הוספת חיבור נתונים למסד נתונים של Microsoft SQL Server

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך המציגה שאילתות למסד נתונים של Microsoft SQL Server. אינך יכול להוסיף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך המגישה נתוני טופס למסד נתונים. אם ברצונך להשתמש בחיבור נתונים משני כדי להגיש נתוני טופס למסד נתונים, השתמש בחיבור נתונים משני לשירות אינטרנט הפועל עם מסד נתונים זה. חפש קישורים לקבלת מידע נוסף אודות הוספה של חיבור נתונים משני לשירות אינטרנט בסעיף למידע נוסף.

כדי להוסיף חיבור נתונים משני למסד נתונים, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני לתבנית הטופס    שלב זה יוצר את מקור הנתונים המשני עם השדות והקבוצות המתאימים בהתבסס על האופן שבו הנתונים אוחסנו במסד הנתונים. באפשרותך גם להגדיר את התצורה של תבנית הטופס כך שתאפשר לטפסים להשתמש בחיבור נתונים זה בעת הפתיחה הראשונה של הטופס.

שלב 2: קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שתשתמש בחיבור הנתונים    אם תרצה שהמשתמשים שלך ישתמשו בחיבור נתונים זה לאחר פתיחת הטופס, באפשרותך להוסיף כלל או לחצן לתבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לקבל נתונים מחיבור נתונים זה.

בנושא זה

מבט כולל

לפני שתתחיל

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני

שלב 2: קביעת התצורה של תבנית הטופס כדי להשתמש בחיבור נתונים

סקירה

כשאתה יוצר תבנית טופס המבוססת על מקור נתונים חיצוני, Microsoft Office InfoPath יוצר חיבור נתונים ראשי למקור נתונים חיצוני זה. לאחר מכן, InfoPath יוצר את מקור הנתונים הראשי עבור תבנית הטופס בהתבסס על האופן שבו הנתונים מאוחסנים במקור הנתונים החיצוני. עם זאת, ייתכן שמקור הנתונים החיצוני בו נעשה שימוש בחיבור הנתונים הראשי לא יכיל את הערכים אותם תרצה לשים בפקדים בתבנית הטופס. ייתכן שערכים אלה קיימים במקור נתונים חיצוני אחר, כגון מסד נתונים אחר של SQL Server. לקבלת ערכים ממקור נתונים חיצוני אחר, באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך.

חיבור נתונים משני הוא חיבור נתונים אותו אתה מוסיף לתבנית טופס. חיבור נתונים זה יכול להיות חיבור נתונים של שאילתה או חיבור נתונים של הגשה. באפשרותך להוסיף חיבור נתוני שאילתה לתבנית הטופס שלך רק כחיבור נתונים משני למסד נתונים של שרת SQL Server. אתה מוסיף חיבור נתונים זה רק אם נדרשים לך נתונים מתוך מקור נתונים חיצוני השונים מאלה שבחיבור הנתונים הראשי. אין באפשרותך להוסיף חיבור נתונים של הגשה למסד נתונים של SQL Server כחיבור נתונים משני.

בעת הוספת חיבור נתונים של שאילתה למסד נתונים, InfoPath יוצר של משני מקור נתונים עם שדות נתונים וקבוצות התואמים לאופן שבו הנתונים מאוחסנים במסד הנתונים. מכיוון שעל מבנה הנתונים במקור הנתונים המשני להתאים לדרך בה נתונים מאוחסנים בטבלאות מסד הנתונים, אין באפשרותך לשנות את השדות או הקבוצות במקור הנתונים המשני. באפשרותך להגדיר כל חיבור נתונים של שאילתה כדי לשמור את התוצאות כך שלמשתמשים תהיה גישה לנתונים כאשר הטופס שלהם אינו מחובר לרשת. בהתאם לסוג הנתונים, ייתכן שתרצה להציג את תוצאות השאילתה רק כאשר משתמשים מחוברים לרשת.

הערת אבטחה : אם אתה משתמש בחיבור נתונים משני כדי לאחזר נתונים רגישים ממקור נתונים חיצוני, ייתכן שתרצה לבטל תכונה זו כדי לסייע בהגנה על הנתונים משימוש לא מורשה למקרה המחשב אבד או גניבה. אם תבטל תכונה זו, הנתונים יהיו זמינות רק אם המשתמש מחובר לרשת.

