הוספת משאבים לפרוייקט שלך

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

משאבים הם לרוב אנשים הכלולים בתוכנית הפרוייקט, בין אם הם מוקצים לפעילויות או לא. עם זאת, משאב יכול גם להיות כל דבר המשמש להשלמת הפרוייקט, לרבות ציוד וחומרים אחרים (כגון מלט או שרתי אינטרנט).

אם אתה משתמש ב- Project Professional המחובר ל- Project Server, תהיה לך גישה לסוגים אחרים של משאבים.

 • משאבי הארגון    . משאב ארגוני מהווה חלק מרשימת משאבים עבור הארגון כולו; לכן, כל אחד משאבים אלה ניתן לשתף על-פני פרוייקטים מרובים. בדרך כלל, רשימת משאבי הארגון מנוהלת על-ידי מנהל מערכת ולאחר מנהל פרוייקט מוסיף משאבים אלה כדי הפרוייקטים שלהם לפי הצורך.

 • משאבים שאינם של ארגון     משאב שאינו של הארגון, או משאב מקומי, אינה חלק מרשימת משאבים עבור הארגון כולו. אף מנהל פרוייקט אחר באפשרותך להשתמש המשאבים שאינם של הארגון שלך בהפרוייקטים שלהם.

 • משאבים כלליים     משאבים כלליים משמשים כדי לציין את דרישות כוח האדם עבור פרוייקט, כגון נגרים או מפתחים צוות משאבים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת משאבים לפרוייקט

הוספת משאבים ארגוניים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

הוספת משאבים ארגוניים כלליים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

הוספת משאבים כלליים שאינם ארגוניים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

הוספת משאבים לפרוייקט שלך

 1. לחץ על הכרטיסיה תצוגה. בקבוצה תצוגות משאבים, לחץ על גיליון משאבים.

  איור של קבוצת 'תצוגות משאבים'

 2. בשדה שם משאב, הקלד שם של עבודה, של חומר או של משאב כללי.

 3. אם ברצונך לייעד קבוצות משאבים, בשדה קבוצה עבור שם המשאב, הקלד את שם הקבוצה.

 4. ציין את סוג המשאב.

  • כדי לציין כי משאב זה הוא משאב עבודה, בשדה סוג, לחץ על עבודה.

  • כדי לציין כי משאב זה הוא משאב חומרים, בשדה סוג, לחץ על חומרים. בשדה תווית חומרים, הקלד את התווית (לדוגמה, מטרים, טונותאו תיבות) עבור המשאב.

  • כדי לציין שמשאב זה הוא משאב עלות, בשדה סוג, לחץ על עלות.

 5. ב- Max. יחידות field עבור המשאב, הקלד את מספר היחידות זמינותו של משאב זה עבור פרוייקט זה. הערך היחידות המרביות מציין איזה חלק של משאב זה זמין עבור פרוייקט זה — לדוגמה, part-time או כפולות.

  לדוגמה, אם יש לך משאב הזמין לפרוייקט יומיים בשבוע, באפשרותך להזין ערך מרבי של 40%. באפשרותך להשתמש היחידות המרביות כדי לציין מרובים זמינות של ייעוד משאבים. לדוגמה, נניח שיש לך משאב בשם מהנדסים, משאב בודד המייצג שלושה מהנדסים בודדים בצוות שלך. באפשרותך להזין את היחידות המרביות עבור מהנדסים כ- 300%. באפשרותך לתזמן כל שלושה מהנדסים לעבודה במשרה מלאה בבת אחת בלי שהמשאב מהנדסים יהיה בהקצאת יתר.

  תוכל להזין יחידות מרביות כאחוזים (50%, ‏100%, ‏ 300%) או כשבר עשרוני (0.5, ‏1, ‏3).

  הערה: 

 6. כדי ליצור משאב תקציב, בחר במשאב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המשאב ולאחר מכן לחץ על מידע. בחר את תיבת הסימון תקציב.

 7. באפשרותך להוסיף אתר משאב עבודה לבין המידע המשויך באמצעות MAPI דואר אלקטרוני פנקס הכתובות שלך, מ- Active Directory או מ- Microsoft Project Server. לחץ על הכרטיסיה משאב ולאחר מכן בקבוצה הוספה, לחץ על הוסף משאבים. לחץ על בניית צוות מארגון (Project Professional בלבד), Active Directory, , או פנקס כתובות,

לראש הדף

הוספת משאבים ארגוניים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

 1. לחץ על הכרטיסיה משאבים. בקבוצה הוספה, לחץ על הוסף משאבים.

  הוספת גרפיקה של משאב

 2. לחץ על בניית צוות מארגון.

 3. בתיבת הדו-שיח בניית צוות מארגון, בתיבה מסננים קיימים, לחץ על מסנן שברצונך להחיל. רשימת משאבי הארגון המסוננת מוצגת בעמודה משאב ארגוני. כל המשאבים שכבר שייכים לצוות הפרוייקט שלך מפורטים בעמודה משאב פרוייקט.

