הוספת חיבור נתונים לשירות אינטרנט

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני אחד או יותר לתבנית הטופס שלך שיוכל להגיש שאילתה או להגיש נתונים לשירות אינטרנט.

במאמר זה

סקירה

שיקולי תאימות

לפני שתתחיל

הוספת חיבור נתונים של שאילתה

הוספת חיבור נתונים של שליחה

מבט כולל

חיבור נתונים משני הוא כל חיבור נתונים למקור נתונים חיצוני שתוסיף לתבנית טופס. חיבור נתונים זה שונה מחיבור הנתונים הראשי שנוצר בעת עיצוב תבנית טופס בהתבסס על מסד נתונים, שירות אינטרנט או הגדרות בספריית חיבור. הוספת חיבור נתונים משני רק אם אינך מצליח שאילתה או לשלוח נתונים דרך חיבור הנתונים הראשי.

בעת הוספת חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך שאילתת נתונים, Microsoft Office InfoPath יוצר של משני מקור נתונים עם שדות נתונים וקבוצות התואם סכימת XML של שירות האינטרנט. מכיוון שעל מבנה הנתונים במקור הנתונים המשני להתאים את סכימת ה-XML, לא תוכל לשנות שדות קיימים או קבוצות במקור הנתונים המשני. בעת הוספת חיבור נתונים של שליחה לתבנית הטופס שלך, קביעת תצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם וקביעת תצורה של אפשרויות השליחה עבור הטפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

שיקולי תאימות

אין באפשרותך לקבוע את תצורת חיבור הנתונים של שליחה בתבנית טופס תואמת-דפדפן כדי לאפשר למשתמשים לשלוח מידע אודות שינוי יחד עם נתוני הטופס שלהם לשירות אינטרנט המקבל DataSet של Microsoft ADO.NET. מידע אודות שינוי מורכב מהשינויים שמבצע משתמש בנתונים המאוחסנים במסד נתונים. מסד הנתונים משתמש בשירות אינטרנט כדי לחבר משתמשים למסד הנתונים. ADO.NET יכול להשתמש במידע אודות שינוי כדי לקבוע את אופן עדכון הנתונים במסד הנתונים. שאל את מנהל שירותי האינטרנט שלך אם שירות האינטרנט דורש מידע אודות שינוי כדי לעדכן מסד נתונים. אם הוא דורש מידע כזה, עליך לעצב תבנית טופס שאת טפסיה ניתן למלא באמצעות InfoPath בלבד.

לראש הדף

לפני שתתחיל

לפני שתוסיף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך, דרושים לך הפרטים הבאים ממנהל שירות האינטרנט:

 • המיקום של שירות האינטרנט.

 • אימות ששירות האינטרנט משתמש בקידוד בסגנון document/literal.‏ InfoPath יכול לצרוך שירותי אינטרנט בסגנון document/literal בלבד.

 • השם של פעולת שירות האינטרנט שתשלח נתונים או תקבל נתונים מטפסים המבוססים על תבנית טופס זו.

לראש הדף

הוספת חיבור נתונים של שאילתה

כדי לאפשר למשתמשים להגיש שאילתות על נתונים מתוך שירות אינטרנט בעזרת תבנית הטופס שלך, עליך לבצע את הפעולות הבאות בתבנית הטופס:

 1. הוספת חיבור נתונים משני.

 2. קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שתשתמש בחיבור הנתונים המשני.

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבור הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על קבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. תחת מהיכן ברצונך לקבל את הנתונים, לחץ על שירות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, הקלד את המיקום של שירות האינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם ברצונך לחפש שירות אינטרנט באמצעות שרת תיאור אוניברסלי וגילוי שילוב (UDDI), לחץ על חיפוש UDDI, הזן את כתובת ה-URL של שרת ה-UDDI שברצונך לחפש, ציין אם ברצונך לחפש לפי ספק או על-ידי שירות המסופק, הזן מילת מפתח לחיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש. שירותי אינטרנט התואמים למילת החיפוש שלך יופיעו ברשימת תוצאות החיפוש. בחר שירות האינטרנט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. ברשימה בחר פעולה בדף הבא של האשף, לחץ על פעולת שירות האינטרנט המחזירה נתונים לטופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. אם אשף חיבורי הנתונים נתקל ברכיב לא ידוע בסכימה של שירות האינטרנט, ייתכן שהעמוד הבא של האשף יבקש ממך לציין ערכים לדוגמה עבור כל פרמטר כדי לקבוע אילו שדות או קבוצות יש להוסיף למקור הנתונים הראשי.

