הוספת משאבים לפרוייקט שלך

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

משאב מוגדר בדרך כלל אנשים, ציוד וחומרים המשמשים להשלמת פעילויות היוצרות פרוייקט ככל.

סוגים אחרים של משאבים שבאפשרותך להוסיף לפרוייקט שלך כוללים:

 • משאבים ארגוניים     כל משאב ארגון הוא חלק מרשימת משאבים עבור הארגון כולו; לכן, כל אחד משאבים אלה ניתן לשתף על-פני פרוייקטים מרובים. בדרך כלל, רשימת משאבי הארגון מנוהלת על-ידי מנהל מערכת ולאחר מנהל פרוייקט מוסיף משאבים אלה כדי הפרוייקטים שלהם לפי הצורך.

 • משאבים שאינם של ארגון     משאב שאינו של הארגון, או משאב מקומי, אינה חלק מרשימת משאבים עבור הארגון כולו. אף מנהל פרוייקט אחר באפשרותך להשתמש משאבי שאינו מהארגון שלך הפרוייקטים שלהם.

 • משאבים כלליים     משאבים כלליים משמשים כדי לציין את דרישות כוח האדם עבור פרוייקט, כגון נגרים או מפתחים צוות משאבים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת משאבים ארגוניים לפרוייקט שלך

הוספת משאבים שאינם ארגוניים לפרוייקט שלך

הוספת משאבי ארגון כלליים לפרוייקט שלך

הוספת משאבים כלליים שאינם של הארגון לפרוייקט שלך

הוספת משאבים ארגוניים לפרוייקט שלך

 1. בתפריט כלים, לחץ על בניית צוות מארגון.

 2. בתיבת הדו-שיח בניית צוות מארגון, בתיבה מסננים קיימים, לחץ על מסנן שברצונך להחיל. רשימת משאבי הארגון המסוננת מוצגת בעמודה משאב ארגוני. כל המשאבים שכבר שייכים לצוות הפרוייקט שלך מפורטים בעמודה משאב פרוייקט.

 3. כדי לחפש משאבים הזמינים לעבודה מספר מסוים של שעות בטווח זמן מסוים, בחר בתיבת הסימון זמין לעבודה. הזן את משך הזמן שעל משאב להיות זמין לעבודה ולאחר מכן בחר את טווח התאריכים באמצעות התיבות מ ועד.

 4. בעמודה משאב ארגוני, לחץ על המשאב הארגוני שברצונך להוסיף לפרוייקט ולאחר מכן לחץ על הוסף. כדי לבחור משאבים מרובים, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כל משאב.

  • כדי למצוא משאבים ארגוניים התואמים הכישורים ותכונות אחרות של אחד מהמשאבים קיים של הצוות שלך, בחר את המשאב שברצונך להתאים תחת משאב פרוייקט ולאחר מכן לחץ על תואמים.

  • כדי להחליף משאב קיים במשאב ארגוני, בעמודה משאב פרוייקט, בחר את המשאב או את המשאב הכללי שברצונך להחליף. תחת משאב ארגוני, בחר את המשאב הארגוני החדש ולאחר מכן לחץ על החלף.

   בעת החלפת משאב, המשאב המוחלף אינו מוסר אם הוא השלים עבודה כלשהי בפועל. העבודה שנותרה מוקצית למשאב המחליף.

 5. כדי להוסיף של משאב מוצע לצוות הפרוייקט, בעמודה הזמנה, לחץ על מוצע.

 6. כדי להציג גרף של משאב נבחר זמינות, לחץ על גרפים.

 7. לחץ על אישור.

  הערות: 

  • הוספת משאב ארגוני לפרוייקט שלך מאפשרת לך להקצות את המשאב לפעילות בפרוייקט שלך בלבד. אין באפשרותך לבצע שינויים בתכונות של משאבים ארגוניים, כגון תעריפי שכר או זמינות.

  • אם ברצונך להוסיף משאבים לרשימה של משאבי הארגון הזמינים, עליך לייבא את המשאבים. חפש קישורים למידע נוסף אודות ייבוא משאבים בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

הוספת משאבים שאינם ארגוניים לפרוייקט שלך

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על גיליון משאבים.

 2. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על ערך.

 3. בשדה שם משאב, הקלד שם של עבודה, של חומר או של משאב כללי.

 4. אם ברצונך לייעד קבוצות משאבים, בשדה קבוצה עבור שם המשאב, הקלד את שם הקבוצה.

 5. ציין את סוג המשאב.

  • כדי לציין כי משאב זה הוא משאב עבודה, בשדה סוג, לחץ על עבודה.

  • כדי לציין כי משאב זה הוא משאב חומרים, בשדה סוג, לחץ על חומרים. בשדה תווית חומרים, הקלד את התווית (לדוגמה, מטרים, טונותאו תיבות) עבור המשאב.

