הגשת הצגות שקופיות

הוספת הערות דובר לשקופיות

הוספת הערות דובר לשקופיות שלך

בעת יצירת מצגת, באפשרותך להוסיף הערות דובר שתוכל לעיין בהן מאוחר יותר בעת הגשת הצגת השקופיות בפני קהל.

במהלך המצגת, הערות הדובר גלויות על המסך שלך, אך אינן גלויות לקהל. לכן , חלונית ההערות היא המקום שבו תוכל לאחסן נקודות לשיחה שברצונך להזכיר בעת העברת המצגת.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

38 שניות

הוספת הערות בעת יצירת המצגת

חלונית ההערות היא תיבה המופיעה מתחת לכל שקופית (היא מסומנת בקו בצבע אדום-ארגמן בתמונה שלהלן). בחלונית הערות ריקה מופיע הטקסט לחץ כדי להוסיף הערות. הקלד שם את הערות הדובר. אם אינך רואה את חלונית ההערות או שהיא ממוזערת לחלוטין, לחץ על האפשרות PowerPointהערות</c0> בשורת המשימות בחלק התחתון של חלון PowerPoint (המסומנת גם היא באדום-ארגמן בתמונה שלהלן).

הצגת חלונית הערות הדובר ב- PowerPoint

אם ההערות שלך חורגות מהאורך המוקצה של חלונית ההערות, מופיע פס גלילה אנכי בצד החלונית. באפשרותך גם להגדיל את חלונית ההערות על-ידי הצבעה באמצעות העכבר על הקו העליון של החלונית וגרירה כלפי מעלה לאחר שהמצביע הופך לחץ דו-ראשי.

כיצד ייראו ההערות בתצוגת המגיש

כשהמחשב שלך מחובר למקרן ואתה מתחיל את הצגת השקופיות לחצן זה מתחיל הצגת שקופיות, החל מהשקופית הראשונה במצגת. , תצוגת המגיש מופיעה על מסך המחשב שלך, בעוד שעל מסך המקרן מופיעות רק השקופיות. בתצוגת המגיש, באפשרותך לראות את ההערות שלך במהלך ההגשה, בעוד שהקהל רואה רק את השקופיות:

תצוגת המגיש ב- PowerPoint 2016, עם מעגל סביב הערות הדובר

ההערות מופיעות בחלונית משמאל. הטקסט אמור לגלוש באופן אוטומטי, ומופיע פס גלילה אנכי בהתאם לצורך. באפשרותך גם לשנות את גודל הטקסט בחלונית ההערות באמצעות שני הלחצנים בפינה הימנית התחתונה של חלונית ההערות:

שנה את גודל הטקסט בחלונית 'הערות' בתצוגת המגיש

אינך צריך ליצור את תצוגת המגיש. PowerPoint בונה אותה עבורך על-ידי ליקוט ההערות שהקלדת עבור כל שקופית והתאמתן לערכה של פקדים המאפשרים לנווט במצגת.

כברירת מחדל, PowerPoint מוגדר לשימוש בתצוגת המגיש כשאתה מפעיל הצגת שקופיות. באפשרותך לשנות הגדרה זו בכרטיסיה </c0>הצגת שקופיותPowerPoint ברצועת הכלים של PowerPoint:

האפשרות 'תצוגת המגיש' נשלטת על-ידי תיבת סימון בכרטיסיה 'הצגת שקופיות' ברצועת הכלים של PowerPoint.

קרא את המאמר התחלת המצגת והצגת ההערות שלך בתצוגת המגיש לקבלת פרטים נוספים אודות אופן ההצגה של תצוגת המגיש והשימוש בה.

הדפסת הערות דובר

ראה הדפסת שקופיות עם הערות דובר או בלעדיהן.

למידע נוסף

הדפסת שקופיות עם הערות דובר או בלעדיהן

התחלת המצגת והצגת ההערות שלך בתצוגת המגיש

העברת שקופיות ממצגת אחת לשניה

במהלך המצגת, הערות הדובר גלויות על המסך שלך, אך אינן גלויות לקהל. לכן , חלונית ההערות היא המקום שבו תוכל לאחסן נקודות לשיחה שברצונך להזכיר בעת העברת המצגת.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

38 שניות

הוספת הערות לשקופיות שלך

כדי להוסיף הערות לשקופיות שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

 2. בחר את התמונה הממוזערת של השקופית שאליה ברצונך להוסיף הערות.

  הצגת שקופית שנבחרה בחלונית התמונות הממוזערות ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

 3. חלונית ההערות תופיע מתחת לשקופית. לחץ במקום שבו מופיע הכיתוב לחץ כדי להוסיף הערות והקלד את ההערות שברצונך להוסיף.

  הצגת חלונית ההערות ב- PowerPoint 216 עבור Mac

 4. כדי להסתיר את חלונית ההערות, לחץ על הכפתור הערות הצגת הכפתור 'הערות' ב- PowerPoint 2016 עבור Mac בשורת המשימות. כדי להציג שוב את חלונית ההערות, לחץ שוב על הכפתור.

צפייה בהערות שלך בעת ההגשה

אם ברצונך לצפות בהערות שלך בעת הגשת המצגת, ובמקביל לוודא שהקהל רואה רק את התוכן של השקופית עצמה, השתמש בתצוגת המגיש. כך ניתן לעשות זאת:

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תצוגת המגיש.

