הוספת מחברים בין צורות ב- Visio

הוספת מחברים בין צורות ב- Visio

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Visio מאפשר לך לחבר צורות בקלות בציור שלך. באפשרותך להשתמש ב'חיבור אוטומטי' כדי לחבר צורות בעת הוספתן, וכן לחבר צורות קיימות באמצעות הכלי 'מחבר'.

סוגים של חיבורים

קיימים שני סוגי חיבורים שבאמצעותם מחבר מחובר לצורה: חיבור נקודתי או חיבור דינאמי. חיבור נקודתי שומר על הדבקה של מחבר לנקודה ספציפית על גבי צורה, גם אם מזיזים או מסובבים את הצורה. חיבור דינאמי מאפשר למחבר לשנות את המיקום שלו בצורה כך שבעת הזזה או סיבוב של הצורה, המחבר עובר לנקודת החיבור בצורה, שהנה קרובה ביותר לנקודת המוצא של המחבר.

בדיאגרמה הבאה, צורה A כוללת חיבור נקודתי לצורה C, ובכל פעם שמזיזים את C, המחבר מ- A נשאר מחובר לאותה נקודה על גבי C. לעומת זאת, צורה B כוללת חיבור דינאמי ל- C, והמחבר מ- B עובר לנקודת החיבור הקרובה ביותר שעל גבי C.

ל- A יש חיבור נקודה ל- C, אך ל- B יש חיבור דינאמי ל- C.

באפשרותך לגרום משני סוגי חיבור בכל אחד מהקצוות של מחבר. אם אתה משתמש בחיבור אוטומטי כדי לחבר צורות, בשני הצדדים יהיה חיבור דינאמי. אם תבחר באופן ידני שבו מצורפת מחבר לצורה, באפשרותך לציין את סוג החיבור.

חיבור אוטומטי של צורה בעת הוספתה

דרך אחת לחבר צורות היא להניח ל- Visio לחבר אותן באופן אוטומטי בעת הוספת צורות לציור. זוהי דרך נוחה במיוחד בעת יצירת תרשים זרימה.

השתמש בהליך הבא כדי להוסיף צורה לציור שלך ש- Visio יחבר באופן אוטומטי לצורה קיימת.

הערה: כדי להשתמש בהליך הבא, ודא כי 'חיבור אוטומטי' פעיל. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה עזרים חזותיים, ודא כי האפשרות חיבור אוטומטי נבחרה.

כדי להוסיף צורה וחבר אותה באופן אוטומטי על צורה קיימת

 1. גרור צורה מהחלון צורות אל הדף, אם עדיין אין צורות בדף.

 2. החזק את המצביע מעל לצורה הפותחת עד שיופיעו חצי חיבור אוטומטי מסביב לצורה.

  כאשר 'חיבור אוטומטי' פעיל, רחף מעל צורה כדי להציג חצי חיבור.

  אם אינך רואה את חצי החיבור האוטומטי, בדוק בכרטיסיה תצוגה אם האפשרות חיבור אוטומטי נבחרה.

 3. החזק את המצביע מעל לחץ בכיוון שבו ברצונך להוסיף צורה.

  ריחוף מעל חץ של חיבור אוטומטי מציג סרגל כלים של צורות להוספה.

  מופיע סרגל כלים מצומצם המכיל את ארבע הצורות המהירות הראשונות הנמצאות כעת בסטנסיל צורות מהירות. כאשר אתה מצביע על צורה בסרגל הכלים, Visio מציג תצוגה מקדימה של צורה זו בדף.

 4. לחץ על הצורה שברצונך להוסיף.

 5. אם ברצונך להמשיך, הצבע על חץ 'חיבור אוטומטי' על גבי צורה חדשה שנוספה, כדי להוסיף צורה אחרת שתחובר גם היא באופן אוטומטי.

  ריחוף מעל הצורה שנוספה זה עתה מציג חצים של 'חיבור אוטומטי' להוספת צורה נוספת.

הערה: אם ברצונך להציג בצורה שונה מלאלה המוצגים בסרגל הכלים המצומצם, גרור את הצורה שהרצויה מהחלון צורות למקומה בדף. כדי לחבר את הצורה, השתמש בפעולת השירות המתואר בסעיף הבא.