  • כדי לציין שמשאב זה הוא משאב עלות, בשדה סוג, לחץ על עלות.

 6. ב- Max. יחידות שדה עבור המשאב, הקלד את מספר היחידות זמינותו של משאב זה עבור פרוייקט זה. הערך היחידות המרביות מציין איזה חלק של משאב זה זמין עבור פרוייקט זה — לדוגמה, part-time או כפולות.

  לדוגמה, אם יש לך משאב הזמין לפרוייקט יומיים בשבוע, באפשרותך להזין ערך מרבי של 40%. באפשרותך להשתמש היחידות המרביות כדי לציין מרובים זמינות של ייעוד משאבים. לדוגמה, נניח שיש לך משאב בשם מהנדסים, משאב בודד המייצג שלושה מהנדסים בודדים בצוות שלך. באפשרותך להזין את היחידות המרביות עבור מהנדסים כ- 300%. באפשרותך לתזמן כל שלושה מהנדסים לעבודה במשרה מלאה בבת אחת בלי שהמשאב מהנדסים יהיה בהקצאת יתר.

  באפשרותך להזין יחידות מרביות כאחוז (50%, 100%, 300%), או כמספר עשרוני (0.5, 1, 3).

הערה: 

 • כדי ליצור משאב תקציב, בחר את המשאב, לחץ על מידע אודות משאב תמונת לחצן ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון תקציב.

 • באפשרותך להוסיף אתר משאב עבודה לבין המידע המשויך באמצעות MAPI דואר אלקטרוני פנקס הכתובות שלך, מ- Active Directory או מ- Microsoft Office Project Server. גיליון משאבים, לחץ על הוספה, הצבע על משאב חדש מתוך ולאחר מכן לחץ על פנקס הכתובות, Active Directory או Project Server. בחר את המשאב ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • כאשר אתה (או מנהל פרוייקט אחר) מעוניין לשתף משאבים, באפשרותך להוסיף משאבים מתוך מאגר משאבים.

לראש הדף

הוספת משאבי ארגון כלליים לפרוייקט שלך

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על גיליון משאבים, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על ערך.

 2. בתפריט כלים, לחץ על בניית צוות מארגון.

  אם קיימות יותר מ- 1,000 משאבי הארגון, באפשרותך לסנן את רשימת המשאבים באמצעות enterprise קודי חלוקה לרמות. קודי חלוקה לרמות מוגדרים בהתבסס על דרישות הארגון שלך.

 3. בתיבת הדו-שיח בניית צוות, לחץ על תמונת לחצן כדי להרחיב התאמה אישית של מסננים.

 4. תחת התאמה אישית של מסננים, לחץ על כללי בעמודה שם שדה, לחץ על שווה בעמודה בדיקה ולאחר מכן הקלד כן בעמודה ערכים.

 5. לחץ על החל מסנן כדי להחיל את הגדרות מסנן לרשימה של משאבי הארגון.

 6. כדי לחפש משאבים הזמינים לעבודה מספר מסוים של שעות בטווח זמן מסוים, בחר בתיבת הסימון זמין לעבודה. הזן את משך הזמן שעל משאב להיות זמין לעבודה ולאחר מכן בחר את טווח התאריכים באמצעות התיבות מ ועד.

 7. בעמודה משאב ארגוני, בחר במשאב הכללי שברצונך להוסיף לפרוייקט ולאחר מכן לחץ על הוסף. כדי לבחור משאבים מרובים, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כל משאב.

לראש הדף

הוספת משאבים כלליים שאינם של הארגון לפרוייקט שלך

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על גיליון משאבים, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על ערך.

 2. בשדה שם המשאב, הקלד את שמו של משאב.

 3. לחץ על מידע אודות משאב תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה כללי.

 4. בחר בתיבת הסימון כללי.

 5. בכרטיסיה שדות מותאמים אישית, תחת שדות מותאמים אישית, הזן ערכים עבור כל השדות הנדרשים עבור משאב זה.

  מכיוון ששדות מותאמים אישית אלה ייחודיים לכל ארגון, פנה למנהל המערכת לקבלת תשובות לשאלות אודות השימוש בהם.

הערה: 

 • באפשרותך להוסיף כל משאב כללי לרשימה של המשאבים הארגוניים. ייתכן שיהיה עליך לציין תכונות נוספות עבור המשאב, כגון לוחות תאריכים ומערכות כישורים, בהתאם לדרישות הארגון.

 • בהמשך, כשתהיה מוכן להחליף משאב כללי במשאב ארגוני בעל מערכת הכישורים המתאימה, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח בניית צוות או באשף החלפת המשאבים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×