הוספת לחצן פעולה כדי לשנות שקופיות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הפעולה לחצנים עזרה שמעבר דרך המצגת PowerPoint ביתר קלות. באפשרותך ללחוץ על הלחצן או הנח את המצביע על לחצן כדי לשנות שקופיות.

הוספת לחצן פעולה בכל שקופית

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגות תבנית בסיס ולאחר מכן לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על צורות, הצבע על לחצני פעולה ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעולה הרצויה.

  צילום מסך מציגה כמה הבחירות זמין בתפריט צורות, כולל לחצני פעולה.
 3. גרור על-פני המיקום בשקופית שבו אתה מעוניין שהלחצן יופיע.

  עצה: כדי לשנות את הגודל של לחצן הפעולה, גרור פינה עד הלחצן תגיע לגודל הרצוי. כדי לשמור הפרופורציות של הרוחב והגובה הלחצן זהה, החזק את מקש SHIFT תוך כדי הגרירה.

 4. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  צילום מסך מציג את תיבת הדו-שיח הגדרות פעולה הכרטיסיות ' לחיצת עכבר ' מעבר עכבר ', אשר לרשותך אפשרויות ללא, היפר-קישור, הפעל תוכנית, הפעל מאקרו, פעולת אובייקט, השמע צליל, ולחץ על סימון.

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 5. לחץ על הפעולות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  פעולה

  תיאור

  ללא

  ביטול הגדרה הפעולה הקודמת

  היפר-קישור

  קפיצות אחר שקופית, המצגת, כתובת URL, קובץ או מסתיימת המצגת

  הפעל תוכנית

  מפעיל תוכנית נבחר מהתפריט יישום או מכתובת URL

  הפעלת מאקרו

  הפעלת מאקרו שנוצר קודם לכן או טעינה

  פעולת אובייקט

  קישורים אובייקט כגון מסמך או גיליון אלקטרוני במצגת

  השמע צליל

  השמעת צליל שנבחר

  לחץ על סימון

  מוסיף סימון חזותי אובייקט מקושר במצגת

 6. לאחר שתשלים השינויים בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בסרגל ההודעות, לחץ על סגור תבנית בסיס כדי לחזור לתצוגה רגילה.

עצה: כל אובייקט כגון אוסף תמונות או טקסט יכול להיות לחצן פעולה. כדי ליצור לחצן פעולה, בחר את האובייקט. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על צורות, הצבע על הגדרות פעולה, ולאחר מכן בחר מותאם אישית. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בצע את הבחירות שהרצויות עבור לחצן הפעולה.

הוספת לחצן פעולה בשקופית אחת

 1. בחר את השקופית שאליה ברצונך להוסיף כלחצן פעולה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על צורות, הצבע על לחצני פעולה ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעולה הרצויה.

 3. גרור על-פני המיקום בשקופית שבו אתה מעוניין שהלחצן יופיע.

  עצה: כדי לשנות את הגודל של לחצן הפעולה, גרור את הפינה של עד הלחצן תגיע לגודל הרצוי. כדי לשמור הפרופורציות של הרוחב והגובה הלחצן זהה, החזק את מקש SHIFT תוך כדי הגרירה.

 4. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 5. לחץ על הפעולות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  פעולה

  תיאור

  ללא

  ביטול הגדרה הפעולה הקודמת

  היפר-קישור

  קפיצות אחר שקופית, המצגת, כתובת URL, קובץ או מסתיימת המצגת

  הפעל תוכנית

  מפעיל תוכנית נבחרה מתוך תפריט יישום או מכתובת URL

  הפעלת מאקרו

  הפעלת מאקרו שנוצר קודם לכן או טעינה

  פעולת אובייקט

  קישורים אובייקט כגון מסמך או גיליון אלקטרוני במצגת

  השמע צליל

  השמעת צליל שנבחר

  לחץ על סימון

  מוסיף סימון חזותי אובייקט מקושר במצגת

הוספת לחצן פעולה צליל

 1. בשקופית, בחר את לחצן הפעולה, באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן בחר הגדרות פעולה.

