הוספת סימן מים ב- Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Microsoft Excel אינו מגיע עם תכונה מים מוכללות. עם זאת, יש כמה דרכים כי באפשרותך לדמות את המראה של סימן מים. בנושא זה נדון כיצד ליצור סימן מים עם תמונות, כגון סמל חברה ושימוש בתמונה כרקע עבור גליון העבודה.

Excel אינו תומך היצירה של סימני מים של טקסט. סימני מים של Excel גם אינם תומכים תהליכים כגון הדבקת קטע טקסט מ- Microsoft Word כסימן מים טקסט. אתה יוצר את הטקסט שהרצוי עבור סימן המים שלך בפריט גרפיקה מותאמים אישית בתבנית קובץ תמונה סטנדרטי כגון. PNG. JPG או. BMP, וייבא הכותרת העליונה של גליון עבודה של Excel. לאחר מכן באפשרותך להשתמש בתמונה זו כסימן מים פעמים רבות ככל שתרצה בגליונות העבודה של Excel.

 1. השתמש בתוכנית גרפיקה המועדפת שלך, כגון צייר של Microsoft, כדי ליצור קובץ התמונה עם הטקסט שבו ברצונך להשתמש כסימן מים שלך.

 2. ב- Excel, לחץ על הוספה > כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משנה לתצוגת פריסת עמוד.

  Excel_Design_toolbar

 3. הכרטיסיה ' עיצוב ' מופיעה תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים.

  עיצוב Excel הכלים צדדיים

 4. הכותרת העליונה מופיעה ישירות מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  Excel_watermarks

 5. לחץ בתוך לשמאל, למרכז או אזור ימני עבור הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  Excel_watermarks

 6. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש, ולחץ עליו פעמיים. בכותרת העליונה, תראה את & [Picture]. פירוש הדבר שקיימת תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 7. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה. סימן מים של סמל החברה מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים יופיע בעמוד חדש.

  סמל החברה

  הערות: 

  • ייתכן גודל סימן המים לאחר הייבוא ל- Excel. במצב ' פריסת עמוד ', לחץ על הסמן לפני סימן "& " ב- & [Picture]. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה מים בגליון העבודה. עבור הגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף מאפיינים גרפיקה עריכה עבור סימני מים.

  • תראה את סימן המים רק כאשר אתה נמצא בתצוגת פריסת עמוד או בהצגה לפני הדפסה. סימן המים יופיע גם על גליון העבודה הנוכחי בלבד. הוסף סימן מים בכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

כאשר אתה משתף עם אחרים תדפיסים של גליון עבודה וברצונך ליידע שאותם שזה אינו העותק הסופי, באפשרותך להוסיף את המילה "טיוטה" לרקע בכל העמודים המודפסים בגליון העבודה שלך.

הערה: תראה את סימן המים רק כאשר אתה נמצא בתצוגת פריסת עמוד או בהצגה לפני הדפסה. סימן המים יופיע גם על גליון העבודה הנוכחי בלבד. הוסף סימן מים בכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

טיוטה

 1. לחיצה ימנית קישור זה (טיוטה), לחץ על שמירת תמונה בשם או שמור יעד בשם … ולאחר לשמור את הקובץ למחשב שלך. באפשרותך להשתמש בתמונה זו לדוגמה עבור סימן המים שלך. )

 2. ב- Excel, לחץ על הוספה > כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משנה לתצוגת פריסת עמוד.

  Excel_Design_toolbar

 3. הכרטיסיה ' עיצוב מופיעה תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים.

  עיצוב Excel הכלים צדדיים

 4. הכותרת העליונה מופיעה ישירות מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  Excel_watermarks

 5. לחץ בתוך לשמאל, למרכז או אזור ימני עבור הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  Excel_watermarks

 6. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש, ולחץ עליו פעמיים. בכותרת העליונה, תראה את & [Picture]. פירוש הדבר שקיימת תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 7. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה. סימן המים "טיוטה" החדש מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים יופיע בעמוד חדש. סימן המים אינה מופיעה בגליונות עבודה אחרים באותה חוברת עבודה. בכל גליון עבודה דורש מים משלו.

