הוספת טבלה חוזרת

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם ברצונך שהמשתמשים יוכלו להזין מידע בטבלה, באפשרותך להוסיף טבלה חוזרת לתבנית הטופס של Microsoft Office InfoPath. טבלאות חוזרות לרוב מציגות שורה אחת כברירת מחדל. בעת מילוי טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, משתמשים יוכלו להוסיף שורות נוספות לטבלה לפי הצורך. אם תבנית הטופס שלך כוללת חיבור נתונים למקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת כדי להציג באופן אוטומטי רשומות מרובות בטופס.

בנושא זה

מתי להשתמש בטבלה חוזרת

חוויית המשתמש

הוספת טבלה חוזרת

עצות פריסה

מתי להשתמש בטבלה חוזרת

השתמש בטבלה חוזרת כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים להזין נתונים בתבנית מובנית וטבלאית.

 • לאסוף פריטי שורה, נתונים מספריים וסוגי נתונים אחרים המוצגים באופן הטוב ביותר בטבלה.

 • לחסוך בשטח בתבנית הטופס שלך על-ידי הצגה רק של מספר השורות המכילות נתונים בפועל.

 • להציג או לעבוד עם רשומות ממסד נתונים, משירות אינטרנט או ממקור נתונים אחר בטבלה בתבנית הטופס.

בתמונה הבאה, טבלה חוזרת משמשת לאיסוף פריטי שורה בטופס דוח הוצאות.

טבלה חוזרת המשמשת לאיסוף שורות בדוח הוצאות

טבלה חוזרת מורכבת משלושה חלקים:

 • שורת כותרת עליונה    בעת הוספת טבלה חוזרת בתבנית טופס חדשה ריקה, שורת הכותרת העליונה מופיעה כברירת מחדל. לרוב עליך להשתמש בשורת הכותרת העליונה עבור כותרות עמודה. אם אינך זקוק לכותרות עמודה, נקה את תיבת הסימון כלול כותרת עליונה בתיבת הדו-שיח מאפייני טבלה חוזרת.

 • שורת נתונים    שורת הנתונים היא השורה שיכולה "לחזור" בטופס לפי מספר הפעמים הנחוץ. כמעצב תבנית הטופס, תראה רק שורה בודדת במצב עיצוב בעת הוספת טבלה חוזרת. עם זאת, האדם שימלא טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך יוכל להוסיף שורות מרובות לטופס על-ידי הקשת CTRL+ENTER, על-ידי לחיצה על פקודות בתפריט הקיצור או על-ידי לחיצה על הוסף פריט מתחת לשורת הטבלה האחרונה.

 • שורת כותרת תחתונה    באפשרותך להשתמש בשורת הכותרת התחתונה כדי להוסיף תיבות טקסט או תיבות ביטוי המסכמות את הערכים בעמודה. שורת הכותרת התחתונה אינה מופיעה כברירת מחדל בטבלה החוזרת. כדי להפעיל את שורת הכותרת התחתונה, בחר בתיבת הסימון כלול כותרת תחתונה בתיבת הדו-שיח מאפייני טבלה חוזרת.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים אחרים הדומים לטבלאות חוזרות אך משמשים למטרות אחרות. כדי לקבוע איזה מפקדים אלה מתאים לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

מקטע חוזר    כדי ליצור מקטע פחות מובנה שהמשתמשים יוכלו להוסיף פעמים מרובות לטופס (כגון רשומה במסד נתונים), השתמש במקטע חוזר במקום בטבלה חוזרת.

טבלה חוזרת אופקית    כאשר ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף עמודות נוספות לטבלה במקום שורות נוספות, תוכל להשתמש בטבלה חוזרת אופקית במקום בטבלה חוזרת רגילה.

לראש הדף

חווית המשתמש

לחצן תפריט קיצור יופיע כאשר משתמשים מזיזים את המצביע מעל שורה בטבלה חוזרת. על המשתמשים ללחוץ על הלחצן כדי להציג תפריט קיצור של פקודות להוספה או להסרה של שורה.

