הוספת מקטע אופציונלי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם יש מקטע בתבנית הטופס של Microsoft Office InfoPath הרלוונטי עבור משתמשים מסוימים בלבד, שקול להפוך אותו למקטע אופציונלי. מקטע אופציונלי אינו מופיע בטופס המשתמש כברירת מחדל. המשתמשים מוסיפים וממלאים את המקטע האופציונלי רק אם הם זקוקים לו.

במאמר זה

מתי להשתמש במקטע אופציונלי

חווית המשתמש

הוספת מקטע אופציונלי

התאמה אישית של טקסט הרמז עליו צריכים המשתמשים ללחוץ כדי להוסיף מקטע אופציונלי

הצגת המקטע האופציונלי בטופס כברירת מחדל

עצות לפריסה

מתי להשתמש במקטע אופציונלי

השתמש במקטע אופציונלי כאשר ברצונך להציע למשתמשים את האפשרות למלא מקטע מסוים של הטופס. לדוגמה, בתבנית טופס של דוח מצב, באפשרותך לכלול מקטע 'הערות' אופציונלי. משתמשים המעוניינים להוסיף הערות משלימות יכולים להוסיף ולמלא מקטע אופציונלי זה. כל האחרים יכולים להשאיר את המקטע מוסתר.

מקטע אופציונלי המשמש לאיסוף הערות

בעת הוספת מקטע אופציונלי בתבנית הטופס שלך, אתה למעשה מוסיף גורם מכיל ריק. כדי שפקד המקטע יהיה שימושי, עליך להוסיף פקדים נוספים בתוכו. בדוגמה הקודמת, מעצב הטופס הוסיף תיבת טקסט עשיר בתוך המקטע האופציונלי, יחד עם כותרת 'הערות'.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים נוספים הדומים למקטעים אופציונליים אך המשמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה פקד מפקדים אלה לתאים לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

מקטע    מקטעים משמשים לארגון קבוצות של פקדים קשורים. מקטעים מופיעים בתבנית הטופס כברירת מחדל. אין באפשרותך לבחור להסתירם כפי שבאפשרותך לעשות עם מקטעים אופציונליים.

מקטע חוזר    כדי ליצור מקטע שהמשתמשים יוכלו להוסיף בטופס פעמים מרובות (כגון רשומה במסד נתונים), השתמש במקטע חוזר או בפקד חוזר אחר.

קבוצת בחירה    כדי להוסיף מקטע שאפשר להחליפו במקטע אחר, השתמש בקבוצת בחירה. קבוצת בחירה מכילה שני מקטעים או יותר. כברירת מחדל, אחד ממקטעים אלה מופיע בטופס. המשתמשים יכולים לבחור להחליפו במקטע אחר. קבוצות בחירה ניתנות גם להוספה בטופס פעמים מרובות על-ידי המשתמש.

לראש הדף

חווית המשתמש

אם השארת את הגדרות ברירת המחדל זמינות עבור המקטע האופציונלי שלך, המשתמשים יראו סמל חץ כתום קטן לצד טקסט רמז בעת פתיחת טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. באפשרותך להתאים אישית את טקסט הרמז בעת עיצוב תבנית הטופס שלך.

טקסט רמז עבור מקטע אופציונלי

אם הם ילחצו על הסמל או על טקסט הרמז, InfoPath יחליף את טקסט הרמז ואת הסמל במקטע האופציונלי. המשתמש יוכל לאחר מכן להזין נתונים בתוך הפקדים שבתוך המקטע האופציונלי.

כדי להסיר מקטע אופציונלי, על המשתמשים להעביר את המצביע שלהם מעל המקטע עד להופעת לחצן תפריט קיצור כתום בפינה הימנית העליונה. על המשתמשים ללחוץ על לחצן זה כדי להציג תפריט אפשרויות עבור עבודה עם המקטע. באפשרותך להתאים אישית את פקודות התפריט בעת עיצוב תבנית הטופס שלך.

הפקודה 'הסר הערות' בתפריט הקיצור

הערה: אם משתמש מסיר מקטע אופציונלי לאחר שהוא מילא אותו, הנתונים במקטע זה אובדים ואינם מוסתרים.

