הוספת חיבור נתונים בעזרת הגדרות בספריית חיבור

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במאמר זה

סקירה

לפני שתתחיל

הוספת חיבור נתונים של שאילתה

הוספת חיבור נתונים של שליחה

מבט כולל

אם אתה מעצב מספר תבניות טופס המשתמשות חיבורי נתונים דומים, שקול להשתמש קובץ חיבור נתונים במקום ליצור חיבור נתונים למקור נתונים חיצוני עבור כל תבנית טופס. באופן זה, עליך לעדכן את קובץ חיבור נתונים אחת בלבד כאשר נתוני החיבור משתנה עבור ערכה של תבניות טפסים קשורים. לדוגמה, בעת העברת תבניות הטפסים שלך מרשת בדיקה לרשת ייצור, עליך לעדכן את הגדרות חיבורי הנתונים פעם אחת בלבד במקום לעדכן את חיבור הנתונים בכל תבנית טופס בספריית חיבור. כאשר טופס המבוסס על תבנית טופס המשתמשת קובץ חיבור נתונים משתמש בחיבור הנתונים, חיבור הנתונים מתעדכן באופן אוטומטי עם ההגדרות החדשות.

קובץ חיבור נתונים הוא קובץ XML עם סיומת קובץ. xml או. udcx המכיל מידע חיבור עבור מקור נתונים חיצוני יחיד. קובץ זה מאוחסן בספריית חיבור נתונים בשרת שבו פועל Microsoft Office SharePoint Server 2007. קובץ חיבור נתונים נוצר על-ידי מפתח או על-ידי המרת חיבור נתונים בתבנית טופס קיים של קובץ חיבור נתונים על-ידי לחיצה על לחצן ' המר ' בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים (תפריטכלים ).

יתרונות השימוש קבצי חיבור נתונים כוללים:

 • טפסים מרובים באפשרותך להשתמש בקובץ חיבור נתונים זהה, כך שאין צורך ליצור את אותו חיבור נתונים מאפס עבור כל תבנית טופס.

 • אם הגדרות המיקום או החיבור עבור מקור נתונים חיצוני ישתנו, תצטרך לעדכן את קובץ חיבור הנתונים בלבד, לא את כל תבניות הטפסים.

 • קובץ חיבור הנתונים עשויות להכיל מידע אימות חלופי שניתן להשתמש בהם על-ידי השרת כאשר משתמש ימלא טופס באמצעות דפדפן אינטרנט.

 • טפסים המבוססים על תבנית טופס תואמת דפדפן שמולאו בדפדפן באפשרותך להתחבר לשרתים בתחום אחר רק עם חיבורי נתונים המשתמשים קבצי חיבור נתונים.

הערה: Microsoft Office InfoPath משתמש קבצי חיבור נתונים שאחריו שתבנית הקובץ 2.0 של גירסת אוניברסלי חיבור נתונים. גירסה זו היא ערכת-על תבנית הקובץ 1.0 בגירסה המשמשות את Microsoft Office FrontPage ו- Microsoft Office Excel. אין אפשרות להשתמש ב- InfoPath קבצי חיבור נתונים בתבנית הקובץ 1.0 בגירסה.

כשאתה מוסיף חיבור נתונים לתבנית טופס באמצעות ההגדרות בספריית חיבור נתונים, אתה יוצר חיבור נתונים משני בתבנית טופס זו. חיבור נתונים זה שונה מחיבור הנתונים הראשי שנוצר כשאתה מעצב תבנית טופס בהתבסס על מסד נתונים, שירות אינטרנט או הגדרות בספריית חיבור נתונים. תוסיף חיבור נתונים משני רק אם אינך יכול לקבל או לשלוח נתונים דרך חיבור הנתונים הראשי.

