הוספת טבלה חוזרת אופקית

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כאשר ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף עמודות נוספות לטבלה, תוכל להשתמש בטבלה חוזרת אופקית בתבנית הטופס של Microsoft Office InfoPath.

בנושא זה

מתי להשתמש בטבלה חוזרת אופקית

חוויית המשתמש

שיקולי תאימות

הוספת טבלה חוזרת אופקית

עצות פריסה

מתי להשתמש בטבלה חוזרת אופקית

השתמש בטבלה חוזרת אופקית כאשר ברצונך שנתונים יוזנו או יוצגו בתבנית טבלה מובנית וכאשר ברצונך שמשתמשים יוכלו להוסיף עמודות נוספות של נתונים, במידת הצורך. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת אופקית כדי לאסוף נתוני מכירות עבור כל רבעון. אם תבנית הטופס שלך מקושרת למסד נתונים, באפשרותך גם להשתמש בטבלה חוזרת אופקית כדי להציג רשומות או לעבוד עם רשומות ממסד נתונים זה.

טבלה חוזרת אופקית מורכבת ממקטע חוזר בתוך טבלת פריסה. למקטע החוזר יש הגדרת חזור אופקית מופעלת, המבצעת הדמיה של עמודה בטבלה.

בדוגמה הבאה, המשתמשים יכולים להוסיף עמודות נוספות לטבלה אם ברצונם לתעד נתוני מכירות עבור רבעונים שונים.

נתוני מכירות מוזנים בטבלה חוזרת אופקית בטופס

טבלה חוזרת אופקית מורכבת משני חלקים:

 • עמודת כותרת    בעת הוספת טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס חדשה ריקה, עמודת הכותרת מופיעה כברירת מחדל. בדרך כלל עליך להשתמש בעמודה זו כדי להזין תוויות המופיעות למטה בצד ימין של הטבלה. אם אינך זקוק לתוויות אלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך העמודה, הצבע על מחק בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על עמודות.

 • עמודת נתונים    עמודת הנתונים היא העמודה היכולה "לחזור" בטופס פעמים רבות ככל הנדרש. כמעצב תבנית הטופס, אתה בדרך כלל רואה עמודה אחת בלבד במצב עיצוב בעת הוספת טבלה חוזרת אופקית. לעומת זאת, האדם הממלא טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך יכול להוסיף עמודות מרובות בטופס על-ידי הקשה על CTRL+ENTER, על-ידי לחיצה על פקודות בתפריט הקיצור או על-ידי לחיצה על הטקסט המנחה הוסף פריט בטופס, שבאפשרותך להתאימו אישית.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים נוספים הדומים לטבלאות חוזרות אופקיות אך המשמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה פקד מפקדים אלה יתאים לתבנית הטופס שלך, היעזר ברשימה הבאה:

טבלה חוזרת    אם ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף שורות מרובות לטבלה במקום עמודות מרובות, השתמש בטבלה חוזרת במקום בטבלה חוזרת אופקית.

מקטע חוזר    כדי ליצור מקטע שמשתמשים יוכלו להוסיף לטופס פעמים רבות (כגון רשומה במסד נתונים), השתמש במקטע חוזר או בפקד חוזר נוסף. כאשר המשתמשים מוסיפים מקטע חוזר בטופס, המקטעים הבודדים נוספים במאונך או זה אחר זה, למטה לאורך הטופס. אופן פעולה זה שונה מזה של המקטע החוזר בטבלה חוזרת אופקית, בה מקטעים בודדים נוספים במאוזן או זה לצד זה בטופס.

לראש הדף

חווית המשתמש

לחצן תפריט קיצור מופיע בכל עת שמשתמשים מעבירים את המצביע מעל עמודה בטבלה חוזרת אופקית. המשתמשים לוחצים על לחצן זה כדי לראות תפריט קיצור של פקודות עבור הוספה או הסרה של עמודה.

תפריט קיצור עבור טבלה חוזרת אופקית

משתמשים יכולים גם להוסיף עמודה חדשה על-ידי לחיצה על הטקסט הוסף פריט המופיע מתחת לטבלה החוזרת האופקית בטופס. באפשרותך להתאים אישית או להסיר טקסט זה בעת עיצוב תבנית הטופס שלך. כל העמודות החורגות מרוחב טבלת הפריסה המכילה את פקד המקטע החוזר יגלשו לשורה הבאה.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי טבלה חוזרת אופקית זמינים בחלונית המשימות פקדים, מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

לראש הדף

הוספת טבלה חוזרת אופקית

ההליך עבור הוספת טבלה חוזרת אופקית משתנה מעט כאשר אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או כשאתה מבסס את העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד נראית טבלה חוזרת אופקית בעת העברת המצביע מעליה במצב עיצוב.