לראש הדף

הוספת מקטע אופציונלי

ההליך עבור הוספת מקטע אופציונלי משתנה מעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראה מקטע אופציונלי כשהוא נבחר במצב עיצוב.

מקטע אופציונלי ריק נבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. מקטעים אופציונליים מאוגדים תמיד לקבוצות במקור הנתונים של תבנית הטופס. כל פקד במקטע אופציונלי מאוגד לשדה המהווה חלק מקבוצת המקטע.

בדוגמה הבאה, המקטע האופציונלי הערות בתבנית הטופס מאוגד לקבוצה notes בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשר גומלין בין מקטע אופציונלי בתבנית טופס וקבוצה במקור הנתונים

הוספת מקטע אופציונלי בתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על מקטע אופציונלי.

 4. כדי להוסיף פקדים למקטע, גרור את הפקדים הרצויים מחלונית המשימות פקדים לתוך המקטע האופציונלי בתבנית הטופס שלך.

  הערה: עליך להעביר לא פקד שהוא כבר בתבנית הטופס למקטע, אלא אם שדה הפקד הוא כבר חלק מקבוצת המקטע במקור הנתונים. אחרת, עשויים לנתק האיגוד עבור הפקד.

 5. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד את הטקסט שמעליו.

הוספת מקטע אופציונלי בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף מקטע אופציונלי על-ידי גרירת קבוצה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת המקטע באמצעות חלונית המשימות פקדים, כפי שמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על מקטע אופציונלי.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד מקטע אופציונלי, בחר את הקבוצה בה ברצונך לאחסן נתוני מקטע אופציונלי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. הוסף פקדים למקטע ולאחר מכן אגד אותם לשדות המתאימים במקור הנתונים.

לראש הדף

התאמה אישית של טקסט הרמז עליו צריכים המשתמשים ללחוץ כדי להוסיף מקטע אופציונלי

בעת הוספת מקטע אופציונלי בתבנית הטופס שלך, מופיע בטופס טקסט הרמז "לחץ כאן כדי להוסיף". טקסט זה מודיע למשתמשים שקיים עבורם מקטע אופציונלי זמין להוספה. בצע את הפעולות הבאות כדי לבצע התאמה אישית של טקסט זה:

 1. לחץ פעמיים על המקטע האופציונלי.

 2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 3. בחר בתיבת הסימון הצג לחצן הוספה וטקסט רמז ולאחר מכן החלף את טקסט ברירת המחדל בתיבה בטקסט משלך.

לראש הדף

הצגת המקטע האופציונלי בטופס כברירת מחדל

כברירת מחדל, מקטעים אופציונליים מוסתרים כאשר המשתמשים פותחים טופס לראשונה. אם תרצה, תוכל לבחור להציג מקטע אופציונלי במקום זאת. אם תעשה זאת, InfoPath יסתיר את טקסט הרמז "לחץ כאן כדי להוסיף", מכיוון שהמקטע האופציונלי יהיה כבר גלוי בטופס.

 1. לחץ פעמיים על המקטע האופציונלי.

 2. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 3. תחת הגדרות ברירת מחדל, לחץ על כלול את המקטע בטופס כברירת מחדל.

 4. בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים למחוק את המקטע.

לראש הדף

עצות לפריסה

לפני הוספת פקדים בתוך מקטע אופציונלי בתבנית הטופס שלך, חשוב כיצד תרצה לסדר פקדים אלה. באפשרותך להוסיף תיבות טקסט ופקדים נוספים על-ידי גרירתם לתוך המקטע האופציונלי בכל מקום שתרצה. לחלופין, אם אתה מעוניין בשליטה רבה יותר על הפריסה, באפשרותך להוסיף טבלת פריסה בתוך המקטע האופציונלי ולאחר מכן להוסיף תוויות ופקדים בתוך התאים הבודדים כך שהם יתיישרו יפה. באיור הבא, טבלת פריסה של ארבע שורות ושתי עמודות משמשת לסידור תוויות ופקדים במקטע האופציונלי.

טבלת פריסה המשמשת לסידור פקדים במקטע אופציונלי

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×