הוספת לחצן

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ייתכן שחלק מהתוכן בנושא זה לא יהיה ישים בשפות מסוימות.

באפשרותך להוסיף לחצן, המכונה לעתים לחצן פקודה או בלחיצה אחת, בתבנית טופס Microsoft Office InfoPath. משתמשים לחץ על הלחצנים כדי ליזום פעולה מיידית, כגון שליחת טופס לשירות אינטרנט או ביצוע שאילתות מסד נתונים. באפשרותך לשייך לחצן כללים או קוד מותאם אישית הפועל כאשר משתמש לוחץ על הלחצן.

במאמר זה

המצבים בהם יש להשתמש בלחצן

הוספת לחצן

עצות לפריסה

המצבים בהם יש להשתמש בלחצן

לחצנים הם פקדים רב-תכליתיים השימושיים בתרחישים שונים רבים. לדוגמה, תוכל להשתמש בלחצן כאשר ברצונך לבצע את הפעולות הבאות:

 • שליחת נתונים למקור נתונים אחד או יותר.

 • מתן אפשרות למשתמשים לעבור לתצוגה אחרת של הטופס.

 • רענון נתונים ממקור נתונים משני.

 • ניקוי נתונים שעליהם בוצעה שאילתה מהטופס.

 • חישוב נתונים בטופס.

אם אתה יודע כיצד לכתוב קוד, תוכל להשתמש בלחצן כדי לבצע פעולות מתוחכמות יותר או לבצע פעולות שממשק המשתמש במצב עיצוב אינו תומך בהם. לדוגמה, תוכל להשתמש בקוד כדי למחוק באופן אוטומטי את כל השורות בטבלה חוזרת כאשר המשתמש ילחץ על לחצן מחק הכל.

אם תעצב את תבנית הטופס באופן שהיא תשלח נתונים למסד נתונים או למקור נתונים חיצוני אחר, פקודה שלח בתפריט קובץ ולחצן סרגל כלים שלח יווספו לטופס. עם זאת, קל למשתמשים להחמיץ נקודות שליחה אלה. לכן, ייתכן שתרצה לשקול הוספת לחצן שלח לתבנית הטופס שלך. האיור הבא מדגים כיצד הלחצן עשוי להיראות בטופס משתמש.

לחצן 'שלח' בטופס

בעת הוספת לחצן לתבנית הטופס, כברירת מחדל, InfoPath יוסיף לחצן והטקסט "לחצן" יופיע בפקד. אם תרצה לשנות את הטקסט ולהקצות פעולה ללחצן על ידי שימוש בכלל, תצטרך ללחוץ פעמיים על הלחצן ולציין אפשרויות בתיבת הדו-שיח מאפייני לחצן.

אם ברצונך שהטקסט על הלחצן ישתנה בהתאם לערכים בטופס, תוכל ליצור תווית לחצן דינאמית. לדוגמה, תוכל ליצור לחצן עם התווית שלח אל מנהל, כאשר מנהל הוא השם שהמשתמש מקליד בתיבת טקסט מנהל במקום אחר בטופס.

לראש הדף

הוספת לחצן

תהליך הוספת לחצן הוא זהה בין אם אתה מעצב תבנית טופס ריקה חדשה ובין אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מדגים מראה של לחצן כאשר הוא נבחר במצב עיצוב.

לחצן שנבחר במצב עיצוב

שלא כמו רוב פקדי InfoPath אחרים, לחצנים אינם מאוגדים לשדות או לקבוצות במקור הנתונים. הסיבה לכך היא בהם כדי ליזום פעולה, לא לאיסוף נתונים מהמשתמש.

הוספת לחצן

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על לחצן.

 4. לחץ פעמיים על סמל הלחצן שנוסף לתבנית הטופס שלך.

 5. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 6. ברשימה פעולה, לחץ על הפעולה שברצונך שהלחצן יבצע.

  פעולות זמינות

  הפעולות שלח ו כללים וקוד מותאם אישית זמינים תמיד. הזמינות של פעולות אחרות לחצן תלוי כיצד תבנית הטופס עוצבה אם תבנית הטופס כוללים חיבור נתונים שאילתות או ששולח נתונים למקורות נתונים חיצוניים, כגון מסד נתונים או שירות אינטרנט.