  סימן מים מסוג 'טיוטה'

  הערה: ייתכן גודל סימן המים לאחר הייבוא ל- Excel. במצב ' פריסת עמוד ', לחץ על הסמן לפני סימן "& " ב- & [Picture]. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה מים בגליון העבודה. עבור הגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף מאפיינים גרפיקה עריכה עבור סימני מים.

כשברצונך תדפיסים של גליון עבודה כדי לשקף את מותג החברה שלך, באפשרותך להוסיף גרפיקה סמל חברה כסימן מים בכל העמודים המודפסים בגליון העבודה שלך.

סמל החברה

הערה: תראה את סימן המים רק כאשר אתה נמצא בתצוגת פריסת עמוד או בהצגה לפני הדפסה. סימן המים יופיע גם על גליון העבודה הנוכחי בלבד. הוסף סימן מים בכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

 1. ב- Excel, לחץ על הוספה > כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משנה לתצוגת פריסת עמוד.

  Excel_Design_toolbar

 2. הכרטיסיה ' עיצוב מופיעה תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים.

  עיצוב Excel הכלים צדדיים

 3. הכותרת העליונה מופיעה ישירות מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  Excel_watermarks

 4. לחץ בתוך לשמאל, למרכז או אזור ימני עבור הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  Excel_watermarks

 5. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש, ולחץ עליו פעמיים. בכותרת העליונה, תראה את & [Picture]. פירוש הדבר שקיימת תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 6. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה. סימן מים של סמל החברה מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים יופיע בעמוד חדש.

  סמל החברה

  הערה: ייתכן גודל סימן המים לאחר הייבוא ל- Excel. במצב ' פריסת עמוד ', לחץ על הסמן לפני סימן "& " ב- & [Picture]. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה מים בגליון העבודה. עבור הגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף מאפיינים גרפיקה עריכה עבור סימני מים.

כשברצונך להבהיר לאנשים שגליון העבודה שלך מכיל מידע רגיש שאין לשתף אותו, הוסף את המילה "סודי" כסימן מים בכל העמודים המודפסים בגליון העבודה שלך.

סודי

הערה: תראה את סימן המים רק כאשר אתה נמצא בתצוגת פריסת עמוד או בהצגה לפני הדפסה. סימן המים יופיע גם על גליון העבודה הנוכחי בלבד. הוסף סימן מים בכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

 1. לחיצה ימנית קישור זה (סודית), לחץ על שמירת תמונה בשם או שמור יעד בשם … ולאחר לשמור את הקובץ למחשב שלך. זוהי התמונה שיהיה עליך להשתמש עבור סימן המים שלך.

 2. ב- Excel, לחץ על הוספה > כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משנה לתצוגת פריסת עמוד.

  Excel_Design_toolbar

 3. הכרטיסיה ' עיצוב ' מופיעה תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים.

  עיצוב Excel הכלים צדדיים

 4. הכותרת העליונה מופיעה ישירות מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים.

  Excel_watermarks

 5. לחץ בתוך לשמאל, למרכז או אזור ימני עבור הכותרת העליונה. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על תמונה.

  Excel_watermarks

 6. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון. אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש, ולחץ עליו פעמיים. בכותרת העליונה, תראה את & [Picture]. פירוש הדבר שקיימת תמונה בכותרת העליונה.

  תמונה שנוספה לכותרת העליונה

 7. הקש על מקש Tab, או לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה. סימן המים חדשה "סודי" מופיע בגליון העבודה המוצג כעת. בעת יצירת נתונים בעמוד חדש באותו גליון עבודה, סימן המים יופיע בעמוד חדש.

  סימן מים מסוג 'סודי'

  הערה: ייתכן גודל סימן המים לאחר הייבוא ל- Excel. במצב ' פריסת עמוד ', לחץ על הסמן לפני סימן "& " ב- & [Picture]. ברצועת הכלים עיצוב, לחץ על עיצוב תמונה. השתמש בכרטיסיה גודל כדי לשנות את גודל התמונה מים בגליון העבודה. עבור הגדרות אחרות של סימן מים, עיין בסעיף מאפיינים גרפיקה עריכה עבור סימני מים.

תמונת רקע

תוכל במהירות להתנסות עם רקעים עבור גליון עבודה של Excel. בניגוד סימני מים, רקעים ניתנות להצגה בתצוגה רגילה בגליון העבודה ולאחר בלתי נראות במצב פריסת עמוד.