  כיצד?

  1. בחר פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הגדרת ערך לדוגמה.

  2. בתיבה ערך לדוגמה, הקלד ערך כי המשתמש שלך עשוי להשתמש עבור שדה זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. חזור על שלבים אלה עבור כל פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פרטים טכניים

  בעת קביעת תצורה של חיבור נתונים לשירות אינטרנט באשף חיבורי הנתונים, Microsoft Office InfoPath מתחבר אל שירות האינטרנט ומבקש מהקובץ שפת תיאור של שירות אינטרנט (WSDL). קובץ ה-WSDL מכיל את סכימת בשימוש על-ידי שירות האינטרנט. שירות האינטרנט מגיב לבקשה על-ידי שליחת קובץ זה InfoPath. InfoPath משתמשת במידע בקובץ זה כדי להוסיף את השדות והקבוצות המתאימים למקור נתונים משני בתבנית הטופס. אם InfoPath מגלה סוג רכיב לא ידוע בקובץ ה-WSDL, InfoPath משתמש בנתונים לדוגמה כדי לקבוע את הגדרת סוג רכיב לא ידועה ולאחר מכן מוסיפה את השדות והקבוצות המתאימים למקור הנתונים המשני.

 8. אם ברצונך שתוצאות השאילתה יהיו זמינות כאשר הטופס אינו מחובר לרשת, בחר בתיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס.

  הערת אבטחה : בחירה בתיבת סימון זו מאחסנת את התוצאות בתבנית הטופס. מאחר מאוחסנים הנתונים בתבנית הטופס, היא תהיה זמינה בטפסים שמשתמשים ממלאים, אפילו אם המחשבים שלהם אינם מחוברים לרשת. אם אתה מקבל נתונים רגישים מתוך חיבור נתונים זה, ייתכן שתרצה לבטל תכונה זו כדי לסייע בהגנה על הנתונים במקרה שהמחשב יאבד או גניבה.

 9. לחץ על הבא.

 10. בדף הבא של האשף, הקלד שם המתאר את חיבור הנתונים של השאילתה.

 11. כדי לאפשר לטפסים המבוססים על תבנית טופס זו לקבל נתונים באופן אוטומטי בעת פתיחתם, בחר בתיבת הסימון אחזר נתונים באופן אוטומטי בעת פתיחת הטופס.

 12. ודא שהמידע במקטע תקציר נכון ולאחר מכן לחץ על סיום.

 13. לחץ על סגור.

שלב 2: קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שתשתמש בחיבור הנתונים המשני

כאשר אתה מוסיף חיבור נתונים של שאילתה לתבנית טופס, כברירת מחדל, הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו עושים שימוש בחיבור הנתונים כאשר המשתמש פותח אותם. בנוסף, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כך שתעשה שימוש בחיבור הנתונים של השאילתה באחת מהדרכים הבאות:

 • הוספת כלל    באפשרותך להגדיר כלל לשימוש חיבור הנתונים של השאילתה, בכל פעם שמתרחש התנאי בכלל.

 • הוסף לחצן    באפשרותך להוסיף לחצן בתבנית הטופס שמשתמשים יכולים ללחוץ על קבלת נתונים באמצעות חיבור הנתונים של השאילתה.

 • השתמש קוד מותאם אישית    אם אין באפשרותך להוסיף כלל או לחצן, באפשרותך להשתמש קוד מותאם אישית כדי לקבל נתונים באמצעות חיבור הנתונים של השאילתה. באמצעות קוד מותאם אישית נדרש מפתח ליצור את קוד מותאם אישית.

הוספת כלל

באפשרותך להוסיף כלל לתבנית הטופס כדי לקבל נתונים מחיבור הנתונים של שאילתה בכל פעם שהתנאי עבור הכלל יתקיים. ההליך הבא מבוסס על ההנחה שיצרת חיבור נתונים של שאילתה עבור תבנית הטופס שלך ושקבעת את התצורה של פקד בתבנית הטופס כך שיציג את הנתונים מחיבור נתונים זה.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. לחץ פעמיים על הפקד אליו ברצונך להוסיף כלל.

 3. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. תחת אימות וכללים, לחץ על כללים.