 4. כדי לחפש משאבים הזמינים לעבודה מספר מסוים של שעות בטווח זמן מסוים, בחר בתיבת הסימון זמין לעבודה. הזן את משך הזמן שעל משאב להיות זמין לעבודה ולאחר מכן בחר את טווח התאריכים באמצעות התיבות מ ועד.

 5. בעמודה משאב ארגוני, לחץ על המשאב הארגוני שברצונך להוסיף לפרוייקט ולאחר מכן לחץ על הוסף. כדי לבחור משאבים מרובים, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כל משאב.

  • כדי לחפש משאבים ארגוניים התואמים למיומנויות ולתכונות אחרות של אחד מהמשאבים הקיימים של הצוות שלך, בחר את המשאב שברצונך להתאים תחת משאב פרוייקט ולאחר מכן לחץ על התאם.

  • כדי להחליף משאב קיים במשאב ארגוני, בעמודה משאב פרוייקט, בחר את המשאב או את המשאב הכללי שברצונך להחליף. תחת משאב ארגוני, בחר את המשאב הארגוני החדש ולאחר מכן לחץ על החלף.

   בעת החלפת משאב, המשאב המוחלף אינו מוסר אם הוא השלים עבודה כלשהי בפועל. העבודה שנותרה מוקצית למשאב המחליף.

 6. כדי להוסיף של משאב מוצע לצוות הפרוייקט, בעמודה הזמנה, לחץ על מוצע.

 7. כדי להציג גרף של משאב נבחר זמינות, לחץ על גרפים.

 8. לחץ על אישור.

הערה: .

 • הוספת משאב ארגוני לפרוייקט שלך מאפשרת לך להקצות את המשאב לפעילות בפרוייקט שלך בלבד. אין באפשרותך לבצע שינויים בתכונות של משאבים ארגוניים, כגון תעריפי שכר או זמינות.

 • אם ברצונך להוסיף משאבים לרשימה של משאבים ארגוניים זמינים, עליך לייבא את המשאבים.

לראש הדף

הוספת משאבים ארגוניים כלליים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

 1. לחץ על הכרטיסיה משאבים. בקבוצה הוספה, לחץ על הוסף משאבים.

  הוספת גרפיקה של משאב

 2. לחץ בניית צוות מארגון.
  אם קיימות יותר מ- 1,000 משאבי ארגון, באפשרותך לסנן את רשימת המשאבים באמצעות ארגון קודי חלוקה לרמות. קודי חלוקה לרמות מוגדרים בהתבסס על דרישות הארגון שלך.

 3. בתיבת הדו-שיח בניית צוות, לחץ על תמונת לחצן כדי להרחיב התאמה אישית של מסננים.

 4. תחת התאמה אישית של מסננים, לחץ על כללי בעמודה שם שדה, לחץ על שווה בעמודה בדיקה ולאחר מכן הקלד כן בעמודה ערכים.

 5. לחץ על החל מסנן כדי להחיל את הגדרות מסנן לרשימה של משאבי הארגון.

 6. כדי לחפש משאבים הזמינים לעבודה מספר מסוים של שעות בטווח זמן מסוים, בחר בתיבת הסימון זמין לעבודה. הזן את משך הזמן שעל משאב להיות זמין לעבודה ולאחר מכן בחר את טווח התאריכים באמצעות התיבות מ ועד.

 7. בעמודה משאב ארגוני, בחר במשאב הכללי שברצונך להוסיף לפרוייקט ולאחר מכן לחץ על הוסף. כדי לבחור משאבים מרובים, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כל משאב.

לראש הדף

הוספת משאבים כלליים שאינם ארגוניים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

 1. לחץ על הכרטיסיה תצוגה. בקבוצה תצוגות משאבים, לחץ על גיליון משאבים.

  איור של קבוצת 'תצוגות משאבים'

 2. בעמודה שם משאב, הקלד שם עבור המשאב הכללי, כגון "נגר."

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המשאב ולאחר מכן לחץ על מידע. בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון כללי.

 4. בחר .

 5. בכרטיסיה שדות מותאמים אישית, תחת שדות מותאמים אישית, הזן ערכים עבור כל השדות הנדרשים עבור משאב כללי זה.

  מכיוון ששדות מותאמים אישית אלה ייחודיים לכל ארגון, פנה למנהל המערכת לקבלת תשובות לשאלות אודות השימוש בהם.

  הערה: 

 6. באפשרותך להוסיף כל משאב כללי לרשימה של המשאבים הארגוניים. ייתכן שיהיה עליך לציין תכונות נוספות עבור המשאב, כגון לוחות תאריכים ומערכות כישורים, בהתאם לדרישות הארגון.

 7. בהמשך, כשתהיה מוכן להחליף משאב כללי במשאב ארגוני בעל מערכת הכישורים המתאימה, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח בניית צוות או באשף החלפת המשאבים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×