כאשר אתה מוסיף חיבור נתונים של שאילתה לתבנית טופס, כברירת מחדל, הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו עושים שימוש בחיבור הנתונים כאשר המשתמש פותח אותם. בנוסף, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כך שתעשה שימוש בחיבור הנתונים של השאילתה באחת מהדרכים הבאות:

 • הוספת כלל    באפשרותך להגדיר כלל לשימוש חיבור הנתונים של השאילתה, בכל פעם שמתרחש התנאי בכלל.

 • הוסף לחצן    באפשרותך להוסיף לחצן בתבנית הטופס שמשתמשים יכולים ללחוץ על קבלת נתונים באמצעות חיבור הנתונים של השאילתה.

 • השתמש קוד מותאם אישית    אם אין באפשרותך להוסיף כלל או לחצן, באפשרותך להשתמש קוד מותאם אישית כדי לקבל נתונים באמצעות חיבור הנתונים של השאילתה. באמצעות קוד מותאם אישית נדרש מפתח ליצור את קוד מותאם אישית.

לראש הדף

לפני שתתחיל

לפני שתוסיף חיבור נתונים משני למסד נתונים של SQL Server לתבנית הטופס שלך, דרושים לך הפרטים הבאים ממנהל מסד הנתונים שלך:

 • שם השרת הכולל את מסד הנתונים בו תשתמש עם תבנית טופס זו.

 • שם מסד הנתונים בו תשתמש עם תבנית טופס זו.

 • האימות שדורש מסד הנתונים. מסד הנתונים יכול להשתמש באימות של Microsoft Windows או באימות של SQL Server כדי לקבוע את האופן בו משתמשים יוכלו לגשת למסד הנתונים.

 • שם הטבלה המכילה את הנתונים שברצונך לשלוח לטופס. זוהי הטבלה הראשית. אם אתה מתכנן להשתמש ביותר מטבלה אחת במסד הנתונים, דרושים לך השמות של אותן טבלאות בן האחרות. דרושים לך גם השמות של השדות בטבלאות הבן שלהם קשרי גומלין עם השדות בטבלה הראשית.

 • אם באפשרותך לאחסן באופן בטוח את תוצאות השאילתה בטופס לשימוש במצב לא מקוון.

לראש הדף

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבור הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על קבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, לחץ על מסד נתונים (Microsoft SQL Server או Microsoft Office Access בלבד) ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, לחץ על בחירת מסד נתונים.

 6. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, לחץ על מקור חדש.

 7. ברשימה לאיזה סוג של מקור נתונים ברצונך להתחבר, לחץ על Microsoft SQL Server ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בתיבה שם השרת, הקלד את שם השרת עם מסד הנתונים.

 9. תחת אישורי כניסה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם מסד הנתונים קובע למי יש גישה בהתבסס על האישורים הנמצאים בשימוש ברשת של Microsoft Windows, לחץ על השתמש באימות של Windows.

  • אם מסד הנתונים קובע למי יש גישה בהתבסס על שם משתמש וסיסמה שצוינו שקיבלת ממנהל מסד הנתונים, לחץ על השתמש בשם המשתמש ובסיסמה הבאים ולאחר מכן הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך בתיבות שם משתמש וסיסמה.

 10. לחץ על הבא.

 11. בדף הבא של האשף, ברשימה בחר את מסד הנתונים המכיל את הנתונים הרצויים, לחץ על מסד הנתונים בו תרצה להשתמש, בחר בתיבת הסימון התחבר לטבלה ספציפית, לחץ על שם הטבלה הראשית ולאחר מכן לחץ על הבא.

 12. בדף הבא של האשף, בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור הקובץ המאחסן את פרטי חיבור הנתונים.

 13. לשמירת הגדרות אלו, לחץ על סיום.

 14. הוסף טבלאות אחרות בהן ברצונך להשתמש בחיבור הנתונים של השאילתה.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף טבלה.