לראש הדף

לפני שתתחיל

כדי להוסיף חיבור נתונים לתבנית הטופס שלך באמצעות ההגדרות שאוחסנו בספריית חיבור נתונים, דרושים לך הפרטים הבאים ממנהל האתר:

 • מיקום השרת הפועל עם Microsoft Office SharePoint Server 2007, המכיל את האתר שכולל את ספריית חיבור הנתונים

 • השם של קובץ חיבור הנתונים בספריית חיבור הנתונים בה ברצונך להשתמש

 • אם קובץ חיבור הנתונים מכיל הגדרות עבור חיבור נתונים של שאילתה או חיבור נתונים של הגשה

 • אם באפשרותך להגדיר את התצורה של תבנית הטופס לאחסן בבטחה את תוצאות השאילתה בטופס לשימוש במצב לא מקוון, אם ההגדרות מיועדות לחיבור נתונים של שאילתה

לראש הדף

הוספת חיבור נתונים של שאילתה

להוספת חיבור נתונים לתבנית הטופס שלך באמצעות הגדרות בספריית חיבור, עליך להשלים את הפרוצדורות הבאות:

 1. הוסף את חיבור הנתונים המשני לתבנית הטופס.

 2. אגד פקדים לשדות השאילתה והנתונים במקור הנתונים המשני.

 3. הגדר את התצורה של תבנית הטופס כך שישתמש בחיבור הנתונים בעזרת כלל או לחצן.

שלב 1: הוספת חיבור נתונים משני

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבורי הנתונים, לחץ על חפש אחר חיבורים ב- Microsoft Office SharePoint Server ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בדף הבא של האשף, ברשימה אתר, לחץ על שם האתר בשרת הפועל עם Office SharePoint Server 2007 עם ספריית החיבור.

  האתר שלי אינו נמצא ברשימה

  כדי להוסיף את האתר שלך לרשימה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על ניהול אתרים.

  2. בתיבת הדו-שיח ניהול אתרים, לחץ על הוסף.

  3. בתיבה כתובת URL, הקלד את המיקום של ספריית חיבורי נתונים.

  4. בתיבה שם תצוגה, הקלד שם עבור ספריית חיבורי נתונים. שם זה יופיע ברשימה אתר באשף חיבורי הנתונים.

  5. לחץ על אישור.

  6. לחץ על סגור.

 5. לחץ על השם של ספריית חיבורי הנתונים כדי לראות רשימה של קבצי חיבור נתונים, לחץ על השם של קובץ חיבור הנתונים בו ברצונך להשתמש עבור חיבור נתונים זה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בתלות בהגדרות החיבור בקובץ חיבור הנתונים, ייתכן שהדף הבא של האשף יבקש ממך לציין ערכים לדוגמה עבור כל פרמטר.

  כיצד לציין ערכים לדוגמה?

  1. בחר פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הגדרת ערך לדוגמה.

  2. בתיבה ערך לדוגמה, הקלד ערך כי המשתמש שלך עשוי להשתמש עבור שדה זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. חזור על שלבים אלה עבור כל פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה טכנית

  בעת קביעת תצורה של חיבור נתונים לשירות אינטרנט באשף חיבורי הנתונים, Microsoft Office InfoPath מתחבר אל שירות האינטרנט ומבקש מהקובץ שפת תיאור של שירות אינטרנט (WSDL). קובץ ה-WSDL מכיל את סכימת בשימוש על-ידי שירות האינטרנט. שירות האינטרנט מגיב לבקשה על-ידי שליחת קובץ זה InfoPath. InfoPath משתמשת במידע בקובץ זה כדי להוסיף את השדות והקבוצות המתאימים למקור נתונים משני בתבנית הטופס. אם InfoPath מגלה סוג רכיב לא ידוע בקובץ ה-WSDL, InfoPath משתמש בנתונים לדוגמה כדי לקבוע את הגדרת סוג רכיב לא ידועה ולאחר מכן מוסיפה את השדות והקבוצות המתאימים למקור הנתונים המשני.

 7. אם ברצונך שתוצאות השאילתה יהיו זמינות כאשר הטופס אינו מחובר לרשת, בחר בתיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס.

  הערת אבטחה: בחירה בתיבת סימון זו מאחסנת את התוצאות בתבנית הטופס. מאחר מאוחסנים הנתונים בתבנית הטופס, היא תהיה זמינה בטפסים שמשתמשים ממלאים, אפילו אם המחשבים שלהם אינם מחוברים לרשת. אם אתה מקבל נתונים רגישים מתוך חיבור נתונים זה, ייתכן שתרצה לבטל תכונה זו כדי לסייע בהגנה על הנתונים במקרה שהמחשב יאבד או גניבה.

