הוספת מקטע

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש במקטע כדי לארגן קבוצות של פקדים קשורים בתבנית טופס של Microsoft Office InfoPath.

במאמר זה

מתי להשתמש במקטע

הוספת מקטע

הסתרת מקטע המבוסס על ערכים בטופס

עצות לפריסה

מתי להשתמש במקטע

השתמש במקטע כאשר ברצונך לארגן ערכה של פקדים קשורים בתבנית הטופס שלך. לדוגמה, בתבנית הטופס של תביעת ביטוח, ייתכן שתשתמש במקטע כדי לקבץ ערכה של תיבות טקסט המשמשות לאיסוף פרטי איש קשר ממבוטחים.

מקטע המכיל תיבות טקסט

באפשרותך גם להשתמש בעיצוב מותנה כדי להציג או להסתיר מקטעים המבוססים על ערכים אשר משתמשים מזינים בכל מקום אחר בטופס. לדוגמה, בטופס של דוח הוצאות, ייתכן שתשתמש בעיצוב מותנה כדי להציג מקטע של אישור מנהל למשתמשים כאשר סכום ההוצאות שלהם גדול מ- 1,000 דולר. אם ההוצאות קטנות מסכום זה, המקטע נותר מוסתר בטופס.

בעת הוספת מקטע לתבנית הטופס שלך, אתה מוסיף בעיקרו של דבר גורם מכיל ריק. כדי שהמקטע יהיה שימושי, עליך להוסיף לתוכו פקדים נוספים. פקדים אלה עשויים לכלול תיבות טקסט, תיבות רשימה או אף מקטעים אחרים.

עצה: כברירת מחדל, גבולות מקטע הם בלתי נראים בטופס. אם ברצונך שיופיע קו מיתאר מסביב למקטע שלך כך שיהיה דומה לזה המוצג בדוגמה של תביעת הביטוח, באפשרותך להחיל גבול על המקטע בתיבת הדו-שיח גבולות והצללה.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים אחרים הדומים למקטעים, אבל משמשים למטרות אחרות. כדי להחליט איזה פקד פועל בצורה הטובה ביותר בתבנית הטופס שלך, פנה לרשימה הבאה:

מקטע חוזר    כדי ליצור מקטע שמשתמשים יוכלו להוסיף לטופס פעמים מרובות, השתמש במקטע חוזר או בפקד חוזר אחר.

מקטע אופציונלי    אם תוסיף מקטע לתבנית הטופס שלך, הוא יופיע בטופס כשמשתמש יפתח אותו. מקטעים אופציונליים, מצד שני, נסתרים כברירת מחדל. משתמשים יכולים לבחור האם להוסיף את המקטע האופציונלי לטופס שלהם.

קבוצת בחירה    כדי להוסיף מקטע שיכול להיות מוחלף במקטע אחר, השתמש בקבוצת בחירה. קבוצת בחירה מכילה שני מקטעים או יותר. כברירת מחדל, אחד ממקטעים אלה מופיע בטופס. משתמשים יכולים לבחור להחליף אותו במקטע אחר.

לראש הדף

הוספת מקטע

ההליך להוספת מקטע משתנה במקצת בהתאם לאם אתה מעצב תבנית טופס חדשה וריקה או מבסס את העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מציג כיצד נראה מקטע במצב עיצוב.

מקטע ריק נבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. מקטעים מאוגדים תמיד לקבוצות במקור הנתונים של תבנית הטופס. כל פקד במקטע מאוגד שדה המהווה חלק מקבוצת המקטע.

בדוגמה הבאה, המקטע 'פרטי המבוטח' בתבנית הטופס מאוגד לקבוצה addressPolicyholder בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין מקטע בתבנית טופס לבין קבוצה מתאימה במקור נתונים

הוספת מקטע בתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על מקטע.

 4. כדי להוסיף פקדים למקטע, גרור את הפקדים הרצויים מחלונית המשימות פקדים אל המקטע בתבנית הטופס שלך.

  הערה: עליך להעביר לא פקד שהוא כבר בתבנית הטופס למקטע, אלא אם שדה הפקד הוא כבר חלק מקבוצת המקטע במקור הנתונים. אחרת, עשויים לנתק האיגוד עבור הפקד.

 5. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד את הטקסט שמעליו.

הוספת מקטע בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף מקטע על-ידי גרירת קבוצה חוזרת מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת המקטע באמצעות חלונית המשימות פקדים, כפי שמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על מקטע.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד מקטע, בחר בקבוצה שבה ברצונך לאחסן נתוני מקטע ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. הוסף פקדים למקטע ולאחר מכן אגד אותם לשדות המתאימים במקור הנתונים.

לראש הדף

הסתרת מקטע המבוסס על ערכים בטופס

עיצוב מותנה אינו מיועד רק להחלת שינויי עיצוב על פקדים. אחת מהדרכים הטובות ביותר להשתמש בעיצוב מותנה היא להציג או להסתיר פקד המבוסס על הערך המוזן בפקד אחר. דרך אופיינית לבצע זאת היא עיצוב הטופס שלך עם תיבת סימון מעל מקטע כך שבחירה בתיבת סימון זו מציגה או מסתירה את המקטע. טכניקה זו מאפשרת לך להציג בקלות את המידע המתאים בזמן המתאים.

הליך זה מניח שכבר הוספת מקטע לתבנית הטופס שלך.

 1. בתבנית הטופס, לחץ על המקטע שברצונך להסתיר.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב מותנה.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, לחץ על הוספה.

 4. תחת אם תנאי זה מתקיים, הגדר את התנאי הרצוי. לדוגמה, כדי להסתיר את המקטע שבחרת בשלב 1 כאשר תיבת סימון מסוימת נבחרה, בחר בשדה שאליו מאוגדת תיבת הסימון בתיבה הראשונה ולאחר מכן ציין את הערך שיקבע האם להסתיר את המקטע או לא.

  עצה: עבור תיבות סימון, כברירת מחדל, TRUE פירושו "נבחר" או "מסומן", בעוד ש- FALSE פירושו "נקי" או "לא מסומן".

 5. תחת החל עיצוב זה, לחץ על הסתר פקד זה.

 6. כדי לשמור את התנאי ולחזור לתבנית הטופס, לחץ פעמיים על אישור.

 7. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

עצות לפריסה

לפני הוספת פקדים למקטע בתבנית טופס, חשוב כיצד ברצונך לארגן פקדים אלה. באפשרותך להוסיף תיבות טקסט ופקדים נוספים על-ידי גרירתם אל המקטע בכל מקום שתרצה. לחלופין, אם ברצונך לקבל שליטה גדולה יותר על הפריסה, באפשרותך להוסיף טבלת פריסה למקטע ולאחר מכן להוסיף תוויות ופקדים לתוך התאים הבודדים כך שיתיישרו בצורה יפה. בדוגמה הבאה, מעצב הטופס השתמש בטבלת פריסה של שתי שורות ושלוש עמודות כדי לארגן פקדים במקטע.

מקטע עם טבלת פריסה המכילה תיבות טקסט

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×