חיבור צורות שכבר נמצאות בדף

כמובן, באפשרותך לחבר צורות שכבר נמצאות בציור, באמצעות 'חיבור אוטומטי' או באמצעות הכלי 'מחבר'.

בעת חיבור צורות, באפשרותך לעשות זאת עם שני סוגים של חיבורים: של הצבע החיבור או חיבור דינאמי. לקבלת מידע נוסף אודות סוגי חיבורים אלה, ראה סוגי חיבורילעיל.

כדי ליצור נקודת חיבור, על מנת שהמחבר יישאר מודבק לנקודה ספציפית בצורה, גרור מנקודת חיבור בצורה הראשונה לנקודת חיבור בצורה השניה. נקודות הקצה של המחבר הופכות ירוקות כאשר הצורות מחוברות.

הדבק מחבר לנקודה ספציפית בצורה כדי לקבע את המחבר לנקודה זו.
הדבק מחבר לנקודה ספציפית בצורה כדי לקבע את המחבר לנקודה זו.

כדי ליצור חיבור דינאמי, על מנת לאפשר למחבר לזוז באופן אוטומטי לנקודות קרובות יותר בצורה, מקם את הכלי 'מחבר' מעל למרכז הצורה הראשונה עד להופעתה של תיבה ירוקה מסביב לצורה. החזק את לחצן העכבר לחוץ וגרור למרכז הצורה השניה. כאשר תופיע תיבה ירוקה מסביב לצורה השניה, שחרר את לחצן העכבר.

הדבק מחבר לצורה כדי לאפשר תנועה דינאמית של המחבר לנקודות על גבי הצורה.
הדבק מחבר לצורה כדי לאפשר תנועה דינאמית של המחבר לנקודות על גבי הצורה.

חיבור קיים צורות באמצעות חיבור אוטומטי

 1. החזק את המצביע מעל לצורה עד שיופיעו חצי החיבור האוטומטי מסביב לצורה.

  כאשר 'חיבור אוטומטי' פעיל, רחף מעל צורה כדי להציג חצי חיבור.
 2. לחץ וגרור מהחץ של 'חיבור אוטומטי' לצורה אחרת, ושחרר את נקודת הקצה של המחבר על מרכז הצורה עבור חיבור דינאמי, או על נקודת חיבור ספציפית על גבי הצורה לחיבור נקודתי.

  תצוגה מקדימה של צורה תופיע בעת החזקת המצביע מעל חץ החיבור האוטומטי, אך באפשרותך להתעלם מהצורה; היא תיעלם כאשר תגרור את המחבר ליעד שלו.

חיבור צורות באמצעות הכלי ' מחבר '

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על מחבר.

  הכלי 'מחבר' מתחבר לצורות עם חיבור נקודה בכל קצה.
 2. לחץ על צורה וגרור מחבר לצורה אחרת.

 3. לאחר שתסיים, לחץ על כלי מצביע בכרטיסיה בית בקבוצה כלים.

משימות מהירות

משימה

פעולה

שינוי סוג המחבר לזווית ישרה, ישר או מעוקל.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחבר ולאחר מכן לחץ על סוג המחבר בתפריט הקיצור: זווית ישרה, ישר או מעוקל.

יישור וריווח של הצורות כך שהמחברים יהיו מסודרים.

בחר את כל הצורות שברצונך ליישר ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על יישור > יישור אוטומטי או מיקום > ריווח אוטומטי. באפשרותך לבחור צורות מרובות על-ידי הקשה על מקש Ctrl תוך כדי לחיצה על צורות מרובות, או באמצעות אחת מאפשרויות בחר בקבוצה עריכה בכרטיסיה בית.

שינוי חיבור מדינאמי לנקודתי, או מנקודתי לדינאמי.

בחר במחבר ולאחר מכן גרור את נקודת הקצה של המחבר הרחק מהצורה. לאחר מכן שחרר את המחבר לנקודה ספציפית עבור חיבור נקודתי או למרכזה של הצורה עבור חיבור דינאמי.

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי

באפשרותך להפעיל ולבטל הפעלה של 'חיבור אוטומטי' בכל ציורי Visio או בציור הפעיל בלבד.

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי בדיאגרמה הפעילה

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה עזרים חזותיים, בחר או נקה את חיבור אוטומטי.