 8. לחץ על הבא.

  הדף הבא של האשף יציג סיכום של ההגדרות עבור חיבור נתונים זה.

 9. הקלד שם מתאר עבור חיבור הנתונים. שם זה יופיע ברשימה מקור נתונים בחלונית הניווט מקור נתונים.

 10. כדי להפוך טפסים המבוססים על תבנית טופס זו לזמינים לשימוש בחיבור נתונים זה בעת פתיחתם, בחר בתיבת הסימון אחזר נתונים באופן אוטומטי בעת פתיחת הטופס.

לראש הדף

שלב 2: הוספת פקד להצגת הנתונים למשתמשים שלך

 1. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 2. גרור פקד לתבנית הטופס.

 3. בתיבת הדו-שיח איגוד פקד, בחר את השדה שאליו תרצה לאגד את הפקד ולאחר מכן לחץ על אישור.

שלב 3: הגדר את התצורה של תבנית הטופס לשימוש בחיבור הנתונים

אם תרצה שמשתמשים יאחזרו נתונים מתוך חיבור נתונים זה לאחר פתיחת הטופס, באפשרותך להוסיף כלל לתבנית הטופס שלך המשתמש בחיבור הנתונים בתנאי מסוים, או להוסיף לתבנית הטופס שלך לחצן עליו יוכלו המשתמשים שלך ללחוץ כדי להשתמש בחיבור הנתונים.

הוספת כלל

באפשרותך להוסיף כלל תבנית הטופס שלך המפעיל את חיבור הנתונים של השאילתה בכל פעם שהתנאי עבור הכלל מתקיים. הפרוצדורה הבאה מניחה שיצרת חיבור נתונים של שאילתה עבור תבנית הטופס שלך, וכי הגדרת תצורה של פקד בתבנית הטופס שלך כדי להציג את הנתונים מחיבור הנתונים.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. לחץ פעמיים על הפקד אליו ברצונך להוסיף כלל.

 3. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. תחת אימות וכללים, לחץ על כללים.

 5. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוספה.

 6. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 7. כדי לציין תנאי כאשר הכלל צריך לפעול, לחץ על הגדרת תנאי, ולאחר מכן הזן את התנאי. הכלל יופעל כאשר התנאי מתרחשת. אם לא תגדיר תנאי, הכלל יופעל בכל פעם שהמשתמש משנה את הערך בפקד ולאחר מכן עובר הסמן שלו הרחק פקד זה.

 8. לחץ על הוספת פעולה.

 9. ברשימה פעולה, לחץ על בצע שאילתה באמצעות חיבור נתונים.

 10. ברשימה חיבור נתונים, לחץ על חיבור הנתונים של השאילתה שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את כל תיבות הדו-שיח.

 11. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

הוספת לחצן לשימוש בחיבור הנתונים של השאילתה

באפשרותך להוסיף פקד לחצן לתבנית הטופס שלך עליו יוכלו המשתמשים שלך ללחוץ כשהם ממלאים טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. בעת לחיצה על לחצן זה, ניתן לאחזר נתונים מתוך חיבור הנתונים של השאילתה.

 1. אם תבנית הטופס מכיל תצוגות מרובות, לחץ על שם התצוגה בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור אל התצוגה עם הפקד שבו ברצונך להציג את הנתונים ממקור נתונים משני.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. גרור פקד לחצן אל תבנית הטופס שלך.

 4. לחץ פעמיים על פקד הלחצן שהוספת כעת לתבנית הטופס שלך.

 5. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 6. ברשימה פעולה, לחץ על רענן.

 7. בתיבה תווית, הקלד את השם שברצונך שיופיע על-גבי הלחצן בתבנית הטופס שלך.

 8. לחץ על הגדרות.

 9. בתיבת הדו-שיח רענון, לחץ על מקור נתונים משני אחד.