  הערה: אם לחצן הפעולה ממוקמים בכל שקופית, בחר את לחצן הפעולה בתבנית הבסיס לשקופיות.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 3. בחר את תיבת הסימון השמע צליל ולאחר מכן בחר את הצליל הרצוי.

למידע נוסף

תרגול וקביעה של תזמוני שקופיות

הוספת לחצן פעולה בכל שקופית

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תבנית בסיס ולאחר מכן לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת הוסף, לחץ על הצורה, הצבע על לחצני פעולה ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעולה הרצויה.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 3. גרור על-פני המיקום בשקופית שבו אתה מעוניין שהלחצן יופיע.

  עצה: כדי לשנות את הגודל של לחצן הפעולה, גרור פינה עד הלחצן תגיע לגודל הרצוי. כדי לשמור הפרופורציות של הרוחב והגובה לחצן אותו, החזק את מקש SHIFT תוך כדי הגרירה.

 4. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 5. לחץ על הפעולות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  פעולה

  תיאור

  ללא

  ביטול הגדרה הפעולה הקודמת

  היפר-קישור

  קפיצות אחר שקופית, המצגת, כתובת URL, קובץ או מסתיימת המצגת

  הפעל תוכנית

  מפעיל תוכנית נבחרה מתוך תפריט יישום או מכתובת URL

  הפעלת מאקרו

  הפעלת מאקרו שנוצר קודם לכן או טעינה

  פעולת אובייקט

  קישורים אובייקט כגון מסמך או גיליון אלקטרוני במצגת

  השמע צליל

  השמעת צליל נבחר

  לחץ על סימון

  מוסיף סימון חזותי אובייקט מקושר במצגת

 6. לאחר שתשלים השינויים בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בסרגל ההודעות, לחץ על סגור תבנית בסיס כדי לחזור לתצוגה רגילה.

עצה: כל אובייקט כגון אוסף תמונות או טקסט יכול להיות לחצן פעולה. כדי ליצור לחצן פעולה, בחר את האובייקט. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הגדרה, לחץ על הגדרות פעולה.

הוספת לחצן פעולה בשקופית אחת

 1. בחר את השקופית שאליה ברצונך להוסיף כלחצן פעולה.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת הוסף, לחץ על צורה, הצבע על לחצני פעולה ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעולה הרצויה.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 3. גרור על-פני המיקום בשקופית שבו אתה מעוניין שהלחצן יופיע.

  עצה: כדי לשנות את הגודל של לחצן הפעולה, גרור פינה עד הלחצן תגיע לגודל הרצוי. כדי לשמור הפרופורציות של הרוחב והגובה לחצן אותו, החזק את מקש SHIFT תוך כדי הגרירה.

 4. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 5. לחץ על הפעולות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  פעולה

  תיאור

  ללא

  ביטול הגדרה הפעולה הקודמת

  היפר-קישור

  קפיצות אחר שקופית, המצגת, כתובת URL, קובץ או מסתיימת המצגת

  הפעל תוכנית

  מפעיל תוכנית נבחרה מתוך תפריט יישום או מכתובת URL

  הפעלת מאקרו

  הפעלת מאקרו שנוצר קודם לכן או טעינה

  פעולת אובייקט

  קישורים אובייקט כגון מסמך או גיליון אלקטרוני במצגת

  השמע צליל

  השמעת צליל נבחר

  לחץ על סימון

  מוסיף סימון חזותי אובייקט מקושר במצגת

הוספת צליל לחצן פעולה

 1. בשקופית, בחר את לחצן הפעולה.

  הערה: אם לחצן הפעולה ממוקמים בכל שקופית, בחר את לחצן הפעולה בתבנית הבסיס לשקופיות.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הגדרה, לחץ על הגדרות פעולה.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הגדרה'

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 4. בחר את תיבת הסימון השמע צליל ולאחר מכן בחר את הצליל הרצוי.

למידע נוסף

פתח את יישום מתוך בתוך מצגת

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×