תפריט הקיצור עבור טבלה חוזרת

המשתמשים יכולים גם להוסיף שורה חדשה על-ידי לחיצה על הטקסט הוסף פריט, המופיע בטופס מתחת לטבלה החוזרת. באפשרותך להתאים אישית או להסיר טקסט זה בעת עיצוב תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

הוספת טבלה חוזרת

ההליך להוספת טבלה חוזרת משתנה במעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראית טבלה חוזרת במצב עיצוב.

טבלה חוזרת במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. טבלאות חוזרות לרוב מאוגדות חוזרים קבוצות במקור הנתונים של תבנית הטופס, למרות שניתן גם לאגד אותן לשדות חוזרים.

בדוגמה הבאה, הטבלה הוצאות מפורטות בטופס מאוגדת לקבוצה החוזרת item בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי תיבת הטקסט בתוך הטבלה  — תאריך, תיאור, קטגוריה ועלות — מאוגדים לשדות המהווים חלק מהקבוצה החוזרת item.

קשר גומלין בין הטבלה החוזרת בתבנית הטופס ובין קבוצה חוזרת במקור הנתונים

הוספת טבלה חוזרת בתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת.

 4. בתיבה מספר עמודות, הזן את מספר העמודות שהטבלה צריכה להכיל.

 5. הטבלה החוזרת נוצרת עם תיבת טקסט בכל עמודה. כדי להמיר תיבת טקסט לפקד מסוג אחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט, הצבע על שנה ל בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על הפקד הרצוי.

הוספת טבלה חוזרת בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף טבלה חוזרת על-ידי גרירת קבוצה חוזרת מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת טבלה חוזרת מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת.

 4. בעמוד הראשון של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ על מקור הנתונים שברצונך להשתמש ברשימה מקור נתונים, ולאחר מכן לחץ על הקבוצה החוזרת תמונת סמל שברצונך לאגד את שורות הטבלה.

  עצה: כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוספה בתפריט הקיצור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור הקבוצה החוזרת.

 5. לחץ על הבא.

 6. בעמוד השני של אשף איגוד הטבלה החוזרת, לחץ פעמיים על השדות ברשימה מקור נתונים אותם ברצונך להוסיף כעמודות לטבלה.

  עצה: כדי ליצור שדה חדש ברשימה איגוד נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה מאוגדת הטבלה החוזרת, לחץ על הוספה בתפריט הקיצור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור השדה.

 7. כדי לארגן מחדש את העמודות, בחר עמודה ברשימה עמודות בטבלה ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או על הזז למטה.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות שנועדו לסייע לך ללטש את המראה, את הגודל והיבטים נוספים של הפקדים בתוך טבלה חוזרת:

 • כדי לשנות את גודלן של מספר תיבות טקסט בו-זמנית, בחר את תיבות הטקסט שאת גודלן ברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן ערוך את ההתאמות הנחוצות בכרטיסיה גודל.

 • שנה את גודל תיבות הטקסט בתבנית הטופס שלך כדי שיתאימו לאורך הטקסט שצפוי שהמשתמשים יקלידו בתיבות.

 • כדי לשנות את גבול או את צבע הפקדים בטבלה חוזרת, בחר את תיבות הטקסט שברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה, לחץ על הכרטיסיה גבולות ולאחר מכן ערוך את ההתאמות הנחוצות.

 • כדי להתאים אישית את הטקסט המופיע בתיבת טקסט בתוך טבלה חוזרת, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן בסרגל הכלים עיצוב. כדי לשנות את הגופן ואת גודל הגופן של כל תיבות הטקסט בתבנית הטופס שלך בו-זמנית, בחר את תיבת הטקסט המכילה את העיצוב הרצוי ולאחר מכן לחץ על החל גופן על כל הפקדים מסוג תיבת טקסט בתפריט עיצוב.

 • כדי לראות כיצד ייראו תיבות הטקסט שלך עם טקסט בתוכן, לחץ על נתונים לדוגמה בתפריט תצוגה. פעולה זו מסייעת לך לחוש כיצד ייראה טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך כאשר המשתמשים ימלאו אותו.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×