הוספת חיבור נתונים למסד נתונים של Microsoft Access

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם המשתמשים שלך יהיה עליך נתונים ממסד נתונים Microsoft Office Access 2007 (. accdb) או ממסד נתונים של Access שנשמרו בגירסה קודמת (. mdb format) יוכלו למלא טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך ב- Microsoft Office InfoPath, באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך אשר שאילתות מסד נתונים של Access.

באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני, אך חיבור נתונים זה ניתן לבצע שאילתה רק מסד נתונים של Access. לא ניתן להוסיף חיבור נתונים משני שישלח נתוני טופס למסד נתונים של Access.

אם ברצונך שהמשתמשים שלך ישלחו שלהם נתוני טופס למסד נתונים של Access, באפשרותך עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים של Access, ולאחר מכן הפוך את חיבור הנתונים של השליחה בחיבור הנתונים הראשי. לחלופין, באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני לשירות אינטרנט הפועל עם מסד הנתונים של Access.

חפש קישורים למידע נוסף אודות עיצוב תבניות טפסים המבוססים על מסד נתונים של Access והוספת חיבור נתונים משני לשירות אינטרנט בסעיף למידע נוסף.

בנושא זה

מבט כולל

שיקולי תאימות

לפני שתתחיל

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני

שלב 2: קביעת התצורה של תבנית הטופס כדי להשתמש בחיבור נתונים

סקירה

משני חיבור נתונים הוא חיבור נתונים שאתה מוסיף לתבנית טופס. חיבור נתונים משני שונה מחיבור הנתונים הראשי, שאתה יוצר בעת עיצוב תבנית טופס חדשה המבוססת על מסד נתונים או שירות אינטרנט. חיבור הנתונים הראשי של תבנית טופס יכול לקבל נתונים ממקור נתונים חיצוני ותוכל גם לשלוח נתוני טופס למקור נתונים חיצוני. עם זאת, תבנית טופס יכול להיות חיבור נתונים ראשי אחד בלבד.

באפשרותך להוסיף כמה חיבורי נתונים משניים לתבנית טופס ככל שתרצה. לדוגמה, נניח שיש לך מסד נתונים של Access המכיל טבלה המאחסן נתוני עובדים ובטבלה אחרת המאחסן נתוני לקוחות. באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני מאחזרת נתונים מטבלת employee ולאחר מכן תוכל להוסיף גם חיבור נתונים משני אחר מאחזרת נתונים מהטבלה הלקוח באותו מסד נתונים של Access.

למרות שבאפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך, באפשרותך לשלוח נתוני טופס למקור נתונים חיצוני, כגון שירות אינטרנט או ספריית Windows SharePoint Services, באפשרותך להשתמש רק חיבורי נתונים משניים כדי לאחזר נתונים ממסד נתונים של Access. לא ניתן להוסיף חיבור נתונים משני שישלח נתוני טופס למסד נתונים של Access.

בעת הוספת חיבור נתונים של שאילתה למסד נתונים, InfoPath יוצר משני מקור נתונים המכילה שדות נתונים וקבוצות התואמים לאופן שבו הנתונים מאוחסנים במסד הנתונים. מכיוון שעל מבנה הנתונים במקור הנתונים המשני להתאים לדרך בה נתונים מאוחסנים בטבלאות מסד הנתונים, אין באפשרותך לשנות את השדות או הקבוצות במקור הנתונים המשני.

באפשרותך להגדיר כל חיבור נתוני שאילתה לשמירת התוצאות שלה כך שלמשתמשים תהיה גישה לנתונים כאשר הטופס שלהם אינו מחובר לרשת. בהתאם לסוג הנתונים, ייתכן שתרצה להציג את תוצאות השאילתה רק כאשר משתמשים מחוברים לרשת.

הערת אבטחה : אם אתה משתמש בחיבור נתונים משני כדי לאחזר נתונים רגישים ממקור נתונים חיצוני, ייתכן שתרצה לבטל תכונה זו כדי לסייע בהגנה על הנתונים משימוש לא מורשה למקרה המחשב אבד או גניבה. אם תבטל תכונה זו, הנתונים יהיו זמינות רק אם המשתמש מחובר לרשת.

