגה 'פריסת עמוד' או ב'הצג לפני הדפסה'. סימן המים יופיע גם רק בגליון העבודה הנוכחי. עליך להוסיף סימן מים לכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×