פריסת עמודים

הוספת מעבר עמוד

הוספת מעבר עמוד

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Word מוסיף באופן אוטומטי מעבר עמוד בסוף כל עמוד בעת יצירת מסמך. באפשרותך להוסיף ידנית מעבר עמוד במקום אחר במסמך שלך. (באפשרותך למחוק מעבר עמוד שהוספת תמיד, אך אין באפשרותך להסיר אחד ש- Word מוסיף באופן אוטומטי בסוף כל עמוד). כמו כן, באפשרותך להגדיר כללים עבור Word כך מעברי העמוד האוטומטיים ממוקמות במיקום הרצוי. פעולה זו שימושית במיוחד אם אתה עובד במסמך ארוך.

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל עמוד חדש.

 2. לחץ על הוספה > מעבר עמוד.

  האפשרות 'מעבר עמוד' מסומנת בכרטיסיה 'הוספה'.

כדי לראות היכן הוספת מעברי עמוד, לחץ על בית ולאחר מכן, בקבוצה פיסקה, לחץ על הצג/הסתר.

סמל 'הצג/הסתר' מסומן בכרטיסיה 'בית'.

מעברי עמוד נראים כך:

מעבר עמוד

שינוי מעברי עמוד אוטומטיים

כדי למנוע ממעברי עמוד אוטומטיים להופיע במקומות לא מתאימים, למשל בין שורות טקסט שאתה מעוניין שיישארו יחד, באפשרותך להתאים את הגדרות מעברי העמוד עבור פיסקאות נבחרות.

 1. בחר את הפיסקאות שבו ברצונך להחיל את ההגדרות.

 2. לחץ על פריסה ולאחר מכן לחץ על החץ בקבוצה פיסקה.

  החץ לפתיחה של תיבת הדו-שיח 'פיסקה' מסומן בכרטיסיה 'פריסה'.

 3. בתיבה פיסקה, לחץ על מעברי עמוד ושורה.

  בחר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  • בקרת שורות מיותמות מציבה לפחות שתי שורות מתוך פיסקה בחלק העליון או התחתון של העמוד.

  • מנע הפרדת פיסקאות מונעת מעברים בין פיסקאות שאתה מעוניין שיישארו יחד.

  • מנע הפרדת שורות מונעת מעברי עמוד באמצע פיסקאות.

  • מעבר עמוד לפני מוסיפה מעבר עמוד לפני פיסקה ספציפית.

להתחיל עמוד חדש

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל עמוד חדש.

 2. לחץ על הוספה > מעבר עמוד.

  כיצד להוסיף מעבר עמוד

כדי לראות את המיקום המדויק שבו הוספת מעבר עמוד זה, הפעל את התווים שאינם מודפסים (עיצוב) על-ידי לחיצה על בית > פיסקה > הצג/הסתר.

לחצן 'הצג/הסתר'

מעבר העמוד נראה כך:

מעבר עמוד

הוספת עמוד רבים מעברי למסמך ארוך: אמצעי זהירות

אם בכוונתך להוסיף מעברי עמוד ידניים למסמכים הנמצאים מספר עמודים, ייתכן שתצטרך לשנות מעברי עמוד אלה בשלב מאוחר יותר. בעת עריכת המסמך, ייתכן שתגלה כי מעברי עמוד שלך באמצע פיסקה או אפילו בין פיסקאות שברצונך כי יישאר יחד.

לחלופין, ייתכן שורה אחת בלבד של פיסקה בחלק העליון של דף (הנקראים של "שורות מיותמות"), או שורה אחת של פיסקה כל לבדו בחלק התחתון של עמוד ("יתום").

בצע את הפעולות הבאות כדי למנוע מעברי עמוד לא רצויים אלה באמצעות הגדרות שאומרות ל- Word היכן לעבור עמוד או לא לעבור עמוד.

מניעת מעברי עמוד לא רצויים   

 1. בחר את הפיסקאות שעליהן ברצונך להחיל את ההגדרות.

 2. לחץ על פריסת עמוד ולאחר מכן לחץ על החץ בקבוצה פיסקה כדי לפתוח את התיבה פיסקה.

  כיצד להגיע לכל אפשרויות הפיסקה

 3. לחץ על הכרטיסיה מעברי שורה ומעברי עמוד.

  אפשרויות של תיבת הדו-שיח 'פיסקה'

  כדי למקם לפחות שתי שורות של פיסקה בחלק העליון או התחתון של העמוד    לחץ על תיבת הבקרה של שורות מיותמות תחתונות/שורות מיותמות.

  עצה: כדי למנוע שורות מיותמות עליונות ותחתונות כל הזמן, ודא שהאפשרות תיבה זו מסומנת תמיד.

  כדי למנוע מעברים בין פיסקאות שברצונך להשאיר ביחד    לחץ על התיבה 'מנע הפרדת פיסקאות'.

  כדי למנוע מעבר עמוד באמצע פיסקה    לחץ על התיבה 'מנע הפרדת שורות'.

  כדי להוסיף מעבר עמוד לפני פיסקה ספציפית    לחץ על התיבה 'מעבר עמוד לפני'.

הוספת מעבר עמוד ידני

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל עמוד חדש.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה עמודים, לחץ על מעבר עמוד.

  הפקד שבו Word ממקם מעברי עמוד אוטומטיים

  אם תוסיף מעברי עמוד ידניים במסמכים בעלי אורך יותר ממספר עמודים, ייתכן שיהיה עליך לשנות מעברי עמוד אלה בעת עריכת המסמך. כדי למנוע את הקושי של שינוי ידני של מעברי עמוד, באפשרותך להגדיר אפשרויות כדי לקבוע היכן Word מעברי עמוד אוטומטיים.