כאשר אתה מוסיף חיבור נתונים של שאילתה לתבנית טופס, כברירת מחדל, הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו עושים שימוש בחיבור הנתונים כאשר המשתמש פותח אותם. בנוסף, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כך שתעשה שימוש בחיבור הנתונים של השאילתה באחת מהדרכים הבאות:

 • הוספת כלל    באפשרותך להגדיר כלל לשימוש חיבור הנתונים של השאילתה, בכל פעם שמתרחש התנאי בכלל.

 • הוסף לחצן    באפשרותך להוסיף לחצן בתבנית הטופס שמשתמשים יכולים ללחוץ על קבלת נתונים באמצעות חיבור הנתונים של השאילתה.

 • השתמש קוד מותאם אישית    אם אין באפשרותך להוסיף כלל או לחצן, באפשרותך להשתמש קוד מותאם אישית כדי לקבל נתונים באמצעות חיבור הנתונים של השאילתה. באמצעות קוד מותאם אישית נדרש מפתח ליצור את קוד מותאם אישית.

לראש הדף

שיקולי תאימות

לא ניתן להוסיף חיבור נתונים למסד נתונים של Access תבנית טופס תואמת-דפדפן.

לראש הדף

לפני שתתחיל

לפני שתוסיף חיבור נתונים משני למסד נתונים של Access אל תבנית הטופס שלך, נדרש לך המידע הבא:

 • השם והמיקום של מסד הנתונים.

  הערה: אם מסד הנתונים של Access מאוחסן במיקום ברשת, ודא כי מסד הנתונים שלך נגישה למשתמשים שלך.

 • שם הטבלה או השאילתה שיספק נתונים לטפסים המבוססים על תבנית טופס זו. אתה משתמש טבלה או שאילתה זו בתור ראשי של הטבלה או השאילתה בעת קביעת תצורה של חיבור הנתונים של השאילתה.

 • השמות של טבלאות או שאילתות המספקים נתונים נוספים ראשי של טבלה או שאילתה אחרות. ברוב המקרים, הטבלה שקשרי הגומלין נקבעו כבר במסד הנתונים. אם יש לך ליצור באופן ידני את קשרי הגומלין בין טבלה ראשית או שאילתה ואת אחר הטבלה או השאילתה, יהיה עליך את שמות השדות הקשורים משתי הטבלאות או השאילתות.

לראש הדף

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבור הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על קבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, לחץ על מסד נתונים (Microsoft SQL Server או Microsoft Office Access בלבד) ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, לחץ על בחירת מסד נתונים.

 6. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, עבור אל המיקום של מסד הנתונים שלך.

  הערה: אם מסד הנתונים שלך מאוחסן במיקום ברשת, אתר בנתיב מוסכמה בינלאומית למתן שמות (UNC) של המיקום. דפדף אל המיקום ברשת באמצעות בכונן רשת ממופה לא. אם אתה משתמש בכונן רשת ממופה, משתמשים שיוצרים הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו יחפש מסד הנתונים מתוך בכונן רשת ממופה. אם למשתמש אין בכונן רשת ממופה, הטופס לא ימצא את מסד הנתונים.

 7. לחץ על השם של מסד הנתונים שלך ולאחר מכן לחץ על פתח.

 8. בתיבת הדו-שיח בחירת טבלה, לחץ על טבלה ראשית או השאילתה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. בעמוד הבא של האשף, בחר את תיבת הסימון הצג עמודות טבלה.

  כברירת מחדל, כל השדות בטבלה או בשאילתה נוספים למקור הנתונים הראשי של תבנית הטופס.

 10. נקה את תיבות הסימון עבור השדות שברצונך לא לכלול במקור הנתונים המשני.

  להוסיף טבלאות נוספות או שאילתות חיבור הנתונים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף טבלה.

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת טבלה או שאילתה, לחץ על השם של טבלת הצאצא ולאחר מכן לחץ על הבא. InfoPath מנסה להגדיר את קשרי הגומלין על-ידי התאמת שמות השדות בשתי הטבלאות. אם אין ברצונך להשתמש בקשרי הגומלין מוצעים, בחר את קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הסר קשר גומלין. כדי להוסיף קשר גומלין, לחץ על הוספת קשרי גומלין. בתיבת הדו-שיח הוספת קשרי גומלין, לחץ על השם של כל שדה קשור בעמודה המתאימים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. לחץ על סיום.

  4. להוספת טבלאות צאצא נוספות, חזור על שלבים אלה.

 11. לחץ על הבא.