  פעולה

  תיאור

  שלח

  פעולה זו יוזם הרגילה פונקציונליות עבור הטופס השליחה — זוהי זהה המשתמש לחיצה על ' שלח ' בתפריט ' קובץ '. כדי ליזום מותאמת אישית פעולת שליחה, בחר כללים וקוד מותאם אישית ולאחר מכן צור כלל עבור שליחת הנתונים.

  כללים וקוד מותאם אישית

  פעולה זו מפעילה לאי כלל כאשר הלחצן לחיצה או מפעיל קוד מותאם אישית. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל השולח את הנתונים מתוך טופס לשירות אינטרנט או שולח את נתוני כהודעת דואר אלקטרוני, בתגובה למשתמש לחיצה על הלחצן באופן אוטומטי. כדי להגדיר כלל, לחץ על כללי. כדי להגדיר את קוד, לחץ על ערוך קוד טופס.

  הפעל שאילתה

  אם הטופס מחובר למסד נתונים או שירות אינטרנט, פעולה זו שאילתות מסד נתונים או שירות אינטרנט בהתבסס על הערכים שהוזנו בשדות שבהם נעשה שימוש כדי לבצע שאילתה על הנתונים.

  רשומה חדשה

  אם הטופס מחובר למסד נתונים או שירות אינטרנט, פעולה זו מנקה את הערכים בטופס כך שמשתמש יכול להזין נתונים חדשים.

  מחק ושלח

  אם הטופס מחובר למסד נתונים או שירות אינטרנט, פעולה זו מוחקת את הרשומות ממסד הנתונים שהוחזרו בשאילתה.

  רענון

  אם הטופס מחובר למסד נתונים או שירות אינטרנט, פעולה זו מרענן את הנתונים מתוך מסד נתונים או שירות אינטרנט אשר הוחזרו בשאילתה.

  טופס לעדכון

  בטופס המיועד ניתן למלא בדפדפן אינטרנט, פעולה זו מעדכנת את נתוני טופס באופן בלתי רציפים. לדוגמה, נניח תיבה הכולל בה שינויים בהתבסס על הערכים שהמשתמשים מזינים בטופס פקדים אחרים. כדי למנוע רענון הטופס בכל שינוי הערכים בפקדים אלה, באפשרותך למנוע נתונים שנשלח לשרת עבור פקדים אלה ספציפיות. באפשרותך להוסיף לחצן סכומים עדכון לצד התיבה הכולל, המשתמש שניתן ללחוץ עליו כדי לרענן ידנית את הסכומים הכוללים. לחצן המשויך הפעולה טופס לעדכון גלוי רק כאשר משתמשים להציג ומלא את הטופס בדפדפן.

 7. בתיבה תווית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בטקסט מותאם אישית בלחצן, הקלד את הטקסט שברצונך להציג.

  • כדי להשתמש בערך מתוך הטופס עבור טקסט הלחצן, לחץ על הוספת נוסחה תמונת לחצן . בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על הוספת שדה או קבוצה ולאחר מכן בחר את השדה או הקבוצה בהם ברצונך להשתמש.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות כדי לסייע לך לשפר את המראה, הגודל והיבטים אחרים של פקד לחצן:

 • לחצנים נראים במיטבם כאשר אורך התוויות שלהם הוא מספר מלים בלבד.

 • כדי לשנות את הגודל של מספר לחצנים בו-זמנית, בחר את הלחצנים שאת גודלם ברצונך לשנות. הקש ALT+ENTER ולאחר מכן ערוך את ההתאמות הנחוצות בכרטיסיה גודל.

 • כדי לשנות גבול או צבע של לחצן, בחר את הלחצן שברצונך לשנות. בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן ערוך את ההתאמות הנחוצות.

 • לא ניתן להוסיף תמונה ללחצן במצב עיצוב. כדי לעקוף מגבלה זו, תוכל לערוך באופן ידני את קובץ המניפסט (‎.xsf) המשויך לתבנית הטופס, אף ששיטה זו מומלצת למעצבי טפסים מתקדמים בלבד.

 • אם אתה משתמש בלחצן זהה ביותר מתצוגה אחת, נסה למקם אותו במיקום דומה בכל תצוגה ולהשתמש באותו טקסט לחצן לשם עקביות.

 • לקבלת מראה מלוטש יותר, שקול להגביל את מספר רוחבי הלחצנים השונים בתבנית הטופס. בנוסף לכך, נסה להימנע מהשימוש בלחצנים צרים, קצרים או גבוהים, מכיוון שגדלי לחצן לא סטנדרטיים נראים לעתים קרובות לא מקצועיים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×