מקטע חוזר נבחר בטבלה חוזרת אופקית

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. טבלאות חוזרות אופקיות מאוגדות בדרך כלל חוזרים קבוצות במקור הנתונים של תבנית הטופס, למרות שניתן גם לאגד אותן לשדות חוזרים.

בדוגמה הבאה, הטבלה בתבנית הטופס מאוגדת לקבוצה החוזרת quarter בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי תיבת הטקסט בתוך הטבלה  — גולף, טניס וגלישת רוח — מאוגדים לשדות שהם חלק מהקבוצה החוזרת quarter.

קשרי גומלין בין טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס ובין קבוצה חוזרת במקור נתונים

הוספת טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס חדשה ריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת אופקית.

 4. בתיבה מספר שורות, הזן את מספר השורות שברצונך שבטבלה תכיל כברירת מחדל.

 5. הטבלה החוזרת האופקית נוצרת עם תיבת טקסט בכל שורה בעמודת הנתונים. כדי להמיר תיבת טקסט לסוג שונה של פקד, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט שברצונך להמיר, הצבע על שנה ל בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על הפקד הרצוי.

הוספת טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף טבלה חוזרת אופקית על-ידי גרירת קבוצה חוזרת מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת טבלה חוזרת אופקית מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת אופקית.

 4. בעמוד הראשון של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ על מקור הנתונים שברצונך להשתמש ברשימה מקור נתונים, ולאחר מכן לחץ על הקבוצה החוזרת תמונת סמל שברצונך לאגד את שורות הטבלה.

  עצה: כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוספה בתפריט הקיצור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור הקבוצה החוזרת.

 5. לחץ על הבא.

 6. בעמוד השני של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ פעמיים על השדות ברשימה איגוד נתונים שברצונך להוסיף כעמודות לטבלה.

  עצה: כדי ליצור שדה חדש, ברשימה איגוד נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה מאוגדת הטבלה החוזרת האופקית, לחץ על הוספה בתפריט הקיצור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור השדה.

 7. כדי לסדר מחדש את העמודות, בחר עמודה ברשימה שורות בטבלה ולאחר מכן לחץ על הזז לפני או על הזז אחרי.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות שנועדו לסייע לך ללטש את המראה, את הגודל והיבטים נוספים של טבלה חוזרת אופקית והפקדים שבתוכה:

 • זכור שטבלה חוזרת אופקית מורכבת ממקטע חוזר בתוך טבלת פריסה. הגבול הימני של טבלת הפריסה מגדיר את הנקודה בה עמודות בטבלה גולשות לשורה הבאה בעת שמשתמשים מוסיפים עמודות נוספות. כדי לשלוט בגלישת העמודות, באפשרותך לגרור את הגבול הימני של תא טבלת הפריסה הכולל את פקד המקטע החוזר ימינה או שמאלה.

 • טבלה חוזרת אופקית עשויה להיות שימושית למטרות הדפסה. עמודות בפקד גולשות לשורה הבאה בתבנית הטופס, כך שכל המידע בטבלה מודפס. עם זאת, אם תבנית הטופס שלך מיועדת בעיקר לתצוגת מסך, שקול למקם את הטבלה החוזרת האופקית בתוך אזור גלילה בתבנית הטופס שלך. בדרך זו, אם משתמשים מזינים כמות גדולה של נתונים בטבלה החוזרת האופקית, באפשרותם לגלול כדי להציג אותם במקום לראות את כל הנתונים בטופס.

 • כדי לשנות את הגודל של מספר תיבות טקסט בו-זמנית, בחר את תיבות הטקסט שאת גודלן ברצונך לשנות, הקש ALT+ENTER, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות.

 • שנה את גודל תיבות הטקסט בתבנית הטופס שלך כדי שיתאימו לאורך הטקסט שצפוי שהמשתמשים יקלידו בתוכן.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של מספר תיבות טקסט בו-זמנית, בחר את תיבות הטקסט שברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה, לחץ על הכרטיסיה גבולות ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות.

 • כדי להתאים אישית את הטקסט המופיע בתיבת טקסט, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן בסרגל הכלים עיצוב. כדי לשנות את הגופן וגודל הגופן עבור כל תיבות הטקסט בתבנית הטופס שלך בו-זמנית, בחר את תיבת הטקסט המכילה את העיצוב הרצוי ולאחר מכן לחץ על החל גופן על כל הפקדים מסוג תיבת טקסט בתפריט עיצוב.

 • כדי לראות איך ייראו תיבות הטקסט שלך כאשר יש טקסט בתוכן, לחץ על נתונים לדוגמה בתפריט תצוגה. פעולה זו מסייעת לך לקבל מושג מה על מראה הטופס המבוסס על תבנית הטופס שלך כאשר המשתמשים ימלאו אותו.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×