 12. כדי להפוך את התוצאות של חיבור הנתונים של השאילתה לזמינות כאשר הטופס אינו מחובר לרשת, בחר בתיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס.

  הערת אבטחה : בחירה בתיבת סימון זו מאחסנת את הנתונים במחשב של המשתמש כאשר הטופס ישתמש בחיבור נתונים זה. אם הטופס הוא לאחזור נתונים רגישים מחיבור נתונים זה, ייתכן שתרצה לבטל תכונה זו כדי לסייע בהגנה על הנתונים במקרה שהמחשב יאבד או גניבה.

 13. לחץ על הבא.

 14. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם תיאורי עבור חיבור נתונים משני זה ולאחר מכן ודא שהמידע במקטע תקציר נכון.

 15. כדי להגדיר את הטופס יקבל נתונים באופן אוטומטי בעת פתיחת הטופס, בחר בתיבת הסימון אחזר נתונים בעת פתיחת הטופס באופן אוטומטי.

לראש הדף

שלב 2: קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שתשתמש בחיבור הנתונים

אם ברצונך לקבל את הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו כדי להשתמש בחיבור נתונים זה לאחר שהמשתמש יפתח את הטופס, באפשרותך להוסיף של כלל תבנית הטופס שבה משתמש בחיבור נתונים זה בהתאם לתנאי מסוים, או באפשרותך להוסיף לחצן תבנית הטופס שלך יכולים ללחוץ עליה כדי להשתמש בחיבור נתונים זה.

הוספת כלל

באפשרותך להוסיף כלל בתבנית הטופס המשמש לאחזור נתונים מתוך חיבור הנתונים של השאילתה בכל פעם שהתנאי עבור הכלל מתקיים. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תיבת טקסט לתבנית טופס שלך משתמש יוכלו למלא כדי לקבל נתונים ספציפיים ממקור נתונים חיצוני. באפשרותך להוסיף כלל משתמש בחיבור הנתונים בכל פעם משתמש מזין נתונים בתיבת הטקסט.

הפרוצדורה הבאה מניחה שיצרת חיבור נתונים של שאילתה עבור תבנית הטופס שלך ושקבעת פקד (מלבד לחצן) על תבנית הטופס שלך כדי להציג את הנתונים מתוך חיבור נתונים זה.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. לחץ פעמיים על הפקד אליו ברצונך להוסיף כלל.

 3. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. תחת אימות וכללים, לחץ על כללים.

 5. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

 6. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 7. כדי לציין תנאי כאשר הכלל צריך לפעול, לחץ על הגדרת תנאי, ולאחר מכן הזן את התנאי. הכלל יופעל כאשר התנאי מתרחשת. אם לא תגדיר תנאי, הכלל יופעל בכל פעם שהמשתמש משנה את הערך בפקד ולאחר מכן עובר הסמן שלו הרחק פקד זה.

 8. לחץ על הוספת פעולה.

 9. ברשימה פעולה, לחץ על בצע שאילתה באמצעות חיבור נתונים.

 10. ברשימה חיבור נתונים, לחץ על חיבור הנתונים של שאילתה בו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור כל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות.

 11. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

הוספת לחצן

באפשרותך להוסיף פקד לחצן לתבנית הטופס שלך עליו יוכלו המשתמשים שלך ללחוץ כדי לקבל נתונים מחיבור הנתונים של השאילתה.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. גרור פקד לחצן אל תבנית הטופס שלך.

 4. לחץ פעמיים על פקד הלחצן שהוספת ברגע זה לתבנית הטופס.

 5. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 6. ברשימה פעולה, לחץ על רענן.

 7. בתיבה תווית, הקלד את השם שברצונך שיופיע על-גבי הלחצן בתבנית הטופס שלך.

 8. לחץ על הגדרות.

 9. בתיבת הדו-שיח רענון, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקבל את הנתונים העדכניים ביותר מכל מקורות נתונים חיצוניים עם חיבורי נתונים משניים לתבנית טופס זה, לחץ על כל מקורות הנתונים המשני.

  • כדי לקבוע את התצורה על הלחצן כדי לקבל את הנתונים העדכניים ביותר ממקור נתונים חיצוני אחד עם חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך, לחץ על אחד חיבור נתונים משני ולאחר מכן לחץ על מקור נתונים משני ברשימה בחר במקור הנתונים המשני.

 10. לחץ על אישור כדי לסגור כל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות.

 11. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×