 1. לחץ על פריסת עמוד > רקע.

 2. בתיבת הדו-שיח, לחץ על עיון.

 3. המבקש קובץ, בחר את הקובץ שבו ברצונך להשתמש ולחץ על פתח.

  התמונה כשהם פרושים באופן אוטומטי ברקע של גליון העבודה. שימוש בתכונה זו, הרקע לא נוספת מקטע הכותרת העליונה של גליון העבודה, עבור סימן מים.

  הערות: 

  • הרקע מופיע רק בגליון העבודה הנוכחי. אם ברצונך להשתמש סימן מים באותו גליון עבודה הרקע, סימן המים יופיע מעל הרקע בגליון העבודה שלך. הרקע והן את סימן המים גלויים (אלא אם סימן המים הוא באותו הגודל כמו שתמונת הרקע).

  • אם התוצאות של הרקע אינן מתאימות לך, לחץ על פריסת עמוד > הסרת רקע.

באפשרותך לשנות הגדרות מסוימות של גרפיקה בסיסי עבור סימני מים, המורכבת אנכי מרכוז עבור סימן המים על עמוד, הגדרת הבהירות והחדות, ולשינוי גודל או שינוי קנה מידה של סימן המים בדף גליון העבודה. אף אחת מהגדרות אלה חלים על גרפיקת רקע.

כדי להגדיר מאפיינים גרפיקת עבור סימני מים ורקעים:

מרכוז את סימן המים
 1. ב- Excel, לחץ על הוספה > כותרת עליונה וכותרת תחתונה. Excel משנה לתצוגת פריסת עמוד.

  Excel_Design_toolbar

 2. הכרטיסיה ' עיצוב ' מופיעה תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים.

  עיצוב Excel הכלים צדדיים

 3. הכותרת העליונה מופיעה ישירות מעל שורה 1 של גליון העבודה, בשלושה מקטעים. סימן המים מופיעה בגליון העבודה.

  Excel_watermarks

 4. כדי למרכז את סימן המים בין העליון ובחלק התחתון של הדף, בחר את הכותרת העליונה וודא שהסמן נמצא לפני סימן "& " ב- & [Picture]. לאחר מכן הקש Enter פעמים רבות ככל הנדרש כדי ליישר אותו אנכית באופן שהרצוי לך. ללא התאמות אפשריות משמאל לימין.

  מקם את הסמן בכותרת בדרך זו

הגדרת הבהירות והניגודיות עבור סימן המים
 1. בתצוגת פריסת עמוד, בחר את הכותרת העליונה וודא שהסמן נמצא לפני סימן "& " ב- & [Picture].

 2. תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב > עיצוב תמונה.

  עיצוב רקע ב- Excel

 3. בכרטיסיה תמונה, תחת פקד תמונה, בחר שטיפה בתיבה צבע - פעולה זו מגדירה רמת בהירות של 85% וניגודיות של 15%. באפשרותך לשנות את הבהירות והניגודיות לפי טעמך. כדי לשמור על איזון מיטבי בתמונה, ודא שסכום שתי הרמות מגיע ל- 100%; לדוגמה, 80% ו- 20% או 67% ו- 33%.

 4. תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב > עיצוב תמונה.

שינוי גודל או שינוי קנה מידה של סימן המים
 1. בחר את הכותרת העליונה וודא שהסמן נמצא לפני סימן "&" ב- ‎&[Picture]‎.

  מקם את הסמן בכותרת בדרך זו

 2. תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב > עיצוב תמונה.

  עיצוב רקע ב- Excel

 3. בכרטיסיה גודל, באפשרותך לשנות את גודל התמונה על-ידי שינוי ערכים בתיבות גובה ורוחב. באפשרותך לסמן או לבטל את הסימון בתיבות נעל יחס גובה-רוחב ויחסית לגודל התמונה המקורי כדי לשלוט בקנה המידה.

הערה: תראה את סימן המים ב- Excel רק כאשר אתה נמצא בתצוגת פריסת עמוד או בהצגה לפני הדפסה. סימן המים יופיע גם על גליון העבודה הנוכחי בלבד. הוסף סימן מים בכל גליון עבודה בחוברת עבודה.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×