  בחר או נקה את האפשרות 'חבר אוטומטית' בכרטיסיה 'תצוגה' כדי להפעיל חיבור אוטומטי או לבטל את הפעלתו

הערה: אם תיבת הסימון חיבור אוטומטי אינה זמינה, בדוק אם חיבור אוטומטי בוטל עבור כל הדיאגרמות על-ידי ביצוע ההליך הבא.

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי בכל הדיאגרמות

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. תחת אפשרויות Visio, לחץ על מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, בחר הפוך חיבור אוטומטי לזמין כדי להפעיל את 'חיבור אוטומטי'. נקה את תיבת הסימון חיבור אוטומטי כדי לבטל את הפעלת 'חיבור אוטומטי'.

  בחר או נקה את האפשרות 'הפוך חיבור אוטומטי לזמין' כדי להפעיל חיבור אוטומטי או לבטל את הפעלתו עבור כל הדיאגרמות והציורים.
 4. לחץ על אישור.

למידע נוסף

הוספת חצים, נקודות או קצות קו אחרים למחבר

השתמש בכלי ' נקודת חיבור ' כדי להוסיף, להעביר או למחוק נקודות חיבור

חיבור אוטומטי של צורה בעת הוספתה

דרך אחת לחבר צורות היא להניח ל- Visio לחבר אותן באופן אוטומטי בעת הוספת צורות לציור. זוהי דרך נוחה במיוחד בעת יצירת תרשים זרימה.

השתמש בהליך הבא כדי להוסיף צורה לציור שלך ש- Visio יחבר באופן אוטומטי לצורה קיימת.

 1. גרור צורה פותחת מהחלון צורות אל הדף, אם עדיין אין צורות בדף.

 2. החזק את המצביע מעל לצורה הפותחת עד שיופיעו חצי חיבור אוטומטי כחולים מסביב לצורה.

 3. החזק את המצביע מעל לחץ בכיוון שבו ברצונך להוסיף צורה.

  מופיע סרגל כלים מצומצם המכיל את ארבע הצורות המהירות הראשונות הנמצאות כעת בסטנסיל צורות מהירות. תצוגה מקדימה חיה של הצורה הנבחרת בסטנסיל מופיעה בדף.

 4. הזז את המצביע מעל לארבע הצורות שבסרגל הכלים המצומצם כדי לראות תצוגה מקדימה חיה של כל צורה בדף.

 5. לחץ על הצורה שברצונך להוסיף.

אם אתה מעוניין בצורה אחרת, הזז את המצביע הרחק מהחץ 'חיבור אוטומטי' והתצוגות המקדימות ייעלמו. לאחר מכן תוכל לגרור את הצורה הרצויה מהחלון צורות.

משימות מהירות

משימה

פעולה

שינוי הצורות המהירות עבור סטנסיל.

פתח את הסטנסיל וגרור את הצורות המהירות לפי הסדר המבוקש. באפשרותך לגרור צורות לתוך האזור 'צורות מהירות' ומחוצה לו.

שינוי הצורות שיופיעו בסרגל הכלים המצומצם.

בסטנסיל צורות מהירות, בחר צורה מקבוצת הצורות המהירות שברצונך שתופיע בסרגל הכלים המצומצם. הקבוצה עם הצורות שנבחרו תופיע בסרגל הכלים.

לחלופין, באפשרותך לגרור את הסטנסיל המכיל את הצורות שברצונך שיופיעו ראשונות ולשחרר אותו בדיוק מתחת לפס הכותרת של צורות מהירות. באפשרותך לשנות את הסדר של סטנסילים אחרים על-ידי גרירתם למעלה או למטה בחלון צורות; הם יופיעו בסטנסיל צורות מהירות בסדר זהה.

חיבור צורות שכבר נמצאות בדף

באפשרותך לחבר צורות שכבר נמצאות בציור, באמצעות חיבור אוטומטי או באמצעות הכלי ' מחבר '.

חיבור צורות באמצעות חיבור אוטומטי

 1. החזק את המצביע מעל לצורה עד שיופיעו חצי חיבור אוטומטי כחולים מסביב לצורה.

 2. לחץ וגרור מהחץ של חיבור אוטומטי לצורה אחרת, ושחרר את נקודת הקצה של המחבר על מרכז הצורה עבור חיבור דינאמי, או על נקודת חיבור ספציפית עבור חיבור נקודתי.

  תצוגה מקדימה חיה של צורה תופיע כאשר תחזיק את המצביע מעל לחץ הכחול, אך באפשרותך להתעלם מהצורה; היא תיעלם כאשר תרחיק את המצביע.