 10. ברשימה בחר במקור הנתונים המשני, לחץ על מקור הנתונים המשני המשויך לחיבור הנתונים של השאילתה.

 11. לחץ על אישור כדי לסגור כל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות.

 12. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הוספת חיבור נתונים של שליחה

אם קובץ חיבור הנתונים כולל הגדרות עבור חיבור נתונים של שליחה, באפשרותך להגדיר את התצורה של תבנית הטופס שלך כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם באמצעות חיבור נתונים זה. כשאתה מגדיר את התצורה של תבנית הטופס שלך באופן שיאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטפסים שלהם, InfoPath מוסיף לחצן שלח לסרגל הכלים רגיל ופקודת שלח בתפריט קובץ. באפשרותך להגדיר את התצורה של אפשרויות השליחה עבור תבנית הטופס בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה (תפריט כלים). אפשרויות השליחה הוגדרו באופן הזהה למצב בו הוספת חיבור נתונים משני המהווה חיבור נתונים של שליחה. חפש קישורים לקבלת מידע נוסף אודות הוספת חיבור נתונים של שליחה לתבנית הטופס שלך בסעיף למידע נוסף.

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבורי הנתונים, לחץ על חפש אחר חיבורים ב- Microsoft Office SharePoint Server ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בדף הבא של האשף, ברשימה אתר, לחץ על שם האתר עם ספריית החיבור.

  האתר שלי אינו נמצא ברשימה

  כדי להוסיף את האתר שלך לרשימה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על ניהול אתרים.

  2. בתיבת הדו-שיח ניהול אתרים, לחץ על הוסף.

  3. בתיבה כתובת URL, הקלד את המיקום של ספריית חיבורי נתונים.

  4. בתיבה שם תצוגה, הקלד שם עבור ספריית חיבורי נתונים. שם זה יופיע ברשימה אתר באשף חיבורי הנתונים.

  5. לחץ על אישור.

  6. לחץ על סגור.

 5. לחץ על השם של ספריית חיבור הנתונים כדי לראות רשימה של קבצי חיבור נתונים, לחץ על השם של קובץ חיבור הנתונים בו תרצה להשתמש עבור חיבור נתונים זה של שליחה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. אם ההגדרות מיועדות עבור חיבור נתונים של שליחה לשירות אינטרנט, ל- InfoPath יש אפשרות לאתר את הפרמטרים בשירות האינטרנט שבאפשרותם לקבל נתונים. באפשרותך להגדיר את התצורה של חיבור הנתונים של השליחה באופן שכל הנתונים או חלק מהנתונים יישלחו בתבנית הטופס.

  כיצד?

  1. ברשימה פרמטרים, לחץ על פרמטר שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. לשליחת כל הנתונים בטופס עבור פרמטר זה, לרבות רכיב הבסיס וכל הוראות העיבוד, בצע את הפעולות הבאות:

   1. לחץ על טופס שלם (מסמך XML, כולל הוראות עיבוד).

   2. להגשת הנתונים כמחרוזת, בחר בתיבת הסימון שלח נתונים כמחרוזת. בדרך כלל, תבחר בתיבת סימון זו כדי לשלוח נתונים שנחתמו דיגיטלית. ברוב המקרים עליך לנקות תיבת סימון זו.

  3. לציון שדה או קבוצה עבור פרמטר זה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. תחת אפשרויות פרמטרים, לחץ על שדה או קבוצה.

   2. לחץ על שנה תמונת לחצן .

   3. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה או הקבוצה שאת נתוניהם ברצונך לשלוח ולאחר מכן לחץ על אישור.

   4. ברשימה כלול, לחץ על רכיבי טקסט ורכיבי צאצא בלבד כדי לשלוח רק את תוכן השדה או הקבוצה או על עץ משנה של XML, כולל הרכיב שנבחר כדי לשלוח הן את התוכן והן את הקבוצה או השדה שנבחרו.

  4. חזור על שלבים אלה עבור כל פרמטר.

 7. לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן שם עבור חיבור נתונים זה, הקלד שם תיאורי עבור זה חיבור נתונים של שליחה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×