הוספת מספרי עמודים לגליונות עבודה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

אם ברצונך להציג מספרי עמודים בעת הדפסת גליון עבודה של Microsoft Excel, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בכותרות העליונות או התחתונות של עמודי גליון העבודה. מספרי העמודים שאתה מוסיף אינם מוצגים בגליון העבודה בתצוגה רגילה - הם מוצגים רק בתצוגה 'פריסת עמוד' ובעמודים המודפסים.

הערה: צילומי המסך במאמר זה בוצעו ב- Excel 2016. אם יש לך גירסה אחרת, התצוגה שלך עשויה להיות מעט שונה, אך אלא אם צוין אחרת, הפונקציונליות זהה.

הוספת מספרי עמודים בגליון עבודה בודד

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד. ניתן גם ללחוץ על פריסת עמוד תמונת לחצן בשורת המצב כדי להציג תצוגה זו.

 3. בגליון העבודה, לחץ על לחץ כדי להוסיף כותרת עליונה או על לחץ כדי להוסיף כותרת תחתונה.

  פעולה זו תציג את האפשרות כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. כדי לציין את המקום בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ באזור השמאלי, באזור האמצעי או האזור ימני של תיבת הכותרת העליונה או התחתונה.

 5. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  בקבוצה 'רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה', לחץ על 'מספר עמוד'

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

  אם ברצונך להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמודים.

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר.

 6. לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה כדי להציג את מספרי העמודים הממשיים בתצוגת פריסת עמוד.

 7. לאחר שתסיים את העבודה בתצוגת פריסת עמוד, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  בכרטיסיה 'תצוגה', לחץ על 'רגילה'

  באפשרותך גם ללחוץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

  באפשרותך להוסיף מספרי עמודים עבור גליון עבודה בתצוגת פריסת עמוד, שבה באפשרותך לראות אותם, או להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים עבור יותר מגליון עבודה אחד בו-זמנית. עבור סוגי גליונות אחרים, כגון גליונות תרשים, ניתן להוסיף מספרי עמודים רק באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

הוספת מספרי עמודים בגליונות עבודה מרובים

באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בגליונות עבודה מרובים בחוברת העבודה באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. לדוגמה, אם חוברת העבודה מכילה שני גליונות עבודה המכילים שני עמודים, גליון העבודה הראשון יכיל שני עמודים עם המספור 1 ו- 2. גליון העבודה השני יכיל גם הוא שני עמודים עם המספור 1 ו- 2.

עצה: כדי להוסיף מספרי עמודים לכל גליונות העבודה בחוברת העבודה באופן רציף, עליך לשנות את המספר שבו מתחיל כל גליון עבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מספר שונה עבור העמוד הפותח.

 1. לחץ על גליונות העבודה או על גליונות התרשים שאליהם ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

גיליון בודד

לחץ על לשונית הגיליון.

לחץ על לשונית הגיליון

אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

לחץ על חצי הגלילה של הלשונית

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

כל הגליונות בחוברת עבודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בכרטיסיה כותרת על'/תח'‏, לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 3. כדי לציין את המקום בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה שבו ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ באזור השמאלי, באזור האמצעי או האזור הימני של התיבה.

 4. כדי להוסיף מספרים, לחץ על לחצן הוסף מספר עמוד תמונת לחצן .

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

  הערות: 

  • אם ברצונך להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן לחץ על לחצן הוסף מספר עמודים תמונת לחצן .

  • מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר

הגדרת מספר אחר עבור העמוד הפותח

כדי למספר את כל עמודי גליון העבודה בחוברת העבודה בצורה רציפה, הוסף תחילה מספרי עמודים לכל גליונות העבודה בחוברת העבודה, ולאחר מכן השתמש בהליך הבא כדי להתחיל למספר את העמודים בכל גליון עבודה במספר המתאים. לדוגמה, אם חוברת העבודה מכילה שני גליונות עבודה שיודפסו כשני עמודים, תוכל להשתמש בהליך זה כדי להתחיל למספר את העמודים של הגליון השני במספר 3.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 2. בכרטיסיה עמוד, בתיבה מספר עמוד ראשון, הקלד את המספר שבו ברצונך להשתמש עבור העמוד הראשון.

  כדי להשתמש בשיטת המספור המוגדרת כברירת מחדל, הקלד אוטומטי בתיבה מספר עמוד ראשון.

שינוי הסדר שלפיו עמודים ממוספרים

כברירת מחדל, Excel ממספר ומדפיס עמודים מלמעלה למטה ולאחר מכן מימין לשמאל בגליון העבודה, אבל באפשרותך לשנות את הכיוון כך שעמודים ימוספרו ויודפסו משמאל לימין ולאחר מכן מלמעלה למטה.

 1. לחץ על גליון העבודה שעבורו ברצונך לשנות את סדר המספור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 3. בכרטיסיה גיליון, תחת סדר עמודים, לחץ על למטה ולרוחב או על לרוחב ולמטה.

  הכיוון של כל אפשרות מוצג בתיבת התצוגה המקדימה.

מחיקת מספרי עמודים

 1. לחץ על גליונות העבודה או גליונות התרשים שברצונך להסיר מהם מספרי עמודים.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

גיליון בודד

לחץ על לשונית הגיליון.

לחץ על לשונית הגיליון

אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

לחץ על חצי הגלילה של הלשונית

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

כל הגליונות בחוברת עבודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 2. בכרטיסיה כותרת על'/תח', בתיבה הנפתחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, לחץ על (ללא).

  הערה: ייתכן שתצטרך לגלול לראש הרשימה כדי ללחוץ על (ללא).

