הוספת מקטע חוזר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם תוסיף מקטע חוזר בתבנית הטופס של Microsoft Office InfoPath, המשתמשים יוכלו להוסיף מופעים מרובים של מקטע זה בעת מילוי טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך.

בנושא זה

מתי להשתמש במקטע חוזר

חוויית המשתמש

הוספת מקטע חוזר

עצות פריסה

מתי להשתמש במקטע חוזר

מקטע חוזר הוא פקד המכיל פקדים אחרים וחוזר לפי הצורך. השתמש במקטע חוזר כאשר ברצונך:

 • לאסוף מופעים מרובים של אותו סוג נתונים. לדוגמה, בתבנית טופס של דוח מכירות, באפשרותך להשתמש במקטע חוזר כדי לאסוף יעדי מכירות מצוות המכירות שלך.

 • להציג כמויות משתנות של נתונים בטופס. לדוגמה, אם תבנית הטופס שלך מחוברת למסד נתונים של רשומות עובדים, באפשרותך להשתמש במקטע חוזר כדי להציג רשומות תואמות כאשר משתמש מפעיל שאילתה על מסד הנתונים מתוך InfoPath. אם מוחזרת רשומה אחת, המשתמש יראה רק מקטע אחד בטופס. אם מוחזרות 10 רשומות, המשתמש יראה 10 מקטעים.

 • להימנע מאזורי מציין מיקום ריקים התופסים שטח קריטי בתבנית הטופס שלך.

תאר לעצמך תבנית טופס של פניה לחברת ביטוח בה המבקשים חייבים לרשום את השמות והגילים של נתמכיהם. בגירסת נייר של טופס זה, ייתכן שתראה שלושה שדות מצייני מיקום, בהנחה כי למרבית האנשים יש שלושה נתמכים או פחות. מבקשים בעלי יותר משלושה נתמכים ייאלצו לדחוס מידע אודות נתמכים נוספים תחת השדות הקיימים או לכתוב בצד האחורי של הטופס.

בגירסת InfoPath של טופס זה, באפשרותך להשתמש במקטע חוזר כך שמועמדים יוכלו להוסיף בקלות נתמכים רבים לפי הצורך. באיור הבא מוצג האופן בו פעולה זו מוצגת לאדם הממלא את הטופס.

מקטע חוזר בטופס

בעת הוספת מקטע חוזר לתבנית הטופס שלך, אתה למעשה מוסיף גורם מכיל ריק. כדי שהמקטע החוזר יהיה יעיל, עליך להוסיף פקדים אחרים בתוך המקטע החוזר.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים אחרים הדומים למקטעים חוזרים, אך משמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה פקד מהפקדים האלה מתאימים לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

טבלה חוזרת    אם אתה רוצה שהמשתמשים יוכלו להוסיף שורות מרובות לטבלה, שקול להשתמש בטבלה חוזרת במקום במקטע חוזר בתבנית הטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך להציג בתבנית טבלה נתונים לפי פריטים, כגון פריטי חשבונית, כך שהמשתמשים יוכלו להוסיף שורות נוספות לטבלה לפי הצורך. בסופו של דבר, שימוש בטבלה חוזרת במקום במקטע חוזר הוא עניין של העדפה. שני הפקדים מאפשרים לך לאסוף או להציג מופעים מרובים של סוג נתונים זהה.

מקטע    מקטעים משמשים לארגון קבוצות של פקדים קשורים. אם תשתמש במקטע במקום במקטע חוזר, המשתמשים לא יוכלו להוסיף מקטעים נוספים לטופס שלהם.

קבוצת בחירה חוזרת    קבוצות בחירה מכילות שני מקטעים או יותר. כברירת מחדל, אחד ממקטעים אלה מופיע בטופס. המשתמשים יוכלו להחליף מקטע זה במקטע שונה. המשתמש יכול גם להוסיף קבוצות בחירה פעמים מרובות בטופס.

מקטע רקורסיבי חוזר    בדומה למקטע חוזר, ניתן להוסיף מקטע רקורסיבי חוזר פעמים מרובות בטופס. כאשר המשתמשים מוסיפים מופעים מרובים של מקטע חוזר, כל מקטע חדש נוסף מתחת למקטע הקודם, זה אחר זה. עם זאת, עם מקטע רקורסיבי חוזר, כל מקטע חדש נוסף לתוך מקטע קיים והתוצאה היא קבוצה של מקטעים מקוננים. פעולה זו יעילה כאשר ברצונך ליצור תוכן הירארכי, כגון חלוקה לרמות.

מקטע אופציונלי    אם תוסיף מקטע חוזר לתבנית הטופס שלך, הוא תמיד יופיע בטופס כאשר המשתמש יפתח אותו לראשונה. לעומת זאת, מקטעים אופציונליים מוסתרים כברירת מחדל. המשתמשים יכולים לבחור אם לכלול את המקטע האופציונלי בטופס או לא. לדוגמה, בטופס הזמנת רכישה, ייתכן שמספר משתמשים ירצו להוסיף הערות בנוגע לציוד שהם מתכננים להזמין. באפשרותך להוסיף מקטע אופציונלי ותיבת טקסט עשיר המסומנת בתווית הערות לתוך המקטע האופציונלי. המשתמשים יוכלו להוסיף את המקטע האופציונלי אם הם זקוקים לו על-ידי לחיצה על הטקסט המנחה מתחת למקטע האופציונלי.

פקד רשימה    פקדי רשימה הם הסוג הפשוט ביותר של פקד חוזר והם שימושיים כאשר ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף פריטים רבים לפי הצורך לרשימה עם תבליטים, לרשימה ממוספרת או לרשימה רגילה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפקד רשימה עם תבליטים כדי לאסוף פריטי פעולה מרובים ברשימת סוגיות.

