הוספת טבלה חוזרת אופקית

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כאשר ברצונך שמשתמשים יוכלו להוסיף עמודות נוספות לטבלה, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת אופקית בתבנית הטופס שלך ב- Microsoft Office InfoPath.

במאמר זה

מתי להשתמש בטבלה חוזרת אופקית

חוויית המשתמש

שיקולי תאימות

הוספת טבלה חוזרת אופקית

עצות פריסה

מתי להשתמש בטבלה חוזרת אופקית

השתמש בטבלה חוזרת אופקית כשברצונך הנתונים שהוזנו או המוצגים בעיצוב מובנים, טבלאי, וכאשר ברצונך שמשתמשים יוכלו להוסיף עמודות נוספות של נתונים, במידת הצורך. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת אופקית כדי לאסוף נתוני מכירות עבור כל רבעון. אם תבנית הטופס שלך מקושרת למסד נתונים, באפשרותך גם להשתמש בטבלה חוזרת אופקית כדי להציג או לעבוד עם רשומות ממסד נתונים זה.

טבלה חוזרת אופקית מורכבת מקטע חוזר בתוך טבלת פריסה. המקטע החוזר יש החוזרים אופקית הגדרת לזמין, הדמיה של עמודה בטבלה.

בדוגמה הבאה, משתמשים יכולים להוסיף עמודות נוספות לטבלה אם ברצונם לתעד נתוני מכירות עבור רבעונים שונים.

נתוני מכירות מוזנים בטבלה חוזרת אופקית בטופס

טבלה חוזרת אופקית מורכבת משני חלקים:

 • כותרת עמודה    בעת הוספת טבלה חוזרת אופקית חדשה, תבנית טופס ריקה, עמודת הכותרת מופיעה כברירת מחדל. בדרך כלל השתמש בעמודה זו כדי להזין תוויות המופיעות לאורך הצד הימני של הטבלה. אם אין לך צורך תוויות אלה, באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך העמודה, הצבע על מחק בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על עמודות.

 • עמודת נתונים    עמודת הנתונים היא העמודה שיכולה "לחזור" בטופס פעמים רבות ככל הנדרש. בתור שמעצב תבנית הטופס, אתה בדרך כלל רואה עמודה אחת בלבד ב- מצב עיצוב בעת הוספת טבלה חוזרת אופקית. האדם הממלא טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, עם זאת, באפשרותך להוסיף עמודות מרובות בטופס על-ידי הקשת CTRL + ENTER, על-ידי לחיצה על פקודות בתפריט הקיצור או על-ידי לחיצה על הטקסט המנחה הוסף פריט בטופס, שאותה באפשרותך התאמה אישית.

פקדים קשורים

InfoPath כולל פקדים אחרים אשר דומים טבלאות חוזרות אופקיות אך המשמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה מהפקדים פועלת בצורה הטובה ביותר על תבנית הטופס שלך, עיין ברשימה הבאה:

טבלה חוזר    אם ברצונך שהמשתמשים יוכלו להוסיף שורות מרובות לטבלה במקום עמודות מרובות, השתמש בטבלה חוזרת במקום בטבלה חוזרת אופקית.

מקטע חוזר    כדי ליצור מקטע שמשתמשים יוכלו להוסיף בטופס פעמים מרובות (כגון רשומה במסד נתונים), השתמש במקטע חוזר או בפקד חוזר אחר. כאשר המשתמשים מוסיפים מקטע חוזר בטופס, המקטעים הבודדים נוספים במאונך או בזה אחר זה, למטה לאורך הטופס. אופן פעולה זה שונה מזה של המקטע החוזר בטבלה חוזרת אופקית, בה מקטעים בודדים נוספים במאוזן או זה לצד זה, בטופס.

לראש הדף

חוויית המשתמש

לחצן תפריט קיצור מופיע בכל פעם משתמשים הזז את המצביע מעל עמודה בטבלה חוזרת אופקית. משתמשים, לחץ על לחצן כדי לראות תפריט קיצור של פקודות עבור הוספה או הסרה של עמודה.

תפריט קיצור עבור טבלה חוזרת אופקית

משתמשים יכולים גם להוסיף עמודה חדשה על-ידי לחיצה על הטקסט הוסף פריט המופיע מתחת לטבלה חוזרת אופקית בטופס. באפשרותך להתאים אישית או להסיר טקסט זה בעת עיצוב תבנית הטופס שלך. כל העמודות החורגות מרוחב טבלת הפריסה המכילה את פקד המקטע החוזר יגלוש לשורה הבאה.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב של תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי טבלה חוזרת אופקית זמינים בחלונית המשימות פקדים, מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

לראש הדף

הוספת טבלה חוזרת אופקית

ההליך להוספת טבלה חוזרת אופקית משתנה במקצת בהתאם אתה: עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, או ביסוס העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מציג כיצד נראית טבלה חוזרת אופקית בעת העברת המצביע מעליו במצב עיצוב.