 5. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

 6. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 7. כדי לציין תנאי כאשר הכלל צריך לפעול, לחץ על הגדרת תנאי, ולאחר מכן הזן את התנאי. הכלל יופעל כאשר התנאי מתרחשת. אם לא תגדיר תנאי, הכלל יופעל בכל פעם שהמשתמש משנה את הערך בפקד ולאחר מכן עובר הסמן שלו הרחק פקד זה.

 8. לחץ על הוספת פעולה.

 9. ברשימה פעולה, לחץ על בצע שאילתה באמצעות חיבור נתונים.

 10. ברשימה חיבור נתונים, לחץ על חיבור הנתונים של שאילתה בו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור כל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות.

 11. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

הוספת לחצן

באפשרותך להוסיף פקד לחצן לתבנית הטופס שלך עליו יוכלו המשתמשים שלך ללחוץ כדי לקבל נתונים מחיבור הנתונים של השאילתה. הפרוצדורה הבאה מניחה שיצרת חיבור נתונים של שאילתה עבור תבנית הטופס שלך.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. גרור פקד לחצן אל תבנית הטופס שלך.

 4. לחץ פעמיים על הלחצן שהוספת כעת לתבנית הטופס שלך.

 5. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 6. ברשימה פעולה, לחץ על רענן.

 7. בתיבה תווית, הקלד את השם שברצונך שיופיע על-גבי הלחצן בתבנית הטופס שלך.

 8. לחץ על הגדרות.

 9. בתיבת הדו-שיח רענון, לחץ על מקור נתונים משני אחד.

 10. ברשימה בחר במקור הנתונים המשני, לחץ על מקור הנתונים המשני המשויך לחיבור הנתונים של שאילתה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור כל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות.

 11. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת חיבור נתונים של שליחה

כדי לאפשר למשתמשים להגיש טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך לשירות אינטרנט, ראשית הוסף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך המגישה נתונים ולאחר מכן תגדיר את התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים שלך להגיש את נתוני הטופס שלך.

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבורי הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על שליחת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. תחת כיצד ברצונך לשלוח את הנתונים שלך, לחץ על לשירות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, הקלד את המיקום של שירות האינטרנט בו המשתמשים שלך ישלחו את הנתונים שלהם ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם ברצונך לחפש שירות אינטרנט באמצעות שרת תיאור אוניברסלי וגילוי שילוב (UDDI), לחץ על חיפוש UDDI, הזן את כתובת ה-URL של שרת ה-UDDI שברצונך לחפש, ציין אם ברצונך לחפש לפי ספק או על-ידי שירות המסופק, הזן מילת מפתח לחיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש. שירותי אינטרנט התואמים למילת החיפוש שלך יופיעו ברשימת תוצאות החיפוש. בחר שירות האינטרנט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. ברשימה בחר פעולה, לחץ על פעולת שירות האינטרנט שתקבל את טופס הנתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, כדי לבחור אילו נתונים בטופס יש לשלוח עבור כל פרמטר בשירות האינטרנט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  שליחת הנתונים בשדה או בקבוצה

  1. ברשימה Parameters, לחץ על פרמטר שירות האינטרנט שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. תחת אפשרויות פרמטרים, לחץ על שדה או קבוצה.

  3. לחץ על שנה תמונת לחצן .

  4. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה או הקבוצה שאת הנתונים שלהם ברצונך לשלוח ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. בתיבה הכללה, לחץ על רכיבי טקסט ורכיבי צאצא בלבד כדי לשלוח רק את הנתונים בשדה זה ואת רכיבי הצאצא של השדה או הקבוצה, או לחץ על עץ משנה של XML, כולל הרכיב שנבחר כדי לשלוח את שם השדה, את הנתונים בשדה ואת רכיבי הצאצא בקבוצה או בשדה שנבחרו.

  שליחת כל הנתונים בטופס

  1. ברשימה Parameters, לחץ על פרמטר שירות האינטרנט שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. תחת אפשרויות פרמטרים, לחץ על טופס שלם (מסמך XML, כולל הוראות עיבוד).

  שליחת הנתונים כמחרוזת

  1. ברשימה Parameters, לחץ על פרמטר שירות האינטרנט שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. תחת אפשרויות פרמטרים, לחץ על טופס שלם (מסמך XML, כולל הוראות עיבוד).

  3. בחר בתיבת הסימון שלח נתונים כמחרוזת.