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת טבלה או שאילתה, לחץ על השם של טבלת הצאצא ולאחר מכן לחץ על הבא. InfoPath מנסה להגדיר את קשרי הגומלין על-ידי התאמת שמות השדות בשתי הטבלאות. אם אין ברצונך להשתמש בקשרי הגומלין מוצעים, בחר את קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הסר קשר גומלין. כדי להוסיף קשר גומלין, לחץ על הוספת קשרי גומלין. בתיבת הדו-שיח הוספת קשרי גומלין, לחץ על השם של כל שדה קשורות בעמודה המתאימים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. לחץ על סיום.

  4. להוספת טבלאות צאצא נוספות, חזור על שלבים אלה.

 15. לחץ על הבא.

 16. כדי להפוך את התוצאות של חיבור הנתונים של השאילתה לזמינות כאשר הטופס אינו מחובר לרשת, בחר בתיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס.

  הערת אבטחה : בחירה בתיבת סימון זו מאחסנת את הנתונים במחשב המשתמש כאשר הטופס משתמש בחיבור נתונים זה. אם הטופס מקבל נתונים רגישים מחיבור נתונים זה, ייתכן שתרצה להפוך תכונה זו ללא זמינה כדי להגן על הנתונים במקרה של אובדן או גניבת המחשב.

 17. לחץ על הבא.

 18. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם תיאורי עבור חיבור נתונים משני זה. אם ברצונך שהטופס יקבל נתונים באופן אוטומטי בעת פתיחתו, בחר בתיבת הסימון אחזר נתונים באופן אוטומטי בעת פתיחת הטופס.

לראש הדף

שלב 2: קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שתשתמש בחיבור הנתונים

אם ברצונך שהטפסים המבוססים על תבנית טופס זו ישתמשו בחיבור נתונים זה לאחר שהמשתמש יפתח את הטופס, באפשרותך להוסיף כלל לתבנית הטופס המשתמש בחיבור נתונים זה בתנאי מסוים, או להוסיף לחצן לתבנית הטופס עליו יוכלו המשתמשים שלך ללחוץ כדי להשתמש בחיבור נתונים זה.

הוספת כלל

באפשרותך להוסיף כלל לתבנית הטופס כדי לקבל נתונים מחיבור הנתונים של שאילתה בכל פעם שהתנאי עבור הכלל יתקיים. ההליך הבא מבוסס על ההנחה שיצרת חיבור נתונים של שאילתה עבור תבנית הטופס שלך ושקבעת את התצורה של פקד בתבנית הטופס כך שיציג את הנתונים מחיבור נתונים זה.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. לחץ פעמיים על הפקד אליו ברצונך להוסיף כלל.

 3. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. תחת אימות וכללים, לחץ על כללים.

 5. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

 6. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 7. כדי לציין תנאי כאשר הכלל צריך לפעול, לחץ על הגדרת תנאי, ולאחר מכן הזן את התנאי. הכלל יופעל כאשר התנאי מתרחשת. אם לא תגדיר תנאי, הכלל יופעל בכל פעם שהמשתמש משנה את הערך בפקד ולאחר מכן עובר הסמן שלו הרחק פקד זה.

 8. לחץ על הוספת פעולה.

 9. ברשימה פעולה, לחץ על בצע שאילתה באמצעות חיבור נתונים.

 10. ברשימה חיבור נתונים, לחץ על חיבור הנתונים של שאילתה בו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור כל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות.

 11. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

הוספת לחצן

באפשרותך להוסיף פקד לחצן לתבנית הטופס שלך עליו יוכלו המשתמשים שלך ללחוץ כדי לקבל נתונים מחיבור הנתונים של השאילתה.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. גרור פקד לחצן אל תבנית הטופס שלך.

 4. לחץ פעמיים על פקד הלחצן שהוספת ברגע זה לתבנית הטופס.

 5. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 6. ברשימה פעולה, לחץ על רענן.

 7. בתיבה תווית, הקלד את השם שברצונך שיופיע על-גבי הלחצן בתבנית הטופס שלך.

 8. לחץ על הגדרות.

 9. בתיבת הדו-שיח רענון, לחץ על מקור נתונים משני אחד.

 10. ברשימה בחר במקור הנתונים המשני, לחץ על מקור הנתונים המשני המשויך לחיבור הנתונים של השאילתה.

 11. לחץ על אישור כדי לסגור כל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות.

 12. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×