חיבור צורות באמצעות הכלי 'מחבר'

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על מחבר.

 2. לחץ על צורה וגרור מחבר לצורה אחרת.

כדי להשאיר את המחבר דבוק לנקודה ספציפית על-גבי צורה, גרור מנקודת חיבור על-גבי הצורה הראשונה לנקודת חיבור על-גבי הצורה השניה. נקודות הקצה של המחבר הופכות אדומות כאשר הצורות מחוברות. פעולה זו נקראת חיבור נקודתי.

כדי לאפשר למחבר לנוע מסביב לצורה כאשר הצורה מועברת, מקם את הכלי 'מחבר' מעל למרכז הצורה הראשונה עד להופעתה של תיבה אדומה מסביב לצורה. החזק את לחצן העכבר לחוץ וגרור למרכז הצורה השניה. כאשר תופיע מסגרת אדומה מסביב לצורה השניה, שחרר את לחצן העכבר. פעולה זו נקראת חיבור דינאמי.

משימות מהירות

משימה

פעולה

שינוי סוג המחבר לזווית ישרה, ישר או מעוקל.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחבר ולאחר מכן לחץ על סוג המחבר בתפריט הקיצור.

יישור וריווח של הצורות כך שהמחברים יהיו מסודרים.

בחר את הצורות שברצונך ליישר ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, לחץ על יישור וריווח אוטומטיים. באפשרותך לבחור צורות מרובות על-ידי הקשה על מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כל, או באמצעות אחת מהאפשרויות בחר.

שינוי חיבור מדינאמי לנקודתי, או מנקודתי לדינאמי.

בחר במחבר ולאחר מכן גרור את נקודת הקצה של המחבר הרחק מהצורה. לאחר מכן שחרר את המחבר לנקודה ספציפית עבור חיבור נקודתי או למרכזה של הצורה עבור חיבור דינאמי.

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי

באפשרותך להפעיל או לבטל את התכונה 'חיבור אוטומטי' בכל ציורי Visio או בציור הפעיל בלבד.

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי בדיאגרמה הפעילה

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה עזרים חזותיים, בחר או נקה את תיבת הסימון חיבור אוטומטי.

אם תיבת הסימון חיבור אוטומטי אינה זמינה, בדוק אם חיבור אוטומטי בוטל עבור כל הדיאגרמות על-ידי ביצוע השלבים הבאים.

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי בכל הדיאגרמות

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות.

 2. לחץ על הקטגוריה מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, בחר בתיבת הסימון הפוך חיבור אוטומטי לזמין כדי להפעיל את חיבור אוטומטי. נקה את תיבת הסימון כדי לבטל את חיבור אוטומטי.

למידע נוסף

הוספת חצים, נקודות או קצות קו אחרים למחבר

הוספה, הזזה או מחיקה של נקודות חיבור

חיבור צורות באמצעות חיבור אוטומטי

דרך אחת לחבר צורות היא להניח ל- Visio לחבר אותן באופן אוטומטי בעת הוספת צורות לציור. זוהי דרך נוחה במיוחד בעת יצירת תרשים זרימה.

השתמש בהליך הבא כדי להוסיף צורה לציור שלך ש- Visio יחבר באופן אוטומטי לצורה קיימת.

שימוש בחיבור אוטומטי בעת גרירת צורות אל הדף

 1. גרור צורה מהסטנסיל אל דף הציור ומקם אותה ליד צורה אחרת.

  צורה ממוקמת ליד צורה אחרת

 2. תוך החזקת לחצן העכבר, הזז את המצביע מעל אחת מנקודות האחיזה המשולשים כחול. המשולש כחול.

  מצביע ממוקם על משולש כחול

 3. שחרר את לחצן העכבר. הצורה ממוקמת בדף הציור ולאחר מחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

  כאשר לוחצים על המשולש הכחול, מחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

עצה: אם אינך מרוצה לגרור צורות, באפשרותך להשיג את אותה תוצאה על-ידי בחירת צורה בסטנסיל, הצבת מצביע העכבר מעל צורה בציור ולאחר מכן לחיצה על אחד המשולשים כחול המופיעים ליד צורה זו.

שימוש בחיבור צורות שכבר נמצאים בדף

 1. הנח את המצביע מעל הצורה שברצונך לחבר מתוך.

