הוספת טקסט חלופי לצורה, תמונה, תרשים, טבלה, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר

באפשרותך ליצור טקסט חלופי (טקסט Alt או תוכן Alt) עבור צורות, תמונות, תרשימים, טבלאות, גרפיקת SmartArt או אובייקטים אחרים במסמך Office שלך. טקסט חלופי עוזר לאנשים בעלי קוראי מסך להבין את תוכן התמונות. בעת שימוש בקורא מסך להצגת המסמך, או בעת שמירת המסמך בתבנית קובץ כגון HTML או DAISY‏ (Digital Accessible Information System), מופיע טקסט חלופי כשאתה מזיז את המצביע מעל תמונה ברוב הדפדפנים.

מאמר זה דן בהוספת טקסט חלופי לצורה, תמונה, תרשים, טבלה, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר ומראה כיצד ניתן להפוך את הפקודה טקסט חלופי לזמינה תמיד.

הוספת טקסט חלופי

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט, עיצוב תמונה, עיצוב אזור תרשים או אחר ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

   לחץ על טקסט חלופי בחלונית האובייקט

   הערה: החלונית שבה אתה לוחץ על טקסט חלופי היא דינאמית, והכותרת והרשימות משתנות בהתאם לאובייקט שעליו אתה לוחץ.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

  • עבור טבלה, לחץ על הטבלה באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על טבלה ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

  • עבור PivotTable, לחץ על הפריט באמצעות לחצן העכבר הימני, הצבע על אפשרויות PivotTable ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, ה- PivotTable, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

  עצה: אם אינך מעוניין בטקסט חלופי, מחק את המילים מהתיבות כותרת ותיאור של הטקסט החלופי, או אל תמלא אותן.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

Outlook

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט, עיצוב תמונה, עיצוב אזור תרשים או אחר ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

   לחץ על טקסט חלופי בחלונית האובייקט

   הערה: החלונית שבה אתה לוחץ על טקסט חלופי היא דינאמית, והכותרת והרשימות משתנות בהתאם לאובייקט שעליו אתה לוחץ.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

  • עבור טבלה, לחץ על הטבלה באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על מאפייני טבלה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה טקסט חלופי.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

  עצה: אם אינך מעוניין בטקסט חלופי, מחק את המילים מהתיבות כותרת ותיאור של הטקסט החלופי, או אל תמלא אותן.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט, עיצוב תמונה, עיצוב אזור תרשים או אחר ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

   לחץ על טקסט חלופי בחלונית האובייקט

   הערה: החלונית שבה אתה לוחץ על טקסט חלופי היא דינאמית, והכותרת והרשימות משתנות בהתאם לאובייקט שעליו אתה לוחץ.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

  עצה: אם אינך מעוניין בטקסט חלופי, מחק את המילים מהתיבות כותרת ותיאור של הטקסט החלופי, או אל תמלא אותן.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

Word

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט, עיצוב תמונה, עיצוב אזור תרשים או אחר ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

   לחץ על טקסט חלופי בחלונית האובייקט

   הערה: החלונית שבה אתה לוחץ על טקסט חלופי היא דינאמית, והכותרת והרשימות משתנות בהתאם לאובייקט שעליו אתה לוחץ.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

  • עבור טבלה, לחץ על הטבלה באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על מאפייני טבלה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה טקסט חלופי.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

  עצה: אם אינך מעוניין בטקסט חלופי, מחק את המילים מהתיבות כותרת ותיאור של הטקסט החלופי, או אל תמלא אותן.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

הפיכת הפקודה 'טקסט חלופי' לזמינה באופן מיידי

אם אתה מוסיף לעתים קרובות טקסט חלופי לצורות, תמונות, תרשימים, טבלאות, גרפיקות SmartArt או אובייקטים אחרים, באפשרותך להוסיף את הפקודה טקסט חלופי לסרגל הכלים לגישה מהירה כדי ליצור קיצור דרך אליה.

 1. בפינה הימנית העליונה מעל לרצועת הכלים, לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה תמונת לחצן .

 2. לחץ על פקודות נוספות ולאחר מכן, תחת בחר פקודות מתוך, לחץ על פקודות שאינן ברצועת הכלים.

 3. לחץ על טקסט חלופי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

כדי להשתמש בפקודה טקסט חלופי בסרגל הכלים לגישה מהירה, בחר את הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר, לפני הלחיצה על הלחצן בסרגל הכלים, ולאחר מכן הוסף את הטקסט החלופי.

לראש הדף

הוספת טקסט חלופי

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט ולאחר מכן לחץ על החלונית טקסט חלופי.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

  • עבור טבלה, לחץ על הטבלה באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על טבלה ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

  • עבור PivotTable, לחץ על הפריט באמצעות לחצן העכבר הימני, הצבע על אפשרויות PivotTable ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, ה- PivotTable, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

Outlook

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט ולאחר מכן לחץ על החלונית טקסט חלופי.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

  • עבור טבלה, לחץ על הטבלה באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על מאפייני טבלה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה טקסט חלופי.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, טבלה, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט ולאחר מכן לחץ על החלונית טקסט חלופי.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

Word

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, תמונה, תרשים, גרפיקת SmartArt או אובייקט אחר, לחץ על האובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב אובייקט ולאחר מכן לחץ על החלונית טקסט חלופי.

   כדי להוסיף טקסט חלופי לגרפיקת ה- SmartArt כולה או לתרשים כולו, לחץ על הגבול של גרפיקת ה- SmartArt או התרשים, ולא על צורה או פריט בודדים.

  • עבור טבלה, לחץ על הטבלה באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על מאפייני טבלה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה טקסט חלופי.

 2. בתיבה תיאור, הזן הסבר לגבי הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר. יש למלא תיבה זו תמיד.

 3. באפשרותך להזין סיכום קצר בתיבה כותרת. יש למלא תיבה זו רק אם אתה מזין הסבר ארוך או מפורט בתיבה תיאור.

  הערה: בדרך כלל מומלץ להזין טקסט רק בתיבה תיאור, אלא אם כן יש לך תרשים או טבלה מורכבים. כשעליך לתאר תוכן מורכב, מילוי השדה כותרת יפטור את המשתמש מהצורך לקרוא את התיאור המלא אלא אם כן ירצה בכך.

לראש הדף

הפיכת הפקודה 'טקסט חלופי' לזמינה באופן מיידי

אם אתה מוסיף לעתים קרובות טקסט חלופי לצורות, תמונות, תרשימים, טבלאות, גרפיקות SmartArt או אובייקטים אחרים, באפשרותך להוסיף את הפקודה טקסט חלופי לסרגל הכלים לגישה מהירה כדי ליצור קיצור דרך אליה.

 1. בפינה הימנית העליונה מעל לרצועת הכלים, לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה תמונת לחצן .

 2. לחץ על פקודות נוספות ולאחר מכן, תחת בחר פקודות מתוך, לחץ על פקודות שאינן ברצועת הכלים.

 3. לחץ על טקסט חלופי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

כדי להשתמש בפקודה טקסט חלופי בסרגל הכלים לגישה מהירה, בחר את הצורה, התמונה, התרשים, הטבלה, גרפיקת ה- SmartArt או האובייקט האחר, לפני הלחיצה על הלחצן בסרגל הכלים, ולאחר מכן הוסף את הטקסט החלופי.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×