הוספת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  Excel ישנה באופן אוטומטי לתצוגת פריסת עמוד.

 2. בכרטיסיה ' כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה ולאחר מכן בחר את תבנית המספר של הדף שהרצוי.

  כותרת עליונה של מספרי העמודים מופיעים בחלק העליון של הדף המודפס וכותרת תחתונה מספרי העמודים מופיעים בחלק התחתון.

 3. כאשר תסיים, באפשרותך לנסות אחת הישאר בתצוגת פריסת עמוד או שניתן לעבור אליהן רגילה תצוגה על-ידי לחיצה על ' רגילה ' בכרטיסיה ' תצוגה '.

הגדרת מספר אחר עבור העמוד הפותח

באפשרותך להפוך את הגיליון הראשון מודפס להתחיל עם מספר עמוד השונה מ- 1. אפשרות זו שימושית אם קיימות אחרות העמודים המודפסים אשר יגיע לפני הגיליון. לדוגמה, באפשרותך להדפיס מסמך Word עמוד 2 אחראי על עמודים 1 ו- 2, והתחל את הגיליון Excel בדרך כלל מכן בעמוד 3.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד.

 2. בכרטיסיה דף, בתיבה מספר עמוד ראשון, הקלד את המספר שממנו ברצונך עבור מספר העמוד הראשון. לדוגמה, אם היית מספר העמוד הראשון להיות 3, עליך להקליד מספר 3.

 3. לחץ על אישור.

אם אתה משתמש בתבנית מספר עמוד שאינה סופרת את העמודים הכולל, לדוגמה: עמוד 3 מתוך 7, יהיה עליך לבצע התאמה המספר השני. התאמה זו מבטיחה לא יגיעו עם משהו דומה לזה: דף 10 של 7.

 1. הגדרת עמוד, לחץ על הכרטיסיה כותרת עליונה/כותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 2. לאחר עמוד & [Page] של & [Pages], הקלד את סימן החיבור (+) ולאחר מכן הקלד את מספר העמודים המופיעות לפני את מספר העמוד הראשון.

  לדוגמה, אם 3 את מספר העמוד הראשון, עליך לכלול ספירת העמודים הכוללת 2 עמודים. כך עליך להקליד +2 של בקצה: עמוד & [Page] של & [Pages] +2 ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. לחץ שוב על אישור.

שינוי סדר עמודים ממוספרים

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד ולאחר מכן לחץ על גיליון.

 2. תחת סדר עמודים, בחר את העמוד מספור בסדר הרצוי.

הסרת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד ולאחר מכן לחץ על כותרת עליונה/כותרת תחתונה.

 2. תחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בחר (ללא).

  ייתכן שיהיה עליך לגלול כדי למצוא (ללא) בחלק העליון של הרשימה.

הוספת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה ' פריסה ', תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. בתפריט הנפתח תחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בחר את תבנית המספר של הדף שברצונך להוסיף.

  תבניות הכותרת מופיעה בחלק העליון של הדף המודפס ומופיעים תבניות הכותרת התחתונה בחלק התחתון.

  עצות: 

  • באפשרותך לראות כיצד את מספרי העמודים תופיע על-ידי הצגת גליון שלך במצב תצוגה מקדימה. בכרטיסיה ' פריסה ', תחת הדפס, לחץ על תצוגה מקדימה.

  • כדי להוסיף מספרי עמודים מרובים הגליונות בחוברת העבודה בבת אחת, בחר את הגליונות שהרצויות ולאחר מכן לחיצה על כותרת עליונה וכותרת תחתונה. תבנית מספר העמוד שתבחר יוחל על כל השורות שנבחרו גליונות.

  • באפשרותך ליצור לחלוטין מותאמים אישית של כותרת עליונה או כותרת תחתונה עם מספרי עמודים על-ידי לחיצה על התאמה אישית של הכותרת העליונה או התחתונה התאמה אישית ולאחר מכן ביצוע ההוראות הנתון.

הגדרת מספר אחר עבור העמוד הפותח

 1. בכרטיסיה ' פריסה ', תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. הוספת מספרי עמודים בתבנית הרצויה לך.

 3. לחץ על התאמה אישית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה התאמה אישית, בהתאם שבו מספרי העמודים מופיעים.

 4. חפש את מספר קוד עמוד & [Page], ולחץ על מיד לאחר אותה כדי להזיז את נקודת הכניסה במיקום זה.

 5. הקלד סימן חיבור (+) ולאחר מכן הקלד את מספר העמודים שלפיהם ברצונך להתקדם העמוד הפותח. לדוגמה, כדי להתחיל בעמוד 4, אתה מגדיל את מספר העמוד הפותח על-ידי שלושה דפי, כך שאתה מקליד +3. הקוד מופיע כעת כ- & [Page] +3.

 6. לחץ על אישור.

  בתיבה כותרת עליונה או כותרת תחתונה, הראשון החדשה מוצגת הכותרת העליונה או התחתונה.

  הערה: אם ברצונך להשתמש בתבנית מספר הדף הכולל את המספר הכולל של עמודים, כגון עמוד 4 מתוך 7, ודא כי גם שהוספת את סימן החיבור (+) ואת הגדלת מספר עמוד בקוד העמודים הכולל, & [Pages].

שינוי סדר עמודים ממוספרים

 1. בכרטיסיה ' פריסה ', תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה גיליון, תחת סדר עמודים, בחר את העמוד מספור בסדר הרצוי.

הסרת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה ' פריסה ', תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. בתפריט הנפתח תחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בחר (ללא).

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×