מניעת מעברי עמוד באמצע פיסקה   

 1. בחר את הפיסקה שברצונך למנוע מעבר אל שני עמודים.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר את תיבת הסימון מנע הפרדת שורות.

מניעת מעברי עמוד בין פיסקאות

 1. בחר את הפיסקאות שברצונך להשאיר ביחד בעמוד אחד.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר את תיבת הסימון מנע הפרדת פיסקאות.

ציון מעבר עמוד לפני פיסקה

 1. לחץ על הפיסקה שברצונך שתופיע אחרי מעבר העמוד.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר את תיבת הסימון מעבר עמוד לפני.

למקם לפחות שתי שורות של פיסקה בחלק העליון או התחתון של העמוד

מסמך בעל מראה מקצועי לעולם מסתיים עמוד עם שורה אחת בלבד של פיסקה חדשה או מתחיל עמוד רק השורה האחרונה של פיסקה מהעמוד הקודם. השורה האחרונה בפיסקה בפני עצמו בחלק העליון של דף שמכונה של שורות מיותמות. השורה הראשונה של פיסקה בפני עצמו, בתחתית דף שמכונה יתום.

מניעת מעברי עמוד בשורת טבלה

 1. בחר את הפיסקאות שבהן ברצונך למנוע שורות מיותמות עליונות ותחתונות.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר בתיבת הסימון בקרת שורות מיותמות.

הערה: אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.

 1. לחץ על השורה בטבלה שאינך מעוניין לבצע מעבר. בחר את הטבלה כולה אם אין ברצונך שהטבלה לבצע מעבר בין עמודים.

  הערה: טבלה הגדולה יותר מהעמוד חייבת לגלוש.

 2. בכרטיסיה ' כלי טבלאות ', לחץ על פריסה.

  הכרטיסיה 'כלי טבלה - פריסה'

 3. בקבוצה טבלה, לחץ על מאפיינים.

  רצועת הכלים של Office 2010

 4. לחץ על הכרטיסיה שורה ונקה תיבת הסימון אפשר לשורה לגלוש במעברי עמודים.

אין באפשרותך למחוק את מעברי העמוד שבו Word מוסיף באופן אוטומטי.

באפשרותך למחוק את כל מעברי העמוד שאתה מוסיף באופן ידני.

מחיקת מעבר עמוד   

 1. לחץ על טיוטה.

  לחצן 'טיוטה'

 2. בחר את מעבר העמוד על-ידי לחיצה על שוליים לצד לקו המקווקו.

  מעבר עמוד ידני במסמך

 3. הקש DELETE.

הוספת מעבר עמוד ידני

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל עמוד חדש.

  תמונה של רצועת הכלים של Word

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה עמודים, לחץ על מעבר עמוד.

מניעת מעברי עמוד באמצע פיסקה

 1. בחר את הפיסקה שברצונך למנוע מעבר אל שני עמודים.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר את תיבת הסימון מנע הפרדת שורות.

  מניעת מעברי עמוד בין פיסקאות

 1. בחר את הפיסקאות שברצונך להשאיר ביחד בעמוד אחד.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר את תיבת הסימון מנע הפרדת פיסקאות.

ציון מעבר עמוד לפני פיסקה

 1. לחץ על הפיסקה שברצונך שתופיע אחרי מעבר העמוד.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר את תיבת הסימון מעבר עמוד לפני.

מסמך בעל מראה מקצועי לעולם מסתיים עמוד עם שורה אחת בלבד של פיסקה חדשה או מתחיל עמוד עם רק השורה האחרונה של פיסקה מהעמוד הקודם. השורה האחרונה בפיסקה בפני עצמו בחלק העליון של דף שמכונה של שורות מיותמות. השורה הראשונה של פיסקה בפני עצמו, בתחתית דף שמכונה יתום.

 1. בחר את הפיסקאות שבהן ברצונך למנוע שורות מיותמות עליונות ותחתונות.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. בחר בתיבת הסימון בקרת שורות מיותמות.

הערה: אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.

מניעת מעברי עמוד בשורת טבלה

 1. לחץ על השורה בטבלה שאינך מעוניין לבצע מעבר. בחר את הטבלה כולה אם אין ברצונך שהטבלה לבצע מעבר בין עמודים.

  הערה: טבלה הגדולה יותר מהעמוד חייבת לגלוש.

 2. בכרטיסיה ' כלי טבלאות ', לחץ על פריסה

  תמונת רצועת הכלים

 3. בקבוצה טבלה, לחץ על מאפיינים

  תמונת רצועת הכלים

 4. לחץ על הכרטיסיה שורה ונקה תיבת הסימון אפשר לשורה לגלוש במעברי עמודים.

הוסף באופן ידני מעבר עמוד בכל מקום במסמך שלך:

 1. אם אינך נמצא בתצוגה 'עריכה', לחץ על ערוך מסמך > ערוך ב- Word Online.

  עריכה ב- Word Online

 2. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל עמוד חדש.

 3. לחץ על הוספה > מעבר עמוד.

  לחצן 'מעבר עמוד' ב- Word Web App

בתצוגת עריכה, מעבר עמוד ידני ייראה כך:

מעבר עמוד ב- Word Online

לא תראה זאת בתצוגת קריאה. תצוגת קריאה, מעברי עמוד ידניים מופיעים בתור פערים בין דפים, בדיוק כמו מעברי עמוד אוטומטיים.

עצה:  כדי להוסיף במהירות מעבר עמוד באמצעות לוח המקשים, הקלד Ctrl+Enter.

למידע נוסף

שורה ומעברי עמוד

הוספת מעבר מקטע

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×