  מצביע ממוקם על צורה שממנה ברצונך ליצור חיבור

 2. מקם את המצביע מעל המשולש הכחול הקרוב ביותר לצורה שברצונך לחבר.

  המצביע ממוקם מעל המשולש הכחול הקרוב ביותר לצורה שאליה ברצונך לחבר.

  המשולש כחול, ומופיעה תיבה אדומה סביב הצורה שאליה ברצונך להתחבר.

  הערה: אם תיבה אדומה אינה מופיעה סביב הצורה שאליה ברצונך להתחבר, ייתכן שהצורה רחוק מדי. הזז את הצורה קרוב יותר ונסה שוב, או להשתמש הכלי ' מחבר '.

 3. לחץ על המשולש הכחול. מחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

  כאשר לוחצים על המשולש הכחול, מחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

הפיכת חיבור אוטומטי לזמין או ללא זמין

ניתן להפעיל או לבטל את התכונה ' חיבור אוטומטי ' בכל ציורי Visio או רק בציור הנוכחי. עבור כל ציורים:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 3. תחת אפשרויות חלון ציור, בחר את תיבת הסימון הפוך חיבור אוטומטי לזמין.

עבור הנוכחי ציור בלבד:

 • בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הכלי חיבור אוטומטי.

  הערה: אם הלחיצה על הכלי חיבור אוטומטי לזמין חיבור אוטומטי, ודא שתיבת הסימון אפשר חיבור אוטומטי נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות.

חיבור צורות באמצעות הכלי ' מחבר '

אחת הדרכים הנוחות להוסיף ולהדביק מחבר היא לצייר אותו באמצעות הכלי מחבר את תמונת לחצן בסרגל הכלים הרגיל.

 1. לחץ על הלכי מחבר תמונת לחצן בסרגל הכלים רגיל.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדביק את המחבר לנקודה ספציפית על-גבי צורה, גרור מתוך נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול בצורה הראשונה לנקודת חיבור בצורה השניה. מחבר לאדומות כאשר הצורות מחוברות. פעולה זו נקראת חיבור נקודה לנקודה. עם חיבור נקודה לנקודה, המחבר נשאר מודבק לנקודות החיבור באותו כאשר אתה מזיז את הצורה.

  • כדי לאפשר למחבר לנוע לנקודת החיבור הקרובה ביותר, מקם את הכלי מחבר מעל למרכז הצורה הראשונה עד להופעת תיבה אדומה מסביב לצורה. החזק את לחצן העכבר לחוץ וגרור למרכז הצורה השניה. כאשר מופיעה תיבה אדומה מסביב לצורה השניה, שחרר את לחצן העכבר. פעולה זו נקראת חיבור צורה לצורה. באמצעות חיבור צורה לצורה, המחבר נשאר מודבק לכל צורה על-ידי הזזת לנקודות החיבור הקרובות ביותר בעת הזזת כל אחת מהצורות. אם קיימות ללא נקודות חיבור, המחבר להעברת השקופיות הקרוב ביותר.

   הערה: באפשרותך גם ליצור חיבורים בין צורות כאשר קצה אחד של המחבר מחובר לנקודת חיבור וושהקצה השני של המחבר מחובר לצורה (ולהיפך).

 3. לחץ על הכלי מצביע לחצן מצביע בסרגל הכלים רגיל כדי לחזור לעריכה רגילה.

  הערות: 

  • כדי להוסיף מחבר מצורה אחת לצורות מרובות, עליך להוסיף מחברים מרובים; ישנו ללא צורה של מחבר "יצירת הסתעפות".

  • אם אתה מנסה ליצור חיבור נקודה לנקודה ואתה מתקשה להדביק את המחבר בדיוק למיקום הרצוי, נסה הצמדה והדבקה של הגדרות:

  • בתפריט כלים, לחץ על הצמדה והדבקה ולאחר מכן, בכרטיסיה כללי, בחר את האפשרויות הרצויות.

   בעת הדבקה גיאומטריה של צורה, לנקודת אחיזה של צורה או קודקוד צורה, נקודת חיבור תתווסף באופן אוטומטי אם אחת לא קיים כבר.

למידע נוסף

הוספת חצים, נקודות או קצות קו אחרים למחבר

הוספה, הזזה או מחיקה של נקודות חיבור

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×