הוספת מספרי עמודים בגליונות עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם ברצונך למספר עמודים בעת הדפסת גליון עבודה, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בכותרות העליונות או התחתונות של עמודי גליון העבודה. מספרי עמודים שאתה מוסיף אינם מוצגים בגליון העבודה בתצוגה רגילה — הם מוצגים רק בתצוגה 'פריסת עמוד' ובעמודים המודפסים.

באפשרותך להוסיף מספרי עמודים עבור גליון עבודה בתצוגת פריסת עמוד, שבו באפשרותך לראות אותם, או באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים עבור יותר מרשומה אחת של גליון עבודה בו-זמנית. עבור סוגי גליונות אחרים, כגון גליונות תרשים, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בלבד באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

כברירת מחדל, עמודים ממוספרים בסדר רציף החל מעמוד מספר 1, אך באפשרותך להתחיל את הרצף במספר אחר. באפשרותך גם לשנות את הסדר שלפיו עמודים ממוספרים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת מספרי עמודים בתצוגת פריסת עמוד

הוספת מספרי עמודים באמצעות תיבת הדו-שיח ' הגדרת עמוד '

התחלת מספור העמודים באמצעות מספר אחר

שינוי הסדר שלפיו עמודים ממוספרים

הוספת מספרי עמודים בתצוגה 'פריסת עמוד'

 1. לחץ על גליון העבודה שעבורו ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  הערה: Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד. באפשרותך גם ללחוץ על פריסת עמוד תמונת לחצן בשורת המצב כדי להציג תצוגה זו.

 3. בגליון העבודה, לחץ על לחץ כדי להוסיף כותרת עליונה או על לחץ כדי להוסיף כותרת תחתונה.

 4. פעולה זו תציג את האפשרות כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 5. כדי לציין היכן בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ בתיבה אזור שמאלי, אזור אמצעי או אזור ימני של הכותרת העליונה או התחתונה.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של excel

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

 7. כדי להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמודים.

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר.

 8. לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה כדי להציג את מספרי העמודים הממשיים בתצוגה 'פריסת עמוד'.

 9. לאחר שתסיים את העבודה בתצוגה 'פריסת עמוד', בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

לראש הדף

הוספת מספרי עמודים באמצעות תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'

 1. לחץ על גליונות העבודה או על גליונות התרשים שאליהם ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

  כיצד לבחור גליונות עבודה מרובים

  לשם בחירת

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לשונית הגיליון הפעיל

  אם אינך רואה את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחצני גלילה של לשוניות

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית עבור הגיליון הראשון. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית עבור הגיליון הראשון. החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגליונות בתפריט קיצור.

  עמה    בעת בחירת כמה גליונות עבודה, הכיתוב [קבוצה] מופיע בשורת הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בכרטיסיה כותרת על'/תח'‏, לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 4. כדי לציין היכן בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ בתיבה אזור שמאלי, אזור אמצעי או אזור ימני.

 5. כדי להוסיף מספרים, לחץ על לחצן הוסף מספר עמוד תמונת לחצן .

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

 6. כדי להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר & [Page], הקלד את המילה של ואחריו הקלד רווח ולאחר מכן לחץ על לחצן הוסף מספר עמודים תמונת לחצן .

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר

לראש הדף

התחלת מספור עמודים במספר אחר

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 2. בכרטיסיה עמוד, בתיבה מספר עמוד ראשון, הקלד את המספר שבו ברצונך להשתמש עבור העמוד הראשון.

  עצה: כדי להשתמש בשיטת המספור המוגדרת כברירת מחדל, הקלד אוטומטי בתיבה מספר עמוד ראשון.

לראש הדף

שינוי הסדר שלפיו עמודים ממוספרים

כברירת מחדל, Excel ממספר ומדפיס עמודים מלמעלה למטה ולאחר מכן משמאל לימין בגליון העבודה, אך באפשרותך לשנות את הכיוון כך שעמודים ימוספרו ויודפסו משמאל לימין ולאחר מכן מלמעלה למטה.

 1. לחץ על גליון העבודה שעבורו ברצונך לשנות את סדר המספור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בכרטיסיה גיליון, תחת סדר עמודים, לחץ על למטה ולרוחב או על לרוחב ולמטה.

  עצה: הכיוון של כל אפשרות מוצג בתיבת התצוגה המקדימה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×