   הערה: בדרך כלל, עליך לבחור בתיבת סימון זו כדי לשלוח נתונים חתומים דיגיטלית. ברוב המקרים, נקה תיבת סימון זו.

  הערה טכנית בדבר אובייקטי ADO.NET DataSet

  אם שירות האינטרנט מצריך אובייקט ADO.NET DataSet, בחר צומת ערכת נתונים כשאתה מגדיר את התצורה של חיבור נתונים זה. אם תשתמש בסוג צומת אחר עבור חיבור נתונים לשירות אינטרנט המצריך אובייקט ADO.NET DataSet, פעולת ההגשה תיכשל.

 8. לחץ על הבא.

 9. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם עבור חיבור הנתונים של השליחה.

 10. ודא שהמידע במקטע תקציר נכון ולאחר מכן לחץ על סיום.

 11. לחץ על סגור.

לאחר הוספת חיבור הנתונים המשני של שליחה, עליך לקבוע את תצורת תבנית הטופס שלך כך שתאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם באמצעות חיבור נתונים זה של שליחה.

שלב 2: הפיכת שליחה לזמינה בתבנית הטופס

כשאתה מגדיר את התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים להגיש את נתוני הטופס שלהם, InfoPath מוסיף לחצן שלח לסרגל הכלים רגיל ופקודת שלח לתפריט קובץ בטופס. באפשרותך גם להתאים אישית את אפשרויות ההגשה עבור תבנית הטופס שלך בדרכים הבאות:

 • שינוי הטקסט המופיע על-גבי לחצן שלח והפקודה שלח.

 • שינוי קיצור המקשים עבור לחצן שלח והפקודה שלח.

 • יצירת הודעות מותאמות אישית שיש להציג למשתמשים שלך בעת שליחת הטפסים שלהם.

 • ציין אם להשאיר את הטופס פתוח, לסגור אותו או לפתוח טופס ריק אחר לאחר שליחת הטופס.

 • בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות שליחה.

 • בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לשלוח טופס זה, לחץ על שלח את נתוני הטופס ליעד יחיד ולאחר מכן, ברשימה, לחץ על שירות אינטרנט.

 • ברשימה בחר חיבור נתונים עבור השליחה, לחץ על שם חיבור הנתונים של שליחה אל שירות האינטרנט שיצרת בשלבים הקודמים.

  1. כדי לשנות את השם של לחצן שלח שמופיע בסרגל הכלים רגיל והפקודה שלח המופיע בתפריט ' קובץ ' כאשר משתמשים ימלאו את הטופס, הקלד את השם החדש בתיבה כיתוב בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה.

   עצה: אם ברצונך להקצות קיצור מקשים זה לחצן והפקודה, הקלד אמפרסנד (&) לפני התו שברצונך שישמש קיצור מקשים. לדוגמה, כדי להקצות ALT + B בתור קיצור המקשים עבור לחצן שלח והפקודה, הקלד Su & bmit.

 • אם אינך מעוניין שאנשים ישתמשו פקודה שלח או על לחצן שלח בסרגל הכלים רגיל כאשר הם ממלאים את הטופס שלך, נקה את תיבת הסימון הצג את פריט התפריט שלח ואת לחצן שלח בסרגל הכלים.

  1. כברירת מחדל, לאחר שהמשתמשים שולחים טופס, InfoPath שומר את הטופס פתוח ומציג הודעה כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה. כדי לשנות את ברירת המחדל, לחץ על מתקדם ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לסגור את הטופס או יצירת טופס ריק חדש לאחר שמשתמש שולח טופס שהושלם, לחץ על האפשרות הרצויה ברשימה אחרי לשלוח.

   • כדי ליצור הודעה מותאמת אישית כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה, בחר בתיבת הסימון השתמש הודעות מותאמות אישית, ולאחר מכן הקלד את ההודעות שלך בתיבות על הצלחה ועל כשל.

    עצה: השתמש בתיבת כשל הודעה כדי ליידע משתמשים מה ניתן לעשות אם הם לא יוכלו לשלוח בטופס שלהם. לדוגמה, אתה יכול מציע כי לשמור את הטופס שלהם ומשתמשים ליצור קשר עם מישהו לקבלת הוראות נוספות.

   • אם אין ברצונך להציג הודעה לאחר שמשתמש שולח טופס, נקה את תיבת הסימון הצג הצלחה והודעות כשל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×