מקטע חוזר נבחר בטבלה חוזרת אופקית

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. טבלאות חוזרות אופקיות מאוגדות בדרך כלל חוזרים קבוצות במקור הנתונים של תבנית הטופס, למרות שניתן גם לאגד אותן לשדות חוזרים.

בדוגמה הבאה, הטבלה בתבנית הטופס מאוגדת רבעון החוזרת הקבוצה בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי תיבת הטקסט בתוך הטבלה — גולף, טניס וגלישת רוח — מאוגדים לשדות המהווים חלק רבעון קבוצה חוזרת.

קשרי גומלין בין טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס ובין קבוצה חוזרת במקור נתונים

הוספת טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס חדש וריק

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת אופקית.

 4. בתיבה מספר שורות, הזן את מספר השורות שברצונך שבטבלה תכיל כברירת מחדל.

 5. טבלה חוזרת אופקית נוצרת עם תיבת טקסט בכל שורה בעמודת הנתונים. כדי להמיר תיבת טקסט לפקד מסוג אחר, באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט שברצונך להמיר, הצבע על שנה ל בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על הפקד הרצוי.

הוספת טבלה חוזרת אופקית בתבנית טופס המבוסס על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף טבלה חוזרת אופקית על-ידי גרירת קבוצה חוזרת מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת חוזרת אופקית טבלה מחלונית המשימות פקדים במקום זאת, כפי שמתואר ההליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת אופקית.

 4. בעמוד הראשון של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ על מקור הנתונים שברצונך להשתמש ברשימה מקור נתונים, ולאחר מכן לחץ על הקבוצה החוזרת תמונת סמל שברצונך לאגד את שורות הטבלה.

  עצה: כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוסף בתפריט הקיצור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור הקבוצה החוזרת.

 5. לחץ על הבא.

 6. בעמוד השני של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ פעמיים על השדות ברשימה איגוד נתונים שברצונך להוסיף כעמודות לטבלה.

  עצה: כדי ליצור שדה חדש, ברשימה איגוד נתונים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה בטבלה חוזרת אופקית מאוגד, לחץ על הוסף בתפריט הקיצור, ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, ציין את המאפיינים עבור השדה.

 7. כדי לשנות את סדר העמודות, בחר עמודה ברשימה שורות בטבלה ולאחר מכן לחץ על הזז לפני או על העבר אחרי.

לראש הדף

עצות פריסה

השתמש בעצות הבאות שיסייעו לך לעדן את המראה, הגודל והיבטים אחרים של טבלה חוזרת אופקית והפקדים שבתוכה:

 • אחזור טבלה חוזרת אופקית מורכבת ממקטע חוזר בתוך טבלת פריסה. הגבול השמאלי של טבלת הפריסה מגדיר את הנקודה שבה גלישת העמודות בטבלה לשורה הבאה כאשר משתמשים להוסיף עמודות נוספות. כדי לקבוע את גלישת עמודה, באפשרותך לגרור את הגבול השמאלי של תא הטבלה פריסה שתוחם את פקד המקטע החוזר ימינה או שמאלה.

 • טבלה חוזרת אופקית יכולה להיות שימושית למטרות הדפסה. עמודות בפקד גולשות לשורה הבאה בתבנית הטופס, כך כל המידע בטבלה מודפס. עם זאת, אם תבנית הטופס שלך מיועדת בעיקר להצגה על המסך, שקול למקם בטבלה חוזרת אופקית בתוך אזור גלילה בתבנית הטופס. בדרך זו, אם משתמשים להזין כמות גדולה של נתונים בטבלה חוזרת אופקית, באפשרותם לגלול כדי להציג אותו במקום לראות את כל הנתונים בטופס.

 • כדי לשנות את הגודל של מספר תיבות טקסט בו-זמנית, בחר את תיבות הטקסט שאת גודלן ברצונך לשנות, הקש ALT + ENTER, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

 • שנה את גודל תיבות הטקסט בתבנית הטופס שלך כדי שיתאימו לאורך הטקסט שצפוי שהמשתמשים יקלידו בתוכן.

 • כדי לשנות את הגבול או את הצבע של מספר תיבות טקסט בו-זמנית, בחר תיבות הטקסט שברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה, לחץ על הכרטיסיה גבולות ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

 • כדי להתאים אישית את הטקסט המופיע בתיבת טקסט, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן בסרגל הכלים עיצוב. כדי לשנות את הגופן ואת גודל הגופן עבור כל תיבות הטקסט בתבנית הטופס שלך בו-זמנית, בחר את תיבת הטקסט המכילה את העיצוב הרצוי ולאחר מכן לחץ על החל גופן על כל הפקדים מסוג תיבת טקסט בתפריט עיצוב.

 • כדי לראות כיצד ייראו תיבות הטקסט שלך עם טקסט בתוכם, לחץ על נתונים לדוגמה בתפריט ' תצוגה '. פעולה זו מסייעת לך לחוש טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך ייראה כאשר משתמשים ימלאו אותו.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×