פקד אב/פירוט    פקד אב/פירוט הוא קבוצה של שני פקדים קשורים. פקד האב הוא תמיד טבלה חוזרת. פקד הפירוט יכול להיות טבלה חוזרת או מקטע חוזר. באפשרותך להשתמש בפקד אב/פירוט כדי לקשר פקד אחד לאחר, כדי שהבחירה שבפקד הראשון תקבע מה יופיע בפקד השני.

לראש הדף

חווית המשתמש

כאשר המשתמשים יזיזו את המצביעים מעל המקטע החוזר, יופיע לחצן כחול עם חץ בפינה הימנית העליונה. זהו לחצן תפריט הקיצור. המשתמשים יוכלו ללחוץ על לחצן זה כדי לצפות באפשרויות להוספה או להסרה של המקטע החוזר.

תפריט קיצור חופף למקטע חוזר בטופס

לראש הדף

הוספת מקטע חוזר

ההליך להוספת מקטע חוזר משתנה במעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראה מקטע חוזר כשהוא נבחר במצב עיצוב.

מקטע חוזר נבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. מקטעים חוזרים בדרך כלל מאוגדים לקבוצות חוזרות במקור הנתונים של תבנית הטופס, למרות שניתן גם לאגד אותן לשדות חוזרים.

בדוגמה הבאה, המקטע החוזר נתמכים בתבנית הטופס מאוגד לקבוצה החוזרת dependent בחלונית המשימות מקור נתונים. כל פקד במקטע החוזר מאוגד לשדה תואם, המהווה חלק מקבוצת המקטע החוזר.

קשר גומלין בין מקטע חוזר בטופס לקבוצה חוזרת בחלונית המשימות 'מקור נתונים'

הוספת מקטע חוזר לתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

 4. כדי להוסיף פקדים למקטע חוזר, גרור את הפקדים הרצויים מחלונית המשימות פקדים לתוך המקטע החוזר בתבנית הטופס שלך.

  הערה: עליך להעביר לא פקד שהוא כבר בתבנית הטופס למקטע, אלא אם שדה הפקד הוא כבר חלק מקבוצת המקטע במקור הנתונים. אחרת, עשויים לנתק האיגוד עבור הפקד.

 5. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד את הטקסט שמעליו.

הוספת מקטע חוזר לתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף מקטע חוזר על-ידי גרירת קבוצה חוזרת מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת המקטע החוזר באמצעות חלונית המשימות פקדים, כפי שמתואר בהליך הבא.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד מקטע חוזר, בחר את הקבוצה החוזרת בה ברצונך לאחסן נתוני מקטע חוזר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. הוסף פקדים למקטע החוזר ולאחר מכן אגד אותם לשדות המתאימים במקור הנתונים.

 6. InfoPath משתמש בשם של שדה או קבוצה כתווית של הפקד. במידת הצורך, שנה את טקסט התווית.

  עצה: באפשרותך להשתמש גם בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה החוזרת שאליה ברצונך לאגד את המקטע החוזר ולאחר מכן לחץ על מקטע חוזר בתפריט הקיצור.

לראש הדף

עצות לפריסה

לפני שתוסיף פקדים למקטע החוזר, חשוב על האופן בו ברצונך לארגן פקדים אלה. באפשרותך להוסיף פקדים באופן חופשי על-ידי גרירתם למקטע בכל מקום רצוי. לחלופין, אם אתה מעוניין בשליטה רבה יותר בפריסה, באפשרותך להוסיף טבלת פריסה לתוך המקטע החוזר ולאחר מכן להוסיף תוויות ופקדים לתוך תאים נפרדים כדי שיתיישרו יפה. בדוגמה הבאה, מעצב הטופס השתמש בטבלת פריסה של שורה אחת ושלוש עמודות כדי לארגן פקדים בתוך מקטע חוזר.

טבלת פריסה המשמשת לארגון פקדים במקטע חוזר

בנוסף לשימוש בטבלאות פריסה, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • כדי לשנות את גודלם של מספר מקטעים חוזרים בו-זמנית, בחר את המקטעים החוזרים שאת גודלם ברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות בכרטיסיה גודל.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של מקטע חוזר, בחר אותו בתבנית הטופס, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה, לחץ על הכרטיסיה גבולות ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות.

 • כדי לראות כיצד ייראו הפקדים במקטע החוזר עם טקסט בתוכם, לחץ על נתונים לדוגמה בתפריט תצוגה. פעולה זו מסייעת לך לקבל מושג מה על המראה של טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך כאשר המשתמש ימלא אותו.

 • לעתים, הטקסט שבתוך הפקדים במקטע חוזר ובתוויות מימין לפקדים אלה עשוי להיראות מעט לא מיושר. כדי ליישר מחדש את הטקסט במהירות, לחץ פעמיים על הפקד, לחץ על ישר בכרטיסיה גודל ולאחר מכן לחץ על החל. אם התווית והפקד נמצאים בתאים שונים בטבלת פריסה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא המכיל את התווית, לחץ על מאפייני טבלה בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על מרכז, תחת יישור אנכי בכרטיסיה תא.

 • האפשרות ' חזור על אנכית נבחרת כברירת מחדל. פירוש הדבר כאשר משתמשים מוסיף מקטעים חוזרים, מקטעים אלה מופיעים במבנה אנכי למטה לאורך הטופס. באפשרותך לבחור להפוך את מקטע חוזר הרחב אופקית במקום זאת. הדבר מאפשר לך ליצור פריסות שונות לגמרי. לדוגמה, באפשרותך ליצור תבנית טופס הדומה לוח שנה. האפשרות החוזרים אופקית אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×