 2. תראה את השקופית הראשית שאתה מגיש, תצוגה מקדימה של השקופית הבאה ואת ההערות שהוספת עבור השקופית הנוכחית מתחת לתצוגה המקדימה של השקופית הבאה.

  הצגת הערות בתצוגת המגיש ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

  הקהל יראה רק את השקופיות שאתה מגיש במצגת, ולא את ההערות שלך.

למידע נוסף

הדפסת השקופיות ודפי המידע שלך

שימוש בתצוגת המגיש ב- PowerPoint עבור Mac

הוספת הערה

בתצוגה רגילה, באפשרותך להוסיף הערות ישירות מתחת לשקופית בעת יצירת המצגת.

 1. בחלונית הניווט, לחץ על השקופית שאליה ברצונך להוסיף הערות.

  1. בתפריט View, לחץ על Normal.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ו- Outline הכרטיסיה 'מיתאר' .  

 2. לחץ בחלונית ההערות הממוקמת מתחת לשקופית ולאחר מכן הקלד את ההערה עבור השקופית הנוכחית.

  עצות: 

  • אם אינך רואה את חלונית ההערות, גרור את הפס הממוקם מתחת לשקופית.

  • באפשרותך להחיל עיצוב טקסט, כגון הדגשה, הטיה וקו תחתון, על ההערות. עיצוב טקסט גלוי בתצוגת המגיש ובתצוגת עמוד הערות.

רישום הערות פגישה בעת ההגשה

בתצוגת המגיש, כל הערות הדובר שהזנת עבור שקופית בעת יצירת המצגת מופיעות בצד הימני של חלונית ההערות. באפשרותך להקליד הערות פגישה בעת ההגשה.

 • לחץ בתוך חלונית ההערות בצד שמאל ולאחר מכן הקלד את ההערות.

  הערה: בעת היציאה מתצוגת המגיש, הערות הפגישה מופיעות מתחת להערות הדובר עבור שקופית זו.

שינוי או עיצוב של הערה בשקופית

באפשרותך לשנות את הטקסט או לעצב הערה בעת יצירת שקופית או לפני הדפסת דפי מידע שמכילים שקופיות והערות. באפשרותך להחיל עיצוב טקסט, כגון הדגשה, הטיה וקו תחתון, על ההערות. עיצוב טקסט גלוי בתצוגת המגיש ובתצוגת עמוד הערות.

 1. בחלונית הניווט, לחץ על השקופית שאליה ברצונך להוסיף הערה.

  1. בתפריט View, לחץ על Normal.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ו- Outline הכרטיסיה 'מיתאר' .  

 2. בתפריט View, לחץ על Notes Page.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  שינוי הערות

  לחץ על חלונית ההערות ולאחר מכן הקלד את השינויים.

  עיצוב ההערות שלך

  בחר חלק מהטקסט או את כולו בחלונית ההערות ולאחר מכן בצע את שינויי העיצוב הרצויים.

  עיצוב טקסט, כגון הדגשה, הטיה, קו תחתון ורשימות עם תבליטים, מופיע תחת הערות גם בתצוגת המגיש וגם בתצוגה רגילה. עיצוב גופן, כגון גודל גופן, סוג גופן וצבע גופן, מופיע רק תחת הערות בתצוגת המגיש. שינויים מסוימים שבאפשרותך לבצע בתצוגת עמוד הערות – לדוגמה, WordArt או תמונות – כלולים בדפי מידע מודפסים, אך אינם מופיעים בתצוגה רגילה או בתצוגת המגיש.

למידע נוסף

הדפסת השקופיות ודפי המידע שלך

הגשת המצגת

PowerPoint באינטרנט מאפשר לך ליצור הערות דובר, אך אינו כולל את היכולת להציג לך את ההערות בזמן שאתה מגיש את הצגת השקופיות.

יצירת הערות דובר

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצגה, בחר הערות בכרטיסיה 'תצוגה' של רצועת הכלים, בקבוצה 'הצגה', בחר 'הערות'. .

  החלונית מופיעה לאורך החלק התחתון של חלון PowerPoint, והסמן מהבהב ומוכן להקלדה.

  חלונית ההערות מופיעה לאורך החלק התחתון של החלון.

ניתן לשנות את הגודל של חלונית ההערות אם לא ניתן לראות את כל התוכן שבה בבת אחת. בעת ההצבעה על הגבול העליון של החלונית, מצביע העכבר הופך לחץ דו-ראשי חץ כפול אנכי . לחץ על הגבול וגרור אותו למעלה או למטה כדי לשנות את גודל החלונית.

הדפסת הערות דובר

אם אתה מנוי של Office 365 לעסקים והמצגת שלך מאוחסנת ב- OneDrive for Business או ב- SharePoint Online, באפשרותך להדפיס את הערות הדובר. ראה הדפסת שקופיות, דפי מידע או הערות של PowerPoint לקבלת מידע נוסף.

צפייה בהערות הדובר בעת ההגשה

כרגע עליך להשתמש בגירסת שולחן עבודה של PowerPoint כדי לצפות בהערות דובר בעת ההגשה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×