הוספת מספרי שקופיות, מספרי עמודים או תאריך ושעה

באפשרותך להוסיף למצגת שלך מספרי שקופיות, מספרי עמודי הערות, מספר דפי המידע ותאריך ושעה.

כותרת תחתונה של שקופית

1. תאריך ושעה

2. מספר שקופית

הערה: כדי להוסיף כותרות עליונות וכותרות תחתונות, ראה הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה לשקופיות.

הוספת מספרי שקופיות או מספרים לעמודי הערות

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  הכרטיסיה 'הוספה'

 4. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף מספרי שקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון מספר שקופית.

  • אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים להערות או לדפי מידע, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון מספר עמוד.

  תיבת הדו-שיח 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 5. אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים לכל השקופיות, עמודי ההערות או דפי המידע במצגת, לחץ על החל על הכל.

לראש הדף

שינוי מספר השקופית הראשונה

באפשרותך לשנות את מספר השקופית הראשונה, למספר שקופית אחת בלבד או להשמיט את מספר השקופית מהשקופית הראשונה. תוכל לעשות זאת באופן הבא.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה התאמה אישית, לחץ על גודל שקופית‎ > גודל שקופית מותאם אישית.

 2. בתיבה גודל שקופית, ברשימה הנפתחת מספר שקופיות מ, בחר מספר התחלתי.

לראש הדף

מספור שקופית אחת בלבד או מספור כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  הכרטיסיה 'הוספה'

 2. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  תיבת הדו-שיח 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למספר את השקופית הנבחרת, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית ולאחר מכן לחץ על החל. חזור על שלב זה עבור כל שקופית נפרדת שברצונך למספר.

  • כדי למספר את כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית, בחר אל תציג בשקופית הכותרת ולאחר מכן לחץ על החל על הכל.

לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לסדר מחדש את השקופיות במצגת שלך, ראה שינוי סדר השקופיות.

לראש הדף

הוספת התאריך והשעה

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תאריך ושעה.

 4. בתיבה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לשקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  • כדי להוסיף את התאריך והשעה לעמודי ההערות או לדפי מידע, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע.

 5. בחר בתיבת הסימון תאריך ושעה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך שהתאריך והשעה ישקפו את התאריך והשעה הנוכחיים בכל פעם שתפתח או תדפיס את המצגת, לחץ על עדכן באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר את תבנית התאריך והשעה הרצויה.

  • אם ברצונך להגדיר את התאריך והשעה לתאריך ספציפי, לחץ על קבוע, ולאחר מכן בתיבה קבוע, הקלד את התאריך המבוקש.

   על-ידי הגדרת התאריך במצגת כך שיהיה קבוע, תוכל לעקוב בקלות אחר הפעם האחרונה שבה ביצעת שינויים במצגת.

 6. אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לכל השקופיות, עמודי ההערות או דפי המידע במצגת, לחץ על החל על הכל.

לראש הדף

הוספת מספרי שקופיות או מספרים לעמודי הערות

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על מספר שקופית.

  תמונת הכרטיסיה 'הוספה'

  הקבוצה טקסט עשויה להיראות מעט שונה, בהתאם לגירסת PowerPoint שלך.

 4. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף מספרי שקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון מספר שקופית.

  • אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים להערות או לדפי מידע, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון מספר עמוד.

 5. אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים לכל השקופיות, עמודי ההערות או דפי המידע במצגת, לחץ על החל על הכל.

לראש הדף

שינוי מספר השקופית הראשונה

באפשרותך לשנות את מספר השקופית הראשונה, למספר שקופית אחת בלבד או להשמיט את מספר השקופית מהשקופית הראשונה. תוכל לעשות זאת באופן הבא.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד.

 2. בתיבה הגדרת עמוד, ברשימה הנפתחת מספר שקופיות מ, בחר מספר התחלתי.

לראש הדף

מספור שקופית אחת בלבד או מספור כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על מספר שקופית.

  בקבוצה 'טקסט'

 2. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  כותרת עליונה או כותרת תחתונה
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למספר את השקופית הנבחרת, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית ולאחר מכן לחץ על החל. חזור על שלב זה עבור כל שקופית נפרדת שברצונך למספר.

  • כדי למספר את כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית, בחר אל תציג בשקופית הכותרת ולאחר מכן לחץ על החל על הכל.

לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לסדר מחדש את השקופיות במצגת שלך, ראה שינוי סדר השקופיות.

לראש הדף

הוספת התאריך והשעה

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תאריך ושעה.

 4. בתיבה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לשקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  • כדי להוסיף את התאריך והשעה לעמודי ההערות או לדפי מידע, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע.

 5. בחר בתיבת הסימון תאריך ושעה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך שהתאריך והשעה ישקפו את התאריך והשעה הנוכחיים בכל פעם שתפתח או תדפיס את המצגת, לחץ על עדכן באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר את תבנית התאריך והשעה הרצויה.

  • אם ברצונך להגדיר את התאריך והשעה לתאריך ספציפי, לחץ על קבוע, ולאחר מכן בתיבה קבוע, הקלד את התאריך המבוקש.

   על-ידי הגדרת התאריך במצגת כך שיהיה קבוע, תוכל לעקוב בקלות אחר הפעם האחרונה שבה ביצעת שינויים במצגת.

 6. אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לכל השקופיות, עמודי ההערות או דפי המידע במצגת, לחץ על החל על הכל.

לראש הדף

למידע נוסף

הוספת שקופית חדשה (חל על PowerPoint 2007)

הוספה, ארגון ומחיקה של שקופיות

הצגת מספר השקופית ומספר השקופיות הכולל בכל שקופית (חל על PowerPoint 2010)

שינוי סדר השקופיות (חל על PowerPoint 2007 ו- 2010)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×